MS08-068: פגיעות ב- SMB עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 957097 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS08-068. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

מאפייני הבעיה

לאחר שתחיל עדכון אבטחה זה, יישומים כגון Microsoft SQL Server או Internet Information Services ?(IIS) עלולים להיכשל כאשר הם מבצעים בקשות אימות NTLM מקומיות.

סיבה

בעיה זו מתרחשת בשל הדרך שבה NT LAN Manager ?(NTLM) מתייחס למוסכמות שונות למתן שמות כאל ישויות מרוחקות במקום ישויות מקומיות. כשל אימות מקומי עלול להתרחש כאשר הלקוח מחשב ומאחסן במטמון את התגובה הנכונה לאתגר של NTLM הנשלחת על-ידי השרת בזיכרון "lsass" המקומי לפני שהתגובה נשלחת בחזרה לשרת. כאשר קוד השרת עבור NTLM מאתר את התגובה שהתקבלה במטמון "lsass" המקומי, הקוד לא מכבד את בקשת האימות ומטפל בה כתקיפת הפעלה חוזרת. אופן פעולה זה מוביל לכשל אימות מקומי.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, עליך להשבית הגנת שיקוף כדי שניתן יהיה לאמת את המערכות המושפעות. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הביצוע, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
896861 מופיעה שגיאה 401.1 בעת דפדוף באתר אינטרנט שמשתמש באימות משולב ומתארח ב- IIS 5.1 או ב- IIS 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
887993 משתמשים נתקלים בבעיות אימות כאשר הם ניגשים לדף אינטרנט ב- IIS 6.0 או מבצעים שאילתה ב- Microsoft SQL Server 2000 לאחר התקנת Windows Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
926642 הודעת שגיאה בעת ניסיון לגשת לשרת באופן מקומי על-ידי שימוש ב- FQDN או בכינוי CNAME לאחר התקנת Windows Server 2003 Service Pack 1: "Access denied" (הגישה נדחתה) או "No network provider accepted the given network path" (אף ספק רשת לא קיבל את הנתיב הנתון) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כיצד להשבית הגנת שיקוף של NTLM
חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי להשבית הגנת שיקוף של NTLM, עליך לשנות מפתח רישום במחשב הלקוח. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות במחשב הלקוח:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 4. הקלד DisableLoopbackCheck כשמו של DWORD ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על DisableLoopbackCheck ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. צא מ'עורך הרישום' והפעל את המחשב מחדש.
הערה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.
תוקף הפיכת הגנת שיקוף של NTLM ללא זמינה
מכיוון שהגנת שיקוף של NTLM היא חלק מהתיקון עבור פגיעות SMB זו, הפיכת הגנת שיקוף של NTLM ללא זמינה במערכת מושפעת על-ידי הגדרת DisableLoopbackCheck ל- 1 מחזירה את המערכת למצב פגיע. לכן, אנו ממליצים להשתמש במפתח הרישום BackConnectionHostNames במידת הצורך.
כיצד להפעיל מחדש הגנת שיקוף של NTLM
כדי להפעיל מחדש הגנת שיקוף של NTLM, עליך לשנות ערך רישום במחשב הלקוח. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות במחשב הלקוח:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על DisableLoopbackCheck ולאחר מכן לחץ על שנה.
 4. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.
הערה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.
כיצד להשבית הגנת שיקוף של NTLM עבור SPN מסוים
באפשרותך להשבית הגנת שיקוף של NTLM עבור שם ראשי מסוים של שירות (SPN) הגורם להפסקה של האימות המתאים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות במחשב הלקוח:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך מרובה מחרוזות.
 4. הקלד BackConnectionHostNames כשמו של הערך מרובה המחרוזות ולאחר מכן הקש ENTER.

  הערה אם ערם הרישום BackConnectionHostNames קיים כ- REG_DWORD, עליך למחוק את ערך הרישום BackConnectionHostNames.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על BackConnectionHostNames ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד את כינוי CNAME או DNS המשמש לשיתופים מקומיים במחשב ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה עליך להקליד כל שם מחשב מארח בשורה נפרדת.
 7. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.
הערה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.
ההשפעה של השבתת הגנת שיקוף של NTLM עבור SPN מסוים
מאחר שהגנת שיקוף של NTLM מהווה חלק מהתיקון של פגיעות SMB זו, השבתת הגנת שיקוף במערכת מושפעת תחזיר את המערכת למצב פגיע עבור ה- SPN המסוים שעבורו הגנת שיקוף הושבתה.
כיצד להפעיל מחדש הגנת שיקוף של NTLM עבור SPN מסוים
לשם כך, בצע את הפעולות הבאות במחשב הלקוח:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על BackConnectionHostNames ולאחר מכן לחץ על שנה.
 4. בתיבה נתוני ערך, מחק את כינוי CNAME או DNS המשמש לשיתופים מקומיים במחשב ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה עליך להקליד כל שם מחשב מארח בשורה נפרדת.
 5. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.
הערה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.

מידע קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb.sys5.0.2195.7174416,01627-Aug-200816:29x86
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Rdbss.sys5.0.2195.7174170,80027-Aug-200816:28x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) הכולל חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.3467453,63224-Oct-200811:10x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.3467455,93624-Oct-200811:25x86SP2SP2QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.5700455,29624-Oct-200811:21x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.5700455,93624-Oct-200811:41x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206786,94408-Sep-200816:17x64SP1SP1GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206786,94408-Sep-200816:18x64SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369786,94408-Sep-200816:24x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369786,94408-Sep-200816:17x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206437,24805-Sep-200812:43x86SP1SP1GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.3206438,27205-Sep-200812:59x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369438,78405-Sep-200815:29x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4369438,78405-Sep-200813:42x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.32061,170,94408-Sep-200816:17IA-64SP1SP1GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.32061,171,96808-Sep-200816:17IA-64SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.2.3790.43691,171,96808-Sep-200816:21IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.43691,172,48008-Sep-200816:17IA-64SP2SP2QFE

הערות בנוגע לפרטי קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.600 0. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) כוללים חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6000.16738211,45626-Aug-200801:11x86
Mrxsmb10.sys6.0.6000.20904211,96827-Aug-200800:48x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18130212,48027-Aug-200801:05x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22252212,48027-Aug-200800:52x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6000.16738271,87226-Aug-200801:37x64
Mrxsmb10.sys6.0.6000.20904271,87227-Aug-200801:08x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18130272,89627-Aug-200801:26x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22252272,89627-Aug-200801:25x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18130655,87227-Aug-200801:05IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22252656,38427-Aug-200801:01IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,911
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,622
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_0c20904b73abeb2138dfb45b47553d7e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_64ef4c954b41025e.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_96e9319f58af269cd07de0efd9f2b702_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_fbd48a81eeac34e5.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_b82081a1214ff330fc8bbaed3bc6dcd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_3cdce46baf44fc41.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_c03364b959ac2ecb8e84a8778c9bcba5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_8246b5248ff7dc3f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_86a5e1554e593846.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)26-Aug-2008
Time (UTC)04:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_874beea267621c08.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)03:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_88841dab4b86fe7f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_88fa1b3264b308d9.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:15
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_7ad42327a8285cb436f079aab5de390a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_552afcf5a4a37253.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af449dfe147ee908dbdaaef7d8f14825_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_ab42f8a82c48353d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b8d8f2116f9614f96ea03615b78f1630_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_fd8c4d3862b0f875.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1b071c9d0162519c2540329531a8d47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_08d61f9983de80b3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16738_none_e2c47cd906b6a97c.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)26-Aug-2008
Time (UTC)04:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20904_none_e36a8a261fbf8d3e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_e4a2b92f03e46fb5.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_e518b6b61d107a0f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,923
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,638
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb957097~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_26a37aaf2558e76df860da8512ff4cfb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_e6bfcdbd541872d6.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_684521406c27e1e46d01fbb9e01ab870_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_58b8113a1d8315e2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18130_none_8885c1a14b85077b.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22252_none_88fbbf2864b111d5.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb957097~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb957097~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb957097~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb957097_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)27-Aug-2008
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 957097 - Last Review: יום חמישי 05 מרץ 2009 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbsurveynew kbregistry atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB957097

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com