Cum se face upgrade computerelor care execută Windows Server 2008 cu rolul Hyper-V instalat la Windows Server 2008 R2

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 957256 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Acest articol descrie op?iunile care sunt disponibile pentru upgrade sau migrare de la instalarea Windows Server 2008 care are activat rolul Hyper-V la Windows Server 2008 R2. Pentru clusterele Windows Server 2008 cu reluare în caz de nereu?ită care execută ma?ini virtuale, consulta?i sec?iunea „Îndrumare de upgrade pentru ma?inile virtuale de pe clusterele cu reluare în caz de nereu?it㔠din acest articol.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Metoda 1

Efectua?i un upgrade al parti?iei părinte de la Windows Server 2008 la Windows Server 2008 R2.

Notă În timpul upgrade-ului, raportul de compatibilitate vă va informa că trebuie să elimina?i rolul Hyper-V, utilizând Manager server, înainte să continua?i upgrade-ul. Acest lucru nu este necesar. Cu toate acestea, înainte să continua?i upgrade-ul, vă sugerăm să efectua?i o copie de rezervă a ma?inilor virtuale sau să le exporta?i utilizând Hyper-V Manager. În plus, lua?i în considerare următoarele aspecte înainte de upgrade:
 • Hyper-V trebuie să fie RTM (KB 950050) sau o versiune mai recentă. Dacă această cerin?ă nu este respectată, continuarea upgrade-ului va fi blocată.
 • Toate ma?inile virtuale trebuie închise înainte de upgrade. Stările salvate nu sunt compatibile între Windows Server 2008 ?i Windows Server 2008 R2. Dacă parti?iei părinte i se face upgrade cu oricare dintre ma?inile virtuale într-o stare salvată, trebuie să face?i clic cu butonul din dreapta pe ma?ina virtuală, apoi să selecta?i Discard saved state pentru a activa ma?ina virtuală.
 • Deoarece func?ionalitatea Online Snapshot utilizează stări salvate, instantaneele (snapshots) online nu sunt compatibile complet între Windows Server 2008 ?i Windows Server 2008 R2. Instantaneele online sunt instantanee făcute în timp ce o ma?ină virtuală era pornită. Instantaneele offline sunt instantanee surprinse când o ma?ină virtuală era oprită. Instantaneele offline sunt complet compatibile cu Windows Server 2008 R2. Ma?inile virtuale vor porni cu succes la instantaneul online care era aplicat în momentul închiderii ma?inii virtuale, înainte de upgrade. Aceasta se observă în Hyper-V Manager prin săgeata verde de sub instantaneul care indică spre Now.

  Pentru a activa ma?ina virtuală cu orice alt instantaneu, urma?i ace?ti pa?i.

  Notă Următorii pa?i presupun că trebuie să continua?i să utiliza?i toate instantaneele configurate pentru ma?ina virtuală. Dacă nu mai ave?i nevoie de instantanee, ave?i posibilitatea să ?terge?i instantaneele utilizând Hyper-V Manager, apoi să închide?i ma?ina virtuală pentru ca datele să se îmbine cu hard diskul virtual părinte. Pentru mai multe informa?ii, consulta?i următorul site Web Microsoft:
  Instantanee pentru ma?ini virtuale Hyper-V: Întrebări frecvente
  http://technet.microsoft.com/ro-ro/library/dd560637(WS.10).aspx
  1. Utilizând Hyper-V Manager, face?i clic cu butonul din dreapta pe instantaneul pe care dori?i să îl aplica?i, apoi face?i clic pe Take Snapshot and Apply. Această ac?iune va face un instantaneu nou, din instantaneul aplicat în acel moment. Acest instantaneu nou va fi acum compatibil cu Windows Server 2008 R2. Vă recomandăm să redenumi?i instantaneul pentru a reflecta acest lucru. Dacă selecta?i această op?iune, se vor salva toate modificările pe care le-a?i efectuat în starea ma?inii virtuale de la momentul ultimei porniri.
  2. După ce se efectuează noul instantaneu R2, se va aplica instantaneul selectat în pasul 1, iar ma?ina virtuală va intra într-o stare salvată. Face?i clic cu butonul din dreapta pe ma?ina virtuală, apoi face?i clic pe Delete saved state.
  3. Porni?i ma?ina virtuală.
  4. Efectua?i un instantaneu nou, pentru a capta starea curentă a ma?inii virtuale, pentru a avea un instantaneu compatibil cu Windows Server 2008 R2.
  5. Repeta?i ace?ti pa?i pentru fiecare instantaneu din Windows Server 2008. După ce a?i terminat ace?ti pa?i pentru toate instantaneele necesare, ?terge?i instantaneele create în Windows Server 2008, apoi închide?i ma?ina virtuală pentru a permite începerea procesului de îmbinare.
 • După upgrade, actualiza?i serviciile de integrare. Pentru aceasta, deschide?i fereastra Virtual Machine Connection, apoi face?i clic pe Insert Integration Services Setup Disk, în meniul Action.

  Notă Pe un computer cu Windows Server 2008 R2, serviciile de integrare pentru Windows Vista ?i Windows Server 2008 vor fi listate în Programe ?i caracteristici ca „KB955484”.

Metoda 2

Exporta?i o ma?ină virtuală de pe un computer cu Windows Server 2008 pe care este activat Hyper-V, apoi importa?i-o pe un server cu Windows Server 2008 R2 pe care este activat Hyper-V.

Notă Trebuie să închide?i ma?ina virtuală înainte de a o exporta. Dacă a?i exportat ma?ina virtuală cu o stare salvată, nu ave?i posibilitatea să restaura?i ma?ina virtuală pe Windows Server 2008 R2. Pentru a porni ma?ina virtuală după ce o importa?i în Windows Server 2008 R2, trebuie să renun?a?i la starea salvată, înainte să ave?i posibilitatea să activa?i ma?ina virtuală. Dacă ma?ina virtuală are instantanee, aceste instantanee trebuie îmbinate înainte de export; în caz contrar, trebuie să utiliza?i pa?ii din Metoda 1 pentru a recupera ?i a crea din nou instantaneele.

După ce importa?i ma?ina virtuală, actualiza?i serviciile de integrare. Pentru aceasta, deschide?i fereastra Virtual Machine Connection, apoi face?i clic pe Insert Integration Services Setup Disk, în meniul Action.

Notă Pe un computer cu Windows Server 2008 R2, serviciile de integrare pentru Windows Vista ?i Windows Server 2008 vor fi listate în Programe ?i caracteristici ca „KB955484”.

Metoda 3

Utilizând software pentru copiere de rezervă care beneficiază de Hyper-V VSS Writer, copia?i de rezervă o ma?ină virtuală care se execută pe Windows Server 2008 ?i restaura?i-o în Windows Server 2008 R2.

După ce restaura?i ma?ina virtuală, actualiza?i serviciile de integrare. Pentru aceasta, deschide?i fereastra Virtual Machine Connection, apoi face?i clic pe Insert Integration Services Setup Disk, în meniul Action.

Notă Pe un computer cu Windows Server 2008 R2, serviciile de integrare pentru Windows Vista ?i Windows Server 2008 vor fi listate în Programe ?i caracteristici ca „KB955484”.

Îndrumare de upgrade pentru ma?inile virtuale de pe clusterele cu reluare în caz de nereu?ită

Când ave?i ma?ini virtuale cu grad mare de disponibilitate care sunt configurate ca resurse de cluster într-un cluster Windows Server 2008, trebuie să urma?i ace?ti pa?i pentru a face upgrade ma?inilor virtuale ?i clusterelor la Windows Server 2008 R2.

Notă Dacă executa?i orice alte servicii sau aplica?ii de cluster în parti?ia părinte, vizita?i următorul site Web Microsoft Web pentru informa?ii despre cum să muta?i aceste resurse în Windows Server 2008 R2:
http://technet.microsoft.com/ro-ro/library/cc730990.aspx
Nu vă recomandăm să executa?i servicii sau aplica?ii suplimentare în parti?ia părinte pentru serverele Hyper-V.
 1. Utilizând utilitarul de completare snap-in CluAdmin.msc (Failover Cluster Manager), efectua?i o migrare rapidă pentru a muta toate ma?inile virtuale într-un subset de noduri. Goli?i celălalt subset de noduri, care nu găzduiesc nicio ma?ină virtuală. Pentru aceasta, face?i clic cu butonul din dreapta pe nodurile din Failover Cluster Manager, face?i clic pe Move Actions, apoi pe Evict. Dimensiunea subsetului ar trebui să fie suficient de mare, astfel încât ma?inile virtuale găzduite de subset să se poată stoca pe nodurile rămase, care încă execută Windows Server 2008. De exemplu, într-un cluster cu patru noduri, elimina?i două noduri, astfel încât nodurile rămase să poată păstra ma?inile virtuale care erau găzduite de primul grup de noduri. Asigura?i-vă că nodurile eliminate sunt îndepărtate din stocarea partajată a clusterului original.
 2. Efectua?i o instalare curată de Windows Server 2008 R2 pe subsetul de noduri eliminat, apoi activa?i rolul Hyper-V ?i caracteristica Failover Clustering (Reluare în caz de e?ec pentru clustere).

  Important Nu se acceptă un upgrade pe un cluster cu reluare în caz de nereu?ită, de aceea este necesară o instalare curată.
 3. Crea?i un cluster nou cu nodurile eliminate, apoi executa?i toate testele expertului de validare a configurării. Dacă este cazul, activa?i Cluster Shared Volumes (CSV) pe clusterul Windows Server 2008 R2 ?i crea?i câteva discuri CSV.
 4. Pregăti?i ma?inile virtuale din clusterul original pentru un upgrade. Efectua?i următoarele ac?iuni, în func?ie de starea ma?inii virtuale:
  • Dacă ma?ina virtuală se află într-o stare Running, utiliza?i Hyper-V Manager pentru a închide ma?ina virtuală.
  • Dacă ma?ina virtuală se află într-o stare Saved, utiliza?i Hyper-V Manager pentru a porni de la starea salvată, apoi închide?i ma?ina virtuală. Stările salvate nu sunt acceptate când face?i upgrade gazdei la Windows Server 2008 R2.
  • Dacă ma?ina virtuală are un instantaneu online de care ave?i nevoie, aplica?i instantaneul relevant, apoi închide?i ma?inile virtuale.
 5. Urma?i unul dintre ace?ti pa?i pentru a pregăti ma?ina virtuală pentru upgrade:

  Important Dacă muta?i ma?inile virtuale pe un disc CSV, urma?i pa?ii corespunzători din sec?iunea „Migrarea unei ma?ini virtuale de pe un disc non-CSV pe un disc CSV”, mai jos în acest articol.
  1. Exporta?i ma?inile virtuale. Dacă ve?i utiliza aceea?i stocare SAN pentru clusterul Windows Server 2008 R2, ave?i posibilitatea să utiliza?i un export doar cu configurare. Exporta?i ma?ina virtuală din Hyper-V Manager Windows Server 2008, selectând Export din meniul Action. Asigura?i-vă că bifa?i caseta de selectare Export only the virtual machine configuration.
  2. Face?i copie de rezervă ma?inilor virtuale utilizând o aplica?ie de copiere de rezervă la alegere.
 6. Pe clusterul original, deschide?i Failover Cluster Manager, apoi trece?i resursele de configurare ale ma?inii virtuale în Offline.
 7. Dacă ve?i utiliza din nou aceea?i stocare pentru clusterul nou, îndepărta?i-l din clusterul original, apoi pune?i-l la dispozi?ia noului cluster (Windows Server 2008 R2).
 8. În func?ie de ac?iunile din pasul 5, urma?i unul dintre ace?ti pa?i pentru a muta ma?inile virtuale în noul cluster Windows Server 2008 R2.

  Important Dacă muta?i ma?inile virtuale pe un disc CSV, urma?i pa?ii din sec?iunea „Migrarea unei ma?ini virtuale de pe un disc non-CSV pe un disc CSV”.
  1. Dacă a?i utilizat pasul 5a pentru a exporta ma?inile virtuale, importa?i ma?inile virtuale înapoi în nodurile de cluster. Pentru a importa ma?inile virtuale, urma?i pa?ii din sec?iunea „Exportul ?i importul ma?inilor virtuale în mediile cu clustere”.
  2. Dacă a?i utilizat pasul 5b pentru a face copie de rezervă ma?inilor virtuale, utiliza?i o aplica?ie de copiere de rezervă pentru a restaura ma?ina virtuală în discul de cluster.
 9. Pentru fiecare dintre ma?inile virtuale care se află acum în acest cluster Windows Server 2008 R2, actualiza?i serviciile de integrare. Pentru aceasta, activa?i ma?ina virtuală, deschide?i fereastra Virtual Machine Connection, apoi face?i clic pe Insert Integration Services Setup Disk în meniul Action.

  Notă În Windows Server 2008 R2, serviciile de integrare pentru Windows Vista ?i Windows Server 2008 vor fi listate în Programe ?i caracteristici ca „KB955484”.
 10. Când toate ma?inile virtuale se execută pe clusterul Windows Server 2008 R2 ?i toate elementele au fost testate ?i verificate ca fiind complet func?ionale, utiliza?i Failover Cluster Manager pentru a elimina clusterul vechi. Pentru aceasta, face?i clic cu butonul din dreapta pe cluster în Failover Cluster Manager, face?i clic pe Move Actions, apoi pe Destroy Cluster.
 11. Pentru nodurile rămase care se aflau în clusterul vechi, efectua?i o instalare curată de Windows Server 2008 R2, apoi activa?i rolul Hyper-V ?i caracteristica Failover Clustering, după cum este necesar. Asocia?i aceste noduri la clusterul nou.

Migrarea unei ma?ini virtuale de pe un disc non-CSV pe un disc CSV

 1. Exporta?i ma?inile virtuale. Utiliza?i una dintre următoarele op?iuni, în func?ie de cât de mult control dori?i asupra loca?iei de stocare a hard diskurilor virtuale:
  1. Dacă dori?i ca Hyper-V Manager să mute hard diskurile virtuale împreună cu configura?ia ma?inii virtuale, selecta?i Export în meniul Action din Hyper-V Manager, apoi specifica?i folderul în care dori?i să exporta?i ma?ina virtuală. Dacă executa?i Windows Server 2008 Hyper-V, asigura?i-vă că nu este bifată caseta de selectare Export only the virtual machine configuration.
  2. Dacă dori?i control total asupra loca?iei în care sunt amplasate hard diskurile virtuale în timpul migrării, exporta?i ma?ina virtuală în folderul CSV, selectând Export din meniul Action în Hyper-V Manager. Selecta?i Export only the virtual machine configuration.
 2. Din Virtual Machine Manager, ?terge?i ma?ina virtuală.
 3. Pentru a adăuga stocarea în grupul „Available Storage”, selecta?i nodul Storage în panoul de navigare din stânga, apoi face?i clic pe Add Storage. Pentru a transforma un disc într-un volum de clustere partajate, activa?i caracteristica Cluster Shared Volumes de pe pagina Overview din Failover Cluster, selecta?i nodul Cluster Shared Volumes în panoul de navigare din stânga, selecta?i Add Storage, apoi specifica?i un disc. Acest disc se va adăuga la grupul Cluster Shared Volumes ?i se va crea un director, cum ar fi C:\ClusterStorage\Volume4, pentru acest grup.
 4. Dacă a?i utilizat pasul 1b pentru a exporta ma?ina virtuală, urma?i pa?ii din sec?iunea „Exportul ?i importul ma?inilor virtuale în mediile cu clustere“. Altfel, importa?i ma?ina virtuală utilizând interfa?a utilizator Import din Hyper-V Manager.
 5. Din Failover Cluster Manager, face?i ca ma?ina virtuală să aibă un grad înalt de disponibilitate

Exportul ?i importul ma?inilor virtuale în mediile cu clustere

Pentru a exporta ma?ini virtuale, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Dacă efectua?i un export doar cu configurare al ma?inilor virtuale, executa?i scriptul GetAssociatedVHDLocations pentru a ob?ine lista de fi?iere instantaneu .avhd ?i fi?ierele .vhd asociate cu ma?ina virtuală. Pentru a ob?ine acest script, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/ro-ro/ece86b35-3730-4c7e-8177-b52213d09fb7
  Utiliza?i următoarea comandă pentru a executa scriptul:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:NameOfVM
  De exemplu, executa?i:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Ie?irea va fi după cum urmează:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd
  
  ########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snaoshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhd
  
  Former Resource Path = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Copia?i fi?ierele .avhd listate sub „ChildPaths” din ie?irea scriptului în acela?i folder ca folderul .vhd specificat sub „ParentPath” în ie?ire.
Pentru a importa ma?ini virtuale, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Ob?ine?i scriptul importVM de la următorul site Web Microsoft:
  http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/ro-ro/cca0fd27-8142-45f4-b4d7-21a92e278743
 2. Importa?i ma?ina virtuală trecând Export Path specificată după ce selecta?i Export din meniul Action. Specifica?i ie?irea Former Resource Path care este arătată în pasul 1 al procedurii de export ca parametri de intrare ai scriptului importVM. De exemplu, să presupunem că ie?irea Former Resource Path este:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  Dacă migra?i dintr-un mediu non-CSV într-un mediu non-CSV, înlocui?i „K” cu litera nouă de unitate atribuită stocării care este montată acum în clusterul nou. Dacă volumul a fost montat cu litera „K:” iar acum este montat ca „Z:”, Resource Path devine:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Dacă migra?i de la un mediu non-CSV la un mediu CSV, înlocui?i „K:\” cu „C:\ClusterStorage\Volume4”, astfel încât Resource Paths devin:
  
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  În acest exemplu, după ce se execută scriptul, ar trebui să vede?i următoarea ie?ire:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8 Copyright (C) Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.
  
  Resource Paths C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd
  
  In progress... 10% completed. Done
  
  
  Notă Former Resource Paths trebuie încadrat între ghilimele. De exemplu, utiliza?i:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"

Proprietă?i

ID articol: 957256 - Ultima examinare: 17 mai 2011 - Revizie: 3.0
SE APLICĂ LA:
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Cuvinte cheie: 
kbhyperv kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB957256

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com