วิธีการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ด้วยบทบาท Hyper V รับการติดตั้ง Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957256 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับการปรับรุ่น หรือการย้ายจากการติดตั้ง Windows Server 2008 กับบทบาท Hyper V เปิดใช้งานกับ Windows Server 2008 R2 สำหรับ Windows Server 2008 Failover Clusters ที่กำลังเรียกใช้เครื่องเสมือน ให้ดูที่ส่วน "การปรับรุ่นคำแนะนำสำหรับเครื่องเสมือนใน failover clusters" ของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 1:

ทำการปรับรุ่นของพาร์ติชันหลักจาก Windows Server 2008 ให้ Windows Server 2008 R2

หมายเหตุ:ในระหว่างการปรับรุ่น รายงานความเข้ากันได้จะแจ้งคุณว่า คุณต้องลบบทบาท Hyper V โดยใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะดำเนินการกับการปรับรุ่น นี้ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการปรับรุ่นต่อไป เราเสนอแนะที่ คุณสำรองไว้เครื่องเสมือนของคุณ หรือส่งออกโดยใช้ตัวจัดการ Hyper V พิจารณาต่อไปนี้นอกจากนี้ ก่อนที่คุณปรับรุ่น:
 • ต้อง Hyper V ที่ RTM (950050 กิโลไบต์) หรือในภายหลัง ถ้าข้อกำหนดนี้จะไม่ตรงตาม คุณจะถูกบล็อกจากการดำเนินการต่อด้วยการปรับรุ่น
 • เครื่องเสมือนทั้งหมดต้องถูกปิดลงก่อนที่จะปรับรุ่น สถานะที่บันทึกไว้จะไม่เข้ากันได้ระหว่าง Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 ถ้าพาร์ติชันหลักมีการปรับรุ่น ด้วยเครื่องเสมือนใด ๆ ในสถานะที่บันทึกไว้ คุณต้องคลิกขวาที่เครื่องเสมือน และจากนั้น เลือกสถานะการละทิ้งบันทึกto turn on the virtual machine.
 • Because Online Snapshot functionality uses saved states, Online Snapshots are not fully compatible between Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2. Online Snapshots are snapshots taken when a virtual machine was turned on. Offline Snapshots are snapshots that are taken when a virtual machine was turned off. Offline Snapshots are fully compatible with Windows Server 2008 R2. Virtual machines will start successfully to the online snapshot that was applied when the virtual machine was shut down before the upgrade. This is shown in Hyper-V Manager by the green arrow under the snapshot that points toNow.

  To turn on the virtual machine with any other snapshot, follow these steps.

  หมายเหตุ:The following steps assume that you have to continue using all snapshots that are configured for the virtual machine. If you no longer require snapshots, you can delete your snapshots by using Hyper-V Manager, and then shut down the virtual machine for the data to merge with the parent virtual hard disk. For more information, see the following Microsoft Web site:
  Hyper-V Virtual Machine Snapshots: FAQ
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd560637.aspx
  1. Using Hyper-V Manager, right-click the snapshot that you want to apply, and then clickTake Snapshot and Apply. This action will take a new snapshot from the currently applied snapshot. This new snapshot will now be compatible with Windows Server 2008 R2. We recommend that you rename the snapshot to reflect this. If you select this option, any changes that you may have made to the state of the virtual machine since the last start will be saved.
  2. After the new R2 snapshot is taken, the snapshot that you selected in step 1 will be applied, and the virtual machine will go into a saved state. Right-click the virtual machine, and then clickDelete saved state.
  3. Turn on the virtual machine.
  4. Take a new snapshot to capture the current state of the virtual machine to have a Windows Server 2008 R2-compatible snapshot.
  5. Repeat these steps for each snapshot from Windows Server 2008. Once you have completed these steps on all required snapshots, delete the snapshots that were created on Windows Server 2008, and then shut down the virtual machine to allow the merge process to begin.
 • After the upgrade, update the Integration Services. To do this, open theVirtual Machine Connectionwindow, and then clickInsert Integration Services Setup Diskในการการทำงาน (Action)เมนู

  หมายเหตุ:On a Windows Server 2008 R2-based computer, the Integration Services for Windows Vista and Windows Server 2008 will be listed inPrograms and Featuresas "KB955484."

วิธีที่ 2

Export a virtual machine from a Windows Server 2008-based computer that has Hyper-V enabled, and then import it to a server that has Windows Server 2008 R2 with Hyper-V enabled.

หมายเหตุ:The virtual machine must be shut down before you export it. If you exported the virtual machine with a saved state, you cannot restore the virtual machine on Windows Server 2008 R2. To start the virtual machine after you import it to Windows Server 2008 R2, you must discard the saved state before you can turn on the virtual machine. If the virtual machine has snapshots, these snapshots must be merged before the export, or you must use the steps from Method 1 to recover and re-create the snapshots.

After you import the virtual machine, update the Integration Services. To do this, open theVirtual Machine Connectionหน้าต่าง แล้วคลิกInsert Integration Services Setup Diskในการการทำงาน (Action)เมนู

หมายเหตุ:On a Windows Server 2008 R2-based computer, the Integration Services for Windows Vista and Windows Server 2008 will be listed inPrograms and Featuresas "KB955484."

วิธีที่ 3

Using backup software that leverages the Hyper-V VSS Writer, back up a virtual machine that is running on Windows Server 2008, and restore it to Windows Server 2008 R2.

After you restore the virtual machine, update the Integration Services. To do this, open theVirtual Machine Connectionหน้าต่าง แล้วคลิกInsert Integration Services Setup Diskในการการทำงาน (Action)เมนู

หมายเหตุ:On a Windows Server 2008 R2-based computer, the Integration Services for Windows Vista and Windows Server 2008 will be listed inPrograms and Featuresas "KB955484."

Upgrade guidance for virtual machines on failover clusters

When you have highly available virtual machines that are configured as clustered resources in a Windows Server 2008 cluster, you must follow these steps to upgrade your virtual machines and clusters to Windows Server 2008 R2.

หมายเหตุ:If you are running any other clustered services or applications in the parent partition, visit the following Microsoft Web site for information about how to move these resources to Windows Server 2008 R2:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=142796
We do not recommend running any additional services or applications in the parent partition for Hyper-V servers.
 1. Using the Failover Cluster Manager snap-in (CluAdmin.msc), perform a Quick Migration to move all virtual machines to a subset of nodes. Evict the other subset of the nodes, which are not hosting any virtual machines. To do this, right-click the nodes in Failover Cluster Manager, clickMove Actionsแล้ว คลิกEvict. The size of the subset should be such that the virtual machines hosted by the subset can be stored on the remaining nodes, which are still running Windows Server 2008. For example, in a four-node cluster, evict two nodes so that the remaining nodes can hold the virtual machines that were being hosted by the first group of nodes. Make sure that the evicted nodes are masked out from the shared storage of the original cluster.
 2. Perform a clean installation of Windows Server 2008 R2 on the evicted subset of nodes, and then enable the Hyper-V role and the Failover Clustering feature.

  สิ่งสำคัญAn upgrade is not supported on a failover cluster so a clean installation is required.
 3. Create a new cluster with the evicted nodes, and then run all of the Validate a Configuration Wizard tests. If applicable, enable Cluster Shared Volumes (CSV) on the Windows Server 2008 R2 cluster, and create some CSV disks.
 4. Prepare the virtual machines in the original cluster for an upgrade. Take the following actions, depending on the state of the virtual machine:
  • If the virtual machine is in aเรียกใช้state, use Hyper-V Manager to shut down the virtual machine.
  • If the virtual machine is in aSavedstate, use Hyper-V Manager to start from the saved state and then shut down the virtual machine. Saved states are not supported when you upgrade your host to Windows Server 2008 R2.
  • If the virtual machine has an online snapshot that you need, apply the relevant snapshot, and then shut down the virtual machines.
 5. Follow one of these steps to prepare your virtual machine for upgrading:

  สิ่งสำคัญถ้าคุณกำลังย้ายเครื่องเสมือนเป็นดิสก์แบบ CSV ทำตามขั้นตอนที่ระบุในส่วน "Migrate เครื่องเสมือนจากดิสก์ไม่ใช่ CSV ลงในดิสก์ CSV" ในบทความนี้
  1. ส่งออกเครื่องเสมือน ถ้าคุณกำลังใช้การจัดเก็บ SAN เดียวกันสำหรับคลัสเตอร์ Windows Server 2008 R2 คุณสามารถใช้การส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกอย่างเดียว ส่งออกเครื่องเสมือนจาก Windows Server 2008 Hyper-V Manager โดยการเลือกส่งออกในการการทำงาน (Action)เมนู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกนั้นส่งออกเท่านั้นการกำหนดค่าเครื่องเสมือนกล่องกาเครื่องหมาย
  2. สำรองเครื่องเสมือน โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สำรองข้อมูลของตัวเลือกของคุณ
 6. เปิดตัวจัดการคลัสเตอร์ Failover ในคลัสเตอร์เดิม และจากนั้น ต้องใช้ทรัพยากรการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเสมือนแบบออฟไลน์.
 7. ถ้าคุณกำลังจะนำมาใช้เก็บที่เหมือนกันสำหรับคลัสเตอร์ใหม่ mask จากคลัสเตอร์เดิม และจากนั้น ให้พร้อมใช้งานของคลัสเตอร์ (Windows Server 2008 R2) ใหม่
 8. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ในขั้นตอนที่ 5 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายเครื่องเสมือนในคลัสแบบใหม่ Windows Server 2008 R2 เตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง

  สิ่งสำคัญถ้าคุณกำลังย้ายเครื่องเสมือนของคุณไปยังดิสก์ CSV ทำตามขั้นตอนในส่วน "Migrate เครื่องเสมือนจากดิสก์ไม่ใช่ CSV ลงในดิสก์ CSV"
  1. ถ้าคุณใช้ 5a ขั้นตอนการส่งออกเครื่องเสมือนข้างต้น นำเข้าเครื่องเสมือนกลับไปยังโหนดคลัสเตอร์ การนำเข้าเครื่องเสมือน ทำตามขั้นตอนในส่วน "Exporting และการนำเข้าเครื่องเสมือนใน clustered สภาพแวดล้อม"
  2. ถ้าคุณใช้ 5b ขั้นตอนการสำรองข้อมูลเครื่องเสมือน ใช้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลเพื่อคืนค่าเครื่องเสมือนคลัสเตอร์ดิสก์
 9. สำหรับแต่ละเครื่องเสมือนที่อยู่ในขณะนี้ในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 R2 นี้ ปรับปรุงการบริการรวม การทำเช่นนี้ เปิดบนเครื่องเสมือน เปิดหน้าต่างการเชื่อมต่อเครื่องเสมือน แล้ว คลิกใส่ดิสก์การติดตั้งบริการการรวมในการการทำงาน (Action)เมนู

  หมายเหตุ:ใน Windows Server 2008 R2 การรวมบริการสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะแสดงรายการโปรแกรมและคุณลักษณะเป็น "KB955484"
 10. เมื่อรันในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 R2 เครื่องเสมือนทั้งหมด และทุกอย่างที่มีการทดสอบ และตรวจสอบเป็นใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ใช้ตัวจัดการคลัสเตอร์ Failover เพื่อเอาคลัสเตอร์เก่า ด้วยวิธีการดังนี้:คลิกขวาคลิก'ตัวจัดการใน Failover คลัสเตอร์' คลัสเตอร์การกระทำเพิ่มเติมแล้ว คลิกทำลายคลัสเตอร์.
 11. สำหรับเหลือโหนที่อยู่ในคลัสเตอร์เก่า ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ Windows Server 2008 R2 แล้วจากนั้น เปิดใช้งานหน้าที่ Hyper V และคุณลักษณะ Failover Clustering ตามที่จำเป็น เข้าร่วมโหนเหล่านี้กับคลัสเตอร์ใหม่

ย้ายเครื่องเสมือนจากดิสก์ไม่ใช่ CSV ลงในดิสก์ CSV

 1. ส่งออกเครื่องเสมือน ใช้หนึ่งในต่อไปนี้ตัว ขึ้นอยู่กับตัวควบคุมจำนวนที่คุณต้องการบนที่เก็บฮาร์ดดิสก์ของคุณเสมือน:
  1. ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมจัดการ Hyper V เพื่อย้ายฮาร์ดดิสก์ตัวเสมือนพร้อมกับการกำหนดค่าเครื่องเสมือน เลือกส่งออกในการการทำงาน (Action)เมนูในโปรแกรมจัดการ Hyper V และระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออกเครื่องเสมือนไปแล้ว ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 Hyper-V ตรวจสอบให้แน่ใจที่จะส่งออกเท่านั้นการกำหนดค่าเครื่องเสมือนไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  2. ถ้าคุณต้องการควบคุมทั้งหมดที่วางฮาร์ดดิสก์เสมือนในระหว่างการโยกย้าย ส่งเครื่องเสมือนไปยังโฟลเดอร์ CSV โดยการเลือกส่งออกในการการทำงาน (Action)เมนูในโปรแกรมจัดการ Hyper-V เลือกส่งออกเท่านั้นการกำหนดค่าเครื่องเสมือน.
 2. จากเครื่องจักรเสมือน Manager ลบเครื่องเสมือน
 3. เมื่อต้องการเพิ่มเก็บกลุ่ม "จัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งาน" ของคลัสเตอร์ เลือกนั้นเก็บข้อมูลโหนในบานหน้าต่างนำทางซ้าย แล้วคลิกเพิ่มการจัดเก็บข้อมูล. การสร้างดิสก์ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันคลัสเตอร์ เปิดใช้งานคุณลักษณะการไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคลัสเตอร์จากของคลัสเตอร์ Failoverภาพรวมหน้า การเลือกนั้นไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคลัสเตอร์โหนดในบานหน้าต่าง'การนำทางซ้าย' เลือกเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลจากนั้น ระบุดิสก์ ดิสก์นี้จะถูกเพิ่มลงในกลุ่มคลัสเตอร์การไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และจะมีสร้างไดเรกทอรี เช่น C:\ClusterStorage\Volume4 สำหรับกลุ่มนี้
 4. ถ้าคุณใช้ขั้นที่ 1b การส่งออกเครื่องเสมือนของคุณ ทำตามขั้นตอนในส่วน "Exporting และการนำเข้าเครื่องเสมือนใน clustered สภาพแวดล้อม" มิฉะนั้น นำเข้าเครื่องเสมือน โดยใช้การนำเข้าอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ในตัวจัดการ Hyper V
 5. จาก Failover คลัสเตอร์จัดการ ตรวจสอบเครื่องเสมือนขอมีอยู่

ส่งออกและนำเข้าเครื่องเสมือนในสภาพแวดล้อมของคลัสเตอร์

เมื่อต้องการส่งออกเครื่องเสมือน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. If you perform a configuration-only export of the virtual machines, run the GetAssociatedVHDLocations script to get the list of snapshot .avhd files and the .vhd files that are associated with the virtual machine. To obtain this script, visit the following Microsoft Web site:
  http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/en-us/ece86b35-3730-4c7e-8177-b52213d09fb7
  Use the following command to run the script:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:NameOfVM
  For example, run the following:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  The output will be as follows:
  ##########
  ParentPath
  ##########
  K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd
  
  ##########
  ChildPaths
  ##########
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snaoshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhd
  
  Former Resource Path = 
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Copy the .avhd files that are listed under “ChildPaths” in the script output to the same folder as the .vhd folder that is specified under ”ParentPath” in the output.
To import virtual machines, follow these steps:
 1. Obtain the importVM script from the following Microsoft Web site:
  http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/en-us/cca0fd27-8142-45f4-b4d7-21a92e278743
 2. Import the virtual machine by passing theExport Paththat is specified after you selectส่งออกในการการทำงาน (Action)เมนู Specify the Former Resource Path output that is shown in step 1 of the export procedure as input parameters to the importVM script. For example, assume that the Former Resource Path output is:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  If you are migrating from a non-CSV to a non-CSV environment, replace the “K” with the new drive letter assigned to the storage that is now mounted in the new cluster. If the volume was mounted as “K:” and now it is mounted as “Z:”, the Resource Path becomes:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  If you are migrating from a non-CSV to a CSV environment, replace the “K:\” with “C:\ClusterStorage\Volume4 " so that the Resource Paths become the following:
  
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";
  "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  In this example, after you run the script, you should see the following output:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: 
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";
  "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";
  " C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  
  Resource Paths
  C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd
  C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd
  C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd
  C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd
  
  In progress... 10% completed.
  Done
  
  
  หมายเหตุ:The Former Resource Paths must be enclosed in quotation marks. For example, use:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957256 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbhyperv kbclustering kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB957256 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957256

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com