0X80073712 ของรหัสข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน Windows Update หรือ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957310 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงหรือคอมโพเนนต์ ใน Windows 8, Windows 7, Windows Vista คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัสข้อผิดพลาด: 0x80073712และการปรับปรุงไม่ได้ติดตั้งไว้
 • เมื่อคุณคลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ในรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน'แผงควบคุม' จะไม่มีคุณลักษณะใดแสดงขึ้นมาในกล่องโต้ตอบ คุณลักษณะของ Windows
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ารายการ Component-Based Servicing (CBS) เสียหาย ดูส่วนการแก้ไขปัญหาด้านล่างสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้

การแก้ไข

Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 8 ทำหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
วิธีที่ 1: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update
 1. เคาะ หรือคลิกที่นั้นปุ่มเพื่อเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาการแก้ไขต่อไปนี้:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets mats1
  ตัวแก้ไขปัญหาวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
  ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets mats2
 2. เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา แล้ว เปิด Windows Update แล้วลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง
วิธีที่ 2: เรียกใช้เครื่องมือนี้ DISM
 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  หมายเหตุถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ใส่พร้อมท์คำสั่งในกล่องค้นหา
 3. ในรายการผลลัพธ์ รูดลงบน หรือคลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งและจากนั้น เคาะ หรือคลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 4. ในการผู้ดูแล: พรอมต์คำสั่งหน้าต่าง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กดแป้น Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. เมื่อต้องการปิดการผู้ดูแล: พรอมต์คำสั่งพิมพ์ออกและจากนั้น กด Enter
 6. เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง
วิธีที่ 3: ฟื้นฟูพีซีของคุณ
 1. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไป วิธีการเรียกคืน รีเฟรช หรือการตั้งค่าพีซีของคุณ.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows 7 และ Windows Vista

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 7 และ Windows Vista ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ สำหรับวิธีการทำงานเหล่านี้ คุณต้องเข้าสู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในฐานะผู้ดูแล ขึ้น คุณต้องใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้าน คุณอาจแล้วล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
1:Run วิธีแก้ปัญหาที่ Windows Update
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขปัญหา Windows Update คลิกนั้นปุ่ม Fix ดังต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets mats1
ตัวแก้ไขปัญหาวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets mats2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
วิธีที่ 2: เรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ (Checksur.exe)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ เครื่องมือนี้เรียกใช้การสแกนแบบครั้งเดียวสำหรับไม่สอดคล้องกันซึ่งอาจป้องกันปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุง เมื่อต้องการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ (Checksur.exe), ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง หรือเปิดใช้งานคุณลักษณะของ Windows ไปที่วิธีที่ 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
วิธีที่ 3: ติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows รุ่นของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณไม่มี service pack ล่าสุดสำหรับรุ่นของ Windows ที่ติดตั้ง ไปที่กึ่งกลางของ Service Pack เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง service pack ล่าสุด
 1. คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  ศูนย์ Service Pack
 2. คลิกการเชื่อมโยงดาวน์โหลด pack บริการสำหรับ Windows รุ่นของคุณ
 3. ทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลด และติดตั้ง service pack ล่าสุด
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง หรือเปิดใช้งานคุณลักษณะของ Windows ไปที่วิธีที่ 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
วิธีที่ 4: เรียกใช้เครื่องมือ System File Checker (SFC.exe) ด้วยคำสั่ง sfc /scannow
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบแฟ้มระบบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มพิมพ์cmdในกล่องเริ่มการค้นหา(Windows Vista) หรือค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง (Windows 7), และจากนั้น กด Enter
 2. คลิกขวาcmd.exeแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล คลิกดำเนินการต่อถ้าคุณเป็นผู้ดูแล หรือพิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแล และจากนั้น คลิกยกเลิก
 3. ในหน้าต่างคำสั่งกล่อง พิมพ์Sfc /scannowและจากนั้น กดEnter โปรดสังเกตว่า มีช่องว่างก่อนทับทั้งหมดในคำสั่งนี้
การสแกนอาจใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นจงอดทนรอ Windows จะทำการซ่อมแซมแฟ้มเสียหาย หรือสูญหายไปที่พบ หากต้องการข้อมูลจากดีวีดีติดตั้งเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ Windows Vista หรือ Windows 7 DVD ของคุณ

หลังจากการสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง หรือเปิดใช้งานคุณลักษณะของ Windows ไปที่วิธีที่ 4
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
วิธีที่ 5: ดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญคุณควรใช้การปรับรุ่นแบบแทนที่เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นหากวิธีการก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณ
โปรดทราบว่า ใช้จำนวนเวลาที่จะทำการปรับรุ่นในขณะที่ทำการติดตั้ง Windows เดียวกัน นอกจากนี้ บางส่วนของการตั้งค่าแบบกำหนดเองของ Windows อาจหายไปในระหว่างกระบวนการนี้

หมายเหตุดำเนินการติดตั้งแบบซ่อมแซมจะไม่ทำลายแฟ้มและโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การปรับรุ่นแบบแทนที่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 2. แทรก Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ดีวีดีลงในไดรฟ์ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
 3. ในหน้าต่างเซ็ตอัพ คลิกติดตั้งเดี๋ยวนี้

  ถ้า Windows ตรวจพบดีวีดีโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ไดรฟ์: \setup.exeในกล่องเริ่มการค้นหา หมายเหตุ: ตัวยึดไดรฟ์คือ อักษรชื่อไดรฟ์ของไดรฟ์ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
  2. ในรายการโปรแกรมคลิกSetup.exe
  3. ในหน้าต่างเซ็ตอัพ คลิกติดตั้งเดี๋ยวนี้
 4. คลิแบบออนไลน์เพื่อรับโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับการติดตั้ง (แนะนำ)
 5. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนี้
 6. ในหน้าจอการติดตั้ง Windowsเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการปรับรุ่นหรือตามสภาพดั้งเดิม
 7. คลิกYesเพื่อยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 8. ในติดตั้งชนิดใดที่คุณต้อง?หน้าจอ คลิกปรับรุ่น
 9. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


หลังจากการปรับรุ่นแบบแทนที่เสร็จสมบูรณ์ พยายามที่จะเรียกใช้ Windows Update หรือพยายามที่จะเปิดใช้งานคุณลักษณะของ Windows และเพื่อดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าคุณยังคงไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือเปิดใช้งานคุณลักษณะของ Windows ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957310 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2556 - Revision: 13.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB957310 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957310

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com