Update voor compatibiliteit van toepassingen voor Windows Vista en Windows Server 2008 (december 2008)

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 957388 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.

De ondersteuning voor Windows Vista waarvoor geen servicepacks zijn ge´nstalleerd wordt beŰindigd op 13 april 2010. Zorg dat Windows Vista wordt uitgevoerd met Service Pack 2 (SP2) als u beveiligingsupdates voor Windows wilt blijven ontvangen. Raadpleeg de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie: Voor sommige versies van Windows wordt de ondersteuning beŰindigd

Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Inleiding

De update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen is een software-update waarmee veelvoorkomende problemen met toepassingscompatibiliteit in Windows Vista worden opgelost. Microsoft brengt regelmatig updates voor Windows Vista en Windows Server 2008 voor compatibiliteit van toepassingen uit.

Deze software-update is vereist voor Windows Internet Explorer 8. Deze update verhoogt de betrouwbaarheid als u Windows Internet Explorer 8 installeert en gebruikt.

Als u de update van augustus 2008 onmiddellijk wilt installeren, klikt u op Start
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
knop Start
, wijst u naar Alle programma's en klikt u vervolgens op Windows Update. Klik in het navigatievenster op Controleren op updates en voer vervolgens de stappen uit om alle aanbevolen updates te installeren.

Meer informatie

De soorten problemen die kunnen worden opgelost met behulp van updates voor compatibiliteit van toepassingen

Wanneer u bepaalde oudere spelprogramma's of toepassingen in Windows Vista of in Windows Server 2008 installeert en uitvoert, doen zich een of meer van de volgende symptomen voor:
 • Het spelprogramma, de toepassing of de firmware is onjuist ge´nstalleerd.
 • Het spelprogramma, de toepassing of de firmware veroorzaakt instabiliteit van het systeem.
 • De primaire functies van het spelprogramma, de toepassing of de firmware werken niet goed.

Toepassingen waarvan het gedrag verandert nadat u deze update hebt ge´nstalleerd

In de volgende tabel worden de toepassingen weergegeven die aan het cumulatieve updatepakket van december 2008 zijn toegevoegd. In deze tabel wordt ook het gedrag van de toepassing weergegeven nadat u de update hebt ge´nstalleerd.

Updates voor compatibiliteit van toepassingen veroorzaken verschillende wijzigingen in Windows Vista en Windows Server 2008. Dit zijn de drie die het meest voorkomen:
 • Harde blokkering
  De update past een harde blokkering toe op een toepassing. Een harde blokkering betekent dat een toepassing die niet compatibel met Windows Vista en Windows Server 2008 is, niet kan worden uitgevoerd.

  Opmerking Microsoft biedt Windows alleen de mogelijkheid om een harde blokkering op een niet-Microsoft-toepassing te plaatsen als de fabrikant van de toepassing hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Zachte blokkering
  De update past een zachte blokkering toe op een toepassing. Een zachte blokkering brengt u ervan op de hoogte wanneer een toepassing die niet compatibel met Windows Vista is, wordt gestart.
 • Update
  De update verbetert de functionaliteit van de toepassing in Windows Vista.

Toepassingen die in de update van december 2008 zijn opgenomen

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
ToepassingGedrag nadat u de update hebt ge´nstalleerd
Windows Internet ExplorerBijgewerkt ter verbetering van de functionaliteit
Microsoft Zune-softwareHarde blokkering wanneer u een upgrade uitvoert van Windows XP naar Windows Vista
Kaspersky Internet Security- of Anti-Virus-versies tot versie 7Harde blokkering wanneer u een upgrade uitvoert van Windows XP naar Windows Vista
Opmerking Updates voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen zijn cumulatief. Elke update bevat alle verbeteringen die zijn opgenomen in eerdere updates ter verbetering van de compatibiliteit van toepassingen. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor een volledig overzicht van alle toepassingen die aan bod zijn gekomen in de updates voor compatibiliteit van toepassingen:
953960 De laatste update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen en de toepassingen die zijn opgenomen in de update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen downloaden

Problemen oplossen met de compatibiliteit van toepassingen die niet worden opgelost met behulp van de laatste update voor toepassingscompatibiliteit

Voer de volgende probleemoplossingsstappen uit als u de laatste versie van de update voor toepassingscompatibiliteit hebt ge´nstalleerd en u nog steeds toepassingscompatibiliteitsproblemen ondervindt in Windows Vista:
 • Start de computer opnieuw op nadat u de update voor compatibiliteit van toepassingen hebt ge´nstalleerd zodat aanvullende processen worden voltooid en alle stuurprogramma's op de juiste wijze worden geladen.
 • Voer het programma uit in de compatibiliteitsmodus.

  Wanneer u een programma in de compatibiliteitsmodus uitvoert, wordt het geselecteerde besturingssysteem door Windows Vista geŰmuleerd wanneer u het betreffende programma uitvoert.

  Ga als volgt te werk om het programma uit te voeren in de compatibiliteitsmodus:
  1. Klik op Start
   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   knop Start
   en typ de naam van het programma in het vak Zoekopdracht starten.
  2. Klik in de lijst Programma's met de rechtermuisknop op de programmanaam en klik op Eigenschappen.
  3. Schakel op het tabblad Compatibiliteit het selectievakje Dit programma in deze compatibiliteitsmodus uitvoeren in.
  4. Selecteer een besturingssysteem in de lijst en klik op OK.
 • Neem contact op met de leverancier van het programma.

  Als een programma niet werkt in Windows Vista, of hardware na de installatie van Windows Vista niet werkt zoals verwacht, neemt u contact op met de leverancier van het programma of de hardwarefabrikant om het probleem op te lossen. Meestal is op de website van de leverancier een ondersteuningssectie te vinden met meer informatie over compatibiliteit.

  Softwareleveranciers bieden in veel gevallen een van de volgende oplossingen voor compatibiliteitsproblemen:
  • Een update om de huidige versie van het programma compatibel te maken met Windows Vista.
  • Een programmaversie die compatibel is met Windows Vista.
  • Informatie over wijzigingen die u kunt aanbrengen in de configuratie om het programma compatibel te maken met Windows Vista.

  De volgende Microsoft-website biedt informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met hardware- en softwareleveranciers:
  http://support.microsoft.com/gp/oemphone/nl
  Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Informatie over updates

De update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen ophalen

Methode 1: Automatische updates inschakelen (aanbevolen)
Schakel de functie voor automatische updates in Windows Vista in. Deze methode wordt aanbevolen voor het ontvangen van de nieuwste updates en biedt de beste manier om te garanderen dat u altijd de nieuwste updates ontvangt.

Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  knop Start
  , wijs Alle programma's aan en klik op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op Instellingen wijzigen.
 3. Selecteer de gewenste instelling voor Automatische updates.
 4. Klik op OK om het selectievakje Aanbevolen updates opnemen wanneer updates worden gemeld, gedownload en ge´nstalleerd in te schakelen en klik op OK.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau
  Klik op Toestaan of typ het wachtwoord als u wordt gevraagd om bevestiging of om een beheerderswachtwoord.
Methode 2: Controleren op updates in Windows Update
Als u de functie voor automatische updates niet wilt inschakelen, voert u Windows Update uit. Via deze methode wordt de nieuwste versie van de update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen ge´nstalleerd.

Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  knop Start
  , wijs Alle programma's aan en klik op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op Naar updates zoeken.
 3. Nadat Windows Update heeft gecontroleerd op geschikte updates, klikt u op Beschikbare updates weergeven.
 4. Klik om de selectievakjes in te schakelen van de updates die u wilt installeren en klik op Installeren.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau
  Klik op Toestaan of typ het wachtwoord als u wordt gevraagd om bevestiging of om een beheerderswachtwoord.
Methode 3: De update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen downloaden uit het Microsoft Downloadcentrum

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket Update voor Windows Server 2008 (KB957388) nu downloaden.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket Update voor Windows Server 2008 voor Itanium-systemen (KB957388) nu downloaden.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket Update voor Windows Server 2008 x64 Edition (KB957388) nu downloaden.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket Update voor Windows Vista (KB957388) nu downloaden.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket Update voor Windows Vista voor x64-systemen (KB957388) nu downloaden.

Releasedatum: 9 december 2008

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Controleren of u de nieuwste update hebt ge´nstalleerd

Updates voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen worden geleverd via de functie voor automatische updates in Windows Vista. Mogelijk hebt u deze update van augustus 2008 al ge´nstalleerd. Om te controleren of deze update al is ge´nstalleerd, gaat u naar de website van Windows Update en klikt u op Updategeschiedenis weergeven.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de nieuwste updates voor toepassingscompatibiliteit:
953960 De laatste update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen en de toepassingen die zijn opgenomen in de update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen downloaden

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze update hebt ge´nstalleerd.

Vervanging van updates

De update in dit artikel vervangt de updates die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
929427 De update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen
932246 Update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen (maart 2007)
935280 Update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen (juli 2007)
943302 Update voor Windows Vista voor compatibiliteit van toepassingen (december 2007)
947562 Update voor compatibiliteit van toepassingen voor Windows Vista en Windows Server 2008 (mei 2008)
954366 De update voor compatibiliteit van toepassingen voor Windows Vista en Windows Server 2008 van augustus 2008 is beschikbaar

Bekende problemen nadat u deze update hebt ge´nstalleerd

Nadat u deze update hebt ge´nstalleerd, is het mogelijk dat een cd-apparaat of dvd-apparaat niet goed werkt. Als u het apparaat selecteert in Apparaatbeheer en de eigenschappen voor het apparaat weergeeft, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
De software voor dit apparaat kan niet worden gestart omdat er bekende problemen met deze software en Windows zijn. Neem voor een nieuw stuurprogramma contact op met de hardwareleverancier. (Code 48)
Dit probleem doet zich voor omdat een eerdere toepassing stuurprogramma's installeert die niet compatibel zijn met Windows Vista.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 957388 - Laatste beoordeling: donderdag 29 mei 2014 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Trefwoorden:á
atdownload kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo KB957388

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com