คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint Windows (Sts.msp): 28 ตุลาคม 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957691 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่ 28 ตุลาคม 2008
บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
 • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 958008trimming การรักษาความปลอดภัยจะไม่ honored เมื่อมากกว่าหนึ่งรายการมุมมอง Web Part จะแสดงขึ้นบนหน้าเดียวกันในไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows
 • 958577เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมที่ sub-folder ภายใต้รายการ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows ที่ประกอบด้วยการเลือกรายการมากกว่า 2,000 ที่มีสิทธิ์ที่ไม่ใช่ inheriting: "#RENDER ไม่"
 • 958578ปุ่ม "ตรวจสอบชื่อ" ไม่ได้ทำงานอย่างที่คาดไว้หลังจากที่คุณกำหนดตัวกรอง LDAP "Peoplepicker searchadcustomfilter" ในไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows
 • 958579เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการปรับใช้เนื้อหาของคอลเลกชันไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows ที่มีแม่แบบไซต์แบบกำหนดเอง: "ไม่สามารถนำเข้าไซต์"
 • 958615ดัชนีจะเสียหายเมื่อเซิร์ฟเวอร์ดัชนีของ SharePoint Server 2007 ประสบปัญหาด้านพลังงาน หรือการเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • ในไลบราแบบ WSS 3.0 รีเอกสาร คุณไม่สามารถใช้ตัวกรองสำหรับคอลัมน์หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่เกิน 1000
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  937203คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: 15 พฤษภาคม 2007
  คุณสร้างไซต์บล็อก และจากนั้น คุณสร้างการลงรายการบัญชีในไซต์ เมื่อคุณคลิกข้อคิดเห็นคุณพบว่า ไม่มีตัวควบคุมที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อคิดเห็น
 • ใน Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 คุณส่งข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบ (เฉพาะเอกสาร Microsoft Office Word) จากไคลเอนต์ Macintosh ไปยังกระดานสนทนาที่เปิดใช้งานจดหมาย เมื่อคุณดำเนินการ สิ่งที่แนบที่มีการmultipart/appledoubleชนิด mime ที่ถูกละทิ้ง ข้อความที่เป็นผลลัพธ์ในกระดานสนทนาได้ไม่มีสิ่งที่แนบมา
 • เมื่อข้อความอีเมลที่ถูกส่งไปยังไลบรารีของเอกสาร WSS 3.0 จากโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม นามสกุลของชื่อแฟ้มของแฟ้มอีเมลที่ไม่พร้อมใช้งาน
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐาน คุณไม่สามารถใช้การส่งออก/นำเข้า - o stsadmคำสั่งการโอนย้ายไซต์ที่เผยแพร่ไปยังคอลเลกชันไซต์อื่น ๆ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 32 บิตเซิร์ฟเวอร์ทรูปัญหาหน่วยความจำพูลโปรแกรมประยุกต์เข้ากัน เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ เซิร์ฟเวอร์ที่กลายเป็นไม่เสถียร และไม่สามารถเข้าถึง
 • คุณย้ายโปรแกรมประยุกต์เว็บจาก SharePoint Portal Server 2003 ไปยัง Microsoft Office SharePoint Server 2007 หลังจากการโยกย้าย คุณไม่สามารถดู หรือแก้ไขรายการที่มีสินค้าที่มีปฏิทิน ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อรายการปฏิทินมีงาน reoccurring
 • ถ้าคุณสร้างไซต์จากแม่แบบที่บันทึกไว้ คุณอาจไม่สามารถตรวจสอบในเอกสารเมื่อชื่อของคอลัมน์ที่กำหนดเองต้องประกอบด้วยอักขระที่ไม่ใช่ ASCII
 • Generally, when a file is sent from one document library to another, all the columns in the source document library will be copied to the destination document library. However, a "Person or Group" column that has the "Allow multiple selections" option will not be copied.
 • You create many columns for a list to use. This causes more than one row ordinal to be generated. If one of the columns is a Multiple Value Lookup (MVL) column, old values for MVL are duplicated in alert e-mail messages.
 • กระบวนการBreakRoleInheritancefunction takes over four seconds to execute in a large list that contains more than 1 million top-level folders.
 • If folders in a document library have very similar names that contain the same prefix, incorrect e-mail alerts can be sent to users who have e-mail alert subscriptions. For example, the folder names may beA Test Folder IและA Test Folder II.
 • When the size of the EventCache table becomes very large, SharePoint may stop responding. Therefore, you must have support methods to clear the old entries in the EventCache table.
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: There are more than 1,000 individual permission scopes in a list. A user has "Contributor" permissions to a sub folder. However, the user has no permissions in the "List" level. When the user opens the subfolder, theใหม่menu and theอัปโหลดmenu will not be rendered. Therefore, the user cannot create or upload files to the folder.
 • When you try to add a Domain Local Group to a Farm Administration Group, you receive an error message that resembles the following:
  'DomainName\AccountName' is not a valid account for the Farm Administrators Group. Accounts for the Farm Administrators Group must be valid and cannot be a local machine group.
 • When you try to upload a document that already exists, and you do not click to select theAdd as a new version to existing filesoption, you may receive an error message that resembles the following:
  A file with the nameFileName :> already exists. It was last modified by domain\user onDateTime>.
  The issue is that you may find theDateTime> on the error page is in Universal Time Coordinated (UTC), not in local time.
 • After you rename a folder in a document library, if you expand the folder tree, the subfolders disappear from the tree view.
 • One user uploads a document and adds some comments. Then, a second user clicksEdit Propertiesto add some text to the title of the document. In this case, the document history shows the modification and the versions correctly. However, the comments of the first user were added to the second user's comments field.
 • After you install the following security update, the "Welcome" e-mail messages contain an invalid hyperlink:
  934525คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint: 9 ตุลาคม 2007
  This hyperlink is to the relative URL of the home page of the SharePoint site.
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • User 1 uploads a document.
  • User 2 updates the document by using Microsoft Office Word.
  • User 3 opens theคุณสมบัติของเอกสารdialog box in WSS 3.0 and then changes the name of the document.
  In this scenario, the version history shows that user 3 used Word to make the modification..
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ไซต์ที่เผยแพร่ที่มีป้ายชื่อผันแปรหลายคุณได้ โปรแกรมประยุกต์เว็บที่ถูกขยายไปยังโปรแกรมประยุกต์เว็บที่สองในโซนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ในโซนที่แตกต่างกันสามารถสร้างเนื้อหาในไซต์

  ถ้ามีการปรับไซต์อยู่ในขณะนี้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น โดยใช้การปรับใช้เนื้อหา เพจทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากโซนอินเทอร์เน็ตได้รับการ URL ของเค้าโครงหน้ากระดาษที่ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้แปลงปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการคัดลอกบนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย และบางครั้งข้อผิดพลาด "ไม่พบแฟ้ม" เมื่อคุณเรียกดูไซต์นั้น
 • ถ้าคุณใช้IAlertNotifyHandlerการแจ้งเตือน การกำหนดเองSPAlertHandlerParamsวัตถุที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  แจ้งเตือนการกำหนดเอง
 • เมื่อคอมพิวเตอร์ที่รัน SQL Server อย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกอ้างอิงถึง โดยใช้นามแฝง ตัวเขียน WSS รายงานชื่อเสมือน และไม่ชื่อทางกายภาพ
 • ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของวัน และเวลารูปแบบข้อความอีเมล์แจ้งเตือนกระแสงาน sharepoint ไม่
 • ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมไซต์ SharePoint โดยใช้ URL ที่มีอักขระที่ไม่ถูกต้อง ระหว่างข้อ recycle ของกลุ่มแอพลิเคชัน หรือใน ระหว่างการเริ่มต้น เซฟโหมดที่อาจไม่สามารถเตรียมใช้งานได้อย่างถูกต้องในสภาวะของพูลโปรแกรมประยุกต์สำหรับ WSS ไม่สามารถเรียกดูไซต์จนกว่าถังรีเคิลของพูลโปรแกรมประยุกต์ถัดไปของ SharePoint หรือบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถูกรีเซ็ต ตัวแสดงเหตุการณ์ที่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ข้อผิดพลาดชนิดเหตุการณ์: แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Windows SharePoint Services 3 เหตุการณ์ประเภท: รหัสเหตุการณ์ (1734): วันที่ 6614:4/15/2008 เวลา: 5:14:38 PM ผู้ใช้: คอมพิวเตอร์ n/a: คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์: เซฟโหมดจึงไม่เริ่มทำงานเสร็จสมบูรณ์ อักขระที่ไม่ถูกต้องในเส้นทาง

 • แม้ว่าจะเปิดใช้งานในไลบรารีเอกสารการจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM) เอกสารรุ่นที่เก่าจะไม่ป้องกัน
 • เมื่อคุณเรียกดูเพผู้ดูแลชุดเก็บรวบรวมไซต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หากพอร์ตสำหรับแอพลิเคชันเว็บ 99:
  ไม่พบผู้ใช้
 • คุณกำหนดเองเว็บของ SharePoint ส่วนเพจที่ได้<customaction></customaction>องค์ประกอบ เมื่อคุณแก้ไขหน้าในตัวออกแบบของ SharePoint คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การดำเนินการไม่ถูกต้องเนื่องจากการสถานะปัจจุบันของวัตถุ
 • เมื่อคุณใช้การรหัสผ่าน updatefarmcredentials - userlogin DomainName\UserName--o การ stsadm NewPasswordคำสั่งเพื่อปรับปรุงข้อมูลประจำตัวของฟาร์ม Microsoft Office SharePoint Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดการเข้ารหัสลับ หรือถอดรหัสลับข้อมูลประจำตัว
 • เมื่อคุณตัดการสิทธิ์ระดับของสินค้าในรายการตัวเลือกมากกว่า 1000 แบบสอบถามเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของเว็บบนรากโปรแกรมประยุกต์เว็บแสดงรายการใด ๆ
 • เมื่อมีการสอบถามเริ่มต้นจากการบริการเว็บ 2007 SharePoint Search.asmx ไม่มีผลลัพธ์ถูกส่งกลับหากไซต์ใช้โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบ (FBA)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 32 บิต

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86 Wss-kb957691-fullfile-x-glb.exe12.0.6331.500023,516,80819 2008 Oct00:20x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts.mspไม่สามารถใช้งานได้23,742,97618 2008 Oct12:22ไม่สามารถใช้งานได้
After the hotfix is installed, the global version of this hotfix has the file attributes, or a later version of the file attributes, that are listed in the following table:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atl80.dll8.0.50727.76296,25606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Atl80.dll8.0.50727.762114,68806-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Dbghelp.dll6.6.7.51,030,14420 2007 Feb20:14x86
Dwdcw20.dll12.0.6300.5000441,86406-ธ.ค.-200717:41x86
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82406-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34406-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,63206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6318.5000472,10403 2008 Jun14:37ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6318.5000271,40003 2008 Jun14:37x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6331.5000625,55216 2008 Oct8:52x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016 2008 Oct8:52ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016 2008 Oct8:52x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6300.5000463,91213 2007 ธ.ค.20:55x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6329.5000132,13627 Sep 20081:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6331.50001,438,07216 2008 Oct1:53ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6309.5000193,63225 2008 มีนาคม14:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll12.0.6300.50002,081,83213 2007 ธ.ค.20:55x86
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6300.5000197,70413 2007 ธ.ค.20:55x86
Msscntrs.dll12.0.6300.500091,65613 2007 ธ.ค.20:56ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6318.5000282,65603 2008 Jun14:53ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6318.5000159,30403 2008 Jun14:53ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6326.5000700,41604 2008 Aug15:23ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6327.50002,063,36014 2008 Aug4:09ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86406-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68806-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.603.6318.5000126,48803 2008 Jun13:57ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.603.6318.5000202,78403 2008 Jun13:57ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6314.50001,078,85629-Apr-200814:05x86
Oisimg.dll12.0.6300.500026,15213 2007 ธ.ค.20:55x86
Onetnative.dll12.0.6300.5000356,92006-ธ.ค.-200713:43x86
Onetutil.dll12.0.6331.50001,981,29616 2008 Oct0:05x86
Owssvr.dll12.0.6331.50003,019,12016 2008 Oct8:52ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6318.500057,88803 2008 Jun14:37ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6318.5000107,52003 2008 Jun14:37x86
Psconfig.exe12.0.6300.5000578,66413 2007 ธ.ค.20:55x86
Psconfigui.exe12.0.6300.5000824,42413 2007 ธ.ค.20:55x86
Query.dll12.0.6300.500084,48013 2007 ธ.ค.20:56ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6309.5000442,40827 2008 มีนาคม12:21x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้9,04816 2008 Oct8:52x86
Sigsearchdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,28022-ก.ค.-200817:42ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้9,04016 2008 Oct8:52x86
Spwriter.exe12.0.6329.500037,41627 Sep 20081:12ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6331.5000527,25616 2008 Oct8:52x86
Stsmmc.dll12.0.6300.500099,89613 2007 ธ.ค.20:55x86
Stssoap.dll12.0.6331.5000310,12816 2008 Oct8:52x86
Stswel.dll12.0.6331.50001,932,14416 2008 Oct8:52x86
Tquery.dll12.0.6331.50002,345,28816 2008 Oct1:53ไม่สามารถใช้งานได้
Wrapinst.exe12.0.6300.500054,31213 2007 ธ.ค.20:55x86
Wssadmin.exe12.0.6318.500018,52003 2008 Jun14:37ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6309.50006,786,58427 2008 มีนาคม12:21x86
Wsstracing.exe12.0.6300.500048,68013 2007 ธ.ค.20:55x86
Xmlfilter.dll2008.603.6318.5000105,49603 2008 Jun13:57ไม่สามารถใช้งานได้


แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 64 บิต

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wss-kb957691-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6331.500026,731,89619 2008 Oct05:31x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts.mspไม่สามารถใช้งานได้26,960,38418 2008 Oct18:53ไม่สามารถใช้งานได้


หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atl80.dll8.0.50727.762113,15206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Dbghelp.dll6.6.7.51,319,93620 2007 Feb20:14x64
Dwdcw20.dll12.0.6300.50001,092,61606-ธ.ค.-200713:48x64
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,32006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,28006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,79206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,27206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,10406-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,71206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,73606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,22406-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,91206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,40006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,73606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80.dll8.0.50727.76265,53606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264,00006-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6318.5000472,10403 2008 Jun14:19ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6318.5000271,40003 2008 Jun14:19x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6331.5000625,55216 2008 Oct11:19x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016 2008 Oct11:19ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6331.50009,370,48016 2008 Oct11:19x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6300.5000463,91213 2007 ธ.ค.20:30x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6329.5000132,13627 Sep 20080:22ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6331.50001,538,93616 2008 Oct1:55ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6309.5000193,63225 2008 มีนาคม13:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll12.0.6300.50002,081,83213 2007 ธ.ค.20:30x86
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6300.5000197,70413 2007 ธ.ค.20:30x86
Msscntrs.dll12.0.6300.5000438,28013 2007 ธ.ค.20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6318.5000797,72803 2008 Jun14:45ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6318.5000575,04803 2008 Jun14:45ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6326.50001,950,20831 2008 ก.ค.21:35ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6327.50004,755,45614 2008 Aug3:12ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37606-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67206-ธ.ค.-20079:22ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.603.6318.5000231,44803 2008 Jun13:56ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.603.6318.5000392,22403 2008 Jun13:56ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6314.50001,670,72829-Apr-200813:49x64
Oisimg.dll12.0.6300.500037,92813 2007 ธ.ค.20:30x64
Onetnative.dll12.0.6300.5000954,93606-ธ.ค.-200713:41x64
Onetutil.dll12.0.6331.50003,386,22416 2008 Oct2:14x64
Owssvr.dll12.0.6331.50005,151,08816 2008 Oct11:19ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6318.500092,70403 2008 Jun14:19ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6318.5000107,52003 2008 Jun14:19x86
Psconfig.exe12.0.6300.5000578,66413 2007 ธ.ค.20:30x86
Psconfigui.exe12.0.6300.5000824,42413 2007 ธ.ค.20:30x86
Query.dll12.0.6300.5000223,23213 2007 ธ.ค.20:48ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6309.5000442,40827 2008 มีนาคม12:21x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้9,04816 2008 Oct8:52x86
Sigsearchdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,28022-ก.ค.-200817:42ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้9,04016 2008 Oct8:52x86
Spwriter.exe12.0.6329.500059,43227 Sep 20080:23ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6331.5000527,25616 2008 Oct11:19x86
Stsmmc.dll12.0.6300.5000163,89613 2007 ธ.ค.20:30x64
Stssoap.dll12.0.6331.5000310,12816 2008 Oct11:19x86
Stswel.dll12.0.6331.50003,321,20016 2008 Oct11:19x64
Tquery.dll12.0.6331.50004,767,56016 2008 Oct1:55ไม่สามารถใช้งานได้
Wrapinst.exe12.0.6300.500054,31213 2007 ธ.ค.20:30x86
Wssadmin.exe12.0.6318.500018,52003 2008 Jun14:19ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6309.50006,786,58427 2008 มีนาคม12:21x86
Wsstracing.exe12.0.6300.500087,59213 2007 ธ.ค.20:30x64
Xmlfilter.dll2008.603.6318.5000207,38403 2008 Jun13:57ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957691 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB957691 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957691

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com