ลงรายการบัญชีล่า windows SBS 2008 ข้อผิดพลาดของเหตุการณ์การติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957713 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่ง::ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่เร็ว

เผยแพร่เร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ microsoft องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองถึง emerging หรือเฉพาะหัวข้อ หรือเป็น intended supplement ฐานความรู้ข้อมูลอื่น ๆ

อาการ

บทความนี้แสดงรายการล่าลงรายการบัญชีการติดตั้งเหตุการณ์ผิดจาก SBS 2008

ขั้นตอนขั้นสูง1เหตุการณ์การติดตั้งการลงรายการบัญชีที่รู้จัก

1.1รหัสเหตุการณ์ dcom 10016

ปัญหา:: คุณติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 เมื่อคุณดูบันทึกของระบบหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด 10016 ID เหตุการณ์ที่บันทึกไว้อย่าง น้อยหนึ่งครั้งการแก้ไข:วิธีการแก้ไขปัญหาในบทความนี้จะทำงานสำหรับ Windows Small Business Server

http://support.microsoft.com/kb/920783

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของบทความที่ลงรายการบัญชีแล้ว

ชนิด: ข้อผิดพลาด

แหล่งที่มา: DCOM

ประเภท: ไม่มี

รหัสเหตุการณ์: 10016
คำอธิบาย::
การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ไม่ให้สิทธิ์ในการเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ COM ด้วย CLSID {clsid} ให้กับผู้ใช้DomainName\usernamesid {sid}. สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยนี้สามารถถูกปรับเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือการจัดการบริการคอมโพเนนต์1.2รหัสเหตุการณ์การค้นหา MSExchange 4625

ปัญหา:: audits ความปลอดภัยล้มเหลวในการล็อกการรักษาความปลอดภัย ไม่มีปัญหาใน Microsoft.Exchange.Search.ExSearch.exe ซึ่ง ID 4625 เหตุการณ์จะมีรายงานทุกสองสามนาทีการแก้ไข: นี้ควรถูกแก้ไขใน Update Rollup การแลกเปลี่ยนย่อย 4 ซึ่งอยู่ในปัจจุบันสำหรับการออกใช้ในเดือนกันยายนของ 2008 คุณสามารถถูกละเว้นมิฉะนั้น1.3รหัสเหตุการณ์ MSExchange 4001: กล่องจดหมาย Attendent ระบบ MSExchange

ปัญหา:: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรอบ ๆ การเริ่มระบบใหม่ และล้างขึ้น ไม่มี affect ด้านที่รู้จักยกเว้นสำหรับเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เหลืออยู่ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://www.microsoft.com/technet/support/ee/transform.aspx?ProdName=Exchange&ProdVer=8.0&EvtID=4001&EvtSrc=MSExchange%20System%20Attendant%20Mailbox&LCID=10331.4รหัสเหตุการณ์ MSExchange 8213: MSExchangeFBPublish

ปัญหา:: หลังจากคุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server (ติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง SBS2008) เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeFBPublish
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 8213
คำอธิบาย: ระบบ Attendant บริการไม่สามารถสร้างเซสชันสำหรับเครื่องเสมือนcomputername. หมายเลขข้อผิดพลาดคือ 0x80044501การแก้ไข:ให้อ้างอิงถึงบทความนี้สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ วิธีการแก้ไขปัญหาในบทความนี้จะทำงานสำหรับ Windows Small Business Serverhttp://support.microsoft.com/kb/2961511.5ข้อผิดพลาดเบ็ดเตล็ดล็อกในเหตุการณ์ viewer หลังการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ปัญหา:: หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจมีข้อผิดพลาดเหตุการณ์ที่บันทึกไว้กับตัวแสดงเหตุการณ์ที่ โดยโปรแกรมหรือบริการที่ต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ อยู่ ตัวอย่างเช่น Forefront Security สำหรับ Exchange Server (FSE) ความพยายามในการปรับปรุงการติดตั้งไปรษณีย์เอ็นจิน และจากนั้น บนพื้นฐานต่อชั่วโมง ไม่ มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต FSE จะสร้างเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เหมือนกับที่ด้านล่างนี้ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน

แหล่งที่มา: GetEngineFiles

รหัสเหตุการณ์: 6014

ประเภทงาน: (6)

ระดับ: ข้อผิดพลาด

คำสำคัญ: คลาสสิค

ผู้ใช้: n/a

คอมพิวเตอร์: SERVER.domain.local

คำอธิบาย::

Microsoft Forefront Security เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาดขณะทำการปรับปรุงโปรแกรมการสแกน

สแกนโปรแกรม: Norman

เส้นทางการปรับปรุง: http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/x86/Norman

การตั้งค่าพร็อกซี: ปิดใช้งาน

รหัสข้อผิดพลาด: 0x80004005

คำอธิบาย: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานการแก้ไข:

1. หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เปิดคอนโซล SBS ของ windows.

2. จากโฮมเพ ในการรับเริ่มต้นงาน คลิกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต. ตัวช่วยสร้างนี้จะตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต2อื่น ๆ – เหตุการณ์ล่า

2.1หมายเลขเหตุการณ์การ dcom 10009:

ปัญหา:: รหัสเหตุการณ์การ DCOM 10009 จะเกิดขึ้นเมื่อเวิร์กสเตชันของไคลเอ็นต์มีไฟร์วอลล์ misconfigured หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารของเครือข่ายภายในโดเมน ตัวอย่าง ถ้าเวิร์กสเตชันไม่ได้ถูกจัดการ โดย GPO SBS อิน ในสถานการณ์สมมตินี้ รหัสเหตุการณ์ DCOM 10009 จะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อาจเป็นร้อย ๆ รายการแต่ละวันการแก้ไข: เมื่อต้องการความพยายามที่ตั้งค่าคอนฟิกแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ลองต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอนุญาตข้อยกเว้นการจัดการระยะไกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ของคุณ ซึ่งอาจจะมีการใช้งาน หรืออาจต้องการเปิดพอร์ตต่าง ๆ แต่ ซึ่งหมายถึง การเปิดพอร์ตต่าง ๆ ที่พบโดยทั่วไปเช่น TCP/135, TCP/139 แต่ยังช่วงของพอร์ตแบบไดนามิกที่ง่ายดายไม่สามารถกำหนด และเริ่มต้นใน 1025 ตรวจสอบกับผู้ผลิตไฟร์วอลล์ของคุณสำหรับวิธีการที่เหมาะสมของการอนุญาตการรับส่งข้อมูล RPC แบบไดนามิก


  • ถ้าเวิร์กสเตชันที่อยู่บน เครือข่ายย่อยอื่นนอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ SBS และกำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 หรือยิ่ง ไฟร์วอลล์ข้อยกเว้นโดยนโยบายกลุ่มของ SBS จะไม่อนุญาตอย่างถูกต้องให้การเชื่อมต่อที่จำเป็น คุณควรแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม XP ของไคลเอ็นต์ และเปลี่ยนขอบเขตของกฎการอนุญาตให้เครือข่ายย่อย + IP ภายในของเซิร์ฟเวอร์ ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมด้านล่างเพื่อการตรวจสอบการติดตั้ง SP2 XP อย่างถูกต้อง (หรือสูงกว่า) เครื่องที่รันในโดเมน SBS บนเครือข่ายย่อยอื่นนอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ SBS และ ID เหตุการณ์ DCOM 10009 การป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดถ้ามีการที่เป็นกรณีนี้
1. คลิเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์ GPMC.MSC และคลิกตกลง.

2. คลิกดำเนินการต่อบนหน้าจอพร้อมรับ UAC

3. ขยายฟอเรสต์: Domain.local โดเมน Domain.local และ วัตถุนโยบายกลุ่มเลือก (แทน Domain.local กับโดเมนของคุณ)

4. คลิกขวาไคลเอ็นต์ SBS windows – Windows XP นโยบายคลิกแก้ไข.

5. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ นโยบาย แม่แบบการดูแล เครือข่าย เชื่อมต่อเครือข่าย ไฟร์วอลล์ Windows การส่วนกำหนดค่าของโดเมน

6. การค้นหาที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์: เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง (cmd.exe) จากเมนู'เริ่ม' ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งให้พิมพ์ IPConfig และกดส่งคืนสินค้า ทำบันทึกย่อของอยู่ IPv4 ที่ระบุไว้

7. ตัวในการแก้ไขนโยบายกลุ่มจัดการ คลิกสองครั้งwindows Firewall: อนุญาตไฟล์ขาเข้าและเครื่องพิมพ์ร่วมกันข้อยกเว้น

ก.ในกล่องข้อความที่ติดป้ายชื่อAllow unsolicited incoming messages from these IP addresses, add the IP (IPv4) of the server. For example, if the IP of the server is 192.168.1.2, the text box should read: localsubnet,192.168.1.2.

b. Clickตกลง.

8. Repeat Steps 7.a and 7.b for the following rules:

ไฟร์วอลล์ windows: ข้อยกเว้นการดูแลระยะไกลขาเข้าอนุญาตให้ใช้

Windows Firewall: Allow inbound remote desktop exceptions2.2 MSExchangeFBPublish Event ID 8206, Windows Sharepoint Service 3 Event IDs 5586, 10036, 6398Problem:Critical alerts are raised by Exchange and SharePoint applications in the event viewer when using the Move data folders wizard, or commandlets for the two applications.คำอธิบาย::During the move of Exchange and Windows SharePoint Services data, several services are stopped, and hence any application dependent on them might raise critical alerts. The move process ensures that the applications are in a consistent state after the move and then reports a success. These alerts are expected and users should ignore all such events occurring during a move process.

การแก้ไข:Users should ignore all critical alerts during a move if the Move operation completes successfully. If there are errors during a move the alerts are more relevant and may help diagnose specific issues that may have happened during the move.

More Information:
For more information on critical alerts raised by Exchange during move process please refer to the following Knowledge base article:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/transform.aspx?ProdName=Exchange&ProdVer=8.0&EvtID=8206&EvtSrc=MSExchangeFBPublish

For moving Sharepoint database the move application locks down the read/write access of the sharepoint site, It then moves the database to new location, checks for errors during move and then re-enables the sharepoint site for access. The process also initiates an HTTP request to sharepoint site and verifies that the site is up and running. During the lockdown, some other services which depended on the availability of the site like Search, Indexing, scheduled jobs of Sharepoint etc. may raise critical alerts in event viewer.

ปฏิเสธ

microsoft และ/หรือแทนที่ไม่มีการทำให้ซัพพลายเออร์ หรือของการรับประกันเกี่ยวกับ suitability ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องประกาศบนเว็บไซต์นี้ (“วัสดุ ”) สำหรับวัตถุประสงค์ใด วัสดุและส่วนประกอบอาจรวมทางเทคนิค inaccuracies หรือข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไปยังขอบข่ายสูงสุดที่ได้รับอนุญาต โดยเกี่ยวข้องและ/กฎหมาย microsoft หรือของซัพพลายเออร์ disclaim และรวมทั้งหมดแทน การรับประกัน และเงื่อนไขว่า express ทั้งโดยนัย หรือ statutory การรวมถึงแต่ไม่จำกัดการยืนยัน การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ infringement เงื่อนไข satisfactory หรือคุณภาพ สามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กับการแจ้งเพื่อการใช้วัสดุ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957713 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmt KB957713 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957713

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com