คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Outlook 2007: 24 กันยายน 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957909 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Outlook 2007 ที่มีแก้ไขใน Outlook 2007 post-Service 1 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจที่ 24 กันยายน 2008

บทนำ

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 954228ความสำคัญและระดับความลับของข้อความอีเมล์สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณได้ตั้งค่านโยบายใน Outlook 2007
 • 956531outlook 2007 พร้อมท์คุณซ้ำ ๆ กันสำหรับรหัสผ่านภายใต้เงื่อนไขบางเครือข่าย
 • 956647outlook 2007 ไม่ honor โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นใน Internet Explorer 7 สำหรับโฟลเดอร์ฟีด RSS
 • 956648ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแบบอักษรการนัดหมายสำหรับปฏิทินใน Outlook 2007 การตั้งค่าแบบอักษรใหม่ที่ไม่ได้ถูกใช้เมื่อคุณพิมพ์ปฏิทิน
 • 956693แฟ้มที่มีนามสกุลของชื่อแฟ้ม.eml ไม่ได้เปิดใน Outlook 2007
 • 956532เมื่อผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของพวกเขา หยุดการบริการที่ Outlook Web Access บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange 2007
 • 955449คุณไม่สามารถปิดตัวเลือก "ไม่มีวันสิ้นสุด" สำหรับการนัดหมาย การประชุมการร้องขอ งาน หรือร้องของานใน Outlook 2007
 • 955450เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณลบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ใน Outlook 2007: "การเปลี่ยนแปลงการประชุมไม่สามารถบันทึก"
 • 956694ไม่มีการบันทึกการวินิจฉัยสำหรับคุณลักษณะเชื่อถือเพิ่ม-คงคลังใน Outlook 2007

  หมายเหตุ:มีปัญหากับโปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ใน Outlook 2007 post-Service 1 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจที่ 24 กันยายน 2008 ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้เพื่อใช้การบันทึกการวินิจฉัยสำหรับคุณลักษณะเชื่อถือเพิ่ม-คงคลังใน Outlook 2007
  958789คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Outlook 2007 (Outlook สั้น us.msp, Outlook.msp): 28 ตุลาคม 2008
 • 955572คุณไม่สามารถแคชโฟลเดอร์จดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Outlook 2007
 • 956547ประเภทของสีที่ใช้สีเข้มอาจพิมพ์ lighter ประเภทสีอื่น ๆ ใน Outlook 2007
 • 956528คุณไม่สามารถระงับการเปลี่ยนเส้นทาง Autodiscover คำเตือนใน Outlook 2007
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • outlook 2007 บน LAN ใช้การรับรองความถูกต้องของ NTLM แทน Kerberos การรับรองความถูกต้อง สำหรับบริการ Autodiscover และบริการมีพร้อมใช้งาน

 • เมื่อคุณพิมพ์ปฏิทินใน Outlook 2007 หนึ่งเดือนอย่างแน่นอนไม่อยู่ในหน้าเดียว ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าคุณได้เลือกนั้นพิมพ์ยาวหนึ่งเดือนต่อหน้ากล่องกาเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุช่วงพิมพ์จาก 3/1/2008 เพื่อ 5/31/2008 คุณไม่พบเพหนึ่งสำหรับวัน

 • ข้อความอีเมลข้อความตอบกลับใน Outlook 2007 อาจไม่ถูกต้องใช้ใบรับรองของผู้รับมอบสิทธิ์ของผู้ใช้กล่องจดหมายแทนการใช้ใบรับรองของเจ้าของกล่องจดหมาย

 • คุณตั้งค่ากฎเพื่อย้ายข้อความอีเมลที่ได้รับของคุณไปสร้างขึ้นใหม่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Outlook 2007 คุณได้รับข้อความอีเมล์ที่จำเป็นต้องตอบรับการอ่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งการตอบรับการอ่าน ผู้ส่งข้อความอีเมลที่ไม่รับการตอบรับการอ่าน

 • คุณสามารถเปิด Outlook 2007 ในโหมด Cached Exchange หลังจากที่การซิงโครนัสที่เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และแสดงแถบสถานะโฟลเดอร์ทั้งหมดมีข้อมูลล่าสุด, the notification area still displays the synchronizing icon.

 • Outlook 2007 imports Windows Vista contacts groups as contacts instead of as distribution lists (DLs).

 • คุณเปิดการใช้งานนั้นAllow in-cell editingoption in Outlook 2007. When you click a different search folder, and then click back to the one where you enabled the in-cell editing option, theAllow in-cell editingoption may no longer be selected.

 • When you use the Thai version of Outlook 2007, the meeting information in a meeting request is displayed in a very small font that is almost unreadable. The meeting information includes location, time, and so on.

 • You schedule a meeting, and then you add some contact DLs to the attendee line. เมื่อคุณคลิกส่ง, Outlook 2007 stops responding. After you wait awhile, you receive the following error message:
  Outlook has encountered a problem and needs to be closed
  Additionally, the meeting request is never sent.

  หมายเหตุ:No event ID is logged when this issue occurs.

 • You convert an .ics file to a weekly recurring appointment in Outlook 2007. When you view your calendar in a table view, the start time and the end time of the appointment are incorrect.

 • You run Outlook 2007 in cached mode. Then, some items are deleted from the mailbox on the server that is running Microsoft Exchange Server. For example, the items are deleted by using a Mailbox Manager policy. After the next cached mode synchronization, some deleted items may not be moved from the Offline Folder files (.ost).

 • The Collaboration Data Objects (Cdo.dll) file is no longer included in Outlook 2007. It is installed as a separate download. This hotfix package fixes Outlook to write the correct Caracas time zone to Outlook items.

 • Outlook 2007 displays customs forms incorrectly. For example, you put aกล่องข้อความcontrol to the right side of an e-mail messagebodyตัวควบคุม If you run this form, theกล่องข้อความcontrol is moved to the bottom of thebodyตัวควบคุม นอกจากนี้กล่องข้อความcontrol is only visible if you scroll down.

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: You add another user's calendar to your calendar in Outlook 2007. You switch to the Task folder. You click the Calendar folder. You use the All Appointments view to display the calendar. In this scenario, the other user's calendar is displayed.

 • When you start Outlook 2007, you may receive the following error message:
  แฟ้มข้อมูลfile_namewas not closed properly. The file is being checked for problems.
  Additionally, when the data consistency check occurs, Outlook 2007 responds slower than you expected.

  หมายเหตุ:This hotfix greatly reduces the frequency of the consistency checks and the time that is required to perform the checks.

 • When you try to open an appointment in the Calendar in Outlook 2007, you receive the following error message:
  Cannot open this item.
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • You use Cached Exchange Mode. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการตั้งค่าบัญชี, click the Exchange account on theอีเมลแท็บ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
  • You have a delegate designated. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการผู้รับมอบสิทธิ์แท็บ
 • Outlook.msp
  957909คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Outlook 2007: 24 กันยายน 2008 - ผลิตภัณฑ์: Outlook
  kb

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มี hotfix ชุด Service Pack 1 ไปรษณีย์ 2007 Microsoft Office การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องมี Service Pack 1 มีการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรี หรือปรับเปลี่ยนรีจิสตรีคีย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
954228ความสำคัญและระดับความลับของข้อความอีเมล์สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณได้ตั้งค่านโยบายใน Outlook 2007
956531outlook 2007 พร้อมท์คุณซ้ำ ๆ กันสำหรับรหัสผ่านภายใต้เงื่อนไขบางเครือข่าย
956647outlook 2007 ไม่ honor โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นใน Internet Explorer 7 สำหรับโฟลเดอร์ฟีด RSS
956648ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแบบอักษรการนัดหมายสำหรับปฏิทินใน Outlook 2007 การตั้งค่าแบบอักษรใหม่ที่ไม่ได้ถูกใช้เมื่อคุณพิมพ์ปฏิทิน
956693แฟ้มที่มีนามสกุลของชื่อแฟ้ม.eml ไม่ได้เปิดใน Outlook 2007
956532เมื่อผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของพวกเขา หยุดการบริการที่ Outlook Web Access บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange 2007
955449คุณไม่สามารถปิดตัวเลือก "ไม่มีวันสิ้นสุด" สำหรับการนัดหมาย การประชุมการร้องขอ งาน หรือร้องของานใน Outlook 2007
956694ไม่มีการบันทึกการวินิจฉัยสำหรับคุณลักษณะเชื่อถือเพิ่ม-คงคลังใน Outlook 2007
955572คุณไม่สามารถแคชโฟลเดอร์จดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Outlook 2007
956547ประเภทของสีที่ใช้สีเข้มอาจพิมพ์ lighter ประเภทสีอื่น ๆ ใน Outlook 2007
956528คุณไม่สามารถระงับการเปลี่ยนเส้นทาง Autodiscover คำเตือนใน Outlook 2007

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
86-glb.exe ของสำนักงาน-kb957909-fullfile-x12.0.6327.500213,350,25626 Sep 200804:03
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Outlook.msp14,310,40024 Sep 200812:13

เนื้อหาของแฟ้ม Outlook.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Contab32.dll12.0.6315.5000136,23210 2008 พฤษภาคม01:09
Dlgsetp.dll12.0.6315.500090,65610 2008 พฤษภาคม01:09
Emsmdb32.dll12.0.6327.50021,543,78424 Sep 200800:27
Exsec32.dll12.0.6325.5000394,75225 2008 ก.ค.01:32
Impmail.dll12.0.6326.5000140,82405 2008 Aug04:57
Mimedir.dll12.0.6325.5000343,56823 2008 ก.ค.04:20
Mspst32.dll12.0.6327.50001,116,76819 2008 Aug21:45
Olmapi32.dll12.0.6327.50002,955,31219 2008 Aug21:45
Omsmain.dll12.0.6300.5000663,08813 2007 ธ.ค.06:40
Omsxp32.dll12.0.6300.5000195,13613 2007 ธ.ค.06:40
Outlmime.dll12.0.6327.5000599,62419 2008 Aug21:45
Outlook.exe12.0.6327.500012,854,81619 2008 Aug21:45
Outlph.dll12.0.6318.5000179,26405 2008 Jun22:12
Outlrpc.dll12.0.6327.500047,62419 2008 Aug21:45
Outlvbs.dll12.0.6315.500060,44810 2008 พฤษภาคม01:10
Pstprx32.dll12.0.6318.5000416,28005 2008 Jun22:12
scanpst.exe12.0.6315.500040,52010 2008 พฤษภาคม01:10
Scnpst32.dll12.0.6327.5000265,81619 2008 Aug21:45
Scnpst64.dll12.0.6327.5000275,55219 2008 Aug21:45
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957909 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kboffice2007presp2fix kbautohotfix kbcontacts kbemail kbcalendar kbupdate kbHotfixRollup kbfix kberrmsg kbbug kbexpertiseinter kbqfe kbHotfixServer kbmt KB957909 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957909

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com