Raksta ID: 957939 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir inform?cija par to, k? atrast un darbin?t Silverlight konfigur?cijas lietojumprogrammu.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai atrastu un darbin?tu Silverlight konfigur?cijas lietojumprogrammu, veiciet lietotajai oper?t?jsist?mai atbilsto??s darb?bas.

Oper?t?jsist?m? Microsoft Windows

 1. Atveriet mapi Silverlight.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Darbin?t.
  2. Ja lietojat 32 bitu vidi, dialoglodzi?? Darbin?t ierakstiet %ProgramFiles% un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Ja lietojat 64 bitu vidi, dialoglodzi?? Darbin?t ierakstiet %ProgramFiles(x86)% un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Windows Explorer log?, kas tiek par?d?ts, veiciet dubultklik??i uz mapes Microsoft Silverlight.
 2. Atveriet attiec?g?s versijas mapi.
  1. Map? Microsoft Silverlight ir viena vai vair?kas apak?mapes, kuru nosaukumus veido versiju numuri. Atrodiet mapi, kuras nosaukum? ir jaun?k?s versijas numurs.
  2. Veiciet dubultklik??i uz ??s mapes.
 3. Veiciet dubultklik??i uz faila Silverlight.Configuration.exe.

Oper?t?jsist?m? Apple Macintosh

 1. Programm? Spotlight mekl?jiet ?Silverlight.plugin?.
 2. Mekl??anas rezult?tu r?t? skatiet r?ti Dokumenti, lai atrastu rindas elementu Silverlight.plugin.
 3. Noklik??iniet uz ?? elementa, turot nospiestu tausti?u CMD, un p?c tam p?rl?kprogramm? Finder noklik??iniet uz Atkl?t.
 4. P?rl?kprogrammas Finder log?, kas tiek par?d?ts, turiet nospiestu tausti?u CTRL, noklik??iniet uz Silverlight.plugin un p?c tam noklik??iniet uz R?d?t pakotnes saturu.
 5. Atveriet Saturs, atveriet Resursi un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Silverlight preferences.

Rekviz?ti

Raksta ID: 957939 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2009. gada 23. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Silverlight 1.0 for Windows
 • Microsoft Silverlight 1.0 for Macintosh
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB957939

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com