Identifikator ?lanka: 957939 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da prona?ete i pokrenete aplikaciju za konfigurisanje programa Silverlight.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste prona?li i pokrenuli aplikaciju za konfigurisanje programa Silverlight, sledite odgovaraju?u proceduru za svoj operativni sistem.

U operativnom sistemu Microsoft Windows

 1. Otvorite fasciklu ?Silverlight?.
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
  2. Ako radite u 32-bitnom okru?enju, otkucajte %ProgramFiles% u dijalogu Pokretanje i kliknite na dugme U redu.

   Ako radite u 64-bitnom okru?enju, otkucajte %ProgramFiles%(x86)% u dijalogu Pokretanje i kliknite na dugme U redu.
  3. U Windows Explorer prozoru koji se pojavi kliknite dvaput na fasciklu Microsoft Silverlight.
 2. Otvorite fasciklu za odre?enu verziju.
  1. Fascikla Microsoft Silverlight sadr?i nekoliko potfascikli ?ija imena predstavljaju brojeve verzija. Prona?ite fasciklu sa najve?im brojem verzije.
  2. Kliknite dvaput na ovu fasciklu.
 3. Kliknite dvaput na datoteku Silverlight.Configuration.exe.

U operativnom sistemu Apple Macintosh

 1. U aplikaciji ?Spotlight? prona?ite Silverlight.plugin.
 2. U oknu sa rezultatima pretrage pogledajte okno ?Documents? da biste prona?li stavku Silverlight.plugin.
 3. Kliknite na ovu stavku, a zatim kliknite na dugme Reveal u oknu Finder.
 4. Kada se pojavi prozor ?Finder?, dr?ite taster CTRL i kliknite na Silverlight.plugin, a zatim kliknite naShow Package Contents.
 5. Open Contents, otvorite stavku Resources i kliknite dvaput na Silverlight Preferences.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 957939 - Poslednji pregled: 24. februar 2009. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Silverlight for Windows
 • Microsoft Silverlight for Macintosh
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB957939

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com