Straipsnio ID: 958045 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandant ?diegti naujinimus i? ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? ?iniatinklio svetain?s pateikiamas ?is klaidos prane?imas:
0x800B0001

PRIE?ASTIS

?i problema kyla tada, jei ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? nustato, kad kriptografijos tarnyba yra ne?inoma.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atsi?velgdami ? konkre?i? naudojam? operacin? sistem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Jei norite, kad .dll failus u?registruotume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami išspr?sti problem? automatiškai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50691

Pastabos
 • Jei naudojate ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?, sprendimas ?Taisyti? pritaikys tik 2 b?d?, tod?l 1 b?d? vis tiek teks pritaikyti patiems.
 • Šis vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leisti taisyti pa?iam

?Windows XP?, ?Windows Server 2003? ir ?Windows 2000?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? turite u?registruoti failus Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll ir Mssip32.dl. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Notepad? (U?ra?in?). Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ti, o tada ? Vykdyti.
 2. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?rašykite) ši? komand? lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER:
  notepad
 3. Nukopijuokite ir ? u?ra?in?s lang? ?klijuokite (arba ?veskite) ?ias komandos eilutes:
  regsvr32 Softpub.dll /s
  regsvr32 Wintrust.dll /s
  regsvr32 Initpki.dll /s
  regsvr32 Mssip32.dll /s
 4. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip ir ?veskite Register.bat.
 5. Spustel?kite ?ra?omo failo tipas, o tada Visi failai.
 6. Fail? Register.bat ?ra?ykite darbalaukyje.
 7. Kad b?t? u?registruoti ?Windows Update? failai, dukart spustel?kite fail? Register.bat.
 8. Bandykite i? naujo ?diegti naujinimus.
 9. Jei problem? i?spr?sti pavyko, panaikinkite ankstesniais veiksmais sukurt? fail? Register.bat.

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?

1 b?das. Paleiskite sistemos parengimo naujinti ?rank? (Checksur.exe)

 1. Atsisi?skite ir paleiskite sistemos parengimo naujinti ?rank? (Checksur.exe). Atsisiuntus ?? ?rank? jis vykdo vienkartin? nuskaitym?, tikrindamas, ar n?ra nesuderinamumo, d?l kurio v?liau gali nepavykti atlikti su tarnybomis susijusi? operacij?.

  Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ir paleisti sistemos parengimo naujinti ?rank?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  947821 Sistemos parengimo naujinti ?rankis, skirtas sistemoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?
  Pastabos
  • Pereikite prie straipsnio 947821 skyriaus ?Microsoft? atsisiuntimo centras? ir spustel?kite atitinkam? sait?, kad atsisi?stum?te naudojamai operacinei sistemai tinkam? sistemos parengimo naujinti ?rank?.
  • Kai paleisite ?? ?rank?, failas Checksur.log bus ?ra?ytas ?ioje vietoje:
   %systemroot%\Logs\CBS
   Jei ?Windows Vista? ?diegtis yra numatytoji, tai yra aplankas C:\Windows\Logs\CBS.
 2. Sistemos parengimo naujinti ?rankiui baigus darb?, pabandykite i? naujo ?diegti naujinimus.
Jei atlikus ?iuos veiksmus problemos i?spr?sti nepavyko, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das. U?registruokite Wintrust.dll

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , tada lauke Prad?ti ie?k? ?veskite cmd.
 2. Rezultat? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. Nukopijuokite ir ? komandin? eilut? ?klijuokite (arba ?veskite) toliau nurodyt? komand?.
  regsvr32 Wintrust.dll /s
 4. U?darykite komandin?s eilut?s lang?.
 5. Bandykite i? naujo ?diegti naujinimus.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 958045 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbregistry kbupdateissue kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB958045

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com