เมื่อคุณพยายามที่จะดูคุณสมบัติของโปรแกรมแก้ไขรายการ รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนของบริษัทตัวแทนตัวจัดการการดำเนินงานอาจถูกตัดทอนลงบนระบบ Service Pack 1 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958253 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามดูโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติใน Microsoft System Center 2007 ดำเนิน Manager รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนของบริษัทตัวแทนตัวจัดการการดำเนินงานอาจถูกตัดทอน ดังนั้น คุณไม่สามารถกำหนดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้งอยู่บนตัวแทนและต้องถูกติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่

หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สาเหตุ

กระบวนการโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติมีการจำกัด 255 อักขระ ถ้าสตริงที่ชื่อโปรแกรมปรับปรุงมีความยาวเกิน 255 อักขระ มันจะตัด

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขนี้จะอยู่ภายในตัวจัดการ 2007 Microsoft การดำเนินงานศูนย์ระบบปรับปรุง Service Pack 1 เมื่อต้องการดูรายการของการตัดสินค้าจากคลังจะแก้ไขและวิธีการขอรับการยกเลิกสะสม โปรดดูบทความนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
971541คำอธิบายของการดำเนินงาน System Center Manager 2007 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1 ที่มีการติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.systemcenter.internal.mp6.0.6278.5568,48006 2008 พฤศจิกายน08:03ไม่สามารถใช้งานได้

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยชุดปรับปรุงการจัดการ (Microsoft.systemcenter.internal.mp) หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องนำเข้าวิสแพ็คจัดการ

เมื่อต้องการแยกแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB958253-X86-X64-ENU.MSI ไปยังโฟลเดอร์ในระบบหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน
  2. เรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB958253-X86-X64-ENU.MSI ภายในแต่ละเครื่องที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หมายเหตุ:มีการติดตั้ง service pack นี้จัดการในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
โปรแกรม Files\System ศูนย์จัดการ Packs\SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB958253-MP-ENU
หมายเหตุ:คุณต้องนำเข้าวิสแพ็คการจัดการการปรับปรุง โดยใช้การจัดการชุด Import Wizard ในคอนโซลการจัดการการดำเนินงาน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อดูคุณสมบัติของโปรแกรมแก้ไขรายการ

วิธีที่ 1:
  1. ย้ายไปสินค้าคงคลังที่พบดูจากนั้นตรวจสอบดูในคอนโซลการดำเนินงาน
  2. จากการดำเนินการเลือกนั้นชนิดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงตัวเลือก เลือกบริการสุขภาพในการค้นหากล่องข้อความ แล้วคลิกตกลง.
  3. เลือกผู้ทำหน้าที่เป็นตัวจัดการการดำเนินงาน และจากนั้น ตรวจสอบโปรแกรมแก้ไขรายการคุณสมบัติในนั้นรายละเอียดมุมมอง
วิธีที่ 2
  1. ใช้คอนโซลการจัดการการดำเนินการเพื่อสร้างมุมมองสถานะใหม่
  2. ในการดูคุณสมบัติ เลือกนั้นแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก เลือกบริการสุขภาพในการค้นหากล่อง แล้วคลิกตกลง.
  3. ในการจอแสดงผลแท็บ การเปิดใช้งานนั้นโปรแกรมแก้ไขรายการกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
971410รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ R2
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958253 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB958253 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958253

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com