คำอธิบายของการ 2008 Office Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958267 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้เปิดตัวบูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08-057 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2008 สำหรับ Mac. เมื่อต้องดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-057.mspx

อัพเดตรายละเอียด

การ 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้มีการแก้ไขสำหรับช่องโหว่ที่ผู้โจมตีสามารถใช้เพื่อเขียนทับเนื้อหาของหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โค้ดที่เป็นอันตราย

การปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุง

การ 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3 รวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้

การปรับปรุงสำหรับทั้งหมด 2008 Office Microsoft สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac

 • คือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Office 2008 สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac ที่ผู้โจมตีสามารถใช้เพื่อเขียนทับเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้โค้ดที่เป็นอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ก่อนหน้าในเอกสารนี้
 • คือการปรับปรุงความเสถียร โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการ 2008 Office สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิด หรือใช้ Office 2008 สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac
 • คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนภูมิ โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงปัญหาประสิทธิภาพการทำงานต่อไปนี้ในแผนภูมิ:
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนภูมิที่มีจุดข้อมูลหลายครั้ง
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีสร้างบรรทัดและกระจายแผนภูมิ โดยค่าเริ่มต้น แผนภูมิเส้นและกระจายใหม่จะใช้ง่ายกว่าการจัดรูปแบบเท่านั้น
 • คือการปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการแสดงและเค้าโครงของแผนภูมิและรูปภาพ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ในแผนภูมิและรูปภาพ:
  • บรรทัดพิมพ์ ด้วยความหนาของ 1point แม้ว่าบรรทัดเป็นให้แคบลงกว่า 1point
  • จึงเป็นการยากเมื่อต้องการปรับขนาดของเส้น และเก็บไว้ได้ตรงกัน
  • ตัวแบ่งบรรทัดและยัติภังค์ย้ายใน Microsoft PowerPoint 2008 สำหรับ Mac หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac
  • 2008 PowerPoint สำหรับ Mac ปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณพยายามที่นำไปใช้สีลงในรูปภาพที่ฝังอยู่ในรูปร่างหลายครั้ง
  • บานหน้าต่างใบสั่งในการ จัดรูปแบบชุดข้อมูล กล่องโต้ตอบแสดงเป็นสตริงว่างสำหรับชุดไม่มีชื่อในแผนภูมิ ในการปรับปรุงนี้ ไม่มีชื่อชุดในแผนภูมิจะถูกแทนที่ ด้วยชื่อเรื่อง"<> x>." ในเรื่องนี้ x คือตัวยึดสำหรับหมายเลขชุด
  • แนวโน้มของข้อมูลประกอบด้วยเซลล์ที่ประกอบด้วยค่า "# n/A" ในระหว่างการคำนวณ
  • ป้ายชื่อแกนในแผนภูมิบางอย่างจะถูกตัดเศษทศนิยมทิ้ง
 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือแล้วเมื่อคุณเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยรูปแบบ PDF โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาในเอกสารของ Office ที่ประกอบด้วยรูป PDF ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อรูปสูญหาย หรือถูกย้ายเมื่อมีเปิดเอกสาร Office ของคุณเป็นรุ่นที่ใช้ Windows
 • คือการปรับปรุงเสถียรภาพสำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยรูป PDF โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการ 2008 Office สำหรับ Mac แอพลิเคชันเมื่อต้องปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยรูปแบบ PDF

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2008 สำหรับ Mac

 • คือการปรับปรุงความเข้ากันได้กับการอ้างอิงท้ายเรื่อง โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Word ด้วยการอ้างอิงท้ายเรื่อง 1 X ที่ติดตั้ง และไม่มีปุ่มเครื่องมือบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน
 • คือการปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ด้วยการแก้ไขอัตโนมัติ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเยอรมัน และจากนั้น พิมพ์ภายใน Word และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Word รุ่นนี้
 • ความน่าเชื่อถือที่ปรับปรุงแล้วในการแสดงผลของ SmartArt แผนภูมิ และรูปภาพ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของ SmartArt แผนภูมิ และรูปภาพจะถูกบดบังเมื่อคุณเปลี่ยนระยะขอบด้านขวาที่กว้างขึ้น
 • คือความน่าเชื่อถือที่พัฒนาขึ้นสำหรับตารางรูปวาด โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อความธรรมดาในตารางจะปรากฏเป็นตัวหนาหลังจากที่คุณเพิ่ม หรือลบบางบรรทัด
 • คือการปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับเอกสารที่มีกราฟิกแบบอินไลน์ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้กราฟิกแบบอินไลน์ถูกบันทึกพร้อมกับการจัดตำแหน่งไม่ถูกต้องในรูปแบบ HTML

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint 2008 สำหรับ Mac

 • PowerPoint ไม่เปลี่ยนแปลงประทับเวลาของวันที่ของแฟ้มที่บันทึก โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ PowerPoint การประทับเวลาของวันที่ของแฟ้มที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลาที่จะเปิดแฟ้ม การเปลี่ยนแปลงนี้ใช้ได้กับ.ppt แฟ้มไบนารี ไม่ให้แฟ้ม.pptx OpenXML นั้น
 • ปรับปรุงเสถียรภาพแล้วเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ PowerPoint ใน Mac OS X ที่ 10.5 (Leopard) โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ v10.5 Mac OS X ที่ทำให้ 2008 PowerPoint เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อผู้ใช้เปิดงานนำเสนอ
 • แสดงรูปภาพที่จะถูกแทรกลงใน PowerPoint จากโปรแกรมประยุกต์อื่นในขณะนี้ได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีแสดงรูปภาพที่ถูกคัดลอก หรือลากจากเว็บเบราว์เซอร์ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ Microsoft อื่นลงใน PowerPoint และ URL แทนรูปภาพแท้จริง

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel 2008 สำหรับ Mac

 • คือการปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการคำนวณ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาการคำนวณต่อไปนี้:
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสูตร SUMIFS ส่งกลับข้อผิดพลาด# value a z เมื่ออ้างอิงถึงช่วงของเซลล์ที่มีขนาดใหญ่
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคำนวณสูตร XIRR ไม่ตรงกับความต้องการผลลัพธ์การคำนวณของ Excel สำหรับ Windows นอกจากนี้ผลลัพธ์แตกต่างกันระหว่าง.xslx และแฟ้ม.xls
 • คือการปรับปรุงความเสถียรกับตารางสาระสำคัญ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสมุดงาน Excel เรียงลำดับตารางสาระสำคัญ และจากนั้น Excel ปิดโดยไม่คาดคิด
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกเซลล์ภายนอกช่วงตารางสาระสำคัญจาก นั้น การเรียงลำดับ กล่องโต้ตอบ และจากนั้น Excel ปิดโดยไม่คาดคิด
 • ปรับปรุงเสถียรภาพแล้วเมื่อคุณบันทึกเอกสาร โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณบันทึกเอกสาร:
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Excel เปิดแฟ้มที่บันทึก แฟ้มอาจเสียหายได้หากมีลบแถวที่ประกอบด้วยสูตรอาร์เรย์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดแฟ้มเสียหาย:
   Excel ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ แฟ้มอาจได้รับความเสียหาย หรือปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้การแจ้งเตือนที่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน Excel ต่อไปนี้:
   หน่วยความจำไม่เพียงพอ
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้มีแฟ้ม.xslx ที่ถูกบันทึกไว้จากแฟ้ม.xslx อื่นเมื่อต้องเปิด
 • คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณสร้างแผนภูมิ โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณสร้างแผนภูมิจากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Entourage 2008 สำหรับ Mac

 • จะไม่มีซ้ำเหตุการณ์ในปฏิทิน ใน Outlook Web Access หรือ ใน Outlook 2007 โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ในปฏิทินที่ซ้ำกัน ใน Outlook Web Access หรือ ใน Microsoft Office Outlook 2007 ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการประชุมใน Entourage 2008 สำหรับ Mac. การแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะสำหรับการประชุมที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับ คุณควรลบข้อมูลในแคชของคุณเพื่อบังคับให้ re-syncing ในแคชเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับเหตุการณ์ที่เก่ากว่า
 • มีการปรับปรุงข้อมูลปรบ อัพเดทนี้ช่วยปรบมีการปรับปรุงข้อมูล
 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือแล้วเมื่อคุณพยายามที่เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยไปยังกล่องจดหมายของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007 หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็นการ 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.2 แน่น คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไป mailbox_servername ได้เนื่องจากชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ IP ไม่ตรงกับชื่อหรือที่อยู่ IP บนใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณดำเนินการ รายละเอียดที่คุณสามารถดูและการส่งจะถูกเข้ารหัส แต่จะไม่มีความปลอดภัย
 • ข้อความในหัวข้อถูกแสดงอย่างถูกต้อง โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับข้อความในภาษาญี่ปุ่นใน Entourage 2008 สำหรับ Mac และข้อความในหัวข้อแสดงอักขระที่ไม่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Mail
 • ปรับปรุงตัว Entourage บัญชีติดตั้งช่วยแล้วเพื่อจัดการกับ SSL และ Autodiscover ของโฟลเดอร์สาธารณะ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหา Entourage บัญชีติดตั้งช่วยต่อไปนี้:
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อนำใส่เข้าไปบัญชีผู้ใช้ตั้งค่าการช่วยการ เซิร์ฟเวอร์สาธารณะ เขตข้อมูล โดยใช้ FQDN ของเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะภายในแทนที่เป็น URL สาธารณะสำหรับ Outlook Web Access คุณสามารถใช้ URL สำหรับ Outlook Web Access สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์สาธารณะเพื่อช่วยในการเผยแพร่โฟลเดอร์'สาธารณะ'สำหรับการเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปิดการใช้ผู้ช่วยบัญชีเซ็ตอัพงาน Secure ซ็อกเก็ต Layer (SSL) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP ในระหว่างการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ตัวเลือก SSL ถูกเปิดใช้งาน สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange และโฟลเดอร์สาธารณะเท่านั้น และไม่ใช่ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP เพื่อต้องการคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และเลือกตัวเลือกนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP ด้วยตนเอง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้งการ 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X 10.4.9 (Tiger) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นนี้ คลิก เกี่ยวกับ Mac นี้ ในการ เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple เมนู นอกจากนี้ คุณต้องติดตั้งการ 2008 Office Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.0 บนคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณติดตั้งการ 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3 เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง 2008 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.0 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ ไปยัง เมนู คลิก โปรแกรมประยุกต์.
 2. เปิดตัว Microsoft Office 2008 โฟลเดอร์ และจากนั้น เริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ Office ใด ๆ (ตัวอย่างเช่น Start Word)
 3. ในการ Word เมนู คลิก เกี่ยวกับ Word.
 4. ในการ เกี่ยวกับ Word กล่องโต้ตอบกล่อง การเปรียบเทียบหมายเลขรุ่นถัดไป ปรับปรุงการติดตั้งล่าสุด.

วิธีการขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2008 Office ของ Microsoft สำหรับแพคเกจการปรับปรุง Mac 12.1.3 เดี๋ยวนี้วันออกจำหน่าย: 14 ตุลาคม 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม

แฟ้มที่มีการปรับปรุง

สำหรับรายการที่สมบูรณ์ ของแฟ้มที่ปรับปรุงนี้เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง การคลิกสองครั้งที่โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง และจากนั้นบน แฟ้ม เมนู คลิก แสดงแฟ้ม.

หมายเหตุ ยังมีการ 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.3 จาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate เป็นโปรแกรมที่จะรักษาซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อต้องใช้ AutoUpdate เริ่มต้นโปรแกรม Microsoft Office แล้ว บนนั้น ความช่วยเหลือ เมนู คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office 2008 สำหรับ Mac แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/mac

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958267 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กันยายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbmt KB958267 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958267

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com