Mac 12.1.3 için Microsoft Office 2008 Güncelleştirmesi'nin Açıklaması

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 958267 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

GİRİŞ

Microsoft, MS08-057 güvenlik bültenini yayımladı. Güvenlik bülteni, Mac için Microsoft Office 2008 güvenlik güncelleştirmeleriyle ilgili tüm bilgileri içermektedir. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms08-057

Güncelleştirme ayrıntıları

Mac 12.1.3 için Office 2008 Güncelleştirmesi güvenliği, kararlılığı, güvenilirliği ve performansı artıran değişiklikler içerir. Bu güncelleştirme ayrıca bir saldırganın kötü amaçlı kod kullanarak bilgisayar belleği içeriğinin üzerine yazmasına olanak tanıyan güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler içerir.

Güncelleştirmenin içerdiği geliştirmeler

Mac 12.1.3 için Office 2008 Güncelleştirmesi aşağıdaki geliştirmeleri içerir.

Mac için Microsoft Office 2008'e yönelik tüm uygulamalardaki geliştirmeler

 • Güvenlik artırıldı. Bu güncelleştirme, Mac için Office 2008 uygulamalarında bir saldırganın kötü amaçlı kod kullanarak bilgisayar belleğinin üzerine yazmasına olanak tanıyan güvenlik açıklarını giderir. Daha fazla bilgi için, bu belgenin önceki bölümlerinde listelenen güvenlik bültenine bakın.
 • Kararlılık artırıldı. Bu güncelleştirme, Mac için Office 2008 uygulamalarını açtığınızda veya kullandığınızda uygulamaların beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.
 • Grafik performansı artırıldı. Bu güncelleştirme, grafiklerde karşılaşılan aşağıdaki performans sorunlarını giderir:
  • Birden çok veri noktası bulunan grafiklerin performansını artırır.
  • Çizgi ve dağılım grafikleri oluşturma performansını artırır. Yeni çizgi ve dağılım grafiklerinde varsayılan olarak daha basit biçimlendirmeler kullanılır.
 • Charts (Grafikler) ve Pictures (Resimler) öğelerinin görüntülenmesinde ve düzeninde güvenilirlik artırıldı. Bu güncelleştirme, Charts (Grafikler) ve Pictures (Resimler) öğelerindeki aşağıdaki sorunları giderir:
  • Çizgiler 1 noktadan daha dar olsa da 1 nokta kalınlıkla yazdırılıyor.
  • Çizgi yeniden boyutlandırılırken düz kalmasını sağlamak zorlaşıyor.
  • Mac için Office 2008 güncelleştirmeleri yüklendikten sonra Mac için Microsoft PowerPoint 2008'de satır sonları ve tire simgeleri taşınıyor.
  • Mac için PowerPoint 2008'de bir şekle birden çok kez katıştırılmış bir resme renkler uygulanmaya çalışıldığında uygulama beklenmedik biçimde kapatılıyor.
  • Format Data Series (Veri Serilerini Biçimlendir) iletişim kutusundaki Order (Sıra) bölmesinde, bir grafikteki başlıksız seri için boş bir dize görüntüleniyor. Bu güncelleştirme, grafiğin içerdiği başlıksız seriyi "<seri x>" olarak değiştirir. Bu başlıktaki x, seri numarası için bir yer tutucudur.
  • Veri eğilimlerinde, hesaplama sırasında "#N/A" değerini içeren hücreler bulunuyor.
  • BAzı grafiklerdeki eksen etiketleri kesiliyor.
 • PDF görüntüsü içeren bir belge açıldığında güvenilirlik artırıldı. Bu güncelleştirme, PDF görüntüleri içeren Office belgelerindeki bir sorunu giderir. Bu sorun, belge Office'in Windows tabanlı bir sürümünde açıldığında resimler kaybolursa veya taşınırsa oluşur.
 • PDF görüntüleri içeren belgeler için kararlılık artırıldı. Bu güncelleştirme, PDF görüntüsü içeren bir belgeyi kaydettiğinizde Mac için Office 2008 uygulamasının beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.

Mac için Microsoft Word 2008 Geliştirmeleri

 • EndNote (Sonnot) ile uyumluluk artırıldı. Bu güncelleştirme, EndNote (Sonnot) X1 yüklü olarak Word'ü başlattığınızda Standard (Standart) araç çubuğundaki araç düğmeleri kullanılamıyorsa oluşan bir sorunu giderir.
 • AutoCorrect (Otomatik Düzelt) özelliğinin güvenilirliği artırıldı. Bu güncelleştirme, Word'de dili Almanca olarak değiştirip metin yazmaya çalıştığınızda şu hata iletisini almanıza neden olan bir sorunu giderir:
  This command is not available in this version of Microsoft Word (Bu komut Microsoft Word'ün bu sürümünde kullanılamaz).
 • SmartArt, grafikler ve resimlerin görüntülenmesinde güvenilirlik artırıldı. Bu güncelleştirme, sağ kenar boşluğunu genişlettiğinizde SmartArt, grafikler ve resimlerin gizlenmesine neden olan bir sorunu giderir.
 • Tablo çiziminde güvenilirlik artırıldı. Bu güncelleştirme, tablolardaki düz metinlerin birkaç satır eklendikten veya silindikten sonra kalın olarak görünmesine neden olan bir sorunu giderir.
 • Satır içi grafikler içeren belgelerin güvenilirliği artırıldı. Bu güncelleştirme, satır içi grafiklerin HTML biçiminde hatalı hizalamayla kaydedilmesine neden olan bir sorunu giderir.

Mac için Microsoft PowerPoint 2008 Geliştirmeleri

 • PowerPoint kaydedilmiş bir dosyanın tarih damgasını artık değiştirmiyor. Bu güncelleştirme, kaydedilmiş bir dosyanın tarih damgası PowerPoint tarafından dosyanın açıldığı tarihe değiştirildiğinde ortaya çıkan sorunu çözer. Bu değişiklik .ppt ikili dosyaları için geçerlidir, OpenXML .pptx dosyaları için geçerli değildir.
 • Mac OS X 10.5 (Leopard) içinde PowerPoint sunuları açılırken kararlılık artırıldı. Bu güncelleştirme, Mac OS X v10.5 kullanıcıları bir sunuyu açtıklarında PowerPoint 2008'in beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.
 • PowerPoint'e başka uygulamalardan eklenen görüntüler artık düzgün görüntüleniyor. Bu güncelleştirme, bir görüntü Web tarayıcısından veya Microsoft tarafından geliştirilmemiş başka bir uygulamadan PowerPoint'e kopyalandığında veya sürüklendiğinde görüntünün kendisi yerine URL'sinin görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

Mac için Microsoft Excel 2008 Geliştirmeleri

 • Hesaplamaların güvenilirliği artırıldı. Bu güncelleştirme aşağıdaki hesaplama sorunlarını düzeltir:
  • Bu güncelleştirme, SUMIFS formülü büyük bir hücre aralığına başvuruyorsa z #VALUE hatasının döndürülmesine neden olan bir sorunu giderir.
  • Bu güncelleştirme, XIRR formülü hesaplamasının Windows için Excel hesaplama sonuçlarıyla eşleşmemesine neden olan bir sorunu giderir. .xslx ve .xls dosyaları için de farklı sonuçlar elde edilir.
 • Pivot Table (Özet Tablo) kararlılığı artırıldı. Bu güncelleştirme aşağıdaki sorunları düzeltir:
  • Bu güncelleştirme, Excel çalışma kitapları bir özet tabloyu otomatik olarak sıraladığında Excel'in beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.
  • Bu güncelleştirme, Sort (Sırala) iletişim kutusundan özet tablo aralığının dışındaki bir hücreyi seçtiğinizde Excel'in beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.
 • Belgeler kaydedilirken kararlılık artırıldı. Bu güncelleştirme, belgeler kaydedilirken oluşan aşağıdaki sorunları giderir:
  • Bu güncelleştirme Excel'in kaydedilmiş bir dosyayı açmasını engelleyen bir sorunu giderir. Dizi formülü içeren bir satır silinmişse dosya bozulabilir. Bozuk dosyayı açtığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
   Excel cannot open this file. The file might have been damaged or modified from its original format. (Excel bu dosyayı açamıyor. Dosya bozulmuş veya özgün biçimi değiştirilmiş olabilir.)
  • Bu güncelleştirme, bir Excel çalışma kitabını kaydettiğinizde şu uyarının görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir:
   Not enough memory. (Bellek yetersiz.)
  • Bu güncelleştirme, başka bir .xslx dosyasından kaydedilmiş bir .xslx dosyasının açılmasını engelleyen bir sorunu giderir.
 • Grafik oluşturulurken performans artırıldı. Bu güncelleştirme, büyük bir veri kümesinden grafik oluşturulurken performansı artırır.

Mac için Microsoft Entourage 2008 Geliştirmeleri

 • Outlook Web Access veya Outlook 2007'de takvim olayları yinelenmiyor. Bu güncelleştirme, Outlook Web Access veya Microsoft Office Outlook 2007'de Calendar (Takvim) olaylarının yinelenmesine neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, Mac için Entourage 2008'de bir katılımcı değiştirilmiş ve güncelleştirilmiş bir toplantı isteğini kabul ettiğinde oluşur. Bu düzeltme, sorunu yalnızca yeni oluşturulan veya alınan toplantılar için giderir. Daha eski olaylar için sorunu çözümlemek isterseniz önbelleğinizi boşaltıp önbelleği yeniden eşitlenmeye zorlamanız gerekir.
 • Saat dilimi bilgileri güncelleştirildi. Bu güncelleştirme, güncelleştirilmiş saat dilimi bilgilerini sağlar.
 • Exchange Server 2007 çalışan bir bilgisayarda posta kutunuza güvenli şekilde bağlanmaya çalışırken güvenilirlik artırıldı. Bu güncelleştirme, Mac 12.1.2 için Office 2008 güncelleştirmesine yükselttikten sonra Microsoft Exchange Server 2007 çalışan bir bilgisayarda posta kutunuza güvenli şekilde bağlanmaya çalıştığınızda oluşan bir sorunu giderir. Aşağıdaki uyarı iletisini alırsınız:
  Unable to establish a secure connection to mailbox_servername because the server name or IP address does not match the name or IP address on the server’s certificate. If you continue, the information you view and send will be encrypted, but will not be secure. (Sunucu adı veya IP adresi, sunucu sertifikasındaki ad veya IP adresi ile eşleşmediği için postakutusu_sunucuadı bilgisayarına güvenli bir bağlantı kurulamıyor. Devam ederseniz, görüntülediğiniz ve gönderdiğiniz bilgiler şifrelenmesine karşın güvenli olmayacaktır.)
 • İleti üstbilgisindeki metin doğru görüntüleniyor. Bu güncelleştirme, Mac için Entourage 2008'de Japonca iletiler aldığınızda ileti üstbilgisindeki metnin Apple Mail'de geçersiz karakterler görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir.
 • Entourage Account Setup Assistant (Hesap Kurulum Yardımcısı), Public Folders (Ortak Klasörler) için SSL ve Autodiscover (Otomatik Bul) kullanılacak biçimde geliştirildi. Bu güncelleştirme, Entourage Account Setup Assistant'taki (Hesap Kurulum Yardımcısı) aşağıdaki sorunları giderir:
  • Bu güncelleştirme, Account Setup Assistant (Hesap Kurulum Yardımcısı) Public Server (Ortak Sunucu) alanını Outlook Web Access için ortak URL yerine Public Folder Server'ın (Ortak Klasör Sunucusu) iç FQDN değerini kullanarak doldurduğunda oluşan bir sorunu giderir. Public Folders (Ortak Klasörler) öğelerinin Internet üzerinden erişim için yayımlanmasını sağlamak üzere Public Server (Ortak Sunucu) adı için Outlook Web Access URL'sini kullanabilirsiniz.
  • Bu güncelleştirme, Account Setup Assistant (Hesap Kurulum Yardımcısı) otomatik hesap yapılandırması sırasında LDAP Server (LDAP Sunucusu) için Secure Socket Layer (Güvenli Yuva Katmanı, SSL) protokolünü devre dışı bıraktığında oluşan bir sorunu giderir. SSL seçeneği yalnızca Exchange ve Public Folder (Ortak Klasör) sunucusu için etkinleştirilmiştir, LDAP sunucusu için etkin değildir. Bu nedenle, hesap ayarlarını el ile düzenlemeniz ve LDAP sunucusu için bu seçeneği belirlemeniz gerekir.

Önkoşullar

Mac 12.1.3 için Office 2008 Güncelleştirmesi'ni yüklemeden önce, bilgisayarda Mac OS X 10.4.9 (Tiger) veya Mac OS X işletim sisteminin sonraki bir sürümünün çalıştırıldığından emin olun. Bilgisayarın bu önkoşulu karşıladığını doğrulamak için, Apple menüsünde About This Mac'i (Bu Mac Hakkında) tıklatın. Ayrıca, Mac 12.1.3 için Office 2008 Güncelleştirmesi'ni yüklemeden önce bilgisayarda Mac 12.1.0 için Microsoft Office 2008 Güncelleştirmesi yüklü olmalıdır. Mac 12.1.0 için Microsoft Office 2008 Güncelleştirmesi'nin yüklü olduğunu doğrulamak için şu adımları izleyin:
 1. Go (Git) menüsünde, Applications'ı (Uygulamalar) tıklatın.
 2. Microsoft Office 2008 klasörünü açın ve herhangi bir Office uygulamasını başlatın (örneğin, Word'ü başlatın).
 3. Word menüsünde, About Word'ü (Word Hakkında) tıklatın.
 4. About Word (Word Hakkında) iletişim kutusunda, Latest Installed Update (Son Yüklenen Güncelleştirme) etiketinin yanındaki sürüm numarasını karşılaştırın.

Güncelleştirme nasıl edinilir

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Bu resmi kapatBu resmi aç
Karşıdan Yükle
Mac 12.1.3 için Microsoft Office 2008 Güncelleştirmesi paketini şimdi karşıdan yükle. Yayın Tarihi: 14 Ekim 2008

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Güncelleştirilmiş dosyalar

Bu güncelleştirmenin eklediği veya değiştirdiği dosyaların tam listesi için, güncelleştirme yükleyicisini çift tıklatın ve ardından File (Dosya) menüsünde Show Files'ı (Dosyaları Göster) tıklatın.

Not Mac 12.1.3 için Office 2008 Güncelleştirmesi, Microsoft Otomatik Güncelleştirme aracılığıyla da edinilebilir. Otomatik Güncelleştirme, Microsoft yazılımlarının otomatik olarak güncel kalmasını sağlayan bir programdır. Otomatik Güncelleştirme'yi kullanmak için, bir Microsoft Office programını başlatın. Ardından, Help (Yardım) menüsünde, Check for Updates'i (Güncelleştirmeleri Denetle) tıklatın.

Mac için Office 2008 kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://www.microsoft.com/mac

Özellikler

Makale numarası: 958267 - Last Review: 10 Eylül 2012 Pazartesi - Gözden geçirme: 3.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
Anahtar Kelimeler: 
dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com