MS09-044: תיאור עדכון האבטחה עבור לקוח שולחן עבודה מרוחק גרסה 5.0 ב- Windows 2000: 11 באוגוסט, 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 958471 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-044. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

עדכון אבטחה 958471 מעדכן את הקבצים הבינאריים הבאים:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ בינארי מיקומים סטנדרטיים
Mstsc.exe א) %ProgramFiles%\Terminal Services Client
ב) נתיב התקנה תחת
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
הערה הקבצים מעודכנים רק אם הקבצים כבר היו קיימים במחשב הלקוח.

עדכון אבטחה 958471 מעדכן את הקבצים הבינאריים הבאים במערכות ההפעלה הבאות:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Mstscax.dllMstsc.exe
Windows 2000כןכן

שאלות נפוצות

שאלה האם לקוח Remote Desktop Connection ? (RDC) גרסה 5.0 ב- Windows 2000 מתוקן?
תשובה כן, RDC גרסה 5.0 ב- Windows 2000 מתוקנת באמצעות שדרוג RDC מגרסה 5.0 לגרסה 5.1. לכן, קיימים שינויים בממשק המשתמש בלקוח RDC. בנוסף, RDC 5.1 כולל תכונות נוספות אחדות כולל "ניתוב מחדש".

שאלה לקוח RDC שלי נמצא במיקום מותאם אישית. האם הוא יתעדכן?
תשובה בשל המאפיינים של מתקין RDC הישן, ייתכן שלקוחות RDC שנמצאים במיקומים לא סטנדרטיים לא יתעדכנו כראוי. כדי לטפל בבעיה זו, מומלץ להסיר את התקנת הלקוח, להתקין מחדש את הלקוח באמצעות מאפייני ההתקנה המשמשים כברירת מחדל ולאחר מכן להתקין את עדכון האבטחה.

שאלה אם ברשותי יישום שפורס את הקבצים הבינאריים של 'חיבור אינטרנט לשולחן עבודה מרוחק' במיקומים שונים ממיקומי ברירת המחדל, האם עדכון אבטחה זה יתקן את ההתקנה שלי?
תשובה עדכון זה משתמש בקבצים הבינאריים של חיבור האינטרנט של Microsoft Remote Desktop במיקומים סטנדרטיים. אם הקבצים הבינאריים של חיבור האינטרנט של Microsoft Remote Desktop נמצאים במיקום מותאם אישית, יהיה עליך לעדכן את המיקום המותאם אישית בקבצים הבינאריים המעודכנים של חיבור האינטרנט של Microsoft Remote Desktop.

שאלה מדוע עליי להתקין הן את עדכון אבטחה 958471 והן את עדכון אבטחה 958470 בעת שימוש ב- Windows 2000 עם לקוח in-box RDC 5.0?
תשובה התקנת עדכון אבטחה 958471 משדרגת את רכיבי in-box RDC 5.0 לגירסה של RDC 5.1 שכוללת עדכון אבטחה זה. התקנת עדכון אבטחה 958470 לא מבצעת שינויים נוספים בקבצים בינאריים, אך היא פורסת סיבית kill שמונעת את הפעלת פקד ActiveX הישן מתוך Internet Explorer. לכן, מומלץ להתקין את את שני עדכוני האבטחה במערכות Windows 2000 מושפעות.

הערה Remote Desktop Connection 5.0 מוכר גם בשם Terminal Services Client ולעתים מתואר כ-RDP מאחר שזהו יישום של פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק במערכת זו.


שאלה לאחר שאני מתקין את עדכון האבטחה 958471 במחשב מבוסס Windows 2000, ממשק המשתמש של RDC משתנה משמעותית. מדוע?
תשובה מחשבים מבוססי Windows 2000 משתמשים בדרך כלל ב- RDC 5.0. לאחר שהתקנת את עדכון האבטחה 958471, לקוח RDC משודרג לגרסה 5.1. הגרסה החדשה יותר של RDC כוללת את השינויים הבאים, בהשוואה ל- RDC 5.0:
 • טיפול טוב יותר בשגיאות
 • ממשק משתמש חדש
 • היכולת להשתמש בלקוח שולחן עבודה מרוחק באמצעות קובץ החיבור
 • פונקציונליות חדשה, כולל "ניתוב מחדש"


שאלה לאחר התקנת עדכון אבטחה 958471 או עדכון אבטחה 958470 ב- Windows 2000, היישומים האחרים אינם עובדים. מדוע?
תשובה בעיה זו עלולה להתעורר מכיוון שעדכון 958471 משדרג את RDC 5.0 ל- RDC 5.1.


שאלה לאחר התקנת עדכון אבטחה 958470 או 958471, ששדרג את המערכת שלי מ- RDC 5.0 ל- RDC 5.1, התקנתי מחדש את RDC 5.0 באופן ידני. האם העדכון יוצע לי מחדש?
תשובה עדכוני האבטחה 958470 ו- 958471 משדרגים את המחשב ל- RDC 5.1 מ- RDC 5.0. אם אתה מתקין מחדש באופן מפורש את RDC 5.0 לאחר הפריסה, עדכון זה לא יוצע מחדש. עם זאת, מומלץ להוריד באופן ידני את עדכון האבטחה ולהתקין אותו מחדש. שים לב, Microsoft כבר לא מציעה את RDC להורדה.

שאלה יש לי RDC 5.0 באמצעות Terminal Services Advanced Client (TSAC)?. עם זאת, אינני מקבל הצעה לעדכון זה. מדוע?
תשובה גרסת RDC 5.0 המותקנת באמצעות TSAC מעודכנת באמצעות עדכון האבטחה 958470. לכן, אינך מקבל הצעה לעדכון אבטחה 958470.

שאלה RDC 5.0 מותקן על מחשב המריץ Windows Server 2000. אם אני מנסה להתקין את עדכון האבטחה 958471, מתקבלת הודעת שגיאה האומרת ש- RDC 5.0 אינו מצוי במחשב. מדוע?
תשובה עדכון זה מעדכן את הקבצים הבינאריים של RDC 5.0 במיקומים סטנדרטיים בלבד. הודעת שגיאה זו מתקבלת אם הקבצים הבינאריים נמצאים במקום אחר כלשהו שאינו המיקום הסטנדרטי. מיקומי ברירת המחדל של RDC 5.0 הם:
 • ערך הרישום UninstallString ממוקם במיקום הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Terminal Server Client
 • %SystemDrive%\Program Files\Terminal Services Client


שאלה עדכוני אבטחה 958469 ו- 958470 מכילים 26 קובצי Msrdp.ocx. אולם רק קובץ Msrdp.ocx אחד ממומש. מדוע?
תשובה במקרים רבים ה- Msrdp.ocx הוא בשפה אחרת מהשפה של המחשב. לכן, עדכון זה מעדכן את קובץ Msrdp.ocx שהוא בשפה של קובץ Msrdp.ocx המקורי.


KB מציעים מטריצה המבוססת על גרסת RDC והפלטפורמות


גרסאות RDC (מהדורות in-band ומהדורות out-of-band הנתמכות על-ידי Microsoft)
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
RDC 5.0RDC 5.1RDC 5.2RDC 6.0RDC 6.1
Windows Vista RTMxxxKB956744*x
Windows Vista SP1 ו- Windows Vista SP2xxxxKB956744*
Windows XP SP2xKB958470*KB958469KB956744*KB956744*
Windows XP SP3xxKB958469xKB956744*
Windows Server 2003 SP2xxKB958469*KB956744*x
Windows 2000 SP4KB958471*KB958470*KB958470xx
הערה בטבלה זו, x = לא רלוונטי.
הערה בטבלה זו, כמעט כל המשתמשים מיוצגים על-ידי התרחישים בטבלה שמכילה כוכביות (*).

פרטי קבצים

הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mstsc.chmNot Applicable67,56907-Jan-200903:28Not Applicable
Mstsc.exe5.1.2600.3552407,55224-Apr-200910:05x86
Mstscax.dll5.1.2600.3581655,87218-Jun-200909:09x86

מאפיינים

Article ID: 958471 - Last Review: יום חמישי 01 אוקטובר 2009 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbfix kbbug kbqfe kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbaccelerators kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB958471

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com