รายการของปัญหาที่ระบุ โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับการติดตั้ง SP2 2.0 .NET Framework

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958481 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทนำ
บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งหลังจากที่คุณปรับรุ่นใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) การตัดสินค้าจากคลังกับการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขใน.NET Framework 3.5 การปรับปรุง SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ NET การอัพเด Framework 3.5 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
959209การปรับปรุงสำหรับใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 จะพร้อมใช้งาน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณลักษณะใหม่ข้อมูลแบบไดนามิกที่รวมอยู่ใน.NET Framework 3.5 SP1 ไม่สามารถนำทางความสัมพันธ์ one-to-one เนื่องจากความไม่สามารถนำทางของความสัมพันธ์ one-to-one ใด ๆ ความพยายามในการสร้างข้อมูลแบบไดนามิกเว็บไซต์ที่กำลังเรียกใช้ในรูปแบบข้อมูลกรอบการทำงานของผู้ใช้ไม่
 • คุณลักษณะ cap เบราว์เซอร์ ASP.NET จะใช้งานไม่ได้เมื่อมีการติดตั้งส่วนขยายของ FrontPage ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนขยายของ FrontPage เพิ่มโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ App_Browser ที่มีแฟ้ม.browser ที่ประกอบด้วยข้อมูลเมตา asp.net สร้างข้อผิดพลาดเมื่อแฟ้มเหล่านี้ส่งผ่าน ASP.NET ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ที่มีส่วนขยายของ FrontPage ที่ติดตั้ง
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง.NET Framework 3.5 SP1 เว็บไซต์ที่ใช้รุ่นที่ได้รับของUpdateProgressตัวควบคุมอาจพบข้อยกเว้นต่อไปนี้:
  ต้องระบุ ProgressTemplate แบบบนตัวควบคุม UpdateProgress ด้วย ID 'หมายเลข'
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันในลักษณะการทำงานระหว่าง 3.5 กรอบงานการ.NET และ.NET Framework 3.5 SP1 ใน.NET Framework 3.5,UpdateProgressตัวควบคุม enforces ข้อกำหนดของคำProgressTemplateคุณสมบัติจากนั้นpreRenderชุดคำสั่ง การได้รับUpdateProgressตัวควบคุมสามารถ subvert ความต้องการนั้น ด้วยการแทนOnPreRenderเหตุการณ์ในตัวควบคุมที่ได้รับ ดังนั้น ในUpdateProgressตัวควบคุมสามารถหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์base.OnPreRenderเหตุการณ์ ใน.NET Framework 3.5 SP1,UpdateProgressควบคุมการใช้การCreateChildControlsวิธีการสร้างอินสแตนซ์ของการProgressTemplateคุณสมบัติ ดังนั้น ความต้องจะใช้ในจุดที่แตกต่างกันในวงจรชีวิตของหน้า ดังนั้น ในOnPreRenderเทคนิคไม่ subvert เช็ค
 • เครื่องมือ SGEN.exe สร้างข้อผิดพลาด และไม่สร้างแอสเซมบลีของ serialization ในขณะที่คุณใช้เครื่องมือ SGEN.exe แอสเซมบลีที่ประกอบด้วยบางชนิดที่มีสร้างการ[ล้าสมัย (IsError =จริง)]คุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ SGEN.exe จะไม่ป้องกัน.NET Framework serializing ชนิดที่ไม่ใช่ obsolete ในแอสเซมบลีที่ไม่
 • บริการเว็บ exchange สร้างข้อยกเว้นเนื่องจากการตัดสินค้าจากคลังของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) ข้อยกเว้นที่แต่ละผลการร้องขอที่ล้มเหลว ดังนั้น การบริการแลกเปลี่ยนที่ดูเหมือนจะเป็นการชั่วคราวลง หรือไม่ทำงาน
 • เปลี่ยนแปลงการปรับให้เหมาะสม (JIT) ที่เพิ่ง--เวลาที่เกิดขึ้นใน.NET Framework 3.5 SP1 ทำให้มีการเลื่อนระดับที่ไม่ถูกต้องของเขตข้อมูลการลงทะเบียน ดังนั้น JIT สร้างรหัสที่ไม่ถูกต้อง เกิดปัญหานี้เท่านั้นเมื่อคุณใช้การcpblkคำแนะนำหรือinitblkคำแนะนำไว้ คำแนะนำเหล่านี้จะ emitted โดยของคอมไพเลอร์ได้รับการจัดการของ c ++เท่านั้น ปัญหานี้ใช้รหัสที่สร้างขึ้น โดย JIT และ โดย NGEN
 • แอสเซมบลีที่ 1.1 obfuscated อาจล้มเหลวถ้าแอสเซมบลีที่แทนวิธีที่แน่นอนใน.NET Framework ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าชนิดของ.NET Framework 1.1 แทนที่วิธีการเสมือน แต่ชนิดเดียวกันไม่แทนที่วิธีการเสมือนใน.NET Framework 2.0 นี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบ่ง เนื่องจากมีการใช้งานของวิธีการยังคงอยู่ในลำดับชั้นของสิ่งที่สืบทอดก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะถูกแทนที่วิธีการเสมือน วิธีการเสมือนถูกสร้างจาก 1.1 แล้ว obfuscated เมธอดเสมือน รหัส obfuscated ไม่ทำงานเมื่อมีรันรหัส ใน.NET Framework ติดตั้ง SP2 2.0 หรือ ใน.NET Framework 3.5 SP1
 • In the .NET Framework 3.5 SP1, because of the changes that are made in checking a NULL value to support address space layout randomization (ASLR), a failure case causes an access violation in the runtime. This access violation manifests as an ExecutionEngineException exception. Additionally, the process is terminated.
 • When you create certain types in the runtime by using reflection as a product of deserialization, the runtime enters an infinite loop in 32-bit processes. In 64-bit processes, an out-of-memory exception occurs. The type must be a generic type that is instantiated by using a reference type. Additionally, the type must implement theISerializableinterface and contain a static field.
 • After you install the .NET Framework 3.5 SP1, you receive the following exception error message when a Web site is hosted under IIS:
  System.Runtime.InteropServices.COMException
  This problem occurs whenthe following conditions are true:
  • The Web site that is hosted under IIS is running ASP.NET.
  • ASP.NET is using Windows Presentation Foundation (WPF) to generate images on-the-fly.
 • Relative hyperlinks inside XPS documents break and cause the application to crash. In XPS documents, when you browse a link to another location inside the same document, nothing happens. Or, the application that is hosting the XPS document crashes.
 • In the .NET Framework 3.5 SP1, theGeometry.Combinemethod creates more points or segments than the method creates in earlier versions. The point or path information that is generated by WPF uses 10 times the number of points to define a geometry path as in earlier versions. Earlier versions require three lines to define a relatively simple geometric shape or path. However, 30 lines are required in the .NET Framework 3.5 SP1.
 • After you install the .NET Framework 3.5 SP1, dynamic data cannot display foreign key IDs in a one-to-one relationship. Web sites or applications that are created by using ASP.NET dynamic data are broken because dynamic data assumes that property descriptors exist. Dynamic data uses the property descriptors to obtain labels for links.

  The exception that is generated resembles the following:
  HttpException (0x80004005): DataBinding: 'System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceWrapper' does not contain a property with the name 'Manager'.
 • You cannot delete links to the navigation properties that are not named the same as the type. This problem occurs when the type name differs from the navigation property that describes the relation of this type with another type.
 • The ADO.NET Data Services client enables a client developer to insert a new entity into the service and to associate that entity with other related entities. If the client is talking to a data service that is backed by a relational database, the schema rules of the database are enforced on inserts to the service. In databases, it is common to put a NOT NULL constraint on foreign keys in tables. In such a case, an insert to that table must include a foreign key to the related entity. However, because of a code defect in the ADO.NET client library, new entities and reference associations cannot be set at one time. Therefore, you cannot use the ADO.NET Data Services client together with common foreign key table constraints.
 • If the client library is tracking an object that is associated with one or more additional objects, you cannot delete an order object. This problem occurs because the library also tries to delete the references between the objects.
 • AutoCommit behavior in Oracle transactions is different in the .NET Framework 2.0 SP1 from the behavior in the .NET Framework 2.0 SP2. In the .NET Framework 2.0 SP2, if an application starts a transaction, completes the transaction, and then starts a new transaction on the same connection, all the commands that are executed in the second transaction execute in auto-commit mode. The changes that are made by those commands are committed to the database even if the transaction is rolled back.

ข้อมูลแฟ้ม

x86 versions

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File Nameรุ่นวันที่เวลาsize
Aspnet_wp.exe2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:5931,560
Mscordacwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59990,032
Mscorjit.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59364,872
Mscorlib.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:594,546,560
System.Data.OracleClient.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59486,400
System.XML.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:592,048,000
Webengine.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59436,040
Mscorwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:595,813,576
System.Web.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:595,242,880

x รุ่น 64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Aspnet_wp.exe2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:2943,336
Aspnet_wp.exe2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:5931,560
Mscordacwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:291,765,712
Mscordacwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59990,032
Mscorjit.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:291,577,800
Mscorjit.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59364,872
Mscorlib.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:294,562,944
Mscorlib.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:594,546,560
System.Data.OracleClient.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:29502,272
System.Data.OracleClient.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59486,400
System.XML.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:322,048,000
System.XML.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:592,048,000
Webengine.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:29743,240
Webengine.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59436,040
Mscorwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:2910,077,512
Mscorwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:595,813,576
System.Web.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:295,255,168
System.Web.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:595,242,880

รุ่น IA 64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Aspnet_wp.exe2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:2183,272
Aspnet_wp.exe2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:5931,560
Mscordacwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:223,085,648
Mscordacwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59990,032
Mscorjit.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:212,558,280
Mscorjit.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59364,872
Mscorlib.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:224,005,888
Mscorlib.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:594,546,560
System.Data.OracleClient.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:21505,344
System.Data.OracleClient.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59486,400
System.XML.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:322,048,000
System.XML.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:592,048,000
Webengine.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:211,227,080
Webengine.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:59436,040
Mscorwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:2120,151,624
Mscorwks.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:595,813,576
System.Web.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน07:214,771,840
System.Web.dll2.0.50727.308225 2008 พฤศจิกายน12:595,242,880
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958481 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbsurveynew kbHotfixServer kbqfe kbmt KB958481 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958481

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com