รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ระบุ โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับแบบ SP1 .NET Framework 3.5

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958484 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
คำแนะนำ
บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตัดการตัดสินค้าจากคลังกับการ.NET Framework 3.0 Service Pack 1 (SP1) หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็นแบบ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขในเป็น.NET Framework 3.5 การปรับปรุง SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ การปรับปรุง NET Framework 3.5 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
959209การปรับปรุงใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 จะพร้อมใช้งาน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณลักษณะใหม่ข้อมูลแบบไดนามิกที่รวมอยู่ใน SP1 .NET Framework 3.5 ไม่สามารถทำการนำทางความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เนื่องจากไม่สามารถที่นำทางความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ใด ๆ พยายามที่สร้างเว็บไซต์ข้อมูลแบบไดนามิกที่รันอยู่เป็นแบบจำลองข้อมูลเอนทิตีกรอบงานล้มเหลว
 • คุณลักษณะ cap เบราว์เซอร์ ASP.NET ถูกตัดขาดเมื่อมีการติดตั้งส่วนขยายของ FrontPage ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ App_Browser ที่มีแฟ้ม.browser ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเมตาที่เพิ่มส่วนขยายของ FrontPage ASP.NET สร้างข้อผิดพลาดเมื่อ ASP.NET ส่งผ่านแฟ้มเหล่านี้ด้วย ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ที่มีส่วนขยายของ FrontPage ที่ติดตั้ง
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง.NET Framework 3.5 SP1 เว็บไซต์ที่ใช้รุ่นที่ได้รับการ UpdateProgress ตัวควบคุมอาจพบข้อยกเว้นต่อไปนี้:
  ต้องระบุเป็น ProgressTemplate บนตัวควบคุม UpdateProgress ที่มี ID 'id'
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างในลักษณะการทำงานระหว่าง 3.5 Framework .NET และแบบ SP1 .NET Framework 3.5 ใน.NET Framework 3.5, UpdateProgress ควบคุมบังคับใช้ของความต้องการ ProgressTemplate คุณสมบัติจากนั้น PreRender ชุดคำสั่ง ตัวอย่างที่ได้รับ UpdateProgress ตัวควบคุมสามารถ subvert ความต้องการ โดยการแทน OnPreRender เหตุการณ์ในตัวควบคุมที่ได้รับ ดังนั้น UpdateProgress ตัวควบคุมสามารถหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์นี้ พื้นฐานOnPreRender เหตุการณ์ ใน.NET Framework 3.5 SP1, UpdateProgress ควบคุมการใช้งาน CreateChildControls วิธีการสร้างอินสแตนซ์ของการ ProgressTemplate คุณสมบัติ ดังนั้น ความต้องการที่มีการบังคับใช้ ณจุดต่าง ๆ ในวงจรชีวิตของการหน้า ดังนั้น OnPreRender เทคนิคไม่ subvert เช็ค
 • เครื่องมือ SGEN.exe สร้างข้อผิดพลาด และไม่สร้างแอสเซมบลี serialization เป็นในขณะที่คุณใช้เครื่องมือ SGEN.exe เพื่อสร้างแอสเซมบลีที่ประกอบด้วยบางชนิดที่มีการ [ล้าสมัย (IsError = true)] คุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ SGEN.exe ควรไม่ป้องกัน.NET Framework serializing ชนิดที่ไม่ใช่ obsolete ในแอสเซมบลี
 • บริการเว็บ Exchange สร้างข้อยกเว้นเนื่องจากการตัดสินค้าจากคลังของ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) แต่ละข้อยกเว้นผลการร้องขอที่ล้มเหลว ดังนั้น บริการแลกเปลี่ยนที่ดูเหมือนจะเป็นการชั่วคราวลง หรือไม่ทำงาน
 • เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงเพิ่ง--เวลา (JIT) ที่ทำงานในแบบ SP1 .NET Framework 3.5 ทำให้เกิดการโปรโมชันที่ไม่ถูกต้องของเขตข้อมูลการลงทะเบียน ดังนั้น JIT สร้างรหัสที่ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้การ cpblk คำแนะนำหรือ initblk คำแนะนำ คำแนะนำเหล่านี้จะถูกปล่อยออก โดยคอมไพเลอร์ c ++จัดการมาเท่านั้น ปัญหานี้นำไปใช้กับรหัสที่สร้างขึ้น โดย JIT และ NGEN
 • แอสเซมบลีที่ 1.1 obfuscated อาจล้มเหลวถ้าแอสเซมบลีที่แทนวิธีที่แน่นอนใน.NET Framework ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าชนิด.NET Framework 1.1 แทนวิธีการเสมือน แต่เป็นชนิดเดียวกันแทนวิธีการเสมือนใน.NET Framework 2.0 นอกจากนี้นี้ไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแบ่ง เนื่องจากการใช้งานของวิธีการยังคงมีอยู่ก่อนหน้าในลำดับชั้นสืบทอด อย่างไรก็ตาม ถ้าถูกแทนที่วิธีการเสมือน วิธีการเสมือนถูกสร้างขึ้นโดยเทียบกับ 1.1 แล้ว แล้ว วิธีเสมือนเป็น obfuscated รหัส obfuscated ไม่ทำงานเมื่อมีการเรียกใช้รหัส ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 หรือ ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5
 • ทำให้ในแบบ.NET Framework 3.5 SP1 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบค่า NULL เพื่อสนับสนุน randomization เค้าโครงพื้นที่ของที่อยู่ (ASLR), กรณีและปัญหาความล้มเหลวเกิดการละเมิดการเข้าถึงในขณะทำงาน การละเมิดการเข้าถึงนี้ไม่เป็นข้อยกเว้น ExecutionEngineException นอกจากนี้ กระบวนการถูกยกเลิก
 • เมื่อคุณสร้างชนิดใดชนิดหนึ่งในการรันไทม์ โดยใช้การสะท้อนรูปผลคูณของการดีซีเรียลไลซ์ รันไทม์ที่ป้อนการวนซ้ำไม่สิ้นสุดในกระบวนการแบบ 32 บิต ในการประมวลผล 64 บิต ข้อยกเว้นออกจำเกิดขึ้น ชนิดต้องเป็นชนิดทั่วไปที่จะสร้างอินสแตนซ์ โดยใช้ชนิดการอ้างอิง นอกจากนี้ ชนิดต้องดำเนินการ ISerializable อินเทอร์เฟส และประกอบด้วยเขตข้อมูลแบบคง
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง.NET Framework 3.5 SP1 คุณได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นข้อผิดพลาดต่อไปนี้เป็นโฮสต์เว็บไซต์ภายใต้ IIS:
  System.Runtime.InteropServices.COMException
  ปัญหานี้เกิดขึ้น whenthe ตามเงื่อนไขเป็นจริง:
  • เว็บไซต์ที่เป็นโฮสต์ภายใต้ IIS กำลังเรียกใช้ ASP.NET
  • ASP.NET จะใช้เป็นพื้นฐานในการนำเสนอ Windows (WPF) เพื่อสร้างรูปบน-the-ลอย
 • การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมพัทธ์ภายในเอกสาร XPS แบ่ง และทำให้แอพลิเคชันล้มเหลว ในเอกสาร XPS เมื่อคุณเรียกดูการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งอื่นภายในเอกสารเดียวกัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือ แอพลิเคชันที่ถูกจัดการโฮสต์สำหรับเอกสาร XPS ที่ล้มเหลว
 • ใน.NET Framework 3.5 SP1, Geometry.Combine วิธีสร้างจุดที่เพิ่มเติม หรือเซ็กเมนต์กว่าวิธีการสร้างในรุ่นก่อนหน้านี้ ข้อมูลจุดหรือเส้นทางที่สร้างขึ้น โดย WPF ใช้ 10 ครั้งของจำนวนคะแนนเพื่อกำหนดเส้นทางติดเหมือนในรุ่นก่อนหน้านี้ รุ่นก่อนหน้านี้จำเป็นต้องมีสามบรรทัดเพื่อกำหนดรูปทรงเรขาคณิตที่ค่อนข้างง่ายหรือเส้นทาง อย่างไรก็ตาม 30 บรรทัดจะต้องใช้ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง.NET Framework 3.5 SP1 ข้อมูลแบบไดนามิกไม่สามารถแสดง foreign key รหัสความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ข้อมูลแบบไดนามิกของ ASP.NET จะใช้งานไม่ได้เนื่องจากข้อมูลแบบไดนามิกถือว่า มีตัวบอกคุณสมบัติอยู่ ข้อมูลแบบไดนามิกใช้อธิบายคุณสมบัติเพื่อขอรับป้ายชื่อสำหรับการเชื่อมโยง

  ข้อยกเว้นที่สร้างขึ้นมีลักษณะต่อไปนี้:
  HttpException (0x80004005): DataBinding: 'System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceWrapper' ไม่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ มีชื่อ 'ตัวจัดการ'
 • คุณไม่สามารถลบการเชื่อมโยงไปยังคุณสมบัติการนำทางที่มีชื่อเหมือนกับชนิด ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อชื่อชนิดที่แตกต่างจากคุณสมบัติการนำทางที่อธิบายความสัมพันธ์ของชนิดนี้กับชนิดอื่น
 • ไคลเอ็นต์บริการข้อมูล ADO.NET ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมไคลเอ็นต์เมื่อ ต้องแทรกเป็นเอนทิตีใหม่เข้าใช้บริการ และเอนทิตีที่การเชื่อมโยงกับเอนทิตี้อื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้าไคลเอนต์จะพูดคุยกับบริการข้อมูลที่มีการสำรองข้อมูล โดยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฎ schema ของฐานข้อมูลจะมีผลบังคับในการแทรกไปยังบริการ ในฐานข้อมูล ใช้ร่วมกันในการวางข้อจำกัด NOT NULL บน foreign keys ในตาราง ในกรณีเช่นนี้ insert กับตารางนั้นต้องมี foreign key เพื่อเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก มีรหัสบกพร่องในไลบรารีของไคลเอ็นต์ ADO.NET เอนทิตีใหม่และความสัมพันธ์ของการอ้างอิงไม่สามารถตั้งค่าในเวลาเดียวกัน ดังนั้น คุณไม่สามารถใช้ไคลเอ็นต์บริการข้อมูล ADO.NET พร้อมกับข้อจำกัดของตาราง foreign key ทั่วไป
 • ถ้าไลบรารีของไคลเอนต์จะติดตามวัตถุที่เชื่อมโยงกับอย่าง น้อยหนึ่งวัตถุเพิ่มเติม คุณไม่สามารถลบใบสั่งวัตถุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไลบรารียังพยายามลบการอ้างอิงระหว่างวัตถุ
 • ลักษณะการทำงานของ AutoCommit ในธุรกรรม Oracle จะแตกต่างกันในแบบ SP1 .NET Framework 2.0 จากลักษณะการทำงานในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ใน.NET Framework 2.0 SP2 ถ้าแอพลิเคชันเริ่มต้นธุรกรรม ธุรกรรมที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น เริ่มต้นธุรกรรมใหม่ในการเชื่อมต่อเดียวกัน คำสั่งทั้งหมดที่ดำเนินการในธุรกรรมที่สองปฏิบัติในโหมดอัตโนมัติยอมรับ เปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นที่กำหนดให้กับฐานข้อมูลแม้ว่าธุรกรรมถูกย้อนกลับ

แฟ้มข้อมูล

x เวอร์ชั่น 86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่นวันที่เวลาขนาด
System.ServiceModel.dll3.0.4506.225406-ธ.ค.-200804:125,931,008
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.150006-ธ.ค.-2008 03:351,736,528
PresentationFramework.dll3.0.6920.150006-ธ.ค.-200803:305,283,840
system.data.services.client.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-2008 17:53294,912
system.data.services.dll 3.5.30729.19613-ธ.ค.-2008 17:53 442,368
system.web.dynamicdata.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-2008 17:53 229,376
system.web.entity.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:53139,264
System.web.extensions.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:531,277,952

x เวอร์ชั่น 64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่นวันที่เวลาขนาด
System.ServiceModel.dll3.0.4506.225406-ธ.ค.-200803:175,267,456
System.ServiceModel.dll3.0.4506.225406-ธ.ค.-200804:125,931,008
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.150006-ธ.ค.-200803:082,254,672
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.150006-ธ.ค.-200803:351,736,528
PresentationFramework.dll3.0.6920.150006-ธ.ค.-200803:054,636,672
PresentationFramework.dll3.0.6920.150006-ธ.ค.-200803:305,283,840
system.data.services.client.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:53294,912
system.data.services.client.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:59294,912
system.data.services.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:53442,368
system.data.services.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:59442,368
system.web.dynamicdata.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:53229,376
system.web.dynamicdata.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:59229,376
system.web.entity.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:53139,264
system.web.entity.dll3.5.30729.196 13-ธ.ค.-200817:53139,264
System.web.extensions.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:531,277,952
System.web.extensions.dll3.5.30729.19613-ธ.ค.-200817:59 1,277,952

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958484 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbHotfixServer kbqfe kbmt KB958484 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958484

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com