วิธีการแบ็คอัปเครื่องเสมือน Hyper-V จากพาร์ติชันหลักบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 โดยใช้ Windows Server Backup

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958662 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายของปัญหา

บทความนี้อธิบายวิธีการแบ็คอัปเครื่องเสมือน Hyper-V จากพาร์ติชันหลักบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 โดยใช้ Windows Server Backup

การสำรองเครื่องเสมือน Hyper-V จากพาร์ติชันหลักบน Windows Server 2008 ด้วยการใช้ Backup เซิร์ฟเวอร์ Windows คุณต้องลงทะเบียนตัวเขียน VSS Hyper-V Microsoft ด้วย Windows Server Backup

เมื่อต้องการให้เราลงทะเบียนตัวเขียน VSS Hyper-V Microsoft Windows Server Backup คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน เมื่อต้องการลงทะเบียนตัวเขียน VSS Hyper-V Microsoft ด้วยการสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ Windows ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

การลงทะเบียนตัวเขียน VSS Hyper-V Microsoft ด้วยการสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ Windows โดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50211หมายเหตุตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น

หมายเหตุถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


การลงทะเบียนตัวเขียน VSS Hyper-V ด้วย Windows Server Backup ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. คลิกขวาที่CurrentVersionชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
 4. ชนิด WindowsServerBackupแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่WindowsServerBackupชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
 6. ชนิด การสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์แล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวาที่แอพลิเคชันสนับสนุนชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
 8. ชนิด {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE }แล้ว กด ENTER
 9. คลิกขวาที่{66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE }, ชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกค่าสตริง
 10. ชนิด รหัสแอพลิเคชันแล้ว กด ENTER
 11. คลิกขวาที่รหัสแอพลิเคชันและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 12. ในกล่องValue dataพิมพ์ Hyper-Vแล้ว คลิกตกลง
 13. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงาน

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว หากปัญหาได้รับการแก้ไข คุณจะจบบทความนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลเครื่องเสมือน Hyper-V

สำรองเสมือน โดยใช้ Windows Server Backup

 • เมื่อคุณทำสำเนาสำรองของเสมือน คุณต้องสำรองไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดที่โฮสต์แฟ้มสำหรับเครื่องเสมือน รวมถึงแฟ้ม InitialStore.xml (ใน C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V โดยค่าเริ่มต้น) และ volume(s) ประกอบด้วยแฟ้ม XML VHD(s) และตั้งค่าคอนฟิก ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มการกำหนดค่าเครื่องเสมือนเก็บอยู่บนไดรฟ์ d: และแฟ้มเครื่องเสมือนบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (VHD) ถูกเก็บไว้บนไดรฟ์ข้อมูล e: และเก็บอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล c:แฟ้ม InitialStore.xml คุณต้องสำรอง c:, d: และ e:ไดรฟ์ข้อมูล
 • เครื่องเสมือนที่ไม่มีการติดตั้งบริการการรวมจะถูกใส่ไว้ในสถานะบันทึกแล้วขณะสร้างสแนปช็อต VSS
 • เครื่องเสมือนที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุน VSS เช่น Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP จะถูกใส่ไว้ในสถานะบันทึกแล้วขณะสร้างสแนปช็อต VSS
 • เครื่องเสมือนที่ประกอบด้วยดิสก์แบบไดนามิก (แบบไดนามิกไม่ขยาย) ต้องถูกสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์
หมายเหตุ: Windows Backup เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนการทำสำรองเครื่องเสมือน Hyper-V บนไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันคลัสเตอร์ (ไดรฟ์ข้อมูล CSV)

คืนค่าเครื่องเสมือน โดยใช้ Windows Server Backup

เมื่อต้องการคืนค่าเสมือน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Windows Server Backup ในเครื่องมือการจัดการ
 2. บนเมนูการดำเนินการคลิกกู้คืน
 3. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการกู้คืนข้อมูลจาก และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. เลือกวันและเวลาที่คุณต้องการคืนค่าจาก และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. เลือกชนิดการกู้คืนโปรแกรมประยุกต์และจากนั้น คลิกถัดไป
 6. เลือกHyper-Vและจากนั้น คลิกถัดไป
 7. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คืนค่า และจากนั้น คลิกถัดไป
 8. คลิกการกู้คืนเพื่อเริ่มกระบวนการคืนค่า
หมายเหตุ ไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดที่โฮสต์แฟ้มสำหรับเครื่องเสมือนจะสามารถคืนค่า ไม่สามารถคืนค่าเครื่องเสมือนแต่ละตัว โดยใช้ Windows Backup ใน Server

เครื่องเสมือนที่ประกอบด้วยสแนปช็อตอย่าง น้อยสองจะไม่สามารถคืนค่า เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของตัวจัดการ Hyper-V ในเครื่องมือการจัดการ
 2. ลบเครื่องเสมือนที่ไม่มีการคืนค่า
 3. เริ่มการทำงานของ Windows Server Backup ในเครื่องมือการจัดการ
 4. บนเมนูการดำเนินการคลิกกู้คืน
 5. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการกู้คืนข้อมูลจาก และจากนั้น คลิกถัดไป
 6. เลือกวันและเวลาที่คุณต้องการคืนค่าจาก และจากนั้น คลิกถัดไป
 7. เลือกชนิดการกู้คืนไฟล์และโฟลเดอร์และจากนั้น คลิกถัดไป
 8. เลือกไดเรกทอรีที่สแนปช็อตเก็บไว้ และจากนั้น คลิกถัดไป

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น สแนปช็อตมีอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots
 9. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สแนปช็อตควรจะคืนค่า และจากนั้น คลิกถัดไป
 10. คลิกการกู้คืนเพื่อเริ่มกระบวนการคืนค่า
 11. หลังจากที่การคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำการคืนค่าอื่น อย่างไรก็ตาม ใช้ชนิดการกู้คืนโปรแกรมประยุกต์และเลือกHyper-Vเครื่องเสมือนการคืนค่าอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958662 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbhyperv kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbbackup kbexpertiseinter kbinfo kbhowto kbmt KB958662 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958662

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com