รหัสเหตุการณ์ 12 ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณสำรองข้อมูล หรือกระชับ Hyper V เสมือนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958669 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้งบทบาท Hyper V บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
  • คุณสร้างเครื่องเสมือน
  • คุณสำรองข้อมูล หรือกระชับฮาร์ดดิสก์เสมือน
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณสำรองไว้บนฮาร์ดดิสก์ที่เสมือน ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดนี้อาจถูกบันทึกไว้เมื่อคุณใช้คุณลักษณะของ Windows Server Backup เพื่อสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์เสมือน

หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเครื่องเสมือนกำลังเรียกใช้เมื่อคุณทำการสำรองข้อมูล
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: PlugPlayManager
วันที่:วันที่เวลา
รหัสเหตุการณ์: 12
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย::
อุปกรณ์ 'MSFT เสมือน HD SCSI ดิสก์อุปกรณ์' (Ven_MSFT & SCSI\Disk & Prod_Virtual_HD\guid) หายไปจากระบบโดยไม่ได้ก่อนมีการจัดเตรียมสำหรับการเอาออก

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณใช้การดำเนินการกระชับข้อมูลในตัวช่วยสร้างการแก้ไขฮาร์ดดิสก์เสมือนการกระชับฮาร์ดดิสก์เสมือน:
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: PlugPlayManager
วันที่:วันที่เวลา
รหัสเหตุการณ์: 12
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย::
อุปกรณ์ 'โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่เก็บ' (VMBUS\ {guid}\guid}) หายไปจากระบบโดยไม่ได้ก่อนมีการจัดเตรียมสำหรับการเอาออก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ "MSFT เสมือน HD SCSI ดิสก์อุปกรณ์" หรือ "โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่เก็บ" อุปกรณ์ถูกเอาออกจากระบบหลังจากการสำรองข้อมูล หรือเสร็จสิ้นการดำเนินการที่รัดกุม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Hyper V แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/servermanager/virtualization.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958669 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbmt KB958669 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958669

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com