MS09-006: פגיעויות בליבה של Windows עשויות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 958690 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-006. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

לאחר התקנת עדכון אבטחה זה על מחשב מבוסס Windows XP, הליך בן של יישום מסוף עלול לצאת באופן לא צפוי עם קוד שגיאה 128. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
974509 הליך הבן של יישום מסוף עלול לצאת עם קוד שגיאה 128 לאחר התקנת עדכון האבטחה 958690 (MS09-006) במחשב המריץ Windows Server 2003 SP2 או Windows XP Professional x64 Edition SP2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.72511,644,78408-Feb-200916:16x86Not Applicable
Win32k.sys5.0.2195.72511,644,78408-Feb-200916:16x86UNIPROC

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.35211,846,27209-Feb-200910:19x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.35211,847,42409-Feb-200910:20x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.57561,846,78409-Feb-200911:13x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.57561,847,55209-Feb-200911:08x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.575630,20810-Feb-200903:44x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32914,531,71210-Feb-200906:29x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233619,52010-Feb-200906:29x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32914,552,19210-Feb-200906:29x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3233289,79210-Feb-200906:29x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.44564,534,78410-Feb-200906:35x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44564,545,53610-Feb-200906:29x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32911,854,46409-Feb-200910:21x86SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233286,72023-Oct-200811:58x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32911,860,60809-Feb-200911:52x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.44561,847,80809-Feb-200911:31x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44561,850,88009-Feb-200911:37x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32915,549,05610-Feb-200906:29IA-64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3233914,43210-Feb-200906:29IA-64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32915,565,44010-Feb-200906:29IA-64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3233289,79210-Feb-200906:29x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.44565,561,85610-Feb-200906:33IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.44565,570,56010-Feb-200906:29IA-64SP2SP2QFE

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.168162,028,03209-Feb-200901:59x86
Win32k.sys6.0.6000.210062,030,08009-Feb-200901:54x86
Win32k.sys6.0.6001.182112,033,15209-Feb-200903:10x86
Win32k.sys6.0.6001.223722,033,66409-Feb-200902:54x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.168162,751,48809-Feb-200902:24x64
Win32k.sys6.0.6000.210062,752,51209-Feb-200902:11x64
Win32k.sys6.0.6001.182112,742,78409-Feb-200903:31x64
Win32k.sys6.0.6001.223722,743,29609-Feb-200903:37x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.182116,637,56809-Feb-200902:27IA-64
Win32k.sys6.0.6001.223726,636,54409-Feb-200902:13IA-64

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vistaקבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e55d141712a694919dea31511f87610_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_49c58370ea03f02e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_2a0d90f7f0a13f6c39638efd3f5d163e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_f1c22e7dcc7b15e0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_815f3cdc555dca076580bfb2a71c7280_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_39aedfd4e8ca2931.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_eab1e0c1e08b3082bd6dc2583b88afaf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_c7f2ca2b22a19550.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_b70870b09d62e718.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_b79cb589b6789e33.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_b8e9ade49a8df956.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_b9336b71b3db5a1d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:38
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0412553612b6852868d18e2ac14939be_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16824_none_0a93af352e7e88eb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0b4ea5d538e5453c0a97d0077e835cf6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21014_none_e0235a2379251b36.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_40d2cac9f631609d6a97d796da6acc38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_cdfe15923cfe678c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d5d86315cd48079c802de31889a138a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_eeb9317f5dd985da.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e5efb4cb97f7821ccd6afda66b7768b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_67a4b15f807ceb13.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eabaf5cc6aaa1b4bcc5761708a9219df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_7e14ff3287d8f05b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1912c192f21c43e18978e87ba77fdfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_6c71917a867c60bb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa096360999b8c138cdeae97c1741d3c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_94e923ddc492c49b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16816_none_13270c3455c0584e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21006_none_13bb510d6ed60f69.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_1508496852eb6a8c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_155206f56c38cb53.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)07:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,551
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,956
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,795
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,796
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,796
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb958690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16824_none_1d6ee6068a2b038c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21014_none_1e032adfa340baa7.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_1f63f5c08745dde8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)17-Feb-2009
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_1f99e0c7a0a37691.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_20dd1f58334dbc6d0f9f876f2ee3d232_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_43b716f958ea4c15.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2b81e3d1ba7574fd45fffc29ea736d70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_027da0920efc44ff.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eabaf5cc6aaa1b4bcc5761708a9219df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_21f807a4cf798821.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1912c192f21c43e18978e87ba77fdfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_105499ecce1cf881.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18211_none_b8eb51da9a8c0252.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22372_none_b9350f67b3d96319.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)09-Feb-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,783
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb958690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb958690_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)19-Feb-2009
Time (UTC)03:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18218_none_1f63f5c08745dde8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)17-Feb-2009
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22380_none_1f99e0c7a0a37691.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Feb-2009
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 958690 - Last Review: יום שלישי 01 דצמבר 2009 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB958690

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com