การปรับปรุงสำหรับการค้นหาของ Windows 4.0, 2008 ธันวาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958705 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows ค้นหา 4.0 การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขที่สอง การแก้ไขแรกช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาในอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล วินาทีที่แก้ไขปัญหาที่เกิดการรับส่งข้อมูลเครือข่ายสูงในสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการซิงโครไนซ์แฟ้มออฟไลน์อยู่ การแก้ไขทั้งสองจะอธิบายรายละเอียดในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คอมพิวเตอร์ต้องใช้งาน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ต้องมี 4.0 ค้นหาของ Windows ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มวันที่เวลาขนาดเป็นกิโลไบต์รุ่น
mimefilt.dll11/29/200812:06 am41,4722006.0.6001.22319
gsrvctr.h10/27/20086:01 pm2,590ไม่สามารถใช้งานได้
gsrvctr.ini10/27/20086:01 pm30,628ไม่สามารถใช้งานได้
gthrctr.h10/27/20086:01 pm3,100ไม่สามารถใช้งานได้
gthrctr.ini10/27/20086:01 pm31,698ไม่สามารถใช้งานได้
idxcntrs.h10/27/20086:06 pm4,640ไม่สามารถใช้งานได้
idxcntrs.ini10/27/20086:06 pm20,698ไม่สามารถใช้งานได้
msscb.dll11/29/200812:06 am34,8167.0.6001.22319
msscntrs.dll11/29/200812:06 am60,4167.0.6001.22319
msshooks.dll11/29/200812:06 am11,7767.0.6001.22319
mssitlb.dll11/29/200812:06 am87,0407.0.6001.22319
mssph.dll11/29/200812:06 am352,7687.0.6001.22319
mssphtb.dll11/29/200812:06 am203,7767.0.6001.22319
mssprxy.dll11/29/200812:06 am33,2807.0.6001.22319
mssrch.dll11/29/200812:06 am1,413,6327.0.6001.22319
msstrc.dll11/29/200812:06 am43,0087.0.6001.22319
mssvp.dll11/29/200812:06 am670,7207.0.6001.22319
propdefs.dll11/29/200812:07 am71,6807.0.6001.22319
searchfilterhost.exe11/29/200812:05 am87,5527.0.6001.22319
searchindexer.exe11/29/200812:05 am439,8087.0.6001.22319
searchprotocolhost.exe11/29/200812:05 am184,8327.0.6001.22319
tquery.dll11/29/200812:07 am1,581,0567.0.6001.22319
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มวันที่เวลาขนาดเป็นกิโลไบต์รุ่น
mimefilt.dll11/29/20081:55 am37,8882006.0.6001.22319
gsrvctr.h10/27/20085:39 pm2,590ไม่สามารถใช้งานได้
gsrvctr.ini10/27/20085:39 pm30,628ไม่สามารถใช้งานได้
gthrctr.h10/27/20085:39 pm3,100ไม่สามารถใช้งานได้
gthrctr.ini10/27/20085:39 pm31,698ไม่สามารถใช้งานได้
idxcntrs.h10/27/20085:44 pm4,640ไม่สามารถใช้งานได้
idxcntrs.ini10/27/20085:44 pm20,698ไม่สามารถใช้งานได้
msscb.dll11/29/20081:55 am44,5447.0.6001.22319
msscntrs.dll11/29/20081:55 am73,7287.0.6001.22319
msshooks.dll11/29/20081:55 am11,7767.0.6001.22319
mssitlb.dll11/29/20081:55 am87,5527.0.6001.22319
mssph.dll11/29/20081:55 am501,2487.0.6001.22319
mssphtb.dll11/29/20081:55 am312,8327.0.6001.22319
mssprxy.dll11/29/20081:55 am40,4487.0.6001.22319
mssrch.dll11/29/20081:55 am2,172,4167.0.6001.22319
msstrc.dll11/29/20081:55 am78,3367.0.6001.22319
mssvp.dll11/29/20081:55 am796,6727.0.6001.22319
propdefs.dll11/29/20081:56 am80,8967.0.6001.22319
searchfilterhost.exe11/29/20081:53 am111,6167.0.6001.22319
searchindexer.exe11/29/20081:53 am597,5047.0.6001.22319
searchprotocolhost.exe11/29/20081:53 am258,5607.0.6001.22319
tquery.dll11/29/20081:56 am2,208,7687.0.6001.22319

แก้ไขที่ 1: ทำดัชนีของแบบดิจิทัลที่เซ็นชื่ออีเมล

ก่อนที่จะปรับปรุงนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน Windows Vista SP1 และ Windows ค้นหา 4.0 behaved เป็นดังนี้:
 • ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลทั้งหมดที่ได้ส่ง ค้นหานี้รวมเนื้อหาของข้อความทั้งหมด
 • ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลทั้งหมดที่ผู้รับ อย่างไรก็ตาม ค้นหาเหล่านี้ถูกจำกัดไปยังคุณสมบัติบาง เช่นเรื่อง ผู้ส่ง หรือผู้รับ ผู้ใช้ไม่สามารถค้นในเนื้อความหรือสิ่งที่แนบเนื้อหาของข้อความ
Windows 4.0 การค้นหาโปรแกรมปรับปรุงนี้เน้นข้อจำกัดเหล่านี้ หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาทั้งหมดในข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของข้อความและสิ่งที่แนบใด ๆ

หมายเหตุ:การปรับปรุงนี้ไม่สนับสนุนการทำดัชนีเนื้อหาของข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับ นอกจากนี้ ปรับปรุงนี้ไม่สนับสนุนเนื้อหาที่มีการจัดทำดัชนีของ S/MIME รับสินค้าที่ได้รับบน S/MIME ที่เซ็นชื่อข้อความที่คุณส่ง

บางสถานการณ์เฉพาะและปัญหาที่พบ:

สถานการณ์สมมติ 1
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่ประกอบด้วยรายการอื่นของอีเมลหรือแฟ้มที่มีสิ่งที่แนบมา

ในสถานการณ์สมมตินี้ ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล์ที่แนบหรือชื่อแฟ้มจะไม่ทำดัชนีเป็นส่วนหนึ่งของข้อความหลัก

สถานการณ์สมมติ 2
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่มีข้อมูลไม่ใช่อีเมล Microsoft Office Outlook สินค้า เช่นการนัดหมายการ ผู้ติดต่อ หรืองาน

ในสถานการณ์สมมตินี้ เนื้อหาของรายการ Outlook ที่ไม่ใช่อีเมลจะไม่ทำดัชนีไว้

สถานการณ์สมมติ 3
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่มีสิ่งที่แนบ และข้อความยังมีรูปแบบฝังตัวหรือปุ่ม vote

ในสถานการณ์สมมตินี้ สิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลที่จะไม่ทำดัชนีไว้

สถานการณ์สมมติ 4
เรียกใช้ Office Outlook ในโหมดออนไลน์คลาสสิค (ไม่มีแคโหมด), และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่ประกอบด้วยเอกสารแนบเป็นแฟ้ม เช่นในเอกสาร Office Word

ในสถานการณ์สมมตินี้ เนื้อหาสิ่งที่แนบมาถูกทำดัชนีเป็นส่วนหนึ่งของข้อความหลัก

หมายเหตุ:เมื่อ Outlook ทำงานในโหมดออนไลน์คลาสสิก สิ่งที่แนบเนื้อหาของข้อความปกติจะจัดทำดัชนีเป็นส่วนหนึ่งของข้อความหลักไม่ ลักษณะการทำงานนี้ลดการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange

สถานการณ์สมมติ 5
เรียกใช้ Outlook ในโหมดที่เก็บไว้ชั่วคราว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่ประกอบด้วยเอกสารแนบเป็นแฟ้ม เช่นในเอกสาร Office Word

ในสถานการณ์สมมตินี้ เนื้อหาของสิ่งที่แนบมาถูกทำดัชนีว่าพวกเขาอยู่ในเนื้อหาของข้อความของข้อความหลักแทนในเอกสารที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ:ในข้อความธรรมดา เนื้อหาของสิ่งที่แนบมาจะจัดดัชนีเป็นเอกสารที่แยกต่างหาก

ในที่เดียวกันกับสถานการณ์นี้ ถ้าคุณใช้การสิ่งที่แนบ:สายอักขระของเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาไวยากรณ์ของแบบสอบถามแบบสอบถามการค้นหาเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลขั้นสูง แบบสอบถามจะไม่คืนผลลัพธ์ใด ๆ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องใช้การเนื้อหา:สายอักขระของเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาแบบสอบถาม

สถานการณ์สมมติ 6
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล และป้องกันการทำดัชนีสิ่งที่แนบกับอีเมลการตั้งค่านโยบายกลุ่มถูกเปิดใช้งานในองค์กรของคุณ

ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลจะไม่ทำดัชนีไว้ การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'นี้ไม่ได้ทำงานร่วมกับโปรแกรมปรับปรุงนี้

สถานการณ์สมมติ 7
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่มีสิ่งที่แนบ และคุณใช้การhasattachments:trueแบบสอบถามไวยากรณ์ของแบบสอบถามขั้นสูง

ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามส่งกลับมีผลลัพธ์ ไม่มีวิธีแก้ปัญหาการใช้การhasattachments:trueแบบสอบถาม แทน คุณต้องค้นหาที่แนบมากับอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสิ่งที่แนบมา

ข้อควรพิจารณาการติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ อีเมลข้อความที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล และได้รับหลังจากการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จะมีการจัดทำดัชนี อย่างไรก็ตาม ข้อความอีเมล์ที่มีแบบดิจิทัลที่เซ็นชื่อ และได้รับก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ จะไม่ทำโดยอัตโนมัติดัชนี ถ้าคุณต้องการรวม ก่อนหน้านี้ ได้รับแบบดิจิทัลทั้งหมดที่เซ็นชื่อข้อความอีเมล คุณต้องสร้างดัชนีของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิด'แผงควบคุม' คลิกการตัวเลือกการจัดทำดัชนีคลิกสินค้าขั้นสูงแล้ว คลิกสร้างใหม่.

ลูกค้าองค์กรที่ใช้งานการปรับปรุงนี้ และต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่ได้รับก่อนหน้านี้ทั้งหมด searchable มีสามอ็อพชันต่อไปนี้:

ตัวเลือกที่ 1

หลังจากที่พวกเขาสามารถปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ลูกค้าองค์กรสามารถให้ผู้ใช้เปิด'แผงควบคุม' คลิกการตัวเลือกการจัดทำดัชนีคลิกสินค้าขั้นสูงแล้ว คลิกสร้างใหม่.

ตัวเลือก 2

ลูกค้าองค์กรสามารถเขียน และปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกนั้นapplicableger::Reindex ISearchCatalogMaNotAPI สาธารณะ ซึ่งเป็นบังคับดัชนีเพื่อจัดทำใหม่

หมายเหตุ:มีผลหากคุณบังคับให้ rebuild สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ deployed ในสภาพแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ดังกล่าวอาจมากกับเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในระหว่างการเริ่มต้น rebuilding ของดัชนี ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณบังคับ rebuild ของดัชนีไปยังกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ใช้ในระยะ

ตัวเลือก 3

ลูกค้าองค์กรสามารถบังคับให้มี rebuild ดัชนี โดยการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์การตั้งค่าเริ่มต้นของ

เมื่อต้องการได้ เราในการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์นี้คุณไปยัง “แก้ไขปัญหาให้กับฉัน” ส่วน ถ้าคุณต้องการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์นี้ด้วยตนเอง ไป “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง” ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีนี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50201


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

thanks ไปAnand Khanse MVPสำหรับการสนับสนุนนี้แก้ไขได้

ขั้นตอนถัดไป ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การบังคับให้มี rebuild ดัชนี ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์การตั้งค่าเริ่มต้นของ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  Search\SetupCompletedSuccessfully HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ประเภท:0แล้ว กด ENTER
 5. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุ:If you select this option, you reset all deployed users to the default settings in indexing scopes. Therefore, any modifications that you have made to indexing scopes will be removed, and the default settings will be reset. These default settings include user data in the "Documents and Settings" folder and in Outlook e-mail messages.

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

Check whether the index was rebuilt. If the index was rebuilt, you are finished with this section. หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.


How to block indexing of digitally signed e-mail

You can apply this update for Windows Search 4.0 and still specifically disallow the indexing of digitally signed e-mail. In this case, you have to remove the .p7m file type from the indexing file inclusion list. To do this, open Control Panel, click theIndexing Optionsitem, clickขั้นสูงคลิกการชนิดของแฟ้มแท็บ และคลิกเพื่อยกเลิกการ.p7mประเภท:

หมายเหตุ:Any change to the list of file types for inclusion or exclusion into the index requires a full rebuild of the index. This rebuild will be enforced as soon as you make the change.

Enterprise customers who use Group Policy settings to manage their deployments can also exclude the.p7m file type. To do this, enterprise customers must enable thePrevent indexing of certain file typesGroup Policy setting, and they must add the .p7m file type to the exclusion list.

Fix 2: High network traffic in an Offline Files synchronization environment

In some environments, you can use Offline Files synchronization or client-side caching (CSC) to locally cache content from network shares. In this case, Windows Search indexes the cached content. Before this update, when you logged on to a Windows Vista SP1-based client computer that had CSC applied, multiple attempts were made over the network to open the Desktop.ini file for each shared folder. Additionally, the logon action caused redundant network traffic to retrieve the security descriptors for each folder and file.

This update for Windows Search 4.0 removes these calls and greatly reduces the network traffic that is caused by this behavior.

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาในการค้นหาของ Windows ใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958705 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB958705 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958705

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com