การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะขยายโหนดฐานข้อมูลใน Studio จัดการของ SQL Server หรือกระบวนการ sp_spaceused ที่เก็บไว้ใช้เวลานานในการเรียกใช้ใน SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958760 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง#: 50003663 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้

ฉบับที่ 1

ใน SQL Server Studio จัดการ คุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 เป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของsysadminบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ที่ถาวร เมื่อคุณพยายามที่จะขยายตัวฐานข้อมูลโหนดในวัตถุ Explorer คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ล้มเหลวในการเรียกข้อมูลการร้องขอนี้ (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc)
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:
ข้อยกเว้นเกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการคำสั่ง Transact SQL หรือชุด (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
หลักการเซิร์ฟเวอร์"<user></user>"ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล"<database></database>"ภายใต้บริบทความปลอดภัยปัจจุบัน (Microsoft SQL Server ข้อผิดพลาด: 916)

ปัญหาที่ 2

คุณมีจำนวนมากสำรองฐานข้อมูล ใน SQL Server Studio จัดการ ใช้เวลานานในการขยายการฐานข้อมูลโหนดในวัตถุ Explorer นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามที่ส่งกลับค่าข้อมูลต่อไปนี้จากนั้นbackupsetตารางระบบในเครื่องmsdbฐานข้อมูล แบบสอบถามใช้เวลานานในการทำงาน:
  • วันที่ของการสำรองข้อมูลแฟ้มบันทึกล่าสุด
  • วันที่ของการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด
  • วันที่ของการสำรองข้อมูลส่วนที่แตกต่างครั้งล่าสุด

ประเด็นที่ 3

เมื่อคุณรันการsp_spaceusedกระบวนงานเพื่อกลับสู่ขนาดของฐานข้อมูลปัจจุบันและช่องว่างที่ถูกใช้ โดยดัชนี เก็บไว้sp_spaceusedกระบวนงานที่เก็บไว้ใช้เวลานานในการทำงาน

สาเหตุ

สาเหตุที่ 1

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลพยายามเข้าถึงบางคุณสมบัติของฐานข้อมูล ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบางมุมมองของแค็ตตาล็อก ดังนั้น ข้อยกเว้นเกิดขึ้นในตัวแจงนับวัตถุในการบริหารเซิร์ฟเวอร์ SQL (SMO)

สาเหตุที่ 2

ถ้าคุณมีจำนวนมากสำเนาสำรองของฐานข้อมูล มาก ๆ ของแถวที่มีอยู่ในเครื่องbackupsetตารางระบบในเครื่องmsdbฐานข้อมูล Studio จัดการของ SQL Server เรียกใช้แบบสอบถามกับการbackupsetตารางเมื่อคุณพยายามที่จะขยายตัวฐานข้อมูลโหนดใน Studio จัดการของ SQL Server

การแก้ไข

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ออกวางจำหน่ายครั้งแรกใน 3 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960484แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุเนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดจะถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960484แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจากการวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB958760 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com