รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานอยู่ในปัจจุบันสำหรับเทคโนโลยีการแจกจ่าย File System (DFS) ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows Server 2003 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958802 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถ้าคุณได้จัดวาง Namespaces DFS หรือการจำลองแบบ DFS เราขอแนะนำให้ คุณตรวจทาน และติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Namespaces dfs

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มเข้าไปหมายเลขบทความ kbชื่อบทความเหตุใดจึงขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดของโปรแกรมแก้ไขด่วนและพร้อมใช้งาน
12/18/2007945050ไบต์ที่ส่วนตัวที่ DFS บริการที่จะดำเนินต่อเพื่อเพิ่มบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ที่เป็นโฮสต์ให้ PDC emulator roleโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยโปรแกรม Dfssvc.exe รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาที่บริการ DFS leaks ไบต์ส่วนตัวเมื่อคุณระบุ DFS rootsเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack1 (SP1) หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละการดาวน์โหลด นอกจากนี้ การจัดกำหนดการโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะถูกรวมไว้ใน Windows Server 2003 Service Pack 3 (SP3)
06/7/2007938666เหตุการณ์ 2019 รหัสถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อเซิร์ฟเวอร์รากของโดเมนใน DFS หยุดการตอบสนองบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยโปรแกรม Dfs.sys รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยปรับปรุงการ DFS บริการบริหารของพูลโปรแกรม nonpaged ที่ปันส่วนที่เป็นผลลัพธ์ในการจัดการทรัพยากรที่ดีกว่าเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Server 2003 SP2 บนคอมพิวเตอร์การติดตั้ง โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละการดาวน์โหลด นอกจากนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกกำหนดเวลาให้มาพร้อมกับ Windows Server 2003 SP3

การจำลองแบบ dfs

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่เพิ่มบทความ kbTITLE:เหตุใดจึงขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ชนิดของโปรแกรมแก้ไขด่วนและความพร้อมใช้งาน
11/11/20102387778คุณพบการเพิ่มขนาดใหญ่มากใน backlogs การจำลองแบบ DFSโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วย DFSR.exe สำหรับ Windows Server 2003 SP2 และ Windows Server 2003 R2 SP2 รุ่นล่าสุดต้องถูกติดตั้ง windows Server 2003 SP2 ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
3/15/2010979646บางโฟลเดอร์หรือแฟ้มบางแฟ้มจะถูกลบโดยไม่คาดคิดออกบนเซิร์ฟเวอร์ upstream หลังจากที่คุณเริ่มการให้บริการการจำลองแบบ DFSโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วย DFSR.exe สำหรับ Windows Server 2003 R2 SP2 รุ่นล่าสุดต้องถูกติดตั้ง windows Server 2003 R2 SP2 ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
2/3/2009967357แฟ้มบางแฟ้มจะหายไปบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 หลังจากการทำแบบจำลองของ DFSRโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วย DFSR.exe สำหรับ Windows Server 2003 R2 รุ่นล่าสุดwindows Server 2003 R2 ต้องถูกติดตั้งก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
8/14/2008956123อาจไม่มีการจำลองแบบแฟ้มที่มีการคัดลอกลงในแฟ้มที่จำลองแบบแล้วที่ใช้ร่วมกันเป็นเวลานานโดยไม่คาดคิดเมื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางThis hotfix contains the most current version of Ntfs.sys. It addresses an issue in which antivirus software and NTFS can subsume USN updates, leading DFSR not to work.To install this hotfix, you must have Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2, or Windows Server 2008 installed.
6/26/2008954968Subfolder file content on an upstream member does not match subfolder file content on downstream members in a DFSR configuration in Windows Server 2003 R2This hotfix contains the most current version of Quota.sys. The hotfix and article resolution steps should be referenced when the File Server Resource Management (FSRM) tool is used to create a hard quota on a subfolder under a replicated folder.Windows Server 2003 R2 must be installed before you apply this hotfix.
5/22/2008953527An event ID 6002 that references Distributed File System replication is logged several times a day on a Windows Server 2003 R2-based computerThis hotfix contains the most current version of Dfsmgmt.dll.Windows Server 2003 R2 must be installed before you apply this hotfix.
2/15/2007933061A hotfix is available that improves the stability of the Windows Management Instrumentation repository in Windows Server 2003A hotfix is available for Windows Management Instrumentation (WMI) in Windows Server 2003. This hotfix improves the stability of the WMI repository. The hotfix includes many of the improvements that are available in WMI in Windows Vista.To install this hotfix, you must have Windows Server 2003 SP1 or Windows Server 2003 SP2 installed.
1/8/2007919633You may receive an error message when you try to run the DFS Management snap-in on a Windows Server 2003 R2-based computerThis hotfix addresses error messages that are displayed because of a corrupted access control entry (ACE) in Active Directory directory service. If this hotfix is not installed, you might be unable to add a new namespace to the DFS Management snap-in, or you might be unable to create a new replication group.You must have the Microsoft .NET Framework 2.0 installed before you apply this hotfix. This hotfix is scheduled to be included with the .NET Framework 2.0 Service Pack 1.
7/7/2006912154You cannot create a diagnostic report for DFS replication on a Windows Server 2003 R2-based computer during the month of DecemberThis hotfix makes sure that you can generate diagnostic reports in December 2006 and successive Decembers.Post Windows Server 2003 SP1 hotfix. Available for individual download and as part of Windows Server 2003 SP2.
9/26/2005908521Office Outlook 2003 may stop responding on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP because of a problem in the RPC engineThis hotfix addresses replication failures that are caused by remote procedure call (RPC) issues. If you do not install this hotfix, you might see replication backlogs increasing (These increases are listed in the health report) over a period of days, and there are no associated error messages in the event logs.Post Windows Server 2003 SP1 hotfix. Available for individual download and as part of Windows Server 2003 SP2.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968429List of currently available hotfixes for Distributed File System (DFS) technologies in Windows Server 2008 and in Windows Server 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958802 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB958802 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958802

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com