ข้อมูลผู้ใช้จาก USMT อาจถูกลบโดยไม่คาดคิด โดยโปรแกรมลำดับของงานในระหว่างกระบวนการปรับใช้ระบบปฏิบัติการในระบบ Center Configuration Manager 2007 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958808 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสร้างลำดับงานการติดตั้งแพ็คเกจการรูปการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ (OSD) ที่มีอยู่
 • ในการสถานะการโยกย้ายหน้า คุณเลือกนั้นบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ภายในตัวเลือก
 • คุณสามารถจัดแพคเกจนี้ไปยังไคลเอนต์บางอย่าง
 • กระบวนการปรับใช้ล้มเหลว
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบว่า ข้อมูลผู้ใช้ที่จับมาจะถูกลบออกจากที่ผู้ใช้สถานะการโยกย้ายเครื่องมือ (USMT) ซึ่งหมายความ ว่า คอมพิวเตอร์ที่จับข้อมูลผู้ใช้อาจคลี่ไดรฟ์ของฮาร์ดแวร์ที่ประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้ และจากนั้น คุณไม่สามารถคืนค่าข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกลบ

คุณคาดว่าข้อความแสดงข้อมูลผู้ใช้ถูกบันทึกในตำแหน่งอื่นในระหว่างกระบวนการ OSD แทนการถูกลบออก

สาเหตุ

ลำดับของงานใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ลบข้อมูลทั้งหมดในไดเรกทอรี SMStasksequence C:\_ เมื่อมีรู้จักโปรแกรมลำดับของงานที่เกิดการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากขั้นตอนการลำดับงานล้มเหลวเมื่อมีขั้นตอนของกระบวนการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างขั้นตอน loadstate) และข้อผิดพลาดในการทำต่อไปเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับขั้นตอนนั้น จะไม่มีการส่งผ่านข้อผิดพลาดไปโปรแกรมลำดับของงาน ดังนั้น วิศวกรฝ่ายลำดับของงานลบข้อมูลผู้ใช้

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 พร้อมใช้งานจากนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้ คลิกบนหมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Knowledgebase ของ Microsoft:
971348รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 958808 บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ System Center Configuration Manager
 2. สร้างลำดับงานการติดตั้งแพคเกจรูปปรับใช้ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ เลือกการบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ภายในตัวเลือก
 3. คลิกขวาที่ลำดับของงานที่คุณสร้างขึ้นเพื่อทำการแก้ไข
 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่าสถานะภายในเครื่องแล้ว ค้นหานี้OSDStateStorePathตัวแปร ค่าเริ่มต้นของตัวแปรนี้คือ_SMSTSUserStatePath %%.
 5. เปลี่ยนค่าของตัวแปรนี้ไปยังอีกค่าหนึ่ง เช่น "c:\userdata" ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีนี้มีอยู่
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และเรียกใช้ลำดับของงานใหม่

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Osdapplyos.exe4.0.6221.1129132,09630 2008 พฤศจิกายน21:20x86
Osdapplyos.exe4.0.6221.1129688,12830 2008 พฤศจิกายน21:20IA-64
Osdapplyos.exe4.0.6221.1129300,03230 2008 พฤศจิกายน21:20x64

หมายเหตุ:ข้อมูลแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่นำไปใช้ กับแพลตฟอร์ม 86 ของ x กับแพลตฟอร์ม 64 ของ x สากลไคลเอ็นต์ Pack 1 (ICP1), และ ICP2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เลือกนั้นบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ในจุดการโยกย้ายสถานะตัวเลือก

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958808 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB958808 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958808

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com