Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 959241 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące tego pakietu zbiorczego aktualizacji:
 • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
 • Sposób uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 950675 Pobrane załączniki plików xls są puste po otwarciu ich za pomocą programu Outlook Web Access na serwerze Exchange 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
 • 955443 Niektóre wiadomości typu wolny/zajęty nie są replikowane z serwera Exchange 2007 do serwerów Exchange 2003 po migrowaniu niektórych skrzynek pocztowych z serwera Exchange 2003 do serwera Exchange 2007 (j. ang.)
 • 956536 Usługa dystrybucji plików serwera Microsoft Exchange zużywa dużą ilość zasobów pamięci i procesora, gdy serwer Exchange 2007 przetwarza wiele książek adresowych trybu offline (j. ang.)
 • 956624 Usługa Microsoft Exchange Transport nieustannie ulega awarii po włączeniu reguły dziennika lub wdrożeniu aplikacji antywirusowej na serwerze Exchange 2007 (j. ang.)
 • 957748 Niestandardowa klasa wiadomości obiektu kontaktu jest zastępowana normalną klasą IPM.Contact po zreplikowaniu przez serwer Exchange 2007 obiektu kontaktu do dowolnego innego magazynu publicznego (j. ang.)
 • 959239 MS09-003: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Więcej informacji

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie dotyczy programu Exchange Server 2007 w wersji RTM (release to manufacturing). Seria pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 jest niezależna od serii pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM. Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM, zobacz sekcję „Pakiety zbiorcze aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM” następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937052 Jak uzyskać najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2007

Informacje dotyczące pobierania

Aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, odwiedź następującą witrynę Microsoft Update w sieci Web:
http://update.microsoft.com
Uwaga Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 na serwerach klastrowanych z programem Exchange Server 2007.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 można wdrożyć na wielu komputerach z programem Exchange Server 2007. Można też wdrożyć go na serwerach klastrowanych z programem Exchange Server 2007. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest także dostępny w witrynie Centrum pobierania Microsoft.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz teraz pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1.

Data wydania: 10 lutego 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji niektóre usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007 mogą nie być uruchamiane. Ten problem występuje, jeśli są spełnione wszystkie następujące warunki:
 • Usługi te nie mogą uzyskać dostępu do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
  http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl
 • Brakuje kompilacji środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) programu .NET Framework obsługującego ustawienie konfiguracji generatePublisherEvidence.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązania lub obejścia tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944752 Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Exchange 2007 nie uruchamiają się usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu obsługi programu Exchange Server 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937194 Strategia obsługi produktu Exchange Server 2007 (j. ang.)

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 jest aktualizacją zbiorczą. Ta aktualizacja zastępuje aktualizacje opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 945684 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
 • 948016 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
 • 949870 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1
 • 952580 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
 • 953467 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 5 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)

Wymagania wstępne

Poniżej przedstawiono listę wymagań wstępnych dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1:
 • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerze musi zostać zainstalowany program Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1.
 • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy usunąć wszystkie aktualizacje tymczasowe dla programu Exchange Server 2007.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie ponownie uruchamiane.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, należy usunąć aktualizację 959241 za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Ważna informacja dla użytkowników programu Outlook Web Access o dostosowywaniu tego programu

W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji proces aktualizowania może w razie konieczności zastąpić pliki programu Outlook Web Access. Jeśli wcześniej zmodyfikowano plik Logon.aspx lub inne pliki programu Outlook Web Access, te dostosowania zostaną zastąpione w celu zapewnienia poprawnego zaktualizowania programu Outlook Web Access. Po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy ponownie dostosować program Outlook Web Access, modyfikując plik Logon.aspx.

Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików programu Outlook Web Access. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących szczegółów dostosowywania programu Outlook Web Access, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb891803.aspx
W przypadku korzystania ze wskazówek dotyczących wdrażania serwera proxy serwera dostępu klienckiego i dysponowania gotowym wdrożeniem przesyłania między serwerami proxy serwerów dostępu klienckiego należy zastosować pakiet zbiorczy aktualizacji najpierw na serwerach dostępu klienckiego obsługujących Internet, a następnie na serwerach dostępu klienckiego, które nie obsługują Internetu. W przypadku innych konfiguracji programu Exchange Server 2007 kolejność stosowania pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerach jest nieistotna.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania między serwerami proxy serwerów dostępu klienckiego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb310763.aspx

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 959241 - Ostatnia weryfikacja: 13 lutego 2009 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Słowa kluczowe: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbqfe KB959241

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com