שגיאת Office 2008 עבור Mac: "לא ניתן להפעיל את Microsoft Office 2008 כי הוא כבר בשימוש"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 959253 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להפעיל כל תוכנית Microsoft Office 2008 עבור Mac, מתקבלת הודעת שגיאה שדומה להודעה הבאה:
לא ניתן להפעיל את Microsoft Office 2008 כי הוא כבר בשימוש. תוכנית Office נמצאת בשימוש של (שם) ההתקנה שלך חורגת ממספר ההתקנות המותר לפי הסכם הרישיון. לחץ לקבלת מידע נוסף כדי ללמוד עוד על הרישוי של Microsoft Office

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם מתקיימים התנאים הבאים:
 • התקנת את Microsoft Office 2008 עבור Mac במספר מחשבים.
 • אתה מתקין את המוצר על-ידי שימוש באותו מפתח מוצר מהתקנות קודמות של Microsoft Office 2008 עבור Mac.
אלה הם תרחישים לדוגמה כאשר מצב זה עשוי להתרחש:
 • אתה מתקין את Office 2008 for Mac Home ו- Student Edition במחשבים מרובים תוך שימוש באותו מפתח מוצר.

  הערה מכיוון שגירסה של Office עבור Mac כוללת שלושה מפתחות מוצר נפרדים, בתרחיש זה, עליך להשתמש במפתח מוצר שונה לכל התקנה.
 • אתה מחובר לרשת גדולה, כגון רשת של בית ספר. מישהו ברשת משתמש באותו מפתח מוצר.

  הערה מכיוון שסיפקת מפתח מוצר שמשתמש אחר משתמש בו, בתרחיש זה, עליך לפנות למנהל הרשת של בית הספר או למחלקת ה- IT כדי להשיג מפתח מוצר חדש.
בעת הפעלת תוכנית של Office 2008 עבור Mac, התוכנית שולחת בקשה ברשת. הבקשה מחפשת תוכניות אחרות של Office 2008 עבור Mac שפועלות במחשבים אחרים המחוברים לרשת. אם תוכניות אחרות של Office 2008 עבור Mac פועלות, התוכניות משוות את מספרי מזהה המוצר של לזה של התוכנית המבקשת. אם אחד ממספרים אלה של מזהה מוצר מתאימים, התוכנית המבקשת לא מופעלת. בנוסף לכך, מתקבלת הודעת האזהרה המוזכרת בסעיף 'מאפייני הבעיה'.

הערה בעיה זו לא מתרחשת ב- Office for Mac 2011. תוכל להוריד את גירסת הניסיון של Office for Mac 2011 ולנסות אותה במשך 30 יום ללא תשלום, או שתוכל לרכוש את Office for Mac 2011.

כדי להוריד את גירסת הניסיון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
גירסת ניסיון של Office for Mac 2011
כדי לרכוש את Office for Mac 2011, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
Office for Mac 2011

פתרון הבעיה

רישיונות מסוימים מאפשרים לך להתקין להפעיל עותק אחד בלבד של Office for Mac 2008 במחשב אחד. אך רישיונות מסוימים מאפשרים יותר התקנות. כדי לאמת את מספר ההתקנות המותרות לפי הרישיון שלך, עיין בטבלה הבאה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Office for Mac Editionרישיון
Microsoft Office 2008 for Macשני מחשבים אישיים (אחד נייד ואחד מחשב שולחני)
Microsoft Office 2008 for Mac Home ו- Student Editionשלושה מחשבים אישיים באותו בית
Microsoft Office 2008 for Mac Business Editionשני מחשבים אישיים (אחד נייד ואחד מחשב שולחני)
Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Editionשני מחשבים אישיים (אחד נייד ואחד מחשב שולחני)

אם הרישיון שלך מאפשר התקנה והפעלה של עותק אחד בלבד של Office for Mac 2008 במחשב אחד, עליך לרכוש עותק נוסף של המוצר אם ברצונך להתקין אותו על יותר ממחשב אחד. כמו כן, יש לך אפשרות לרכוש את Office for Mac 2011 למחשב האחר.

כדי לקנות את Office for Mac 2011, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
Office for Mac 2011
אם הרישיון שלך מאפשר לך להתקין ולהפעיל את Office for Mac במספר מחשבים, עליך לאמת שמזהה במוצר נמצא בשימוש ביותר במחשב אחד בלבד. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

שלב 1: ניתוק מהאינטרנט או מהרשת

פעל בהתאם להוראות המתאימות לשיטת חיבור הרשת שבה אתה משתמש.

חיבור AirPort
 1. בתפריט Apple, לחץ על העדפות מערכת.
 2. במקטע אינטרנט & אלחוטי של העדפות מערכת, לחץ על רשת.
 3. הדגש את AirPort בסרגל הימני. אם מצב הוא מופעל, לחץ על הלחצן כבה את AirPort.
 4. סגור את חלון רשת. עבור לסעיף "שלב 2: השווה את מזהה המוצר".
חיבור Ethernet
 1. בתפריט Apple, לחץ על העדפות מערכת.
 2. במקטע אינטרנט & אלחוטי של העדפות מערכת, לחץ על רשת.
 3. ציין לעצמך את הגדרות ה- Ethernet של חיבור הרשת שלך. מידע זה כולל את כתובת ה- IP, מסכת רשת המשנה, הנתב וכדומה.
 4. סגור את חלון רשת.
 5. בתפריט Apple, לחץ על כיבוי.
 6. נתק את כבל ה- Ethernet מיציאת ה- Ethernet שבגב המחשב. לאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 7. עבור לסעיף "שלב 2: השווה את מזהה המוצר".

שלב 2: השוואת המספר של מזהה המוצר

 1. הפעל אחת מהאפליקציות של Office, כגון Microsoft Word או Microsoft Excel. השלבים הבאים מתוארים מתוך הנחה שהפעלת את Word.
 2. לחץ על Word ולאחר מכן לחץ על אודות Word.
 3. מזהה המוצר רשום בתחתית החלון. הוא מוצג בתבנית הבאה:
  XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX.
  רשום את 15 הספרות הראשונות של מזהה המוצר.
 4. חזור על שלבים 1 עד 3 במחשב אחר שבו פועל Office for Mac 2008.
 5. השווה בין שתי הקבוצות של מזהה המוצר.
מזהי המוצר שונים

אם מזהי המוצר שונים בשני מחשבים או יותר, אך עדיין מופיעה הודעת שגיאה שמוזכרת בסעיף "מאפייני הבעיה", בצע את הפעולות הבאות:
 1. התנתק מהאינטרנט.
 2. הסר את ההתקנה של Office 2008 for Mac.
 3. התקן מחדש את Office 2008 for Mac.
לקבלת מידע נוסף על הסרת התקנה והתקנה מחדש של Office עבור Mac, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2025907 השגיאה "Microsoft Office לא הותקן כראוי" לאחר התקנת Office 2008
מזהי המוצר זהים

אם מזהי המוצר זהים, והרישיון שלך מאפשר התקנה והפעלה של Office עבור Mac במספר מחשבים, עליך להסיר את פרטי הרישוי מאחד המחשבים. לאחר מכן, הזן אחד ממפתחות המוצר שנכללו בחבילה של Microsoft Office 2008 for Mac. כדי להסיר את פרטי הרישוי, פעל באופן הבא:
 1. בתפריט Go (עבור אל), לחץ על Applications (יישומים).
 2. פתח את התיקייה Microsoft Office 2008 ולאחר מכן פתח את התיקייה Office.
 3. גרור את OfficePID.plist אל אשפה.
 4. סגור את כל החלונות.
 5. בתפריט עבור אל, לחץ על בית.
 6. פתח את Library.
  שים לב התיקייה Library מוסתרת בתוך MAC OS X Lion. כדי להציג תיקייה זו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן OPTION תוך כדי לחיצה על התפריט עבור אל.
 7. פתח את התיקיה העדפות ולאחר מכן פתח את התיקיה Microsoft.
 8. גרור את התיקיה Office 2008 אל האשפה
 9. הפעל מחדש את Office 2008, ולאחר מכן הזן מפתח תקליטור חדש או שאינו בשימוש כשתתבקש.
לקבלת מידע נוסף על שינוי פרטי הרישוי ממחשב אחד למשנהו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2394111 שינוי פרטי הרישום של רישוי תוכנה (חברה, שם) ב- Office עבור Mac

מידע נוסף

Microsoft Office for Mac Standard, Microsoft Office for Mac Business ו- Microsoft Office for Mac Media Edition כוללים רישיון לפעול בשני מחשבים אישיים לכל היותר (אחד נייד ואחד מחשב שולחני) של משתמש יחיד. Microsoft Office for Mac Home ו- Student Edition כוללים רישיון לשימוש בשלושה מחשבים אישיים לכל היותר באותו בית.

מאפיינים

Article ID: 959253 - Last Review: יום שישי 30 אוגוסט 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
מילות מפתח 
dftsdahomeportal kbregistration kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB959253

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com