คำอธิบายของการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบไปยังที่อยู่ที่มีอยู่จริงในการตัดสินค้าจากคลัง (P2V) เสมือน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 959596 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหา 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์กลางของ Microsoft ที่มีแก้ไขในการปรับปรุง 2008 System ศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข

 • คุณสามารถใช้ System 2008 Manager เครื่องเสมือนของศูนย์การทำทางกายภาพออฟไลน์จะแปลง (P2V) เสมือน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบจะอยู่บนเครือข่ายย่อยต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์ต้นทาง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเครื่องกำลังกำหนดค่าให้ใช้มี ip แอดเดรสช่วง เช่น 10.x.x.x การแปลง P2V แบบออฟไลน์ล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด (3133) เครื่องเสมือน Manager ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งคอมพิวเตอร์ servername.domainname.com หลังจากที่คุณเริ่มระบบใหม่ลงใน Windows PE (ชื่อคอมพิวเตอร์ชั่วคราวคือ p2v ldjj) ได้ การเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่โดยอัตโนมัติกับระบบปฏิบัติการเดิมถูกกำหนดเวลาเกิดขึ้นภายใน 15 นาที การดำเนินการหาก servername.domainname.com แนะนำไม่เริ่มระบบใหม่ใน 15 นาที ด้วยตนเองสตาร์กลับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการเดิมโดยใช้เมนูการเริ่มระบบ
 • คุณแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงให้เครื่องเสมือน โดยใช้ VMWare VirtualCenter ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงอย่างใดอย่างหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 256 กิกะไบต์ (GB) คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ VMWare VirtualCenter 2008 Manager เครื่องเสมือนของศูนย์ควบคุมระบบ เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างเครื่องเสมือน การดำเนินการล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  VMM ไม่พบวัตถุ VirtualHardDisk ให้แน่ใจว่า ไลบรารีวัตถุที่ถูกต้อง แล้วลองการดำเนินการอีกครั้ง id: 801
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ก่อนที่คุณใช้ปรับปรุงนี้ คุณสามารถใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL จะเรียกใช้สคริปต์ SQL Server กับฐานข้อมูล VMM เพื่อแก้ไขปัญหานี้

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการดาวน์โหลด Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL รุ่น Express แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6053C6F8-82C8-479C-B25B-9ACA13141C9E&displaylang=en
  การสร้างสคริปต์นี้ SQL สร้างไฟล์.txt ใหม่ และวางข้อความต่อไปนี้ในแฟ้มใหม่ หลังจากที่คุณสร้างแฟ้ม เปลี่ยนไป.sql ขยายของแฟ้ม
  BEGIN TRANSACTION T1
  
  DECLARE custom_cursor CURSOR FOR
  SELECT VHDId, VDriveId from
  dbo.tbl_WLC_VDrive WHERE [VHDId] NOT IN
  (SELECT VHDId from dbo.tbl_WLC_VHD WHERE VHDID IS NOT NULL)
  
  DECLARE @VHDId uniqueidentifier
  DECLARE @VDriveId uniqueidentifier
  
  OPEN custom_cursor
  FETCH NEXT FROM custom_cursor INTO @VHDId, @VDriveId
  
  WHILE(@@fetch_status = 0)
  BEGIN
  if(@VHDId is NOT NULL)
  DELETE FROM dbo.tbl_WLC_VDrive
  WHERE VDriveId = @VDriveId
  FETCH NEXT FROM custom_cursor INTO @VHDId, @VDriveId
  END
  CLOSE custom_cursor
  DEALLOCATE custom_cursor
  
  COMMIT TRANSACTION T1
  เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ SQL Server ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มการทำงาน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL และการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ฐานข้อมูล SQL ตัวจัดการเครื่องเสมือน
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPENแล้ว คลิกแฟ้ม:.
  3. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเก็บแฟ้มสคริปต์ของ SQL Server
  4. เลือกการ.sqlแฟ้ม แล้วคลิกOPEN.
  5. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกดำเนินการ.
  6. ปิดหน้าต่าง Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL

วิธีการขอรับการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์กลางของระบบสำหรับทางกายภาพจะแปลงเสมือน

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์กลางของระบบ

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีตัวจัดการเครื่องเสมือน 2008 ที่ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Engine.vmoperations.dll2.0.3447.0555,94430-10-200823:35x64
Utils.dll2.0.3447.0338,85630-10-200823:30x64
Vmsetup.dll2.0.3447.01,735,59230-10-200823:30x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในตัวจัดการการเครื่องเสมือน Cetner System 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 959596 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
Keywords: 
atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB959596 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:959596

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com