הדרכה באיתור ופריסה של עדכוני האבטחה מיום 11 בנובמבר 2008

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 959665 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

כחלק מהמחויבות המתמשכת של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני אבטחה, Microsoft מציעה הנחיות איתור ופריסה אלה עבור כל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center?MSRC) ?).

הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. הדרכה זו מכילה את הנחיות לשימוש בכלים כגון אלו הבאים:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer? MBSA)?)
 • Windows Server Update Services? (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)
 • Extended Security Update Inventory Tool
מאמר זה מספק הדרכה לאיתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 11 בנובמבר 2008.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, Microsoft Update, Office Update? ו-Mactopia

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 11 בנובמבר 2008 זמינים דרך האתרים שלהלן. המקרים החריגים מתוארים בכל אחד מהסעיפים של אתרי האינטרנט. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.

שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.
Windows Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
להלן המוצרים שאתר אינטרנט זה תומך בהם:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
באפשרותך לזהות עדכוני אבטחה שפורסמו בתאריך 11 בנובמבר 2008, אם אתה משתמש ב - Microsoft Update.

חריגים כלליים
Microsoft Update אינו תומך ב:
 • Visual Studio 2002 או Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 או Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 או Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1 (SP1), Visual FoxPro 9.0 SP1, או Visual FoxPro 9.0 SP2 כאשר הוא מותקן ב- Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI?+?
 • כל רכיבי Office 2000
 • כל מוצרי Macintosh
 • MSN Messenger או Windows Live Messenger
חריגים ייחודיים
אין יוצאים מהכלל ספציפיים בחודש זה.
Office Update
http://office.microsoft.com/he-il/default.aspx
להלן המוצרים שאתר אינטרנט זה תומך בהם:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Office System 2007
חריגים כלליים
 • Office Update אינו תומך ברכיבים של 2007 Office בעת שהם מותקנים במחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista או Windows Server 2008. יש להשתמש באתר Microsoft Update במקומו.
 • Office Update אינו תומך באף אחד ממוצרי Macintosh.
Mactopia
http://www.microsoft.com/mac/
להלן המוצרים שאתר אינטרנט זה תומך בהם:
 • Microsoft Office 2001 for Mac
 • Microsoft Office 2004 for Mac
 • Microsoft Office X עבור Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac

סביבות המזהות עדכוני אבטחה על ידי שימוש ב-Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) גרסה 2.1

באפשרותך לזהות עדכוני אבטחה שפורסמו ביום 11 בנובמבר 2008 אם אתה משתמש ב-MBSA גרסה 2.1.

חריגים כלליים
MBSA גירסה 2.1 אינה תומכת ב:
 • Visual Studio 2002 או Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 או Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 או Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP1, או Visual FoxPro 9.0 SP2 כאשר הוא מותקן ב- Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI?+?
 • כל רכיבי Office 2000
 • כל מוצרי Macintosh
 • Microsoft Works 8 כאשר אתה משתמש בסריקה לא מקוונת
  הערה למידע נוסף, עיין בסעיף "סריקה מקוונת ובלתי-מקוונת" בהמשך מקטע זה.
 • MSN Messenger או Windows Live Messenger
חריגים ייחודיים
אין יוצאים מהכלל ספציפיים בחודש זה.

סריקה מקוונת ובלתי-מקוונת
 • סריקה מקוונת
  זהו מצב שבו למערכת שנסרקת באמצעות MBSA 2.1 יש קישוריות ל- Microsoft Update. המידע מוצג בדוח הסריקה שהושלמה.
 • סריקה לא מקוונת
  זהו מצב שבו המערכת שנסרקת באמצעות MBSA 2.1 מנוהלת על-ידי WSUS או בסביבה מאובטחת בלתי-מקוונת המאלצת את המערכת להשתמש בקטלוג הבלתי-מקוון של WSUSSCN2.CAB.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services ?(WSUS)

תוכל לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה שפורסמו לפני 11 בנובמבר 2008 אם אתה משתמש באחד מאלה:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)?
 • WSUS 3.0
 • WSUS 3.0 SP1
חריגים כלליים WSUS אינו תומך באלה:
 • Visual Studio 2002 או Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • SQL 7.0 או Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
 • Report Viewer 2005 או Report Viewer 2008
 • Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP1, או Visual FoxPro 9.0 SP2 כאשר הוא מותקן ב- Windows 2000 SP4
 • Platform SDK: GDI?+?
 • כל רכיבי Office 2000
 • כל מוצרי Macintosh
 • MSN Messenger או Windows Live Messenger
חריגים ייחודיים
אין יוצאים מהכלל ספציפיים בחודש זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0, ?SMS 2003 או SCCM Manager 2007

תוכל לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו לפני 11 בנובמבר 2008 אם אתה משתמש באחד מאלה:
 • Systems Management Server (SMS) 2.0 יחד עם SUS Feature Pack
 • Systems Management Server (SMS) 2003 יחד עם SUS Feature Pack
 • Systems Management Server (SMS) 2003 יחד עם Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)
 • System Center Configuration Manager (SCCM) 2007
חריגים כלליים
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 3 כולל תמיכה ביכולת הניהול של Windows Vista ו- Windows Server 2008 ודרוש עבורה.
 • SMS 2003 יחד עם ITMU ו- SCCM 2007 אינו תומך במוצרים הבאים:
  • Visual Studio 2002 או Visual Studio 2003
  • Digital Image Suite 2006
  • SQL 7.0 או Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
  • Report Viewer 2005 או Report Viewer 2008
  • Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP1 או Visual FoxPro 9.0 SP2 כאשר הוא מותקן ב- Windows 2000 SP4
  • Platform SDK: GDI?+?
  • כל רכיבי Office 2000
  • כל מוצרי Macintosh
  • MSN Messenger או Windows Live Messenger
 • SMS יחד עם SUS Feature Pack אינו תומך במוצרים הבאים:
  • Microsoft Expression Web ו- Microsoft Expression Web 2
  • Host Integration Server 2000, 2004 ו- 2006
  • Forefront Client Security 1.0 כאשר הוא מותקן ב- Windows 2000 SP4
  • Report Viewer 2005 או Report Viewer 2008
  • Visual FoxPro 9.0 SP1 ו- Visual FoxPro 9.0 SP2 כאשר הוא מותקן ב- Windows 2000 SP4
  • .NET Framework 2.0 ו- .NET Framework 2.0 SP1 כאשר הוא מותקן ב- Windows 2000 SP4
  • Windows Media Player 11
  • Digital Image Suite 2006
  • Microsoft Data Engine(MSDE) 1.0
  • SQL Server 2005
  • SQL Server 2008
  • Visual Studio 2008
  • Exchange 2007
  • Microsoft Works 8
  • Office System 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • כל גירסה מבוססת x64 של Windows או של SQL Server
  • כל גירסה מבוססת Itanium של Windows או של SQL Server
 • SMS SUS Feature Pack, SMS ITMU ו- SCCM אינם תומכים באף אחד ממוצרי Macintosh.
חריגים ייחודיים
אין יוצאים מהכלל ספציפיים בחודש זה.

הערה ל- SMS SUS Feature Pack דרוש Extended Security Update Inventory Tool לאיתור כל עדכוני האבטחה.

כדי לקבל את הכלי Extended Security Update Inventory Tool, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.

הערה על מנת להפוך את הטבלה לפשוטה יותר, לא נכללו הפריטים בה שהופיעו תחת הכותרת "חריגים כלליים" עבור כל אחת מטכנולוגיות האיתור והפריסה.

לדוגמה, העמודה SMS SUS Feature Pack בטבלה זו עשוייה להכיל את הערך "כן". עם זאת, עלון האבטחה מפרט את רכיבי Windows Vista כפי שהושפעו מהעדכונים. בעבר, ציינו בטבלה ש- SMS SUS Feature Pack תומך באופן חלקי בפריסה של עדכון האבטחה מאחר ש- SMS SUS Feature Pack אינו תומך ברכיבים של Windows Vista. כעת, איננו מתחשבים עוד בחריג ספציפי זה בטבלה מאחר שהוא מוצג תמיד כחריג כללי.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.1WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0SMS SUS Feature PackSMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSystem Center Configuration Manager 2007
איתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסה
MS08-068SMBלא ישיםכןכןכןכןכןכןכן
MS08-069MSXMLכןכןכןכןכןכןכןכן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

החודש אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש.

שאלות נפוצות

מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

אנו מעודדים מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 12 בנובמבר בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=he-IL&EventID=1032374643&CountryCode=IL
אילו פרטים נוספים כדאי שאדע בנושא MBSA?

לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות הנתמכות כעת על-ידי MBSA, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet:
http://technet.microsoft.com/he-il/security/cc184923.aspx
האם אוכל להשתמש ב- SMS או ב- System Center Configuration Manager כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ביחד עם SUS Feature Pack ו- SMS 2003 יחד עם SUSFP עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA גירסה 1.2.1 למטרות איתור. לפיכך, SMS 2.0 ביחד עם SUS Feature Pack ו- SMS 2003 יחד עם SUS Feature Pack כפופים למגבלות הדומות למגבלות של MBSA גירסה 1.2.1.

לקבלת מידע נוסף על אודות שרת ה-SMS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
?SUS Feature Pack יחד עם Extended Security Update Inventory Tool דרושים כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים.

לקבלת מידע נוסף אודות המגבלות של SUS Feature Pack, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ביחד עם SUS Feature Pack ו- SMS 2003 יחד עם SUS Feature Pack משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/sms/bb676783.aspx
System Center Configuration Manager 2007 משתמש ב- WSUS 3.0 למטרות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה אלו. לפיכך, כל המוצרים הנתמכים על-ידי WSUS 3.0 נתמכים גם על-ידי System Center Configuration Manager 2007.

מאפיינים

Article ID: 959665 - Last Review: יום שלישי 18 נובמבר 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2003, All Editions
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB959665

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com