ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: บริการที่จำเป็น "Automatic Updates" ไม่เริ่มต้น (WUAUSERV) หรือ Background Intelligent Transfer Service ถูกปิดใช้งาน ข้อผิดพลาด 0x8DDD0018 " หรือรหัสข้อผิดพลาด 0x80244019 หรือ 0x80070422 เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกร...

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 959894 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

แหล่งข้อมูล: ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

การประกาศเร่งด่วน

บทความการประกาศเร่งด่วนเป็นการให้ข้อมูลจากภายในองค์กรที่สนับสนุนของ MICROSOFT โดยตรง ข้อมูลในบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายหัวข้อที่เกิดขึ้นใหม่หรือหัวข้อเฉพาะ หรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริมในข้อมูลฐานความรู้อื่นๆ
เมื่อคุณพยายามสแกนหรือดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงจากเว็บไซต์ Microsoft Windows Update หรือจากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายข้อความต่อไปนี้:

Windows Update พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถแสดงเพจที่ร้องขอ บริการที่จำเป็น "Automatic Updates" ไม่เริ่มต้น (WUAUSERV) หรือ Background Intelligent Transfer Service (BITS) ถูกปิดใช้งาน
ข้อผิดพลาด 0x8DDD0018

-หรือ-

เซิร์ฟเวอร์ไม่พบ URI (Uniform Resource Identifier) ที่ร้องขอ
ข้อผิดพลาด 0x80244019


-หรือ-


ไม่สามารถเริ่มบริการได้ เพราะถูกปิดใช้งานหรือไม่มีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ข้อผิดพลาด 0x80070422

บริการ Automatic Updates อาจถูกปิดใช้งานหรือไม่ทำงานบนระบบของคุณ คุณอาจไม่สามารถเปิดใช้งานและเริ่มบริการ Automatic Updates

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหาก Automatic Updates ถูกปิดใช้งานในระบบของคุณ หรือหาก Background Intelligent Transfer Service (BITS) ไม่ทำงานในขณะนี้

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลไวรัสและมัลแวร์บางตัวอาจปิดการใช้งาน Automatic Updates และทำให้เกิดปัญหานี้ ดูส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างของบทความนี้สำหรับตัวแปรที่ทราบที่ทำให้เกิดปัญหานี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ ดูส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ที่เริ่มต้น ด้วยวิธีที่ 1

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลดและเรียกใช้ Malicious Software Removal Tool (MSRT) แล้วตรวจสอบว่าบริการที่ต้องการกำลังเรียกใช้งานอยู่

ดาวน์โหลดและเรียกใช้ MSRT ล่าสุดสำหรับระบบของคุณ เครื่องมือนี้ใช้ได้กับระบบ 32 บิต และ 64 บิต เครื่องมือนี้จะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งาน Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 และ Windows Server 2003 และช่วยลบการติดไวรัสจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเฉพาะรวมถึง Blaster, Sasser และ Mydoom เมื่อเรียกใช้งานเครื่องมือ MSRT คุณต้องไปที่วิธีที่ 3 เพื่อตรวจสอบว่าบริการที่ต้องการกำลังเรียกใช้งานอยู่บนระบบของคุณ ก่อนพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

เมื่อต้องดาวน์โหลด Malicious Software Removal Tool รุ่น 32 บิต คลิก ที่นี่

เมื่อต้องดาวน์โหลด Malicious Software Removal Tool รุ่น 64 บิต คลิก ที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Malicious Software Removal Tool คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านบทความในเว็บไซต์ Microsoft


KB890830 Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool ช่วยลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเฉพาะจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งาน Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP หรือ Windows 2000


ข้อสำคัญ เมื่อเรียกใช้งานเครื่องมือ MSRT คุณต้องไปที่วิธีที่ 3 เพื่อตรวจสอบว่าบริการที่ต้องการกำลังเรียกใช้งานอยู่บนระบบของคุณ ก่อนพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

วิธีที่ 2: รีบูทคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และสแกนระบบของคุณเพื่อตรวจหาการติดไวรัสหรือมัลแวร์ที่เป็นไปได้

บูทคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และรันซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อสแกนและลบการติดไวรัสหรือมัลแวร์ที่เป็นไปได้ เมื่อสแกนระบบของคุณเพื่อตรวจหาการติดไวรัสและมัลแวร์แล้ว คุณต้องไปที่วิธีที่ 3 เพื่อตรวจสอบว่าบริการที่ต้องการกำลังเรียกใช้งานอยู่บนระบบของคุณ ก่อนพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

หากต้องการสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ คุณสามารถใช้สแกนเนอร์ความปลอดภัยใน Windows Live สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ฟรี เมื่อต้องการเรียกใช้สแกนเนอร์ความปลอดภัยใน Windows Live คลิกการเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/products/security-essentials

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรันสแกนเนอร์ความปลอดภัยในเซฟโหมด คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft

968091 วิธีการติดตั้งสแกนเนอร์ความปลอดภัย Microsoft ฟรีและสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด

หมายเหตุ: การสแกนระบบของคุณอาจใช้เวลานานและบางครั้งการทำงานอาจค้างหรือไม่ทำงาน โปรดรอจนกว่าการสแกนเสร็จสิ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/products/security-essentials

วิธีการสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเอาไวรัสออกจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละโปรแกรมป้องกันไวรัส อ่านขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเอาไวรัสออกในระบบวิธีใช้ของโปรแกรมป้องกันไวรัส นอกจากนี้คุณยังสามารถหาขั้นตอนสำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสบนอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการค้นหา พิมพ์ "สแกนไวรัส" ตามด้วยชื่อโปรแกรมป้องกันไวรัสในเซิร์ชเอ็นจินโปรดของคุณ แล้วคลิกค้นหา

ข้อสำคัญ เมื่อเรียกใช้งานเครื่องมือ MSRT คุณต้องไปที่วิธีที่ 3 เพื่อตรวจสอบว่าบริการที่ต้องการกำลังเรียกใช้งานอยู่บนระบบของคุณ ก่อนพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่าบริการที่จำเป็นถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องและรันอยู่

ตรวจสอบว่าบริการที่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงถูกกำหนดค่าถูกต้อง และรันอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นพยายามดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอัพเดตอีกครั้ง


เพื่อตรวจสอบว่าบริการที่จำเป็นถูกกำหนดค่าถูกต้องและกำลังรันอยู่ ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50814


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีการ แก้ไขปัญหา ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


สำหรับ Microsoft Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

เพื่อให้แน่ใจว่า บริการจำเป็นถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และเรียกใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ services.msc แล้วคลิก ตกลง

2. ดับเบิลคลิก Background Intelligent Transfer Service

3. ในช่อง ประเภท Startup คลิก ด้วยตนเอง แล้วคลิก ใช้

4. บนแท็บล็อกออน ตรวจสอบว่าบริการเปิดใช้งานทุกโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์ที่แสดง

5. บนแท็บทั่วไป คลิก เริ่ม

6. ดับเบิลคลิกบริการ บันทึกเหตุการณ์

7. ตรวจสอบว่า ประเภท Startup ถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ

8. หากรายการ สถานะ Startup อยู่ที่ หยุด คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตกลง

9. ดับเบิลคลิกบริการ Automatic Update

10. ตรวจสอบว่า ประเภท Startup ถูกตั้งค่าไปที่อัตโนมัติ

12. หากรายการ สถานะ Startup อยู่ที่ หยุด คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตกลง

13 ปิดหน้าต่าง บริการ แล้วพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows อีกครั้ง


สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ทำตามขั้นตอนในรายการต่อไปนี้:

เพื่อให้แน่ใจว่า บริการจำเป็นพร้อมใช้งาน และเรียกใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิก เริ่ม พิมพ์ services.msc ในส่วนข้อความ เริ่มค้นหา แล้วคลิก services.msc ในรายการโปรแกรม หากคุณถูกถามให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อ

2. ดับเบิลคลิก Background Intelligent Transfer Service

3. ในช่อง ประเภท Startup คลิก ด้วยตนเอง แล้วคลิก ใช้

4. บนแท็บล็อกออน ตรวจสอบว่าบริการเปิดใช้งานทุกโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์ที่แสดง

5. บนแท็บทั่วไป คลิก เริ่ม

6. ดับเบิลคลิกบริการ Windows Event Log

7. ตรวจสอบว่า ประเภท Startup ถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ

8. หากรายการ สถานะ Startup อยู่ที่ หยุด คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตกลง

9. ดับเบิลคลิกบริการ Windows Update

10. ตรวจสอบว่า ประเภท Startup ถูกตั้งค่าไปที่อัตโนมัติ

12. หากรายการ สถานะ Startup อยู่ที่ หยุด คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตกลง

13. ดับเบิลคลิกบริการ Software Licensing

14. ตรวจสอบว่า ประเภท Startup ถูกตั้งค่าไปที่อัตโนมัติ

15. หากรายการ สถานะ Startup อยู่ที่ หยุด คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตกลง

16. ปิดหน้าต่าง บริการ แล้วพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows อีกครั้ง

หมายเหตุ: หลังจากทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในวิธีที่ 1 และวิธีที่ 3 แล้ว หากยังพบว่าคุณไม่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงได้ คุณจำเป็นต้องย้อนกลับและทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ขั้นตอนนี้จะใช้ซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ที่ติดตั้งไว้ในปัจจุบัน หรือ Microsoft Security Essentials Safety Scanner ฟรีขณะรันคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดเพื่อแก้ไขปัญหานี้


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณดำเนินการส่วนนี้เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

ทรัพยากรเพิ่มเติม

วิธีการขอรับไวรัสคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ทีมความปลอดภัยคอมพิวเตอร์พร้อมให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับไวรัสในคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา


ในการขอรับการสนับสนุนทางด้านไวรัสคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนที่คุณจะติดต่อวิศวกรสนับสนุน ขอให้แน่ใจว่าคุณได้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปรับปรุงแล้วและซอฟต์แวร์ลบสปายแวร์ที่ปรับปรุงแล้ว บนคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอรับการสแกนความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ฟรี เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/products/security-essentials

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/security/pc-security/spyware-prevent.aspx
โทร 1-866-PCSAFETY หรือโทร 1-866-727-2338 เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับนอกอเมริกาเหนือการขอรับไวรัสคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับนอกอเมริกาเหนือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาการที่ลูกค้าพบเมื่อติดโทรจันนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและโทรจันที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์จำลองทั่วไปของปัญหานี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows และมีดังนี้:

Windows XP, Windows Server 2003


ข้อผิดพลาด 0x8DDD0018 อาจเกิดขึ้นขณะสแกนหรือดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงรหัสข้อผิดพลาด: 0x8DDD0018

สตริงผิดพลาด: ErrorAUDisabled

คำอธิบาย: ไซต์ผิดพลาด:คำอธิบายข้อผิดพลาดนี้เกิดความผิดพลาด: "โปรแกรมออกคำสั่งแต่ความยาวคำสั่งไม่ถูกต้อง" ข้อผิดพลาดนี้แสดงจาก Windows Update Servers ที่ระบุว่า Windows Update Client ถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้องสำหรับ Automatic Updatesสถานการณ์ที่ 1: Automatic Updates ไม่ทำงานมีหลายสถานการณ์ที่อาจเกิดอาการนี้:

1. ผู้ใช้อาจสังเกตเห็นว่า ไม่ได้เปิดใช้งาน Automatic Updates

2. Windows Security Center อาจเตือนผู้ใช้ที่ไม่เปิดใช้งาน Automatic Updates

3. ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น Microsoft Security Essentials อาจแจ้งผู้ใช้ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน Automatic Updates

4. เมื่อปิดใช้งาน Automatic Updates บริการที่จำเป็นสามบริการจะถูกปิดใช้งาน (บริการ Background Indigent Transfer Service (BITS), บริการ Event Log และบริการ Automatic Updates) เมื่อผู้ใช้พยายามเปิดใช้งานสามบริการโดยตั้งค่าบริการเป็นอัตโนมัติ; บริการ BITS และบริการ Event Log สามารถรีเซ็ตได้ แต่บริการ Automatic Update แสดงข้อผิดพลาด Event 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED - บริการไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากถูกปิดใช้งาน หรือเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานที่เกี่ยวข้อง)หมายเหตุ:โดยปกติ ผู้ใช้จะเปิดใช้งาน Automatic Updates แต่ผู้ใช้ไม่ทราบว่า Automatic Updates อาจเปิดใช้งานได้โดยแอพพลิเคชันที่เปิดใช้งาน AU EULA ซึ่งส่งผลให้ระบบถูกปรับปรุงด้วยชุดปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุดสถานการณ์ที่ 2: Automatic Updates อาจปิดทำงานผู้ใช้สามารถเปิดใช้งาน Automatic Updates อีกครั้ง แต่หลังจากรีบูทระบบแล้ว การตั้งค่า Automatic Update จะถูกปิดใช้งานอีกครั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโทรจันที่ปิดใช้งานการตั้งค่า Automatic Update ยังคงมีอยู่ในเครื่องและทำงานเมื่อรีบูทเครื่องWindows Vista & Windows Server 2008สถานการณ์ที่ 1: ได้รับข้อผิดพลาด 0x80244019 ขณะพยายามดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงรหัสข้อผิดพลาด: 0x80244019

สตริงผิดพลาด: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

คำอธิบาย: สถานะ http 407 - ต้องมีการรับรองความถูกต้องของพร็อกซีเมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด: “เซิร์ฟเวอร์ไม่พบ URI ที่ร้องขอ (Uniform Resource Identifier)” โดยปกติแล้วเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีที่ไม่ถูกต้อง ในประเด็นนี้ ปรากฏว่าโทรจันที่มุ่งรบกวนการแก้ปัญหาชื่อของไซต์การปรับปรุง ตัวอย่างเช่น (แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา AU) เป็นโทรจัน DNSChanger (Trojan:Win32/Dnschanger)

สถานการณ์ที่ 2: เกิดข้อผิดพลาดขณะดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง 0x80070422รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070422

สตริงผิดพลาด: ERROR_SERVICE_DISABLED

คำอธิบาย: บริการไม่เริ่มทำงานเมื่อพยายามเชื่อมต่อ Windows Update ผู้ใช้อาจได้รับข้อผิดพลาด 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED - บริการไม่เริ่มทำงาน) ข้อผิดพลาดระบุว่า Background Indigent Transfer Service (BITS) บริการ Event Log และ Automatic Updates ต้องตั้งค่าไปที่ อัตโนมัติ บริการ BITS และบริการ Event Log สามารถรีเซ็ตได้ แต่ข้อผิดพลาดของบริการ Automatic Update 1058 ไม่สามารถรีเซ็ตได้ (ERROR_SERVICE_DISABLED - บริการไม่สามารถเริ่มทำงานเนื่องจากถูกปิดใช้งานหรือเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานที่เกี่ยวข้อง)ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาบริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ไม่ทำงานโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ระดับสูงของผู้ใช้แฟ้มบันทึกเหตุการณ์อาจแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:ข้อผิดพลาดแอพพลิเคชัน

ไม่สามารถเริ่มบริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ hr = 0xD0000022, [2, 4] ตัวกำหนดเวลาการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน (SLUINotify.dll) ล้มเหลวโดยมีรหัสข้อผิดพลาด: 0xC0000022

Automatic Updates อาจถูกปิดใช้งานโดยไวรัสหรือมัลแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลไวรัสและมัลแวร์บางตัวอาจปิดใช้งานบริการ Automatic Updates และทำให้เกิดปัญหานี้

Pathogens ที่ทราบทำให้เกิดกิจกรรมนี้:

? TrojanDownloader:Win32/Zlob Family

? Trojan:Win32/Vundo.genT

? Trojan:Win32/Vundo.genR

? Trojan:Win32/Vundo.genE

? Worm: Win32/Conflicker.B? Worm: Win32/Conflicker.Cหมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสหรือมัลแวร์ คลิกรายการเพื่อดูข้อมูลในเว็บไซต์ Microsoft

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการคุกคามไวรัสและมัลแวร์ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเยี่ยมชมไซต์ในเว็บไซต์ Microsoft

การตรวจจับการคุกคามที่พบบ่อยที่สุด


เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดไวรัสและมัลแวร์อื่นๆ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเยี่ยมชมไซต์ในเว็บไซต์ Microsoft

Microsoft Malware Protection Center

คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลที่อยู่ในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เนื้อหาอาจรวมถึงความไม่เที่ยงตรงทางเทคนิคหรือการพิมพ์ผิดพลาด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายปฏิเสธความรับผิดและยกเว้นจากการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมด ทั้งโดยแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อ การไม่ละเมิด เงื่อนไขหรือคุณภาพความพึงพอใจ ความสามารถในการจำหน่ายและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 959894 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com