Dual Branch Servicing עבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ו- .NET Framework 3.5 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 960043 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

כל העדכונים למחלקת GDR (מהדורת הפצה כללית) עבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ו- .NET Framework 3.5 Service Pack 1 תומכים במודל Dual Branch Servicing.

נניח שהתקנת תיקון חם שתומך ב- Dual Branch Servicing עבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 או .NET Framework 3.5 Service Pack 1. בנוסף לעדכון שמופיע ברשימה התוכניות המותקנות כעת בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, תראה גם עדכון נוסף (960043). עדכון נוסף זה הוא עדכון בסיסי שמיועד בדרך כלל לכל התיקונים החמים שתומכים ב- Dual Branch Servicing.

מאמר זה מתאר את Dual Branch Servicing עבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ו- .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

מידע נוסף

מהו Dual Branch Servicing?

עדכונים עבור .NET Framework ועבור Microsoft Visual Studio הם עדכונים מצטברים מאז ומתמיד. לדוגמה, קובץ בינארי מפיץ תמיד את כל השינויים הקודמים בשירות באותו קובץ בינארי. גישה זו מעוררת בעיות מאחר שבלי להתכוון לכך, היא גורמת להפצה רחבה של תיקונים חמים שנועדו להפצה מוגבלת ושפותחו כדי לטפל בדרישה ספציפית של לקוח, יחד עם עדכוני אבטחה ועדכונים מצטברים.

הפרדת התיקונים החמים ומהדורות מחלקת GDR לענפים שונים, כגון עדכוני אבטחה, מונעת את האפשרות להפצת תיקונים פונקציונליים לתיקונים חמים במהדורות של מחלקת GDR. שמירה על ענפים שונים עבור LDR (מהדורות הפצה מוגבלות, כגון תיקונים חמים) ו- GDR (מהדורות הפצה כלליות, כגון עדכונים, עדכונים מצטברים ועדכוני אבטחה) נקראת Dual Branch Servicing.

מה בדיוק המשמעות של Dual Branch Servicing?

באמצעות Dual Branch Servicing, עדכונים עבור מהדורות מחלקת GDR (עדכונים, עדכונים מצטברים ועדכוני אבטחה) יכילו שתי גירסאות של מנת התוכן, מנת תוכן "נקייה" שמכילה רק את תיקון האבטחה, אך לא תיקונים חמים מצטברים, ומנת תוכן שנייה שמכילה את התיקונים החמים המצטברים יחד עם תיקון האבטחה.

מנת התוכן ה"נקייה" הראשונה תותקן עבור לקוחות שלא החילו עדיין תיקונים חמים (רוב הלקוחות) ומנת התוכן המצטברת השנייה תותקן עבור לקוחות שכבר התקינו תיקון חם אחד או יותר.

כיצד Dual Branch Servicing פועל?

כאשר לקוח מתקין תיקון חם, העדכון מותקן יחד עם עדכון בסיסי מס' 960043. עדכון בסיסי זה דומה לדגל במחשב, שמציין לעדכונים עתידיים של מוצר זה שתיקון חם מותקן.

בעתיד, כאשר לקוח יתקין עדכון ממחלקת GDR (כולל עדכוני אבטחה), עדכון זה יחפש את העדכון הבסיסי. אם העדכון הבסיסי לא קיים מאחר שלא הותקן תיקון חם בעבר, מנת התוכן של ענף GDR תותקן, כאשר התיקון החם אינו כלול.

אם העדכון הבסיסי נמצא, מנת התוכן של ענף ה- LDR, לדוגמה, קובץ בינארי מצטבר שכולל תיקון חם, תותקן. מודל זה מונע את ההתקנה של GDR עבור לקוחות שבמחשב שלהם כבר מותקנים תיקונים חמים.

היתרון של מודל זה הוא שאם התקנת תחילה GDR, מנת התוכל של GDR תוחל. אם תתקין לאחר מכן תיקון חם, ועדכון הבסיס קיים, ה- GDR יוחלף באופן אוטומטי ממנת התוכן של ענף GDR למנת התוכן של ענף LDR. מצב זה מונה רגרסיה של התיקון החם.

שאלות נפוצות

ש1: האם Dual Branch Servicing יהיה זמין עבור Visual Studio 2008 SP1?

ת1:
התמיכה במודל Dual Branch Servicing מוגבלת כעת ל- .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ו- .NET Framework 3.5 SP1. אנו לא מתכננים להרחיב תכונה זו ל- Visual Studio 2008 SP1.

ש2: מה בנוגע לגירסאות ישנות יותר של .NET Framework (1.0, 1.1, 2.0 RTM/SP1) ושל Visual Studio (2002, 2003, 2005)?

ת2:
מודל Dual Branch Servicing זמין החל מ- .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ו- .NET Framework 3.5 SP1 ויהיה זמין בכל הגירסאות העתידיות של .NET Framework. אנו לא מתכננים לתמוך במודל שירות זה עבור גירסאות מוצר ישנות.

ש3: האם תהיה תמיכה ב- Dual Branch Servicing עבור .NET Framework 4.0?

ת3:
כן, .NET Framework 4.0 יתמוך במודל Dual Branch Servicing.

ש4: האם העובדה שהעדכון מכיל את שתי מנות התוכן גורמת לעדכונים להיות גדולים יותר?

ת4:
מאחר שעדכונים של מחלקת GDR התומכים ב- Dual Branch Servicing כוללים שתי מנות תוכן: אחת מענף LDR ושנייה מענף GDR, העדכונים מעט גדולים יותר מהעדכונים השקולים שאינם תומכים ב- Dual Branch Servicing. ברוב המקרים, תוספת זו לגודל הקובץ היא נומינלית, ומוגבלת לכמה מגה-בתים (MB).

ש5: האם עליי לבצע פעולה כלשהי כדי לציין אם יש להחיל את מנת התוכן של LDR או של GDR?

ת5:
בנסיבות הרגילות, המשתמש לא נדרש לבצע כל פעולה, המחשב יסמן בדגל באופן אוטומטי את קיומו של תיקון חם במחשב באמצעות העדכון הבסיסי. מהדורות GDR עתידיות יקבעו באופן אוטומטי אם יש להחיל את LDR או את GDR על סמך קיומו של עדכון הבסיס.

ש6: האם עליי לבצע פעולה כלשהי בעת הסרת עדכון ממחלקת GDR (עדכון, עדכון מצטבר או עדכון אבטחה)?

ת6:
לא, אינך צריך לבצע פעולה מיוחדת כלשהי בעת הסרת ההתקנה של עדכון ממחלקת GDR.

ש7: האם עליי לבצע פעולה כלשהי בעת הסרת התקנה של תיקון חם?

ש7
לא, אינך צריך לבצע פעולה מיוחדת כלשהי בעת הסרת התקנה של תיקון חם.

ש8: מה יקרה אם אסיר את הבסיס?

ש8:
 אלת תסיר את התקנת עדכון הבסיס 960043 באופן ידני באמצעות הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. זהו תרחיש שאינו נתמך, ועדכונים בעתיד עשויים שלא לחול כראוי אם תסיר את התקנת עדכון הבסיס.

ש9: כיצד אוכל להחזיר את המערכת שלי למצב שבו רק מטען GDR חל לאחר התקנת עדכון GDR?

ש9: עליך להסיר את התקנת המוצר ולהתקין אותו מחדש כדי להחזיר את המערכת למצב שבו מטעני GDR מתחילים לחול. לאחר שתעשה זאת, ודא שתחיל את כל עדכוני האבטחה הישימים.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 960043 - Last Review: יום חמישי 27 ספטמבר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
מילות מפתח 
kbhowto kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB960043

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com