เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงไดรฟ์เครือข่ายที่แมปกับ DFS ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ที่ใช้ร่วมกัน: "ข้อผิดพลาด: ไม่มีตำแหน่งที่ตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960151 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย:
 • มีโฮสต์รากแจกจ่าย File System (DFS) ที่ใช้โดเมน โดยใช้ตัวควบคุมโดเมนหลาย
 • โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของ DFS ถูกลิงค์ไปยังการแชร์เครือข่ายที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่น
 • ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน DFS
 • ตัวควบคุมโดเมนที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไปแบบออฟไลน์
 • คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
ในสถานการณ์สมมตินี้ มันต้องใช้เวลานานเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์หลังจากที่คุณเริ่มระบบใหม่ หลังจากที่คุณล็อกออนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณพยายามเข้าถึงไดรฟ์เครือข่ายที่แมป อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ ถึงแม้ว่าคอนโทรลเลอร์โดเมนอื่นและเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การแชร์เครือข่ายพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ คุณได้รับต่อไปนี้เกิดข้อผิดพลาด:
เฉพาะ:
ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่
ไดรฟ์: \ ไม่สามารถเข้าถึง
ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครือข่าย ดูวิธีใช้ของ Windows

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsc.sys6.0.6001.2235475,26415 2009 แจ01:38x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsc.sys6.0.6001.2235497,79215 2009 แจ02:15x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsc.sys6.0.6001.22354238,59215 2009 แจ01:53IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727150.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc737509.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,367
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มX86_05bab5dc60d9009402022e18de17ba9b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22354_none_6fcde77967fa4b65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม697
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22354_none_87f1c000ff5e7007.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,277
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)04:51
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0f6336fdbf9138edc3a67505cb0699ca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22354_none_e43e16d13ee86157.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22354_none_e4105b84b7bbe13d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,538
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)05:31
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,375
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,437
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_218ed9040ee09493ad27be2b00e51557_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22354_none_c2c737fcaba675fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22354_none_87f363f6ff5c7903.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,532
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,434
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960151_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)15 2009 แจ
เวลา (UTC)23:48
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960151 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB960151 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960151

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com