คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2007 (PowerPoint.msp): 16 ธันวาคม 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office PowerPoint 2007 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 16 ธันวาคม 2008

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมีงานนำเสนอของ PowerPoint 2007 ที่เชื่อมโยงไปยังแผนภูมิ Microsoft Office Excel หลาย และมีการตั้งค่างานนำเสนอการปรับปรุงการเชื่อมโยงด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอ คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน
  • คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 958720
  • คุณเปิดงานนำเสนอโดยไม่ต้องคลิกการปรับปรุงการเชื่อมโยงใน PowerPoint 2007 แล้ว คุณสามารถใช้แมโครสำหรับงานนำเสนอ
  ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณพยายามเรียกใช้การ(การนำเสนอx) .UpdateLinksฟังก์ชันการปรับปรุงการเชื่อมโยงในงานนำเสนอ PowerPoint 2007 อาจมีปัญหา
 • เมื่อคุณปิดการนำเสนอ PowerPoint 2007, PowerPoint 2007 อาจมีปัญหา
 • ในงานนำเสนอ PowerPoint 2007 เมื่อคุณพยายามใช้วัตถุ ActivePresentation.Fonts โดยทางโปรแกรมอ่านชื่อแบบอักษรของวัตถุ ค่า null อาจถูกส่งกลับโดยไม่คาดคิดสำหรับชื่อแบบอักษร
 • คุณพยายามพิมพ์งานนำเสนอของ PowerPoint 2007 ได้ โดยการใช้เครื่องพิมพ์สี ในกรณีนี้ ค่าเริ่มต้นค่าในการสี/grayscaleกล่องในนั้นการพิมพ์กล่องโต้ตอบได้สี. อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน grayscale ในนั้นคุณสมบัติกล่องโต้ตอบของเครื่องพิมพ์สี ค่าในการสี/grayscaleกล่องยังคงเป็นสี.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86-glb.exe ของสำนักงาน-kb960312-fullfile-x12.0.6335.50006,187,90405-ธ.ค.-200809:50x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Powerpoint.mspไม่สามารถใช้งานได้6,772,22404-ธ.ค.-200819:41ไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.office.interop.powerpoint.dll12.0.6300.5000250,92807-ธ.ค.-200700:17x86
Msppt.olb12.0.6300.5000265,79207-ธ.ค.-200700:17x86
PowerPnt.exe12.0.6300.5000467,49612 2007 ธ.ค.23:42x86
Ppcore.dll12.0.6335.50008,000,88003-ธ.ค.-200816:12x86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB960312 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com