สิ้นปีปิดขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์ทางบัญชีใน Microsoft Dynamics GP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ไม่มีกระบวนงานปิดเมื่อสิ้นสุดปี 'แยก' สำหรับการวิเคราะห์ทางบัญชี รายการยอดดุลนำไปข้างหน้า (BBF) ไว้สำหรับมิติ AA จะเป็นส่วนหนึ่งของ GL กระบวนการสิ้นปีปิด ถ้าคุณได้ตั้งค่ามิติ AA จะมีรายการ BBF สร้างขึ้น ขั้นตอนในบทความนี้จะช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของคุณก่อนที่จะทำสิ้นปี GL ปิดกระบวนการตรวจสอบข้อมูล AA ที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างสิ้นปี GL ปิดกระบวนการ บทความนี้จะยังแสดงวิธีการตั้งค่าขนาด AA ที่มีดุลนำหน้ารายการสร้างขึ้นในปีใหม่สำหรับแต่ละมิติ ตามต้องการ

นอกจากนี้ยังจะได้รับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการย้ายข้อมูลในอดีตเพื่อประวัติ ซึ่งจะแก้ไขข้อผิดพลาดข้อความด้านล่างที่อาจพบได้ในระหว่างกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปี GL: (ดูขั้นที่ 3 เมื่อต้องการแก้ไขข้อความนี้)

คุณต้องรันการรวมบัญชีธุรกรรม และโอนย้ายรายละเอียดไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การประวัติสำหรับปีที่ปิดแล้วสร้างการวิเคราะห์ทางบัญชีดุลนำไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อสิ้นปีปิด รันกระบวนการสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP จะย้ายธุรกรรมที่จัดทำบัญชีวิเคราะห์จากตาราง AAG30000 ในอดีตถึง AAG40000 ชุดตาราง (ไม่มีไม่มีกระบวนการปิดบัญชีแยกต่างหากที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ทางบัญชี) คุณสามารถเลือกมิติที่คุณต้องการรวมบัญชีในระหว่างกระบวนการสิ้นปี ในการวิเคราะห์ทางบัญชี ดุลนำหน้ารายการจะถูกสร้างขึ้นในตาราง AAG30000 สำหรับมิติเหล่านั้นที่ถูกทำเครื่องหมายที่จะรวมในกระบวนการสิ้นปี และจากนั้น รายละเอียดถูกย้ายไป AAG40000 ชุดตาราง

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ FRx รายงาน คุณควรจะอยู่บน FRx 6.7 SP12 (รุ่น 6.7.12008) หรือสูงกว่านั้น ถ้าเวอร์ชัน FRx ของคุณอยู่ต่ำกว่า 6.7.12008 จากนั้นคุณต้องก่อนใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 962862 เพื่อให้ Microsoft FRx เพื่อให้สามารถอ่านบัญชีวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตในชุดตาราง AAG40000ความละเอียด


ขั้นตอนที่ 1: กำหนดถ้ารายงานทางการเงินให้ใช้ตาราง AA:


ก่อนที่คุณปิด GL หรือทำตามขั้นตอนใด ๆ ในบทความนี้ รันรายงานทางการเงินของคุณที่คุณเรียกโดยปกติใช้เพื่อให้สมดุลกับ GL ทดลอง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพบ ตามวิธีการที่เหมาะสม:

-วิธีที่ 1 - ถ้าถูกต้อง: ถ้ามีการรายงานทางการเงินของคุณนั้นถูกต้อง และตรงกับ GL จาก นั้นคุณสามารถใช้ขั้นตอนที่ 2-8 ในบทความนี้ซึ่งยังคง ต้องดำเนินการ ดังนั้นคุณไม่ได้ข้อผิดพลาดใด ๆ AA ระหว่าง GL ปีสิ้นสุดปิดกระบวนการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ระบบรายงานที่อ่านเท่านั้น โดยตรงจากตารางแยกประเภททั่วไป (เช่นผู้ให้บริการแบบดั้งเดิมในการจัดการโปรแกรมรายงานเมื่ออ่านจากบริษัท GL หรือเครื่องมือรายงานอื่น)] สำหรับการรายงานทางการเงินของคุณ แล้วคุณอาจทำตามขั้นตอนที่ 2 เนื่องจากข้อมูล AA ไม่มีผลต่อการรายงานทางการเงินได้


-วิธีที่ 2 - ถ้าไม่ถูกต้อง: อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการรายงานทางการเงินของคุณไม่ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ไปได้เนื่องจากกำลังใช้ตาราง AA และ AA ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลการแยกประเภททั่วไป เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูล AA คุณต้องเรียกใช้ผ่านสคริปต์ SQL ที่มีอยู่ใน KB 2910626 นอกเหนือจากส่วนเหลือของขั้นตอนในบทความนี้

หมายเหตุ: ต้าในโปรแกรมจัดการรายงานประเภทอ่านจาก AA (GL) ตาราง หรือผู้ให้บริการแบบดั้งเดิมที่ใช้กับโปรแกรมรายงานการจัดการอาจอ่านจากบริษัทที่มี AA

ขั้นตอนสำหรับวิธีที่ 2:

a.) เรียกใช้ thescripts ทั้งหมดใน KB 2910626 เพื่อตรวจสอบข้อมูล AA ด้วยข้อมูล GL ครั้งแรก

รายงานทางการเงินจากโปรแกรมรายงานการจัดการไม่ตรงกับรายงานงบทดลองบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) เมื่อคุณทำเสร็จแล้วขั้นตอนใน KB 2910626 จากนั้นกลับไปนี้ andcontinue KB ในกับส่วนเหลือของขั้นตอนที่แสดงด้านล่าง (โปรดสังเกตว่า ขั้นตอนที่ 2 และ 4 อยู่ใน KB 2910626 แต่เราขอแนะนำการตรวจสอบนี้อีก เนื่องจากจะไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใด ๆ ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลนี้อยู่แล้ว)ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูล AA สำหรับปีที่ซ้อนทับกันอยู่


เรียกใช้สคริปต์เหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่มีปีใน AAG30000 เปิดตารางกับตาราง AAG40000 ในอดีตที่ทับซ้อนกัน แต่ละปีที่แตกต่างกันควรมีอยู่ในตารางหนึ่ง หรืออีก แต่ไม่ใช่ทั้งสองเท่านั้น
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-ถ้าคุณพบซ้อนปีในทั้งสองตาราง จาก นั้นจึงแนะนำเปิดกับเหตุการณ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือ กรณีสนับสนุนจะคิดค่าธรรมเนียมได้เนื่องจากปัญหานี้มักถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการนำเข้าเรกคอร์ด โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลจำเป็น นี้อาจจำเป็นต้องอ้างอิงเป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับคุณ


ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบปีระหว่างตารางที่เปิด/ในอดีตการจับคู่ระหว่าง AA/GL:


ถัดไป แน่ใจปีใน AA ตารางอยู่ในเดียวกันเปิด หรือปิดปีเป็นตารางแยกประเภททั่วไปของคุณ AAG30000 และ GL20000 เปิดตารางควรมีปีเดียวกัน และ AAG40000 และ GL30000 ในอดีตตารางควรประกอบด้วยการปิดปีเดียวกัน
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-ถ้าคุณค้นหาปีใน AAG30000 การเปิดตารางก่อนคุณจะปิดปี คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการย้ายข้อมูลกับประวัติด้านล่างด้วยเพื่อย้ายข้อมูลในอดีตปีไปประวัติ ตาราง AAG30000 ควรมีข้อมูลสำหรับปีที่เป็นปีที่เปิดอยู่ใน GL. เท่านั้นถ้าคุณพยายามที่จะปิดปีใน GL คุณจะได้รับการพร้อมท์ ด้วยข้อความนี้:

คุณต้องรันการรวมบัญชีธุรกรรม และโอนย้ายรายละเอียดไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การประวัติสำหรับปีที่ปิดแล้วสร้างการวิเคราะห์ทางบัญชีดุลนำไป

ดังนั้น ใช้สคริปต์ข้างต้นเพื่อกำหนดว่า คุณต้องการเรียกใช้ขั้นตอนการย้ายข้อมูลกับประวัติเพื่อให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ข้อความอยู่เหนือจาก durng เกิดขึ้น สิ้นปี GL ปิดกระบวนการ


ขั้นตอนการย้ายข้อมูลประวัติ:
ครั้งแรกที่คุณปิด GL ในรุ่นสูงกว่า GP 10.0 SP2 หรือสูงกว่า (ที่ มีการเรียกใช้ AA) คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ย้ายข้อมูล AA ประวัติก่อนที่ระบบจะอนุญาตให้คุณปิดปีแยกประเภททั่วไป ระบบจะตรวจสอบว่า ข้อมูล AA อยู่ในชุดของตาราง AA เปิด/ในอดีตที่สอดคล้องกันเป็น GL ข้อมูลเข้าไปในตารางเปิด/ในอดีตใน GL. ถ้าไม่เป็น คุณจะได้รับข้อความที่จะรันการย้ายในยูทิลิตี้ประวัติสำหรับ AA ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการกับปีสิ้น GL ปิด

จำ ถ้าคุณไม่ได้ปิดปี GL ของคุณ (พร้อมกับเรียกใช้ AA) หลังจากติดตั้งเซอร์วิสแพ็คสำหรับรุ่น 10.0 หรือปรับรุ่นเป็น GP 2010 หลังจากติดตั้ง SP2 คุณอาจได้รับข้อความระบุ "คุณต้องรวมธุรกรรม และโอนย้ายรายละเอียดไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การประวัติเพื่อปิดปี" เท่านั้น รหัสถูกเพิ่มไปยังกระบวนการปิดบัญชีที่จะเปรียบเทียบปีใน AA การเปิดตารางโดยเทียบกับปีผ่านมาในการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางการเงินของบริษัท ถ้าไม่มีข้อมูล AA ในชุดของตาราง AAG3000X สำหรับปีผ่านมา คุณจะได้รับข้อผิดพลาด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมบัญชีปีเหล่านั้น:

1) บนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือให้ชี้ไปที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ชี้ไปที่การเงินชี้ไปที่การจัดทำบัญชีวิเคราะห์และจากนั้น คลิกย้ายข้อมูลไปที่ประวัติ

2 ครั้ง) ปีเก่าที่สุดจะเริ่มต้นที่ระบบพบในตาราง AAG3000x เปิด คุณจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ครั้งละหนึ่งปี

3) เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม:

โอนย้ายรายละเอียดธุรกรรมประวัติ– ตัวเลือกนี้จะเป็นย้ายระเบียนรายละเอียด AA จากเปิดตารางประวัติ และไม่มีรายการ BBF จะถูกสร้างขึ้น คุณต้องแน่ใจว่า ไม่มี BBF รายการในตาราง AA มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้ย้ายระเบียนจากตาราง AAG30000 ถึง AAG40000 ตารางเพียง

ธุรกรรมการรวมบัญชีและรายละเอียดการโอนย้ายไปที่ประวัติ– ตัวเลือกนี้จะย้ายระเบียนรายละเอียด AA จากเปิดตารางประวัติ และสร้างรายการ BBF อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีการกล่าวถึงตัวเลือกที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ในใบสั่งสำหรับรายการ BBF ที่จะสร้าง ตัวเลือกนี้จะรวมบัญชียอดดุลของธุรกรรมมิติรหัสทั้งหมดในปีปิดบัญชีแล้ว (ที่ทำเครื่องหมายเพื่อรวมบัญชี) และการโอนย้ายข้อมูล AA ถึงตารางประวัติ

หมายเหตุยอดดุลที่รวมบัญชีมีพิจารณาถึงปีใหม่ รายการ BBF ถูกสร้างจากปีปิดแล้ว

พิมพ์การแสดงตัวอย่างรายงานการโอนย้ายเฉพาะ– นี้จะอนุญาตให้คุณดูธุรกรรมที่จะถูกย้ายโดยไม่ย้ายข้อมูลจริง แสดงตัวอย่างรายงานแสดงการรวมบัญชีที่จะทำ

หมายเหตุตัวเลือกนี้ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูล

คลิก 4)ตกลงกัน

5) ซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละปี 'ประวัติ' (ปีคือ ในตาราง AAG30000 เปิด แต่ ในตาราง GL30000 ประวัติ ปีจำเป็นต้องย้ายไปยังตารางประวัติ AA ให้ตรงกับ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณเรียกสคริปต์ในปีที่แตกต่างกันใน 'ขั้นตอนที่ 3' ด้านบนอีกครั้ง คุณควรรับปีแตกต่างกันเพื่อจับคู่ระหว่าง AA และ GL เปิดตาราง และตาราง AA และแยกประเภททั่วไปในอดีตขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบตาราง AA สำหรับหัวข้อเหลื่อมรหัส


เรียกใช้สคริปต์นี้กับฐานข้อมูลบริษัทดูถ้าหัวข้อเดียวกันรหัสยังมีอยู่ระหว่างตาราง:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-ถ้าคุณพบการซ้ำ ส่วนหัวของรหัสทั้งสองตาราง แล้วแนะนำเพื่อเปิดกับเหตุการณ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือ ในกรณีสนับสนุนจะคิดค่าธรรมเนียมได้ โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลจำเป็น นี้อาจจำเป็นต้องอ้างอิงเป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับคุณ

สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ถ้าคุณคืนค่าฐานข้อมูล Dynamics เก่ากว่าเหนือด้านบนสุดของฐานข้อมูล Dynamics ปัจจุบัน และเพื่อ ให้มีการตั้งค่าหมายเลขพร้อมใช้งานถัดไปเก็บไว้ในตาราง AAG00102 ในฐานข้อมูล Dynamics กลับ GP ยังคงเพิ่มจากค่าเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาอาจมีการใช้อยู่แล้ว และจะส่งผลให้ค่า aaGLHdrID เดียวกับการเรียกใช้สำหรับค่า YEAR1 ที่แตกต่างกัน


ขั้นตอนที่ 5: ค่า AACOPYSTATUS ที่ปรับปรุง

ตรวจสอบถัดไปมีค่า aacopystatus ไม่ถูกต้องในตาราง AAG40001 เรียกใช้สคริปต์นี้:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

ถ้าสคริปต์ข้างต้นส่งกลับผลลัพธ์ คุณจะต้องการปรับปรุง aaCopyStatus หมายถึง '8' ก่อนที่จะรันปิดปี GL: (ค่าของ '8' เป็นค่าที่จะยอมรับกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปี)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


ขั้นตอนที่ 6: ตรวจทานการตั้งค่าสำหรับขนาดที่จะรวมไว้ในเมื่อสิ้นปี

ตรวจสอบว่า คุณได้ทำเครื่อง AA ขนาดที่คุณต้องการจะรวมในสิ้นปีปิดเพื่อให้เชื่อมโยงกับรายการสมุดรายวันยอดดุลนำหน้ารหัส AA

ถ้าคุณยังไม่ปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า กำหนดมิติที่จะรวมในกระบวนการปิดอย่างถูกต้อง:
 1. ทำเครื่องหมายตัวเลือกการตั้งค่าการรวมบัญชีวิเคราะห์ในสิ้นปีปิดดังต่อไปนี้:
  1. บนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่บริษัทชี้ไปที่การจัดทำบัญชีวิเคราะห์และจากนั้น คลิกตัวเลือก
  2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมในปีสิ้นสุดปิดและจากนั้น คลิกตกลง

   หมายเหตุ ตัวเลือกนี้มีเพียงแค่การ เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานเพื่อสร้างรายการดุลมาข้างบนมิติ บัญชีวิเคราะห์ข้อมูลยังคงจะย้ายถึงตารางชุด AAG40000 เมื่อปิดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยไม่คำนึงถึงว่ามีการทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้
 2. แต่ละเครื่องหมายขนาดจะรวมในสิ้นปีเป็นดังนี้:
  1. บนเมนูบัตรชี้ไปที่การเงินชี้ไปที่การจัดทำบัญชีวิเคราะห์และ แล้ว คลิกขนาดของธุรกรรม
  2. ในรายการมิติ Trxคลิกมิติที่คุณต้องการรวมไว้ในกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปี
  3. ในพื้นที่ปิดสิ้นปีคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมในปีสิ้นสุดปิดและจากนั้น คลิกบันทึก
  4. ทำซ้ำขั้นตอน b และ c สำหรับแต่ละมิติที่คุณต้องการรวมไว้ในกระบวนการสิ้นปีปิด


ขั้นตอนที่ 7 - รัน GL เมื่อสิ้นปีปิดกระบวนการย้ายยอดดุล AA และสร้างของ BBF

ทำเป็นปัจจุบันสำรองข้อมูลก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีแยกประเภททั่วไป มีพื้นที่เพียงพอเพื่อทดสอบการทำงานสิ้นปี GL ปิดในบริษัททดสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับข้อผิดพลาดใด ๆ ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปี GL คือ อะไรจริง ๆ สร้างยอดดุลยกมารายการสมุดรายวัน (BBF ของ) และย้ายระเบียนสำหรับปีที่คุณกำลังปิดในตารางทั้งบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีวิเคราะห์ BBF รายการถูกสร้างขึ้นในตารางทั้ง GL และ AA การอ้างอิงไปยังกระบวนการที่อธิบายใน KB 888003 สำหรับขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
888003 ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP


ขั้นตอนที่ 8 - ตรวจสอบรายงานงบดุล

มีพื้นที่เพียงพอเพื่อเปรียบเทียบในโปรแกรมรายงานการจัดการรายงานงบดุลในรายงานงบทดลองบัญชีแยกประเภททั่วไปจาก GP Dynamics Microsoft เพื่อตรวจสอบว่า บัญชียอดดุลยกมาปีใหม่ไม่ถูกต้อง ถ้ายอดดุลเหล่านี้ไม่ตรงกับ การคืนค่าการสำรองข้อมูลของคุณ และติดต่อ Microsoft Dynamics GP สนับสนุนเพื่อเปิดกับเหตุการณ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 0.13
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics GP 2013
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0 เมื่อใช้กับ:
  • Analytical Accounting
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com