เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต: "ไม่สามารถเข้าสู่คุณเนื่องจากไม่สามารถโหลดโปรไฟล์ของคุณ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960464 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในระบบเครือข่าย กำหนดค่าคอมพิวเตอร์บางเครื่องไคลเอนต์เพื่อใช้โพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต ในกรณีนี้ ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบจากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคุณเนื่องจากไม่สามารถโหลดโปรไฟล์ของคุณ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
จากนั้น ผู้ใช้ที่ถูกบันทึกปิดทันที

นอกจากนี้ สองแอพลิเคชันเหตุการณ์ต่อไปนี้ (เหตุการณ์ 1508 และเหตุการณ์ 1502) เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:

เหตุการณ์ 1508

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: บริการส่วนกำหนดค่า Microsoft Windows User
วันที่:วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1508
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถโหลดรีจิสทรี ปัญหานี้มักมีสาเหตุจากหน่วยความจำไม่เพียงพอหรือสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ รายละเอียด - การเข้าถึงถูกปฏิเสธสำหรับ C:\Users\TEMP\ntuser.datเหตุการณ์ 1502

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: บริการส่วนกำหนดค่า Microsoft Windows User
วันที่:วันที่>
รหัสเหตุการณ์: 1502
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้::User_SID
คำอธิบายของเครื่องคอมพิวเตอร์:: Windows ไม่สามารถโหลดส่วนกำหนดค่าที่เก็บไว้ในแบบโลคัลได้ สาเหตุของข้อผิดพลาดนี้มีสิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอหรือโลคัลโปรไฟล์เสียหาย รายละเอียด - แฟ้มถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งซึ่งแฟ้ม Ntuser.dat ของผู้ใช้ไม่สามารถเมาท์ได้อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2008 หรือติดตั้ง Windows Vista SP1 บนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

windows Server 2008 และหมายเหตุ Windows Vista

รายการของแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละการติดตั้งอยู่แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Profprov.dll6.0.6001.2231929,18427 2008 พฤศจิกายน04:32x86
Profsvc.dll6.0.6001.22319153,08827 2008 พฤศจิกายน04:32x86
Userprofilewmiprovider.mofไม่สามารถใช้งานได้10,70226 2008 พฤศจิกายน23:40ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Profprov.dll6.0.6001.2231933,28027 2008 พฤศจิกายน05:42x64
Profsvc.dll6.0.6001.22319178,17627 2008 พฤศจิกายน05:42x64
Userprofilewmiprovider.mofไม่สามารถใช้งานได้10,70227 2008 พฤศจิกายน00:18ไม่สามารถใช้งานได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้อีกครั้ง คุณต้องลบคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
NT\CurrentVersion\ProfileList\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows<user_sid></user_sid>
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องการปิดการใช้โพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,367
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มX86_f0fe08e87a82ad5c474ca89687ac9d87_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22319_none_68c9b406277629dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22319_none_fc392ab24bcaa5c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,816
วันที่ (UTC)27 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:58

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_d677073876ff26fd7d7ca1a1abd33f8f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22319_none_4cd6acaf7ab82306.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22319_none_5857c636042816f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม39,111
วันที่ (UTC)27 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:11
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,375
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960464_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,437
วันที่ (UTC)29 2008 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:04
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960464 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB960464 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960464

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com