MS09-010: ช่องโหว่ใน WordPad และ Office converters ของข้อความอาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960477 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 010 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • ลูกค้าที่ได้ประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในการรักษาความปลอดภัย 960906 คำแนะนำ อาจพบข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ซึ่งอาจทำให้การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล้มเหลว เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องย้อนกลับการแก้ปัญหาก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้อนกลับแก้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  923561คำอธิบาย MS09-010: โปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวแปลง WordPad Windows: 14 เมษายน 2009
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ใช้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ WordPad สนับสนุนการโหลดของ Word 6.0 และเขียนแฟ้ม

  โดยค่าเริ่มต้น ระบบปฏิบัติการ Windows XP SP2, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP1 และ Windows Server 2003 SP2 แล้วป้องกัน WordPad การแยกวิเคราะห์ Word 6.0 และเอกสารที่เขียนโดยการปิดการใช้งาน converters ข้อความเหล่านี้ ปรับนอกจากนี้ กลไกนี้ถูกใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-041 บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ เมื่อคุณเปิดเอกสาร Word สำหรับ Windows 6.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ไม่สามารถโหลดแฟ้ม Word สำหรับ Windows 6.0
  เขียนมีการแยกวิเคราะห์แฟ้มเป็นแฟ้มข้อความล้วน แต่ไม่มีข้อความจะแสดงขึ้น ลักษณะการทำงานนี้มีการอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 870883 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดใช้งาน โดยผู้ดูแล โดยใช้รีจิสตรีคีย์

  เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ (ทการรักษาความปลอดภัย 960477), ลักษณะการทำงานนี้ใช้กับมากขึ้นใน การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เพิ่มกล่องโต้ตอบที่สองดังนั้นแม้ว่าคุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งาน โดยใช้รีจิสทรีคีย์ตามที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 870883 ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งเตือนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ก่อนเปิดแฟ้มนี้:
  การดูรูปแบบแฟ้มนี้ ด้วย Wordpad อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน ณ http://support.microsoft.com/kb/923561 มีคุณแน่ใจว่าคุณต้องการดูแฟ้มนี้ใน Wordpad ได้อย่างไร
  เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ใช้โปรแกรมประยุกต์ของ Word Viewer เพื่อดูแฟ้มที่เก่าที่ไม่สามารถเปิดใน WordPadสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  891090วิธีการขอรับโปรแกรมดู Word รุ่นล่าสุด
  ถ้าผู้ดูแลต้องใช้ Word 6 และเขียน converters รายการรีจิสทรี EnableLegacyConverters มีค่า DWORD 1 สามารถใช้ในการเปิดใช้งานตัวแปลง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. หาและคลิกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:EnableLegacyConvertersสำหรับชื่อของ DWORD แล้วกด ENTER
  5. คลิกขวาEnableLegacyConvertersแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
  7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
  หลังจากที่คุณกำหนดค่าคีย์รีจิสทรีนี้ สามารถเปิด WordPad Word 6.0 และเขียนแฟ้ม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะยังคงได้รับข้อความเตือน ถ้าผู้ใช้คลิกใช่, WordPad เปิดแฟ้ม ถ้าผู้ใช้คลิกไม่มีแนะนำที่ ให้ WordPad exits และไม่มีเปิดเอกสาร

  รายการรีจิสทรีเพิ่มเติมที่สามารถใช้การอนุญาตสำหรับ WordPad ให้เปิดแฟ้ม โดยไม่มีข้อความแจ้งเตือนนี้เพิ่มเติม เราไม่แนะนำให้ คุณใช้รายการนี้ อย่างไรก็ตาม จะสามารถใช้หากลักษณะการทำงานของผู้ใช้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ การทำเช่นนี้ เพิ่มรีจิสทรี EnableLegacyConvertersNoPopup DWORD มีค่าเป็น 1 ถึงซับคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
  รายการรีจิสทรีนี้ทำงานได้ก็ต่อเมื่อรายการ EnableLegacyConverters ยังเปิดใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่พบด้วยรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของซอฟต์แวร์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
921606คำอธิบาย MS09-010: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2000: 14 เมษายน 2009
933399คำอธิบาย MS09-010: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office XP: 14 เมษายน 2009
960476คำอธิบาย MS09-010: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับชุดตัวแปลงของแฟ้ม 2003 Office: 14 เมษายน 2009
923561MS09-010: Description of the update for Windows WordPad Converter: April 14, 2009

OFFICE FILE INFORMATION

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

For all supported versions of Office 2000

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88830 2007 Apr21:12
Msconv97.dll2003.1100.8202.0119,81620 2007 พฤศจิกายน02:59
Mswrd632.cnv2003.1100.8245.015,18418 2008 ธ.ค.00:20
Mswrd832.cnv2003.1100.8200.0219,14405-Nov-200723:43
Wpft532.cnv2003.1100.8161.0188,76823 2007 มีนาคม01:27
Wpft632.cnv2003.1100.8166.0226,65610 2007 พฤษภาคม20:35

For all supported versions of Office XP

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88809 2009 Feb21:56
Msconv97.dll2003.1100.8202.0119,81609 2009 Feb21:56
Mswrd632.cnv2003.1100.8245.015,18409 2009 Feb21:56
Mswrd832.cnv2003.1100.8200.0219,14409 2009 Feb21:56
Wpft632.cnv2003.1100.8166.0226,65609 2009 Feb21:56

สำหรับชุดตัวแปลงของแฟ้ม 2003 Office

Msconv.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Msconv97.dll2003.1100.8202.0119,81620 2007 พฤศจิกายน02:59
Mswrd832.cnv2003.1100.8200.0219,14405 2007 พฤศจิกายน23:43
Wpft532.cnv2003.1100.8161.0188,76823 2007 มีนาคม01:27
Wpft632.cnv2003.1100.8166.0226,65610 2007 พฤษภาคม20:35
Ocpgpflt.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Epsimp32.flt2003.1100.8164.0432,48019 2007 Apr21:08
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0222,04830 2007 Apr22:13
Pictim32.flt2003.1100.8161.066,40023 2007 มีนาคม02:28
Png32.flt2003.1100.8165.0207,70430 2007 Apr22:13
Wpgimp32.flt2003.1100.8202.0136,71220 2007 พฤศจิกายน03:59

ข้อมูลแฟ้มของ windows

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows 2000

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mswrd6.wpc10.0.803.10186,88010 2008 Apr10:10ไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55210 2008 Apr10:10ไม่สามารถใช้งานได้
Sp3res.dll5.0.2195.72266,313,47205 2009 แจ07:07x86
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้333,00825 2009 มีนาคม02:23ไม่สามารถใช้งานได้
Wordpad.exe5.0.2195.7155187,66430 2008 Apr06:08x86
Write.wpc10.0.803.1089,08810 2008 Apr10:10ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55221 2008 Apr09:56ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,193,41427 2009 มีนาคม07:09ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.1.2600.3355215,55221 2008 Apr10:02x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3314351,74415 2008 Feb09:06x86SP2SP2GDR
Acadproc.dll5.1.2600.354339,42425 2009 มีนาคม05:54x86SP2SP2QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55221 2008 Apr09:35ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,198,44227 2009 มีนาคม05:59ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.1.2600.3355215,55221 2008 Apr09:26x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3314351,74415 2008 Feb09:06x86SP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2007.10.31.10279,55221 2008 Apr12:20ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,203,92227 2009 มีนาคม06:58ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3GDR
Wordpad.exe5.1.2600.5584215,55221 2008 Apr12:08x86SP3SP3GDR
Xpsp4res.dll5.1.2600.55942,560พฤษภาคม-03-200811:55x86SP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2007.10.31.10279,55222 2008 Apr00:58ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,203,92227 2009 มีนาคม06:33ไม่สามารถใช้งานได้SP3SP3QFE
Wordpad.exe5.1.2600.5584215,55221 2008 Apr12:15x86SP3SP3QFE
Xpsp4res.dll5.1.2600.55942,560พฤษภาคม-03-200811:55x86SP3SP3QFE


สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90427 2009 มีนาคม19:42x64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,16027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129342,52827 2009 มีนาคม19:20x64SP1SP1GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,344,02227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,16027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129342,52827 2009 มีนาคม19:20x64SP1SP1QFE
Wacgenral.dll5.2.3790.33131,860,60827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,348,57027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,47427 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423615,36027 2009 มีนาคม19:30x64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282342,52827 2009 มีนาคม19:30x64SP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,39427 2009 มีนาคม19:30ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:30x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:30x86SP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10384,00027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,83827 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423615,36027 2009 มีนาคม19:20x64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282342,52827 2009 มีนาคม19:20x64SP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,20627 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601 2007 มีนาคม05:สีกันx86Noneไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200811:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,344,02227 2009 มีนาคม08:03ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129217,08829-Apr-200811:06x86SP1SP1GDR
Acgenral.dll5.2.3790.33131,860,60825 2009 มีนาคม08:09x86SP1SP1QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55225 2009 มีนาคม21:28ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,348,57027 2009 มีนาคม07:10ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129217,08829-Apr-200811:06x86SP1SP1QFE
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200816:38ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,39427 2009 มีนาคม07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423614,84814 2008 Feb09:51x86SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282217,08829-Apr-200816:สีกันx86SP2SP2GDR
Mswrd8.wpc10.0.803.10279,55229-Apr-200816:45ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,20627 2009 มีนาคม07:38ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423614,84814 2008 Feb09:51x86SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282217,08829-Apr-200816:35x86SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72827 2009 มีนาคม19:41IA-64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,24027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Wordpad.exe5.2.3790.3129607,23227 2009 มีนาคม19:20IA-64SP1SP1GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,344,02227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1GDR\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้18,24027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Wordpad.exe5.2.3790.3129607,23227 2009 มีนาคม19:20IA-64SP1SP1QFE
Wacgenral.dll5.2.3790.33131,860,60827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,348,57027 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69627 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Wwordpad.exe5.2.3790.3129217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP1SP1QFE\wow
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,11827 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.423613,82427 2009 มีนาคม19:25IA-64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4282607,23227 2009 มีนาคม19:25IA-64SP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,39427 2009 มีนาคม19:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:25x86SP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc10.0.803.10733,18427 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้19,48227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.423613,82427 2009 มีนาคม19:20IA-64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4282607,23227 2009 มีนาคม19:20IA-64SP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc10.0.803.10279,55227 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Wsysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้1,359,20627 2009 มีนาคม19:20ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.423614,84827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4282217,08827 2009 มีนาคม19:20x86SP2SP2QFE\WOW

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960477 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbregistry atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB960477 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960477

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com