Giai quyt cac s c kich hoat cho cac tro chi cua Microsoft va tro chi anh xa

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 960480 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ban gp s c kich hoat hoc ban nhn c thng bao li cho Games for Microsoft Windows, Microsoft Streets & Trips hoc Microsoft MapPoint. S c kich hoat co th xay ra nu chng trinh khng nhn thy rng no a c kich hoat. Hoc s c co th xay ra do mt s th a thay i t khi chng trinh c kich hoat.
 • Quy trinh kich hoat co th khng thanh cng nu ban a cai t san phm trn ia cng bn ngoai. Nu san phm c cai t trn ia cng bn ngoai, hay d cai t san phm, sau o cai t san phm trn ia cng bn trong trn may tinh cua ban.
 • Quy trinh kich hoat cung co th khng thanh cng nu ban khng ng nhp vi t cach quan tri vin trc khi ban c gng kich hoat san phm. ng nhp vao may tinh vi t cach quan tri vin, sau o c gng kich hoat san phm.

Thng tin b sung

S c 1: Ti nhn c thng bao li khi c gng kich hoat san phm

Khi ban c gng kich hoat san phm, ban nhn c mt trong cac thng bao li sau:
Chung ti xin li, a xay ra li khng mong mun. iu nay ngn can hoan tt qua trinh kich hoat san phm. MA LI: XxXXXXXXX
Uy quyn giy phep a khng thanh cng. Chung ti xin li vi bt ky s bt tin nao. S c nay co th do ngt mang tam thi hoc may chu co th bn tai thi im nay. Nu s c vn con, hay kim tra kt ni mang cua ban va xac minh rng ban co th duyt Internet bng trinh duyt Web cua minh.
a xay ra li ni b (ma li: 0xC004E01E). S c nay co th do ngt mang tam thi hoc may chu co th bn tai thi im nay. Nu s c vn con, hay kim tra kt ni mang cua ban va xac minh rng ban co th duyt Internet bng trinh duyt Web cua minh.
a xay ra s c ky thut khi may tinh kt ni vi may chu kich hoat trc tuyn. Chung ti xin li vi bt ky s bt tin nao. S c nay co th do ngt mang tam thi hoc may chu co th bn tai thi im nay.

Ly do tai sao s c nay xay ra

S c nay xay ra khi gia tri khoa ng ky Upperfilters c t v 0.

? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny giup ban, b?n hay vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay vao phn ti t khc phuc s c.

Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tp Tai xung va thc hin theo cac bc trong thut sy nay.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50176


Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.

By gi, hay i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c nay khng?".

ti t khc phuc s c

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
giai quyt s c nay, ban phai thay i ng ky. Hay ghi nh cac im sau khi ban thay i ng ky:
 • Cac bc sau chi hiu qua i vi MapPoint 2009 va cho Streets & Trips 2009. Khng lam theo cac bc nay nu s c nay xay ra khi ban s dung mt san phm khac.
 • Khoa
  HKEY_CURRENT_USER
  trong s ng ky cha h s ngi dung danh cho ngi dung hin ang ng nhp vao may tinh. Vi cac bc nay bao gm vic xoa cac khoa ng ky trong cy con
  HKEY_CURRENT_USER
  , ban phai xoa cac khoa ng ky nay i vi tng ngi s dung may tinh.
 • Co th ban se phai cai t lai MapPoint 2009 hoc Streets & Trips 2009 sau khi ban hoan tt cac bc nay.
Cac bc sa i s ng ky trong MapPoint 2009 hoc Streets & Trips 2009
 1. ng nh?p vo my tnh.
 2. Thoat khoi moi chng trinh ang chay.
 3. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , nhp regedit vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm vao Cho phep.
 4. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\Upperfilters
 5. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 6. Trong hp D liu Gia tri, nhp PartMgr ri nhn ENTER.
 7. ong Registry Editor, khi ng san phm ri c gng kich hoat san phm.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. Nu s c cha c khc phuc, ban co th lin h vi b phn h tr.

Vn 2: Ti nhn c thng bao li "Khng th Kich hoat"

Khi ban c gng kich hoat san phm, ban nhn c thng bao li sau y:
Khng th Kich hoat: Theo h s cua chung ti, ban a vt qua s ln ban co th kich hoat san phm nay bng khoa San phm ma ban a nhp. Nu ban cho rng ban nhn c thng bao nay do nhm ln, hay chon kich hoat bng tuy chon in thoai di y lin h vi ai din dich vu khach hang.

Nguyn nhn xay ra vn nay

Ban nhn c thng bao nay nu mt trong cac iu kin sau y la ung:
 • Ban a nng cp may tinh hin tai cua minh bng cach cai t phn cng mi, chng han nh the RAM, vi man hinh hoc phn cng khac.
 • Ban a mua may tinh mi va ang cai t san phm bng cach s dung cung mt khoa san phm ma ban a s dung cho may tinh trc.
 • Ban a inh dang lai ia cng.

Cac bc giai quyt vn

giai quyt vn nay, hay s dung s in thoai sau y lin h vi B phn Kich hoat Microsoft:
 • (866) 740-1256 (Chi trong Hoa Ky va Canada)
Nu ban khng Hoa Ky hoc Canada, thut si kich hoat se hin thi mt s khac goi khi ban bm vao tuy chon Kich hoat bng in thoai hoc Kich hoat qua in thoai.

Nu ban mua san phm trong thi gian gn y va ban nhn c thng bao li "Khng th Kich hoat", hay tra lai san phm v im mua hang i ly san phm khac.

Nu s ln kich hoat san phm vt qua s ln kich hoat ma iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft cho phep, ban phai mua thm ban sao cua san phm.

Chu y kich hoat san phm, ban phai s dung khoa san phm. Khoa san phm la mt s duy nht bao gm 25 ch s c cung cp kem theo tng ban sao cua san phm. Khoa nay ging vi chia khoa nha chi dung gii han cho mt s ngi nha. Nu ban ang c gng s dung cung mt khoa san phm cho nhiu may tinh va ban vt qua gii han c chi inh trong iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft, ban se nhn c mt thng bao li. iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft nm trong th muc cai t san phm trn may tinh cua ban. Mt s san phm cho phep kich hoat trn nhiu may tinh. Hay xem iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft bit thng tin cu th v s lng may tinh ma ban co th kich hoat san phm.

Vn 3: Nu khng co nut "Tip" trong ca s Kich hoat

Khi ban khi ng chng trinh, ca s Kich hoat se khng co nut Tip.

Nguyn nhn xay ra s c nay

S c nay co th xay ra nu ca s Kich hoat qua ln va nut Tip nm cui ca s.

Cac bc giai quyt vn

giai quyt vn nay, hay iu chinh phn giai man hinh cua ban hoc bm vao thanh tiu cua ca s Kich hoat ri keo ca s ln u man hinh.

thay i phn giai man hinh trong Windows Vista, hay lam theo cac bc sau y:
 1. Bm chut phai vao bt ky vung nao trn man hinh ri bm Ca nhn hoa.
 2. Bm Thit t Hin thi.
 3. Thay i phn giai thanh 800 X 600 hoc kich thc man hinh ln hn.
 4. Bm OK.
 5. Khi ng san phm ri c gng kich hoat lai san phm.

S c 4: Ti nhn c mt thng bao li khi c gng kich hoat Microsoft Shadowrun (PC)

Khi ban c gng khi ng Shadowrun, ban nhn c thng bao li sau y:
Giy phep Khng hp l. Vui long cai t lai va kich hoat Shadowrun bng giy phep hp l.

Nguyn nhn xay ra vn

Vn nay xay ra khi tro chi Shadowrun cha c kich hoat.

Cac bc giai quyt vn

giai quyt vn nay, ban phai kich hoat tro chi Shadowrun. Khi ng tro chi ri bm Kich hoat Ngay by gi. Lam theo hng dn kich hoat tro chi Shadowrun.

Tham khao

bit thm thng tin v cac vn kich hoat, hay bm vao cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
960481 Thng bao li khi ban c gng kich hoat Flight Simulator X: a xay ra li khi c gng kich hoat san phm. S c co th do qua trinh cai t ng dung cha hoan tt
925723 Ban nhn c thng bao kich hoat sau khi chi Flight Simulator X c 30 phut
927007 Cac cu hoi thng gp v cach kich hoat cac Tro chi danh cho Windows, Streets and Trips va MapPoint

Thu?c tnh

ID c?a bi: 960480 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Streets & Trips 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2011
 • Microsoft Fable III for PC
T? kha:
dftsdahomeportal kbmsifixme kbfixme kbactivation kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB960480

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com