Supportverktyget MOSDAL (Microsoft Online Services Diagnostics and Logging)

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 960625 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Meddelande MOSDAL tas bort från Microsoft Download Center och Verktyg och diagnostik wiki i slutet av augusti 2014. MOSDAL kommer inte längre att stödjas av Microsoft efter augusti 2014.

INTRODUKTION

Microsoft Online Services Diagnostics och loggning () supportverktyget MOSDAL utför Nätverksdiagnostik och samlar in systemkonfiguration, nätverkskonfiguration och loggningsinformation för program som används för att ansluta till Microsoft Office 365. Loggar och diagnostisk information som skapas innehåller data som hjälper teknisk supportpersonal felsöker konfigurationen, nätverk, installation och andra tjänstrelaterade frågor. Supportverktyget MOSDAL samlar in loggfiler, registernycklar och konfigurationsinställningar som annars skulle kräva både tidskrävande och arbetsamt samling med hjälp av olika verktyg.

Den här artikeln innehåller följande information om supportverktyget MOSDAL:

Mer Information

Hämtningsplats

Gå till följande Microsoft-webbplats om du vill hämta supportverktyget MOSDAL:
http://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=626

Systemkrav

Supportverktyget MOSDAL kräver Microsoft.NET Framework 4 (eller senare) och är kompatibel med alla större versioner av Windows-operativsystemet (Windows XP SP3 eller senare).

Obs! Som tjänsten "Domän kontroll och DNS-inställningar" och "Single Sign-on med Active Directory Federation Services"-tjänsten måste du ha den Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell redan är installerad på datorn. MOSDAL använder Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell för att ansluta till Office 365 och samla in data med hjälp av de autentiseringsuppgifter som du anger i MOSDAL.

Obs!
 • Alla 32-bitars och 64-bitars versioner av Windows-operativsystem som stöds. Dock bör du installera versionen av supportverktyget MOSDAL som är lämplig för ditt operativsystem.
 • Supportverktyget MOSDAL är för närvarande inte kompatibelt med Macintosh-operativsystem.

Anvisningar för installation och användning

 1. Hämta installationspaketet för MOSDAL är lämplig för språket och datorns processortyp (32-bitars eller 64-bitars).
 2. Extrahera innehållet i MOSDAL installationspaketet till en plats som du enkelt kan komma åt.
 3. Kör filen Setup.exe.

  Obs! Filen MOSDAL.msi måste finnas i samma mapp som filen Setup.exe.
 4. Följ de stegvisa instruktionerna i installationsguiden.

  Supportverktyget MOSDAL placeras på den angivna platsen och skapar genvägar för Start -menyn och skrivbordet som möjliggör enkel åtkomst.
 5. En fullständig Installation visas när installationen är klar.
Obs!
 • Användare som använder tidigare versioner av supportverktyget MOSDAL bör avinstallera tidigare versioner innan de försöker installera en nyare version av MOSDAL.
 • Detaljerad installationsinformation finns i filen Viktigt i supportverktyget MOSDAL.

Verktygsfunktioner

Varför använda supportverktyget MOSDAL och vad kan det hjälpa mig att göra?

Supportverktyget MOSDAL bör användas som ett verktyg för föregripande innan du kontaktar Microsoft Online Services-Support. Om det är möjligt använda supportverktyget MOSDAL när det uppstår ett problem eller ett problem med Office 365.


Vilka typer av tjänster kan supportverktyget MOSDAL hjälpa mig med?

  Office 365
  • E-post och kalender med Exchange Online
  • Instant messaging (IM) och onlinemöten med Lync Online
  • Office Online
  • Webbplatser och samarbete med SharePoint Online
  • Office Professional Plus
  • Directory-synkronisering (endast administratörer)
  • Enkel inloggning (SSO) med Active Directory Federation Services (AD FS) (endast administratörer)
  • Kontroll i domänen och DNS-inställningarna (endast administratörer)
  • Konfigurationen av Exchange-hybrid (endast administratörer)

  Andra
  • Microsoft Live Meeting

I supportverktyget MOSDAL 4.6

Med lanseringen av MOSDAL stöd Toolkit 4.6 vi införa flera spännande nya funktioner och förbättra användarupplevelsen ännu igen så att både användare (personer) och administratörer samlar in rätt data till rätt problemet. I den här versionen som vi försökte göra verktyget MOSDAL och dess produktion mer användarvänliga. Vi har gjort förbättringar av användargränssnittet (UI) för att hjälpa användare att guide genom processen för insamling av uppgifter och vi bättre läsbarhet många rapporter som genererar MOSDAL. MOSDAL 4.6 innehåller följande förbättringar:
 • Gränssnittsändringar: Nya Användargränssnittet lägger till information för att hjälpa användare att samla in lämplig information och förstå vilka data MOSDAL samlar in.
 • Mindre hämtning: MOSDAL hämtningsbara filer på Microsoft.NET Framework 4.0 och Windows Installer 3.0 om de inte finns på datorn. Detta minskar storleken på installationspaketet med mer än hälften.
 • Exchange ActiveSync-diagnostik: MOSDAL utför också ActiveSync anslutningstester utöver testning processen för automatisk upptäckt för Exchange-tjänsten. Dessa tester körs sekventiellt och deras resultat kan visas i webbformat som liknar följande:

  https://testconnectivity.microsoft.com/
 • Kompatibilitet med 2013 för Microsoft Office och Microsoft Office Klicka-och-kör: MOSDAL samlar in data för Microsoft Outlook 2013 och Microsoft Lync Server 2013. Dessutom, om du installerar Office 2013 genom klicka-och-kör MOSDAL samlar in data för felsökning av installationsproblem för Klicka-och-kör och aktiveringsfrågor.
 • Kompatibilitet med Windows 8, Windows Server 2012 och.NET Framework 4.5: MOSDAL körs utan problem på Windows 8, Windows Server 2012 och system som.NET Framework 4.5 installeras.
 • WebDAV ETL komponent loggning för SharePoint Online: MOSDAL samlar in loggarna för felsökning av anslutningsproblem WebDAV och SharePoint Online.
 • Katalogsynkronisering, DNS och Domain och Exchange hybrid konfigurationsrapporter i XML: Många rapporter som genererar MOSDAL är i XML-format. Detta gör det lättare att läsa och gör det enklare att skapa automatiserade diagnostik för att identifiera problem snabbare.
 • Spårningsloggning för windows-nätverk: Spårning av nätverket använder ramen för händelsespårning för för Windows (ETW) som är tillgängliga i Windows. Nätverkskomponenter som Winsock, TCP/IP, NDIS infångade paket, och så vidare register som innehåller ETW-spårning och genererar händelser som är relaterade till nätverksaktivitet. Signifikans inspelningsbar verksamhet kan vara en händelse som loggas i ETW. Spårning för dessa nätverk komponenter och paket fångar kan aktiveras med hjälp av netsh-kontext som fungerar som en styrenhet för ETW. Mer information om spårning av nätverket går du till följande Microsoft-webbplats:

  Spårning i Windows 7-nätverk: arkitektur

Hur du samlar in rätt data med hjälp av supportverktyget MOSDAL

Supportverktyget MOSDAL måste köras på datorn där problemet uppträder och inom ramen för den användare som problem med tjänsten. Om du använder MOSDAL samlar in data för någon av följande tjänster, bör du köra MOSDAL på datorn där programmen finns i den lokala miljön:
 • Katalogsynkronisering för Office 365
 • Single Sign-on med Active Directory Federation Services för Office 365
 • Kontroll i domänen och DNS-inställningar för Office 365
 • Konfigurationen av Exchange-hybrid för Office 365
Start supportverktyget MOSDAL, klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Supportverktyget MOSDALoch sedan Supportverktyget MOSDAL. Eller dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.

När MOSDAL startar, markerar du kryssrutan för de tjänster som du har drabbats av ett problem. Beroende på de tjänster som du väljer MOSDAL samlar in information om de program som används av tjänsten och lagrar data i Central mapp. På så sätt blir det enklare att analysera data eller skicka informationen till Microsoft Support för ytterligare hjälp. Lokala administratörer på datorn har ytterligare alternativ för Exchange-migrering, katalogsynkronisering och SSO. Dessa tjänster bör dock diagnostiseras endast på datorer som är värdar för dessa funktioner, till exempel AD FS 2.0-servern eller servern som Azure-för synkronisering av Active Directory har installerats.


Ange autentiseringsuppgifter i MOSDAL

Beroende på vilka tjänster som du väljer måste MOSDAL du ange dina autentiseringsuppgifter för Office 365 att utföra diagnostik och ansluta till vissa Office 365-tjänster. De autentiseringsuppgifter som du anger kommer att användas för olika tester. MOSDAL sparas dock inte autentiseringsuppgifterna var som helst. Om du inte väljer att ange referenser slutförs inte följande moduler.
 • I alla Office 365-tjänster:
  • Office 365 Single Sign-on-autentisering diagnostik
 • I e-post och kalender med Exchange service:
  • Exchange Remote Connectivity Analyzer (RCA)
  • Exchange Online DNS
 • I Snabbmeddelanden och onlinemöten med Lync Online-tjänsten:
  • Lync Online DNS
 • I Single Sign-on med Active Directory Federation Services:
  • ADFS SSO PowerShell
 • I Domain Verification och DNS-inställningarna:
  • Kontroll av domäner och DNS-inställningar

  Obs!De autentiseringsuppgifter som du anger är inte obligatoriska och de inte sparas eller lagras någonstans i supportverktyget MOSDAL. Men om du inte väljer att ange autentiseringsuppgifter får vissa viktiga diagnostiska data inte tas ut.
Därefter uppmanas MOSDAL du att stänga alla program och starta sedan om endast programmet som upplever problemet. Till exempel om du får problem med att skicka och ta emot e-postmeddelanden, stänga och öppna Microsoft Outlook, försöka återskapa problemet och låt MOSDAL samlar in loggfiler som skapas när du återskapa problemet. MOSDAL aktiverar ytterligare nivåer av loggning för vissa program, till exempel Outlook och Microsoft Lync 2010. När du återskapa problemet och klicka på Skapa rapportreturneras loggningsalternativ till ett tidigare tillstånd.

När rapportgenereringen är klar, klicka på Avsluta och visa filer om du vill visa rapporten. När en ny rapport skapas, skapas en mapp i MOSDAL undermapp till användarens Mina dokument-mapp. Mapp med namnet med hjälp av följande format:
RAPPORTER-Datum_Tid
Exempelvis anger REPORTS_6_17_2011_10_25_21_AM filer samlades den 17 juni 2011 klockan 10:25:21. Kompilerade rapporten komprimeras till en fil som heter MOSDALREPORT.zip.


Vilken typ av data som samlas in av supportverktyget MOSDAL?

Supportverktyget MOSDAL genererar och samlar in data innehåller loggfiler som är specifika för de program som är relaterade till de tjänster som är markerade. Informationen innehåller även information om den dator där MOSDAL är installerat. Resultaten ordnas i en mapphierarki, beroende på programmet eller komponenten. I följande tabeller beskrivs de program för vilka MOSDAL samlar in data, baserat på de tjänster som är markerade när MOSDAL startar.

Obs!MOSDAL samlar in information om Datorkonfiguration i kontexten för den användare som för tillfället är inloggad i systemet och som kör verktyget. MOSDAL kan köras av en administratör eller av en icke-användare.

Följande tabell visar mappningen av Office 365-tjänster till modulerna i MOSDAL.

Dölj tabellenVisa tabellen
E-post och kalender med Exchange OnlineSnabbmeddelanden och onlinemöten med Lync OnlineOffice OnlineWebbplatser och samarbete med SharePoint OnlineOffice Professional PlusKatalogsynkroniseringSingle Sign-on med Active Directory Federation ServicesKontroll i domänen och DNS-inställningar
Konfigurationen av Exchange-hybrid
Live Meeting
Systeminformation i Windows?????????
.NET-konfiguration????????
Internet Explorer??????
Outlook??
Lync?
Single Sign-on-autentisering diagnostik??????
Directory Sync Tool?
Active Directory Federation Services?
Inloggningsassistenten för Microsoft Online Services????????
Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell??
Office Professional Plus 2010?
Office 365 Desktop Setup???????
Nätverkskonfiguration??????????
Konfiguration av avancerade nätverk?????????
Port-fråga???????
NS-sökning?????????
Ping????
Spåra väg??
Sökvägen Ping?????
Webbsvar för HTTP?????????
Domain Verification?
Exchange Online DNS-sökning???
Lync Online DNS-sökning??
Exchange Hybrid distributionskonfiguration?
Exchange Remote Connectivity Analyzer?
Nätverksspår?????????
WebDAV-komponenten logging??
Office 2013 Klicka för att köra?

Nätverkskonfiguration och diagnostik

Förutom att samla in information om datorn eller installerade program hämtar supportverktyget MOSDAL också information om nätverkskonfigurationen på datorn och nätverket som datorn är ansluten till. MOSDAL använder också standardverktyg för kommandoraden för att utföra nätverksdiagnostik mot specifika URL: er i både offentliga domäner (till exempel Bing.com) och privata domäner (Office 365 datacenter). Konfigurationsinformationen som samlas innehåller datorns IP-adress, nätmask, standard-gateway, Domain Name System (DNS)-servrar, adress Resolution Protocol (ARP) tabeller, Host filen, statiska vägar och annan liknande information.

De data som samlas in om systemet hjälper dig att felsöka problem med Windows-brandväggens inställningar, proxyinställningar, installerade program, installerade snabbkorrigeringar, händelseloggar och Msinfo32-utdata. MOSDAL kontrollerar att programmet har installerats och samlar sedan in versionsnumret för vissa programfiler, relevanta registernycklar, konfigurationsfiler, loggar och andra relevanta data för varje program som anges i tabellerna ovan.


Att göra känsla av MOSDAL utdata

Följande tabell konturer där resultaten av varje modul lagras. Korsreferens tabellerna i avsnittet ovan för att se den tjänst som du bör diagnostisera om du vill få resultat för följande moduler.
Dölj tabellenVisa tabellen
ModulMappMappMappMapp
Active Directory Federation ServicesMOSDALReportAdmin_ApplicationsADFSv2_Server
Active Directory Federation för Single Sign-on-tjänstenMOSDALReportAdmin_ApplicationsADFSv2_ServerADFS_SSO_PowerShell
Enkel inloggningsautentisering diagnostikMOSDALReportAdmin_ApplicationsSSO_Diagnostic_Tests
Directory Sync ToolMOSDALReportAdmin_ApplicationsDirectory_Synchronization_Tool
Domäner och DNSMOSDALReportAdmin_ApplicationsDomains_DNSDomain_Diagnostics
Exchange Online DNS-sökningMOSDALReportAdmin_ApplicationsDomains_DNSExchange_Online_DNS
Lync Online DNS-sökningarMOSDALReportAdmin_ApplicationsDomains_DNSLync Online DNS
Exchange hybrid distributionskonfigurationMOSDALReportAdmin_ApplicationsExchangeExchange_Hybrid_Config
Exchange Remote Connectivity AnalyzerMOSDALReportAdmin_ApplicationsExchangeExchange_RCA
Transportören verktygMOSDALReportAdmin_ApplicationsExchangeTransporter_Tool
Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShellMOSDALReportAdmin_ApplicationsO365_PowerShell
Microsoft LyncMOSDALReportUser_ApplicationsLync
Internet ExplorerMOSDALReportUser_ApplicationsInternet_Explorer
Live Meeting 2007MOSDALReportUser_ApplicationsLive Meeting
Inloggningsassistenten för Microsoft Online ServicesMOSDALReportUser_ApplicationsO365_Sign_In_Assistant
Office 365 Desktop SetupMOSDALReportUser_ApplicationsO365_Desktop_Setup
Office Professional Plus 2010MOSDALReportUser_ApplicationsOffice_2010_Pro_Plus
Microsoft OutlookMOSDALReportUser_ApplicationsOutlook
Webbsvar för HTTPMOSDALReportNetwork_TestsHTTPResponses
NsLookupMOSDALReportNetwork_TestsNsLookup
PathPingMOSDALReportNetwork_TestsPathPing
PingMOSDALReportNetwork_TestsPing
Port-frågaMOSDALReportNetwork_TestsPortQry
Spåra vägMOSDALReportNetwork_TestsTracert
Konfiguration av avancerade nätverkMOSDALReportSystem_InformationAdvanced_Network_Diagnostics
.NET-konfigurationMOSDALReportSystem_InformationDotNet
Systeminformation i WindowsMOSDALReportSystem_InformationMsInfo32
Konfigurationen av Windows-systemMOSDALReportSystem_InformationSystem_Configuration
NätverkskonfigurationMOSDALReportSystem_InformationNetwork_Configuration

Mer scenariobaserade felsökningshjälp

Den här artikeln innehåller inte detaljerad information om hur du använder de data som samlas in av supportverktyget MOSDAL för felsökning av problem och speciella scenarier. Mer information om felsökning av problem med MOSDAL hämta utbildningspaketet som finns på webbplatsen för hämtning av MOSDAL.


Microsoft Support tillgångar som demonstrerar supportverktyget MOSDAL

Gå till följande Office 365-Community-webbplats om du vill se en lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base och videor som använder och visa supportverktyget MOSDAL:
MOSDAL stöd Toolkit artiklar och videoklipp
Mer information om verktyg och diagnostik som du kan använda för felsökning av problem med Office 365 går du till följande Office 365-Community-webbplats:
http://community.Office365.com/en-us/w/diagnostic_tools/default.aspx


Personligt identifierbar information (PII) som samlas in av MOSDAL

Informationen som samlas in av supportverktyget MOSDAL innehåller personlig identifierbar information (PII) som användarnamn, IP-adresser, nätverkskonfigurationen och andra objekt som potentiellt skulle kunna identifiera en person. MOSDAL rapporter skickas inte automatiskt till Microsoft eller någon annan tjänst. De måste överföras manuellt. Om du vill granska Microsofts sekretesspolicy för Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:

Support och feedback för supportverktyget MOSDAL

Du kan skicka din feedback om supportverktyget MOSDAL till Microsoft på följande e-postadress:
mosdalsup@Microsoft.com


Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum .

Egenskaper

Artikel-id: 960625 - Senaste granskning: den 11 juli 2014 - Revision: 25.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
o365 mosdal4.5 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB960625 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 960625

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com