อะแดปเตอร์เครือข่าย IPv6 จะถูกติดตั้งใหม่เมื่อมีการคืนค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960670 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ 2008 อะแดปเตอร์เครือข่าย IPv6 บางได้โดยไม่คาดคิดใหม่เมื่อใด เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • คุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือ โหมดไฮเบอร์เนต
 • คุณคืนค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์
โดยปกติ ลักษณะการทำงานนี้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเฉพาะของคุณ การกำหนดค่า:
 • ลดประสิทธิภาพการทำงานบนคอมพิวเตอร์อาจชัดลงสำหรับการ เวลานาน และการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายที่ไม่จำเป็นอาจเกิดขึ้น ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้น ถ้ามีการกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ที่เป็นโฮสต์ของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จำนวนมาก
 • คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) ในระหว่างระบบ เริ่มต้นใช้งาน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนของการติดตั้งเครือข่าย IPv6 อะแดปเตอร์ตลอดเกินระยะเวลาที่ยาว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำคัญ Windows Vista และ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็น อยู่ในหน้า "การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน" การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี แสดงบนเพจ

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมใช้งานจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเท่านั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบ ที่กำลังประสบกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจ ได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รุนแรงรับตามนี้ ปัญหา เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วย โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด ไม่มีการ ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Windows รุ่นล่าสุด Vista service pack

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนการแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือ แอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบแฟ้ม หมายเลขรุ่นดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTM,สาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTM,LDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1สาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้งSP2สาขาบริการ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้งSP2LDR
 • Service Pack 1 ที่ถูกรวมเข้าไว้ในรุ่นต้นฉบับ Windows Server 2008
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหาก. MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง สำคัญรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว การรักษาความปลอดภัย ลงชื่อเข้ากับแบบดิจิทัล Microsoft แฟ้มแค็ตตาล็อก (คุณลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในรายการ) ลายเซ็น
แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูป เวลาสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็น เวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในตัววันและเวลาสินค้าใน 'แผงควบคุม'
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22475199,68018 2009 ก.ค.11:53x 86
Tunmp.sys6.0.6001.2247515,36018 2009 ก.ค.10:00x 86
Tunnel.sys6.0.6001.2247523,04018 2009 ก.ค.10:01x 86
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22180209,92018 2009 ก.ค.09:44x 86
Tunmp.sys6.0.6002.2218015,36018 2009 ก.ค.09:43x 86
Tunnel.sys6.0.6002.2218023,04018 2009 ก.ค.09:44x 86
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22475236,54418 2009 ก.ค.12:22x 64
Tunmp.sys6.0.6001.2247518,43218 2009 ก.ค.10:31x 64
Tunnel.sys6.0.6001.2247528,16018 2009 ก.ค.10:31x 64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22180237,05618 2009 ก.ค.11:44x 64
Tunmp.sys6.0.6002.2218018,43218 2009 ก.ค.10:03x 64
Tunnel.sys6.0.6002.2218028,16018 2009 ก.ค.10:03x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22475424,44818 2009 ก.ค.11:50586240
Tunmp.sys6.0.6001.2247542,49618 2009 ก.ค.10:11586240
Tunnel.sys6.0.6001.2247563,48818 2009 ก.ค.10:12586240
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22180425,98418 2009 ก.ค.11:39586240
Tunmp.sys6.0.6002.2218042,49618 2009 ก.ค.10:01586240
Tunnel.sys6.0.6002.2218063,48818 2009 ก.ค.10:01586240

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 ถ้าคุณไม่ได้ใช้แฟ้มเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
929852วิธีการปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตแน่นอน โพรโทคอลรุ่น 6 (IPv6) คอมโพเนนต์ใน Windows Vista, Windows 7 และ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการDevicePathรายการรีจิสทรี เยี่ยมชมไซต์ TechNet Web ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731664 (WS.10) .aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb960670_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,36721-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,69321-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,71321-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42121-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,69021-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,70121-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42521-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,69421-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,71321-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22475_none_1226074d95ac452f.manifestไม่ สามารถใช้ได้18,38318 2009 ก.ค.22:23ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22180_none_13fca7d792df3791.manifestไม่ สามารถใช้ได้18,38318 2009 ก.ค.21:59ไม่ สามารถใช้ได้

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22475_none_6e44a2d14e09b665.manifestไม่ สามารถใช้ได้18,44318 2009 ก.ค.22:32ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22180_none_701b435b4b3ca8c7.manifestไม่ สามารถใช้ได้18,44318 2009 ก.ค.21:56ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,37521-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,98221-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,72321-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42921-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,97921-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,71121-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43321-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,98321-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,72321-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22475_none_78994d23826a7860.manifestไม่ สามารถใช้ได้5,46518 2009 ก.ค.22:08ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22180_none_7a6fedad7f9d6ac2.manifestไม่ สามารถใช้ได้5,46518 2009 ก.ค.21:46ไม่ สามารถใช้ได้

แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ia64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22475_none_1227ab4395aa4e2b.manifestไม่ สามารถใช้ได้18,41318 2009 ก.ค.22:13ไม่ สามารถใช้ได้
Ia64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22180_none_13fe4bcd92dd408d.manifestไม่ สามารถใช้ได้18,41318 2009 ก.ค.21:50ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42521-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,80621-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,70621-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42921-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,80821-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb960670_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,71821-ก.ค.-200902:35ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22475_none_78994d23826a7860.manifestไม่ สามารถใช้ได้5,46518 2009 ก.ค.22:08ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22180_none_7a6fedad7f9d6ac2.manifestไม่ สามารถใช้ได้5,46518 2009 ก.ค.21:46ไม่ สามารถใช้ได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960670 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB960670 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960670

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com