MS09-042: ช่องโหว่ใน Telnet อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960859 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09-042 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • ความปลอดภัยนี้ทำอะไร bulletin อยู่หรือไม่
  การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เน้นการป้องกัน reflection ในโพรโทคอล Telnet สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันภาพสะท้อน กรุณาตรวจทานบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS09-042.mspx
 • เพิ่มการป้องกันคืออะไร
  การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยการแก้ไขรายละเอียดเชิงลึกป้องกันการอนุญาตสำหรับเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ Telnet opt ในการป้องกันเพิ่มเติม โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันการทำงานนี้ถูกปิดใช้งาน กรุณาตรวจทาน advisory การรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้กขนาดช่วยเพิ่มการป้องกันอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า คุณทราบว่า affect ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้:
  973811Advisory การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft: ป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้องแบบขยาย
 • วิธีทำฉันเปิดใช้งานเพิ่มการป้องกันบนคอมพิวเตอร์ของฉันหรือไม่
  ก่อนที่คุณเปิดใช้งานการป้องกันแบบขยาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์:
  968389หากต้องการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการรับรองความถูกต้อง
  เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานเพิ่มการป้องกันสำหรับ Telnet ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ใน 968389 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย และบทความนี้ในคอมพิวเตอร์ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:การตั้งค่าฝั่งไคลเอ็นต์ที่ช่วยเพิ่มการป้องกันคือ การตั้งค่าทั้งระบบ เมื่อมีการเปิดใช้การตั้งค่านี้ เพิ่มการป้องกันถูกเปิดใช้งานสำหรับคอมโพเนนต์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

  บนเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มการป้องกันได้ให้เปิดใช้งานสำหรับแต่ละคอมโพเนนต์แต่ละรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์ทั้งหมดสำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะจะปรับปรุงสำหรับเพิ่มการป้องกันก่อนที่คุณใช้บนเซิร์ฟเวอร์หรือความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้องอาจ occur.After ที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทั้ง จากนั้นคุณจะมีการเปิดใช้งานเพิ่มการป้องกันในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการป้องกันเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ถูกต้อง

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  • หากคอมพิวเตอร์ที่เป็นไคลเอ็นต์ Telnet:
   1. ตรวจสอบว่า ค่ารีจิสทรีSuppressExtendedProtectionและLmCompatibilityLevelกำลังอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
   2. หากค่ารีจิสทรีไม่มีอยู่ เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี และทำ ตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
    2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
    3. ประเภท:SuppressExtendedProtectionแล้ว กด ENTER
    4. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
    5. ประเภท:0แล้ว คลิกตกลง.
    6. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
    7. ประเภท:LmCompatibilityLevelแล้ว กด ENTER
    8. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.

     หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงความต้องการรับรองความถูกต้องของ NTLM กรุณาตรวจทานบทความใน Microsoft Knowledge Base เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคุ้นเคยกับลักษณะการทำงานนี้ต่อไปนี้
     239869วิธีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของ NTLM 2
    9. ประเภท:3แล้ว คลิกตกลง.
    10. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
  • บนเซิร์ฟเวอร์ Telnet:
   ก่อนที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ดูบทความต่อไปนี้ของ MSDN ก่อนที่จะตั้งค่าโหมด hardening ใด ๆ:
   http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd767318.aspx
   1. ตรวจสอบว่า ค่ารีจิสทรีExtendedProtectionจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
   2. ถ้าไม่มีค่ารีจิสทรี เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
    3. ประเภท:ExtendedProtectionแล้ว กด ENTER
    4. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
    5. ตั้งค่ารีจิสทรี โดยใช้หนึ่งในต่อไปนี้ค่า ขึ้นอยู่กับความต้อง Telnet ของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง:
     • legacy: อนุญาตให้ไคลเอนต์ทุกชนิด ตั้งค่าExtendedProtection0
     • บางส่วน: (legacy + EP) อนุญาตให้ไคลเอนต์นั้นไม่ให้ส่งการบริการชื่อหลัก (SPN), หรืออนุญาตให้ไคลเอนต์ส่ง SPN ที่ถูกต้อง ตั้งค่าExtendedProtection1
     • Hardened ทั้งหมด: (เฉพาะ EP) อนุญาตให้ไคลเอนต์ส่ง SPN ที่ถูกต้องเท่านั้น ตั้งค่าExtendedProtection2
    6. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 • เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจนี้
  รีจิสทรีคีย์และค่าต่อไปนี้ถูกสร้าง บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เท่านั้น:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\ExtendedProtection
  ค่าเริ่มต้นสำหรับExtendedProtectionถูกตั้งค่าเป็น 0 ใน Windows Vista คุณจำเป็นต้องสร้างคีย์นี้ด้วยตนเอง และใส่ค่าที่เหมาะสมเป็นต่อโหมด hardening ที่เลือก เมื่อต้องการเพิ่มค่ารีจิสทรี ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ภายใต้ "วิธีทำฉันเปิดใช้งานการป้องกันแบบขยายบนคอมพิวเตอร์ของฉันหรือไม่"
 • เริ่มต้นที่ได้รับอนุญาต SPNs บนเซิร์ฟเวอร์ Telnet:
  • โดยค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ Telnet จะอนุญาตรายการต่อไปนี้ของชื่อและ IPs:
   • "localhost" เป็นสตริงที่เป็นภาษาอังกฤษ
   • ตัวทั้งหมดแปรของ IP (IPv4 และ IPv6) ของเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเอง
   • 127.0.0.1 &:: 1
   • ชื่อโฮสต์ในรูปแบบ NetBIOS
   • ชื่อโฮสต์ในรูปแบบ FQDN
  • ถ้าผู้ดูแลตัดสินใจที่จะอนุญาตให้ SPNs อื่น ๆ เขาสามารถเพิ่มชื่อเพิ่มเติมต่อไปนี้ ชื่อจะไม่ถูกแปลง จาก NetBIOS เพื่อ FQDN หรือ จาก FQDN เพื่อ NetBIOS:
   • ถ้าการAllowedSPNไม่มีค่ารีจิสทรี เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระจำนวนมาก.
    3. ประเภท:AllowedSPNแล้ว กด ENTER
    4. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
    5. เพิ่มนามแฝงที่คุณต้องการได้รับอนุญาตเป็น SPNs รายการต่อไปนี้คือ SPN ที่ถูกต้องสำหรับ Telnet:
     เท ลเน็ต/machineName
    6. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คุณอาจพบความล้มเหลว localhost ต่อไปนี้ในที่อยู่ IPv6 และนามแฝงของคอมพิวเตอร์:

  ไคลเอ็นต์ Microsoft Telnet จะไม่มีการเชื่อมต่อกับที่อยู่ IPv6 ภายในและนามแฝง localhost ทั้งหมดยกเว้นสำหรับ "localhost" และ "ชื่อโฮสต์"

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม:
  • สำหรับเสียมีที่อยู่ IPv6 ทำตามขั้นตอนในส่วน "ทราบปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้" ของบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base:
   960803MS09-013: ช่องโหว่ในบริการ HTTP ของ Windows อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
  • สำหรับความล้มเหลว localhost นามแฝงใน ใช้วิธีที่ 1 ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" ของบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base:
   896861คุณได้รับข้อผิดพลาด 401.1 เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ที่ใช้ การรับรองความถูกต้องรวม และโฮสต์บน IIS 5.1 หรือ IIS 6
 • เมื่อคุณพยายามสร้างเซสชัน Telnet ไปยังที่อยู่ IP ใด ๆ ในช่วงที่อยู่ของ 127.* * *, เซสชัน Telnet จะล้มเหลวยกเว้นสำหรับอยู่ IP 127.0.0.1

  ปัญหานี้จะเกิดขึ้น บน Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
 • โดยค่าเริ่มต้น การป้องกันภาพสะท้อนจะไม่พร้อมใช้งานบน Windows 2000
 • การป้องกัน relay (ขยาย) จะพร้อมใช้งานเฉพาะในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista รุ่นทั้งหมด
  • windows Server 2003 Service Pack 2 QFE และ Windows Server 2003 Service Pack 2 GDR
  • windows XP Service Pack 2 QFE, Windows XP Service Pack 2 GDR, Windows XP Service Pack 3 QFE และ Windows XP Service Pack 3 GDR
 • คุณไม่สามารถ Telnet บนชื่อคลัสเตอร์และ FQDN คุณต้องเพิ่มชื่อของคลัสเตอร์และ FQDN ไปAllowedSPNค่ารีจิสทรี ดูส่วน "เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจนี้" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนี้
 • คุณไม่สามารถ Telnet ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ชื่อเป็นนามแฝง คุณต้องเพิ่มชื่อนามแฝงต้องการAllowedSPNค่ารีจิสทรี ดูส่วน "เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจนี้" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนี้
 • การปรับปรุงนี้จะไม่ได้รับการเสนอให้แก่ลูกค้าของ Windows 2000 ที่มีการบริการสำหรับ Unix ติดตั้งอยู่บนระบบของตนเอง

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows 2000

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007 2005 Apr23:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407 2005 Apr23:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86
Telnet.exe5.0.33670.480,65608 2009 แจ16:20x86

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812 2009 Jun11:50x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612 2009 Jun11:50x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812 2009 Jun11:49x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612 2009 Jun11:49x86SP2SP2QFE
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812 2009 Jun12:31x86SP3SP3GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612 2009 Jun12:31x86SP3SP3GDR
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812 2009 Jun12:03x86SP3SP3QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612 2009 Jun12:03x86SP3SP3QFE

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-ก.ค.-200922:53x64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-ก.ค.-200922:53x64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-ก.ค.-200922:50x64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-ก.ค.-200922:50x64SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811 2009 Jun14:39x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811 2009 Jun14:39x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811 2009 Jun13:59x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811 2009 Jun13:59x86SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-ก.ค.-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-ก.ค.-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-ก.ค.-200922:49IA-64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-ก.ค.-200922:49IA-64SP2SP2QFE

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,16810 2009 Jun11:52ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6000.16868206,84810 2009 Jun11:41x86
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,16810 2009 Jun11:50ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6000.21065206,84810 2009 Jun11:36x86
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:58ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6001.18270206,33610 2009 Jun11:45x86
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun15:25ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6001.22447206,33610 2009 Jun11:33x86
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:23ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6002.1804971,16810 2009 Jun09:43x86
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:27ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6002.2215071,16810 2009 Jun09:46x86
Tlntsess.exe6.0.6000.1686888,57610 2009 Jun10:06x86
Tlntsess.exe6.0.6000.2106588,57610 2009 Jun09:54x86
Tlntsess.exe6.0.6001.1827088,57610 2009 Jun09:56x86
Tlntsess.exe6.0.6001.2244788,57610 2009 Jun10:02x86
Tlntsess.exe6.0.6002.1804988,57610 2009 Jun09:43x86
Tlntsess.exe6.0.6002.2215088,57610 2009 Jun09:46x86

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,16810 2009 Jun12:03ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6000.16868211,45610 2009 Jun11:54x64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,16810 2009 Jun12:01ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6000.21065211,45610 2009 Jun11:53x64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun12:12ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6001.18270211,96810 2009 Jun12:01x64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun12:02ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6001.22447211,96810 2009 Jun11:53x64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:39ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6002.1804978,84810 2009 Jun10:10x64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:46ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6002.2215078,84810 2009 Jun10:11x64
Tlntsess.exe6.0.6000.16868103,42410 2009 Jun10:25x64
Tlntsess.exe6.0.6000.21065103,42410 2009 Jun10:25x64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270103,42410 2009 Jun10:28x64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447103,42410 2009 Jun10:31x64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049103,42410 2009 Jun10:10x64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150103,42410 2009 Jun10:11x64

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:50ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6001.18270178,68810 2009 Jun10:17IA-64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:33ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6001.22447178,68810 2009 Jun10:11IA-64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:09ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6002.18049178,68810 2009 Jun09:58IA-64
telnet-ไคลเอ็นต์-ppdlic.xrm-มิลลิวินาทีไม่สามารถใช้งานได้3,19710 2009 Jun11:16ไม่สามารถใช้งานได้
Telnet.exe6.0.6002.22150178,68810 2009 Jun10:01IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270208,89610 2009 Jun10:17IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447208,89610 2009 Jun10:11IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049208,89610 2009 Jun09:58IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150208,89610 2009 Jun10:01IA-64

ข้อมูลของแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista


แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

--> Windows6.0 x 86-FileManifest-ตาราง#2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,212
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,932
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,736
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,444
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,745
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,462
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,892
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,603
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,901
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,621
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,734
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,441
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,743
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,460
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,734
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,443
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,369
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,093
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,902
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,627
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,211
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,931
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,744
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,465
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,859
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,894
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,777
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,812
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,939
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,978
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,961
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,004
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,393
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,673
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,700
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,679
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,710
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,855
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,892
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,939
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,978
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,691
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,722
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,308
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_0692b945fd320aed15b1edf921aaec6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_eb291da0d006ffc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_18872908ca1baf0791282f07bfa09ee0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_ea8b26b46c9a787e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_280024dc6a6feae1dafa129fdfca0a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_af13247d0a792f85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6a724dfd2ff7289faf40aeab3ba50741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_81c672c8f8020ad0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7d36bdc541ed767d96a3b0c23803cea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8ad0c91291ca82e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_89d1caf447370a024b3132525f7342cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f6446a8a1a7480ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a464920530db1d589ec6a6f0957b3e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a1639f4ab75bc037.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c3879de56a6cec830fbde4e3c7cc354b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_6f817f7d00e00e55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d77b36a32e033e736d098f29ace65daa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e0b225df80680b34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d981385b372396f18827890b08104cd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_07f301771f5f1a47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_f0765db7e5e83328b75ae002310c364c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_27597141aef09e3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_f473da7d7bcb87585efbefe2495a3de1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2affef2a83028d24.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_b6127953280d4641.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,311
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b698ed62412dcd48.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,311
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e5e5bd2543286b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,330
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b896f6383e4222ea.manifest หน้าต่าง -เทลเน็ต -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,330
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)15:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f5cbe922490af2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,311
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6b962e3b76e29e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,311
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มtlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_a7d7e7e38b82194a.manifest -หน้าต่าง -เทลเน็ต - เซิร์ฟเวอร์ - X86_microsoft
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,854
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_a85e5bf2a4a2a051.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,854
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9ab544d88b7fb74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,854
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5c64c8a1b6f5f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,854
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)15:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbb3a7985bdddfb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,854
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac3104be9eebb5a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,854
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

--> Windows6.0 x 64-FileManifest-ตาราง#2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1c04a05feffffcc28023b62d40903b45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ff2b4b505038a39d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_322e0c8179e944ef9df79174ba9cfa09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9b351f396ee071f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_349336b4f1cab8d5df00c8cbd4adfded_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_7976e0941daddcba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_4156244f23ab3ad31ab04b89c8ce7d2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_d473a5810ce12973.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_74501dd1c7a506e8a99525fe321538bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_8e18c8ad1a06fdc6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_7af3e16d768dc95baa5abb2e05b4e620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_46c067f9d685c323.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_828a349db4fac6812433bbc06c51bc15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_38ebb2651a73ff0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_865c07a609b6264640118cface8ea5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b6ea9da2c2a66935.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a763b6cfcb73293993719d1ffe8f640a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0798174a9aeabdf8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b70b944d8fd07f8569643ad7c17274c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_693b91a89b60ccd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_be871ec12298ac24fa43581205eb5ec2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1a8da268e1ece301.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_fd6877188c47977aaffd5a83096e0bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cef06ba5d789baed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_123114d6e06ab777.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,345
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_12b788e5f98b3e7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,345
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_14048140dda099a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,364
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_14b591bbf69f9420.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,364
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1614676cdaa67c28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,345
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_168a31b1f3d453d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,345
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_03f6836743df8a80.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,890
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_047cf7765d001187.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,890
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มtlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_05c9efd141156caa.manifest -หน้าต่าง -เทลเน็ต - เซิร์ฟเวอร์ - Amd64_microsoft
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,890
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_067b004c5a146729.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,890
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_07d9d5fd3e1b4f31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,890
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_084fa042574926dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,890
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)14:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,228
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,952
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,746
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,458
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,755
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,476
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,904
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,619
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,913
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,637
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,744
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,455
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,753
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,474
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,744
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,457
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,387
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,115
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,914
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,643
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,227
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,951
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,754
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,479
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,871
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,906
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,789
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,824
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,953
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,992
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,973
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,016
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,401
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,685
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,712
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,689
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,720
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,904
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,953
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,992
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,732
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,336
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

--> Windows6.0-IA64-FileManifest-ตาราง#2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_07c934a87bfdfa676f50e58436174d70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_21599a84c54a0126.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_10de77af4e4ca43eb78d92091463d2f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_3a5fd8c4bf927e9a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_29517820bfb68a1b5da92b48ca1f6c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_aeeb2a99b55907db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_3335c10183b99d32aa34e29a7f96adf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2f7b8e4fceceac95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_65fc7d3039556964c8a91dc69135c41c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d187593929c1981e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_a9a028255a8e514f1ea09a220b79303b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_d9ad236f3403d8c3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c4c787814362b3f2c096e2e725c4d785_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_dbded1deff63ee39.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_e1dbfbab7066140287e6f87fff526b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_28a16e0b72c5b1f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e789b325413167.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,328
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b8989a2e3e402be6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,328
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)15:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ต-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f76fdf224713ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,328
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)15:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6d3a243b74eb9a.manifest หน้าต่าง -เทลเน็ต -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,328
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)12:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9acf84388b60470.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,871
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5e08bea1b4feef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,871
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)15:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbcde6f85bbe6f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,871
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)15:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเทลเน็ตแบบเซิร์ฟเวอร์-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac32a8b49ee9bea3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,871
วันที่ (UTC)10 2009 Jun
เวลา (UTC)13:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,739
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,448
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,748
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,466
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,898
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,611
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb960859_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,748
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb960859 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,471
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,861
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,896
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,624
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,657
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,695
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb960859_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,727
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,754
วันที่ (UTC)11 2009 Jun
เวลา (UTC)12:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960859 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB960859 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960859

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com