Microsoft Security Advisory: ช่องโหว่ใน Internet Explorer อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961051 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้ออก Microsoft Security Advisory เกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำความปลอดภัยมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม หากต้องการอ่านคำแนะนำความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/961051.mspx

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้

หมายเหตุ:คุณต้องเรียกใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ในบทความนี้ในฐานะผู้ดูแล ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 คุณต้องเรียกใช้คำสั่งจากพร้อมรับคำสั่งที่ยกระดับการ เมื่อต้องการเปิดพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:cmdในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER
 2. คลิกขวาในรายการผลลัพธ์cmdแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

วิธีที่ 1: ใช้กับระบบการเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (SACL) เพื่อปิดใช้งาน OLEDB32.dll สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่น้อยลง

วิธีแก้ปัญหานี้มีลักษณะ "ใช้ SACL รายการการยกเลิก OLEDB32.dll " วิธีแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ วิธีแก้ปัญหานี้เป็นงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ใดที่ถูกบล็อคจากการเข้าถึง OLEDB32.DLL Internet Explorer ยังถูกบล็อค อย่างไรก็ตาม โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะไม่ ซึ่งมีประโยชน์ของการป้องกันโปรแกรม Internet Explorer จากการถูกโจมตี อย่างไรก็ตาม มันยังคงเปิดโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ขึ้นอยู่กับ OLEDB32.DLL ทำงานอย่างถูกต้อง

เพื่อให้มีการป้องกัน selective ชนิดนี้ วิธีแก้ไขปัญหานี้ใช้ในข้อเท็จจริงที่ Internet Explorer ทำงานกับโหมดป้องกันการเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความ ว่า กระบวนการ iexplore.exe ทำงานในระดับของความสมบูรณ์ที่เหลือน้อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นี้หมายและวิธีนี้ทำงาน แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb250462.aspx
ช่วยกลไกความถูกต้องให้คุณสามารถบล็อกกระบวนการจากการเขียนไปยังวัตถุ securable เช่นแฟ้มที่มีความสมบูรณ์ของระดับที่สูงกว่า จะทำนี้ โดยการใช้รายการที่ระดับของความสมบูรณ์ของพิเศษ SACL สำหรับวัตถุ

หมายเหตุ:มีความสามารถบล็อกกระบวนการจากการไม่สามารถอ่าน หรือดำเนินวัตถุ securable ที่ความสมบูรณ์ของระดับที่สูงกว่า

วิธีการใช้การแก้ปัญหานี้

หมายเหตุ
 • วิธีแก้ปัญหานี้สามารถใช้ได้กับ Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น
 • เมื่อต้องการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ Internet Explorer ต้องทำงานกับโหมดป้องกันการเปิดใช้งาน ต้องมีว่า โหมดป้องกันและการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) จะเปิดใช้งาน การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ การตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้โหมดป้องกัน ตรวจสอบแถบสถานะของ Internet Explorer
เมื่อต้องการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บันทึกข้อความต่อไปนี้ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว:
  • สำหรับระบบ 32 บิต
   บันทึกข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความที่ชื่อ "BlockAccess_x86.inf":
   [Unicode]
   Unicode=yes
   [Version]
   signature="$CHICAGO$"
   Revision=1
   [File Security]
   "%ProgramFiles%\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",2,"S:(ML;;NWNRNX;;;ME)"
  • สำหรับระบบ 64 บิต
   บันทึกข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความที่ชื่อ "BlockAccess_x86.inf":
    [Unicode]
   Unicode=yes
   [Version]
   signature="$CHICAGO$"
   Revision=1
   [File Security]
   "%ProgramFiles%\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",2,"S:(ML;;NWNRNX;;;ME)"
   บันทึกข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความที่ชื่อ "BlockAccess_x64.inf":
    [Unicode]
   Unicode=yes
   [Version]
   signature="$CHICAGO$"
   Revision=1
   [File Security]
   "%ProgramFiles%\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",2,"S:(ML;;NWNRNX;;;ME)"
 2. เปิดพรอมต์คำสั่งผู้ดูแลระบบการยกระดับในโฟลเดอร์ชั่วคราว
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  BlockAccess.sdb/cfg SecEdit/ตั้ง ค่าคอน ฟิก/db<inf file=""> </inf>
 4. หลังจากคำสั่งเสร็จสมบูรณ์ คุณควรได้รับข้อความแสดงข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  ดูแฟ้ม %windir%\Security\Logs\Scesrv.log สำหรับรายละเอียด

วิธีการตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหานี้

คุณสามารถใช้ได้icaclsคำสั่งเพื่อกำหนดว่า วิธีการแก้ปัญหาถูกประยุกต์ใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
 • สำหรับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
  ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  icacls "%ProgramFiles%\Common DB\oledb32.dll Files\System\Ole"
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  icacls "%ProgramFiles%\Common DB\oledb32.dll Files\System\Ole"

  icacls "% ProgramFiles (x86) %\Common DB\oledb32.dll",2,"S:(ML;;NWNRNX;;;ME) Files\System\Ole"
ทุกครั้งที่คุณทำงานนี้icaclsคำสั่ง การค้นหาผ่านผลผลิตสำหรับบรรทัดต่อไปนี้
ข้อบังคับ Label\Medium ข้อบังคับเกี่ยวกับ Level:(NW,NR,NX)
ถ้าบรรทัดมีอยู่ และรวมทั้ง NR และ NX ค่า การแก้ปัญหาได้สำเร็จถูกใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าบรรทัดขาดหายไป หรือ ถ้าค่า NR หรือ NX อย่างใดอย่างหนึ่งหาย วิธีแก้ไขปัญหายังไม่ถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้

ผลของการแก้ปัญหานี้

วิธีแก้ปัญหานี้มีผลต่อโปรแกรมประยุกต์เฉพาะ ADO/OLE DB โปรแกรมที่กำลังทำงานใน Internet Explorer ไม่พบโดยทั่วไป วิธีแก้ปัญหานี้มีลักษณะพิเศษที่น้อยที่สุดเนื่องจากที่อื่นกระบวนการทั้งหมดที่กำลังทำงานในระดับปานกลาง หรือสูงกว่าความสมบูรณ์จะยังคงสามารถโหลด และใช้ OLEDB32.dll

วิธีการยกเลิกการแก้ปัญหานี้

เลิกทำการแก้ปัญหา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บันทึกข้อความต่อไปนี้ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว:
  • สำหรับระบบ 32 บิต
   บันทึกข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความที่ชื่อ "unBlockAccess_x86.inf":
   [Unicode]
   Unicode=yes
   [Version]
   signature="$CHICAGO$"
   Revision=1
   [File Security]
   "%ProgramFiles%\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",2,"S:(ML;;NW;;;ME)"
  • สำหรับระบบ 64 บิต
   บันทึกข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความที่ชื่อ "unBlockAccess_x86.inf":
   [Unicode]
   Unicode=yes
   [Version]
   signature="$CHICAGO$"
   Revision=1
   [File Security]
   "%ProgramFiles%\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",2,"S:(ML;;NW;;;ME)"
   บันทึกข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความที่ชื่อ: "unBlockAccess_x64.inf":
   [Unicode]
   Unicode=yes
   [Version]
   signature="$CHICAGO$"
   Revision=1
   [File Security]
   "%ProgramFiles%\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",2,"S:(ML;;NW;;;ME)"
 2. เปิดพรอมต์คำสั่งผู้ดูแลระบบการยกระดับในโฟลเดอร์ชั่วคราว
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  UnblockAccess.sdb/cfg SecEdit/ตั้ง ค่าคอน ฟิก/db<inf file=""> </inf>
 4. หลังจากคำสั่งเสร็จสมบูรณ์ คุณควรได้รับข้อความแสดงข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  ดูแฟ้ม %windir%\Security\Logs\Scesrv.log สำหรับรายละเอียด
ใช้แบบicaclsคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ได้ถูกเอาออก แล้ว คุณสามารถอย่างปลอดภัยลบไฟล์ UnblockAccess.sdb และ UnblockAccess.inf ดูส่วน "วิธีการตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหานี้และส่วนประกอบ" ของ "วิธีที่ 1" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้นี้icaclsคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ได้ถูกเอาออก

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน "ตำแหน่งแถว" ของ OLEDB32.dll

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการปิดการใช้ฟังก์ชัน "ตำแหน่งแถว" ของ OLEDB32.dll ลบคีย์ย่อยรีจิสทรีตำแหน่งแถวต่อไปนี้:
hkey_classes_root\clsid\ {2048eee6-7fa2-11 ว 0-9e6a-00a0c9138c29 }

ลักษณะพิเศษของการปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน "ตำแหน่งแถว" ของ OLEDB32.dll

โปรแกรมประยุกต์ ADO ทั้งหมดที่ใช้ในRowPositionคุณสมบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับผล โปรแกรมประยุกต์ OLE DB ทั้งหมดที่ใช้ไลบ OLE DB แถวตำแหน่งรารีได้รับผลกระทบ MSHTML จะได้รับผลกระทบ

วิธีการยกเลิกการแก้ปัญหานี้

ใช้แฟ้มรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อเรียกคืนคีย์ย่อยของรีจิสทรีตำแหน่งแถว:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}]
@="Microsoft OLE DB Row Position Library"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files\\Common Files\\System\\Ole DB\\oledb32.dll"
"ThreadingModel"="Both"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID]
@="RowPosition.RowPosition.1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID]
@="RowPosition.RowPosition"

วิธีที่ 3: OLEDB32.dll การถอนการลงทะเบียน

เมื่อต้องการถอนการลงทะเบียน OLEDB32.dll ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ:คุณต้องเรียกใช้คำสั่งในฐานะผู้ดูแล
 • สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิต
  ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  regsvr32.exe/u "โปรแกรม Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"
 • สำหรับสนับสนุนรุ่นของ Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x 64 Edition, Windows Vista x 64 Edition, Windows Server 2008 สำหรับ x 64-ขึ้นอยู่กับระบบ และ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  regsvr32.exe/u "โปรแกรม Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"

  regsvr32.exe/u "แฟ้มโปรแกรม (x86) \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"

ลักษณะพิเศษของ unregistering OLEDB32.dll

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล OLE DB จะไม่ทำงาน

วิธีการยกเลิกการแก้ปัญหานี้

เลิกทำการแก้ปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ:คุณต้องเรียกใช้คำสั่งในฐานะผู้ดูแล
 • สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิต
  ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  regsvr32.exe "โปรแกรม Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"
 • สำหรับสนับสนุนรุ่นของ Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x 64 Edition, Windows Vista x 64 Edition, Windows Server 2008 สำหรับ x 64-ขึ้นอยู่กับระบบ และ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  regsvr32.exe "โปรแกรม Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"

  regsvr32.exe "แฟ้มโปรแกรม (x86) \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"

ใช้วิธีที่ 4: SACL รายการการยกเลิก OLEDB32.dll

คุณสามารถใช้รายการ SACL OLEDB32.dll การปิดใช้งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ:คุณต้องเรียกใช้คำสั่งในฐานะผู้ดูแล
 • สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 รุ่นที่สนับสนุน
  ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  cacls " DB\oledb32.dll"/E/P Files\System\Ole Files\Common โปรแกรมทุกคน: N
 • สำหรับสนับสนุนรุ่นของ Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x 64 Edition และ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  cacls " DB\oledb32.dll"/E/P Files\System\Ole Files\Common โปรแกรมทุกคน: N

  cacls " \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"/E/P แฟ้มโปรแกรม (x86) ทุกคน: N
 • สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิต
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  "โปรแกรม Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" takeown/f

  icacls %TEMP%\oledb32.32.dll.TXT DB\oledb32.dll"/save Files\System\Ole Files\Common โปรแกรม"

  icacls everyone:(F) DB\oledb32.dll"/deny Files\System\Ole Files\Common โปรแกรม"
 • สำหรับสนับสนุนรุ่นของ Windows Vista x 64 Edition, Windows Server 2008 สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64 และ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  "โปรแกรม Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" takeown/f

  icacls %TEMP%\oledb32.32.dll.TXT DB\oledb32.dll"/save Files\System\Ole Files\Common โปรแกรม"

  icacls everyone:(F) DB\oledb32.dll"/deny Files\System\Ole Files\Common โปรแกรม"

  "แฟ้มโปรแกรม (x86) \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" takeown/f

  icacls \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"/save %TEMP%\oledb32.64.dll.TXT แฟ้มโปรแกรม (x86)"

  icacls "แฟ้มโปรแกรม (x86) \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"/deny everyone:(F)

ลักษณะพิเศษของ unregistering OLEDB32.dll

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล OLE DB จะไม่ทำงาน

วิธีการยกเลิกการแก้ปัญหานี้

เมื่อต้องการเลิกทำการแก้ปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

หมายเหตุ:คุณต้องเรียกใช้คำสั่งในฐานะผู้ดูแล
 • สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 รุ่นที่สนับสนุน
  ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  cacls " DB\oledb32.dll"/E/R Files\System\Ole Files\Common โปรแกรมทุกคน
 • สำหรับสนับสนุนรุ่นของ Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x 64 Edition และ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  cacls " DB\oledb32.dll"/E/R Files\System\Ole Files\Common โปรแกรมทุกคน

  cacls " \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll"/E/R แฟ้มโปรแกรม (x86) ทุกคน
 • สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิต
  ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  icacls "Files\Common โปรแกรม Files\System\Ole ฐานข้อมูล" / การคืนค่า %TEMP%\oledb32.32.dll.TXT
 • สำหรับสนับสนุนรุ่นของ Windows Vista x 64 Edition, Windows Server 2008 สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64 และ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  icacls "Files\Common โปรแกรม Files\System\Ole ฐานข้อมูล" / การคืนค่า %TEMP%\oledb32.32.dll.TXT

  icacls "แฟ้มโปรแกรม (x86) \Common Files\System\Ole ฐานข้อมูล" / การคืนค่า %TEMP%\oledb32.64.dll.TXT

วิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือ Windows รุ่น 64 บิต

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของ Windows ที่คุณกำลังทำงาน หรือไม่ ว่าจะรุ่น 32 บิตหรือ 64 บิตรุ่น เปิดข้อมูลของระบบ (Msinfo32.exe) และค่าที่ระบุไว้สำหรับการตรวจทานชนิดของระบบ. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้หรือคลิกเริ่มการค้นหา.
 2. ประเภท:msinfo32.exeจากนั้น กด ENTER
 3. ในข้อมูลระบบค่าสำหรับการตรวจทานชนิดของระบบ.
  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows การชนิดของระบบค่าx พีซีที่ใช้ x86.
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows การชนิดของระบบค่าx พีซีที่ใช้ x64.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
827218วิธีตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961051 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbregistry kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB961051 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961051

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com