MS09-008: תיאור של עדכון האבטחה עבור שרת DNS: 10 במרץ 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 961063 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-008. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

MS09-008 הוא תיקון לשרת DNS בלבד אשר מחליף את MS08-037. עם זאת, MS08-037 מורכב משני עדכונים, האחד לרכיב של שרת DNS ?(951746) והאחר לרכיב של לקוח DNS ?(951748). על כן, שני העדכונים נדרשים כדי שהשרתים של Windows יושפעו. לשם העקביות, יש להתקין את העדכונים בשרת של Windows אשר מארח את השירות של שרת DNS.

כדי להבהיר את הדרישות, אם אתה מתקין את העדכון לשרת DNS ?MS09-008 ?(961063), עדיין עליך להתקין את עדכון לקוח ה- DNS ?MS08-037? (951748) עבור רכיב לקוח ה- DNS של השרת.


עדכון זה קובע את הגודל של קובץ יומן אירועי DNS לערך ברירת המחדל של ?512 KB

לאחר התקנת עדכון DNS מספר (KB961063) המתואר בעלון האבטחה של Microsoft מספר MS09-008 במחשב המריץ Windows 2000 או Windows Server 2003, ייתכן שתגלה שגודל קובץ יומן אירועי DNS מאופס לערך ברירת המחדל של ?512 KB. כדי לשמור על הגודל הרצוי של קובץ יומן האירועים, עליך להגדיר מחדש את גודל קובץ יומן האירועים לאחר התקנת העדכון. לחילופין, תוכל לייצא את ערך הרישום לפני התקנת העדכון ואז לייבא את הערך לאחר התקנת העדכון.

למידע נוסף אודות ערך הרישום MaxSize REG_DWORD, בקר בדפי האינטרנט הבאים של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc976195(en-us).aspx


חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


כדי לקבוע את התצורה של ערך הרישום MaxSize, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על MaxSize ולאחר מכן לחץ על שנה.
 4. בתיבה נתוני ערך, הקלד את הערך הרצוי ולחץ על אישור. ערך ברירת המחדל הוא 0x80000? (?512 KB).
 5. צא מעורך הרישום. אין צורך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.
הערה במערכות מסוימות, ערך הרישום MaxSize עשוי להימצא באחד מהמיקומים הבאים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System

בעיות בצריכת משאבים

בעיות בצריכת משאבים מערכות של שרת Windows DNS עשויות להיתקל בגידול בצריכת משאבי זיכרון ומזהים ייחודיים (handle) במערכות שבהן מותקן עדכון האבטחה המתואר ב- MS08-037. אופן פעולה זה הוא צפוי בשל תכונת האקראיות של SocketPool שיושמה כדי לטפל בפגיעות אבטחה זו בשרתים מבוססי-Windows. היישום של עדכון האבטחה של שרת DNS שומר סדרה של יציאות. אחת מהיציאות נבחרת אקראית עבור כל שאילתת DNS יוצאת. החלטה עיצובית זו נובעת מהרצון לטפל בחששות לגבי ביצועים של שרתי DNS המטפלים ויוצרים מספר גדול באופן משמעותי של שאילתות בהשוואה ללקוחות מבוססי Windows. סדרת היציאות השמורות ששרת ה-DNS שומר נקראת "socket pool". כברירת מחדל, גודל ה- Socket Pool בשרתים מבוססי Windows הוא 2,500 רכיבי socket. כדי להגדיר גודל זה, שנה את ערך הרישום SocketPoolSize במפתח המשנה הבא ברישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\SocketPoolSize

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
956188 אתה נתקל בבעיות עם שירותי רשת מבוססי UDP לאחר התקנת עדכון אבטחה של שירות DNS Server מס' 953230 (MS08-037)

לפרטים נוספים, בקר בדף האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://blogs.technet.com/sseshad/archive/2008/12/03/windows-dns-and-the-kaminsky-bug.aspx

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200811:38x86
Dns.exe5.0.2195.7260335,12014-Feb-200900:24x86
Dnsperf.dll5.0.2195.715733,55214-Feb-200901:23x86
Dnsperf.hNot Applicable6,64230-Apr-200823:49Not Applicable
Dnsperf.iniNot Applicable11,59730-Apr-200823:49Not Applicable
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74414-Feb-200901:23x86
Sp3res.dll5.0.2195.72266,313,47205-Jan-200920:37x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200823:35x86
מידע על קבצים של Windows Server 2003 הערות
 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200613:52x86SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229150,52816-Oct-200814:40x86SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295449,53616-Feb-200909:12x86SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:32x86SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161256,51220-Jun-200819:24x86SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161333,82420-Jun-200815:59x86SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,85620-Jun-200810:13Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1GDR
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-Aug-200614:01x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229153,08816-Oct-200814:43x86SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295450,56016-Feb-200910:37x86SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:04x86SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161258,04820-Jun-200819:36x86SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161394,75220-Jun-200810:38x86SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,98420-Jun-200810:04Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329540,96016-Feb-200910:26x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460450,04816-Feb-200911:37x86SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:26x86SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460450,56016-Feb-200910:25x86SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:12x86SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64226-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59726-Apr-200804:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,11218-Dec-200816:53x86SP2SP2QFE
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229299,00817-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3295777,21617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161490,49617-Feb-200908:45x64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161703,48817-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161362,75217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229299,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3295779,26417-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161491,52017-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161829,95217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161363,13617-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329541,47217-Feb-200908:46x64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392291,84017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4460778,24017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51217-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68017-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:53x64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:53x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35217-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4460779,26417-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89617-Feb-200908:45x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80817-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443026,62417-Feb-200908:46x64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:46x86SP2SP2QFE\WOW
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3229582,65617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.32951,144,83217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161780,80017-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.31611,116,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161736,38417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295449,53617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44817-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3229584,19217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.32951,147,90417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62417-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161784,89617-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.31611,308,67217-Feb-200908:45IA-64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161737,02417-Feb-200908:46Not ApplicableSP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.329539,93617-Feb-200908:46IA-64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdns.exe5.2.3790.3295450,56017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47217-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.329540,96017-Feb-200908:46x86SP1SP1QFE\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392583,68017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.44601,146,88017-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77617-Feb-200908:50Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:50IA-64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:50x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19217-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.44601,148,41617-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64217-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59717-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50417-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41617-Feb-200908:45Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.443025,08817-Feb-200908:45IA-64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49617-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.443026,11217-Feb-200908:45x86SP2SP2QFE\WOW
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי ?.manifest וקבצי ?.mum המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף "פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008". קבצים אלה וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים אליהם הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי .cat נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft. התכונות של קבצי אבטחה אלה אינן מפורטות.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200818:54Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214510,46412-Feb-200905:55x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:22Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375510,46412-Feb-200905:40x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200720:59Not Applicable
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Jan-200817:58Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.18214638,46412-Feb-200906:05x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Jan-200811:24Not Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17918-Dec-200720:59Not Applicable
Dns.exe6.0.6001.22375638,46412-Feb-200906:14x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60918-Dec-200721:00Not Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,866
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_c6aca3d6a45fffd4e934fe93066c4091_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_447f9380e9f38e0e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc6a29c37c09523478029c458fd26687_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_d094d4e62d89207e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_4dff1a7dd69914a6.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_4e48d80aefe6756d.manifest
File versionNot Applicable
File size163,050
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_066a14114ee4a26acb7c28a6cf41c7d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_9ff7ca5caa1878eb.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c20126198fed1ad35d8ef004effa73c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_8a23539bb695dc6e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18214_none_aa1db6018ef685dc.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22375_none_aa67738ea843e6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size163,090
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb961063~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb961063_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)12-Feb-2009
Time (UTC)19:39
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 961063 - Last Review: יום שלישי 04 אוקטובר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbregistry KB961063

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com