ไม่สามารถเข้าใช้ร่วมกัน "ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน" เมื่อป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนที่จะ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือ 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ R2 Windows 2003, 2008 หรือ 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961293 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่ง::ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่เร็ว

เผยแพร่เร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ microsoft องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองถึง emerging หรือเฉพาะหัวข้อ หรือเป็น intended supplement ข้อมูลในฐานความรู้อื่น ๆ

อาการคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบนเครื่องไคลเอนต์ภายใต้สถานการณ์ที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ร่วมกัน:

 

1. เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดใช้งานร่วมกันจากเครื่องไคลเอนต์ หรือความพยายามที่แมปไดรฟ์ ดังกล่าว

จะช้ามาก ใช้เวลามากครั้งเพื่อเปิด หรือไม่เชื่อมต่อ   คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

"ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน"

 

2. \\domain.local หรือ \\servername \\IPAddress ไม่นำการแชร์ในนั้น

เซิร์ฟเวอร์ตัวเอง  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 

"ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน"

 

 

3. DCDIAG อาจล้มเหลวในการทดสอบที่แตกต่างกัน  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 

"ล้มเหลว ด้วย 64: ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน"

 

4. คุณไม่สามารถเรียกใช้ netdom แชนเนลที่ปลอดภัย netdom /resetpwd การใช้การตั้งค่าใหม่   คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 

"ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน"

 

5. ในกรณีหาก เซิร์ฟเวอร์ DHCP เซิร์ฟเวอร์ (DC) ไคลเอนต์อาจไม่ได้รับการกำหนดค่า IP จากเซิร์ฟเวอร์ Instead เหล่านี้อาจได้รับข้อ(Addressing IP ส่วนตัวอัตโนมัติapipa) ที่อยู่ เช่น 169.254.0.1

 

6. คุณอาจได้รับ id เหตุการณ์ 1058 ต่อไปนี้:

 

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv

ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี

ID เหตุการณ์: 1058

วัน: 1/22/2008

เวลา: 11:54:27 AM

ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT

คำอธิบาย::

Windows ไม่สามารถเข้าถึง gpt.ini แฟ้มสำหรับวัตถุนโยบายกลุ่ม CN = {31B2F340-016 D 11 D 2 - 945F -

00C04FB984F9 }, CN =นโยบาย CN =ระบบ DC = WTMe dia, DC =ภายในเครื่อง แฟ้มต้องมีอยู่

ที่ตั้ง<\\domain.local\sysvol\domain.local\polic></\\domain.local\sysvol\domain.local\polic>

\gpt.ini ies\ {31B2F340-016 D 11 D 2-945F-00C04FB984F9 } > ข้อมูลการกำหนดค่า (

ไม่สามารถอ่านจากตัวควบคุมโดเมน อย่างใดอย่างหนึ่งได้เนื่องจากเครื่องจักร

ไม่พร้อมใช้งาน หรือเข้าถึงถูกปฏิเสธ ). ล้มเลิกการประมวลผลนโยบายกลุ่ม

 

7. เกิดข้อผิดพลาด: “เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน ” เมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่านผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์
เกิดข้อผิดพลาด: “เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่ว่างที่จะประมวลผลการร้องขอ ” เมื่อพยายามที่จะเข้าร่วมโดเมนเซิร์ฟเวอร์ของ Windows8. เกิดข้อผิดพลาด: “ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ยอมรับเส้นทางเครือข่ายที่กำหนด ” หรือ “เส้นทางของแฟ้มหรือเครือข่ายไม่มี ” ได้รับเมื่อคัดลอกแฟ้มบนเครือข่ายไปจากเซิร์ฟเวอร์


9 ปัญหาการพิมพ์ (ไม่สามารถปรับปรุงที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์โดยใช้ DNS)


10 ความล้มเหลวในการจำลองแบบ AD


11. บริการคลัสเตอร์ล้มเหลวในการเริ่มต้น หรือไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่ของแฟ้มที่ใช้ร่วมกันแม้ว่าจะออนไลน์ตามการสแนปอินผู้ดูแลของคลัสเตอร์12 แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของรหัสเหตุการณ์ 4226 ธและ 2022 อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (จนถึงทุก 20 ถึง 30 วินาที)


สาเหตุ:ซึ่งมีสาเหตุจากการป้องกันปลายทางของ Symantec 11.0, Symantec ได้ระบุนี้เป็นปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว

การแก้ไขเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ติดต่อSymantec:เพื่อช่วยคุณด้วยการSymantec:ปลายทางProtectionซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของ Symantec
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เยี่ยมชม:http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007121216494948
ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::

 

วิธีที่ 1: ปรับปรุงสำเนาของ Symantec ปลายทางการป้องกันเป็นรุ่นล่าสุดพร้อมใช้งาน

Symantec ได้ระบุนี้เป็นปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว (จุดบกพร่อง) และมีการเผยแพร่มีการปรับปรุงโปรแกรมเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:

?http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007102613484948


 

วิธีที่ 2: เอา 11.0 ป้องกันปลายทางของ Symantec อยู่ทั้งหมด

โปรดทำตามเอกสาร Symantec หรือติดต่อ Symantec สนับสนุนการใช้วิธีการนี้ เมื่อต้องการเยี่ยมชม Symantec Symantec เว็บไซต์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งติดต่อ:

 

http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007101615023748

  http://service1.symantec.com/support/ent-security.nsf/854fa02b4f5013678825731a007d06af/5db8e519e16d42f2882573290005aa1d?OpenDocument

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งลูกค้า 11.0 Symantec ปลายทางการป้องกันด้วยวิธีแก้ไข การต่อไปนี้ของ Symantec เว็บไซต์:

 

http://www.symantec.com/business/support/endpointsecurity/customer_installations_issues_with_resolutions_int_112007_partner.pdf  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft:

961654 แฟ้มการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ที่ใช้ร่วมกันวางโดยไม่คาดคิดถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนที่จะ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือติดตั้ง 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec

  http://support.microsoft.com/kb/961654

948732 การใช้งานร่วมกันจะไม่ตอบสนองหลังจากเวลาบางอย่างใน Windows Server 2003- 2008 หรือ 2008 R2 คอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกใช้การป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนการ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือ 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec และคุณรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่าย

http://support.microsoft.com/kb/948732

953615 ไคลเอ็นต์ไม่สามารถรับ ip แอดเดรสจาก Windows Server 2003, 2008 หรือ 2008 R2 ใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP มีการป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนการ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือการป้องกันไวรัสของ Symantec 10.2installed

http://support.microsoft.com/kb/953615

923360 คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มบนเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใช้ Windows 2000 Server

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;923360

822219 ระบบของคุณหยุดการตอบสนอง คุณพบประสิทธิภาพการทำงานเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ที่ช้า หรือเกิดความล่าช้าเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;822219


Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information. The third-party products that this article discusses are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, about the performance or reliability of these products.

ปฏิเสธ

MICROSOFT AND/OR ITS SUPPLIERS MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY OR ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE DOCUMENTS AND RELATED GRAPHICS PUBLISHED ON THIS WEBSITE (THE “MATERIALS”) FOR ANY PURPOSE. THE MATERIALS MAY INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS AND MAY BE REVISED AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MICROSOFT AND/OR ITS SUPPLIERS DISCLAIM AND EXCLUDE ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND CONDITIONS WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, OR CONDITIONS OF TITLE, NON INFRINGEMENT, SATISFACTORY CONDITION OR QUALITY, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO THE MATERIALS.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961293 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmt KB961293 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961293

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com