การแก้ไข: ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS ไม่ใช่ลบข้อความจากคิว JMS หลังจากอะแดปเตอร์ได้รับข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วใน BizTalk Server 2006 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961346 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2:
 • คุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk Microsoft สำหรับ TIBCO องค์กรข้อความบริการ (EMS) เป็นอะแดปเตอร์รับ
 • คุณสามารถใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS จะสำรวจข้อมูลจากคิวบริการข้อความจาวา (JMS) บนเซิร์ฟเวอร์ TIBCO EMS
 • คุณตั้งค่าใช้ธุรกรรมพารามิเตอร์เป็น "ใช่" ในหน้าคุณสมบัติของตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS
ในสถานการณ์สมมตินี้ หลังจากตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS เสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับข้อความ ข้อความจะไม่ลบออกจากคิว JMS บนเซิร์ฟเวอร์ TIBCO EMS

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวัง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนกับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด ไม่มีดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน" ส่วนที่พร้อมใช้งาน"ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน การขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สนับสนุน หรือเมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชม ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด" ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีอะแดปเตอร์ BizTalk ของ Microsoft สำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์การที่ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องเริ่มต้นอินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ขั้นตอนที่ post-installation

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ค่ารีจิสทรีใหม่เรียกว่า DeleteAfterPoll จะพร้อมใช้งาน ค่ารีจิสทรี DeleteAfterPoll ระบุว่า ข้อความจะถูกลบออกจากคิว JMS หลังจากที่ได้รับเรียบร้อยแล้วมา โดยใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS

ถ้าคุณตั้งค่าใช้ธุรกรรมพารามิเตอร์การ"ใช่"ในหน้าคุณสมบัติของตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS และต้องการที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความจะถูกลบออกจากคิว JMS หลังจากที่ได้รับมา โดยใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\BizTalkAdapters\Config\Global\Adapters\TibcoEMS
 3. บนเครื่องการแก้ไขเมนู การชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 4. ชนิดDeleteAfterPollแล้ว กด Enter
 5. บนเครื่องการแก้ไขเมนู คลิกการปรับเปลี่ยน.
 6. ชนิดจริงเมื่อต้องการตั้งค่า

  บันทึกย่อ
  • ค่านี้จะเล็ก
  • ถ้าไม่มีค่ารีจิสทรี DeleteAfterPoll หรือ หากมีตั้งค่าใด ๆ อื่นนอกเหนือจากจริงข้อความจะไม่ถูกลบจากคิว JMS หลังจากข้อความจะได้รับ โดยใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS
 7. เริ่มระบบของอินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk ใหม่

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในวันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.biztalk.adapters.tibcoems.dll1.0.5018.075,64029 2008 Dec15:31x 86
หมายเหตุเนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ล่าสุดที่ สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยแฟ้มอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติมได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณตั้งค่าใช้ธุรกรรมพารามิเตอร์การไม่มีในหน้าคุณสมบัติของตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับอะแดปเตอร์ TIBCO EMS ข้อความจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากคิว JMS หลังจากที่ได้รับมา โดยใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ TIBCO EMS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa578375.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa559575.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961346 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
Keywords: 
kbbtsadapters kbautohotfix kbbiztalk2006r2sp1fix kbbug kbexpertiseinter kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB961346 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961346

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com