เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่งออกเป็นกล่องจดหมาย Exchange 2007 ไปยังแฟ้ม.pst และกำหนดตัวกรอง: "กล่องจดหมายส่งออก: ตรวจพบข้อผิดพลาดสำหรับ <username> (<smtp address="">) " </smtp> </username>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961347 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้การกล่องจดหมายส่งออกการส่งออกสินค้าจากกล่องจดหมาย Microsoft Exchange 2007 ไปยังแฟ้ม.pst โดยการใช้ตัวกรอง ส่งออกล้มเหลวสำหรับกล่องจดหมายบางอย่าง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยน:
กล่องจดหมายส่งออก: พบข้อผิดพลาดสำหรับ<username></username>(<smtp address=""></smtp>) เนื่องจาก: ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอน: ขณะย้ายข้อความ ไม่สามารถคัดลอกข้อความไปยังเก็บกล่องจดหมายปลายทางด้วยข้อผิดพลาด:
mapi หรือมีผู้ให้บริการที่ไม่ระบุ
ID ไม่: 00000000-0000-00000000 รหัสข้อผิดพลาด: -1056749164

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีรายการใด ๆ ในแฟ้ม.pst ที่อยู่ในนอกข้อจำกัดของตัวกรอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดข้อจำกัดที่ซึ่ง ชื่อเรื่องของข้อความเป็น "ทดสอบ บางข้อความที่มีเรื่องอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแฟ้ม.pst

หมายเหตุ:เรียกอีกอย่างว่าแฟ้ม.pst เป็นแบบ dumpster โฟลเดอร์ A dumpster โฟลเดอร์เก็บข้อความที่ถูกลบอย่างถาวรจนกว่าการล้างข้อมูลการจัดเก็บที่เกิดขึ้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง 8 Rollup การปรับปรุงสำหรับ Exchange 2007 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 8 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998579.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961347 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB961347 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961347

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com