MS09-029: ช่องโหว่ในโปรแกรมแบบอักษร OpenType ที่ฝังตัวอาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961371 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 029 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจมีปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • เว็บเพจที่ใช้แบบอักษรที่มีสตริงที่มีความยาวมากใน การชื่อ:แสดงตาราง ด้วยแบบอักษรเริ่มต้น
  • เอกสารที่ใช้แบบอักษรเหล่านี้จะแสดง ด้วยแบบอักษรเริ่มต้นเมื่อคุณพิมพ์ไว้ โดยใช้ตัวจัดคิวการพิมพ์
  • ความพยายามในการฝังแบบอักษรที่เป็นเซ็ตย่อย ในเอกสาร Microsoft Word หรืองานนำ เสนอของ PowerPoint Microsoft ล้มเหลว
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  978909แบบอักษรที่ไม่ถูกต้องปรากฏ ในเว็บเพจ ในเอกสาร Word ที่พิมพ์ออกมา หรือ ในงานนำเสนอ PowerPoint ที่พิมพ์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 961371
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 972270สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  972270ช่องโหว่ในโปรแกรมแบบอักษร OpenType ที่ฝังตัวอาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003, Print Spooler อาจมีปัญหา

  รุ่นปัจจุบันของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ช่วยแก้ปัญหานี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows 2000

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Windows 2000 ที่มี Service Pack 4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Fontsub.dll5.0.2195.731827-ก.ค.-200923:5781,168
T2embed.dll5.0.2195.731827-ก.ค.-200923:57165,136

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeโฟลเดอร์
Fontsub.dll5.1.2600.360729-ก.ค.-200904:5382,432SP2GDR
T2embed.dll5.1.2600.360729-ก.ค.-200917:23119,808SP2GDR
Fontsub.dll5.1.2600.360729-ก.ค.-200904:2081,920SP2QFE
T2embed.dll5.1.2600.360729-ก.ค.-200904:20119,808SP2QFE
Fontsub.dll5.1.2600.585329-ก.ค.-200904:3781,920SP3GDR
T2embed.dll5.1.2600.585329-ก.ค.-200904:37119,808SP3GDR
Fontsub.dll5.1.2600.585329-ก.ค.-200904:3081,920SP3QFE
T2embed.dll5.1.2600.585329-ก.ค.-200904:30119,808SP3QFE

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUโฟลเดอร์
Fontsub.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:18137,728x64SP2GDR
T2embed.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:18211,456x64SP2GDR
Wfontsub.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:1882,944x86SP2GDR\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:18119,808x86SP2GDR\WOW
Fontsub.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:24137,728x64SP2QFE
T2embed.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:24211,456x64SP2QFE
Wfontsub.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:2482,944x86SP2QFE\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:24119,808x86SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeโฟลเดอร์
Fontsub.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.08:1282,944SP2GDR
T2embed.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.08:12119,808SP2GDR
Fontsub.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.07:5082,944SP2QFE
T2embed.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.07:50119,808SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUโฟลเดอร์
Fontsub.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:18214,016IA-64SP2GDR
T2embed.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:18334,848IA-64SP2GDR
Wfontsub.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:1882,944x86SP2GDR\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.455929-ก.ค.-200900:18119,808x86SP2GDR\WOW
Fontsub.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:23214,016IA-64SP2QFE
T2embed.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:23334,848IA-64SP2QFE
Wfontsub.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:2382,944x86SP2QFE\WOW
Wt2embed.dll5.2.3790.455928 2009 ก.ค.22:23119,808x86SP2QFE\WOW

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
T2embed.dll6.0.6000.16870156,16015 2009 Jun15:29x86
T2embed.dll6.0.6000.21067156,16015 2009 Jun15:09x86
T2embed.dll6.0.6001.18272156,67215 2009 Jun15:24x86
T2embed.dll6.0.6001.22450156,67215 2009 Jun15:26x86
T2embed.dll6.0.6002.18051156,67215 2009 Jun14:53x86
T2embed.dll6.0.6002.22152156,67215 2009 Jun15:00x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215 2009 Jun13:03x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30415 2009 Jun15:20x86
Dciman32.dll6.0.6000.1687010,24015 2009 Jun15:21x86
Fontsub.dll6.0.6000.1687072,70415 2009 Jun15:22x86
Lpk.dll6.0.6000.1687024,06415 2009 Jun15:23x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:53x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun15:02x86
Dciman32.dll6.0.6000.2106710,24015 2009 Jun15:02x86
Fontsub.dll6.0.6000.2106772,70415 2009 Jun15:03x86
Lpk.dll6.0.6000.2106724,06415 2009 Jun15:04x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215 2009 Jun12:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402 พ.ย. 254909:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015 2009 Jun15:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1827272,70415 2009 Jun15:20x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219 2008 แจ07:34x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:56x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun15:19x86
Dciman32.dll6.0.6001.2245010,24015 2009 Jun15:19x86
Fontsub.dll6.0.6001.2245072,70415 2009 Jun15:20x86
Lpk.dll6.0.6001.2245023,55215 2009 Jun15:22x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411 2009 Apr06:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015 2009 Jun14:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1805172,70415 2009 Jun14:52x86
Lpk.dll6.0.6002.1805123,55215 2009 Jun14:52x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun12:45x86
Dciman32.dll6.0.6002.2215210,24015 2009 Jun14:58x86
Fontsub.dll6.0.6002.2215272,70415 2009 Jun14:58x86
Lpk.dll6.0.6002.2215223,55215 2009 Jun14:58x86

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
T2embed.dll6.0.6000.16870188,41615 2009 Jun15:44x64
T2embed.dll6.0.6000.21067188,41615 2009 Jun15:46x64
T2embed.dll6.0.6001.18272189,44015 2009 Jun15:46x64
T2embed.dll6.0.6001.22450189,44015 2009 Jun15:17x64
T2embed.dll6.0.6002.18051189,44015 2009 Jun15:12x64
T2embed.dll6.0.6002.22152189,44015 2009 Jun15:12x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08015 2009 Jun13:25x64
Atmlib.dll5.1.2.22648,12815 2009 Jun15:35x64
Dciman32.dll6.0.6000.1687014,33615 2009 Jun15:36x64
Fontsub.dll6.0.6000.1687097,28015 2009 Jun15:37x64
Lpk.dll6.0.6000.1687033,28015 2009 Jun15:39x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015 2009 Jun13:27x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12815 2009 Jun15:37x64
Dciman32.dll6.0.6000.2106714,33615 2009 Jun15:37x64
Fontsub.dll6.0.6000.2106797,28015 2009 Jun15:38x64
Lpk.dll6.0.6000.2106733,28015 2009 Jun15:40x64
Atmfd.dll5.1.2.226366,08015 2009 Jun13:17x64
Atmlib.dll5.1.2.22648,12815 2009 Jun15:41x64
Dciman32.dll6.0.6001.1800014,33619 2008 แจ08:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.1827296,25615 2009 Jun15:42x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819 2008 แจ08:02x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015 2009 Jun13:12x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12815 2009 Jun15:13x64
Dciman32.dll6.0.6001.2245014,33615 2009 Jun15:14x64
Fontsub.dll6.0.6001.2245096,25615 2009 Jun15:14x64
Lpk.dll6.0.6001.2245032,76815 2009 Jun15:15x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015 2009 Jun13:06x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12811 2009 Apr07:11x64
Dciman32.dll6.0.6002.1805114,33615 2009 Jun15:10x64
Fontsub.dll6.0.6002.1805196,25615 2009 Jun15:10x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819 2008 แจ08:02x64
Atmfd.dll5.1.2.227366,08015 2009 Jun13:03x64
Atmlib.dll5.1.2.22748,12815 2009 Jun15:08x64
Dciman32.dll6.0.6002.2215214,33615 2009 Jun15:09x64
Fontsub.dll6.0.6002.2215296,25615 2009 Jun15:10x64
Lpk.dll6.0.6002.2215232,76815 2009 Jun15:10x64
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215 2009 Jun13:03x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30415 2009 Jun15:20x86
Dciman32.dll6.0.6000.1687010,24015 2009 Jun15:21x86
Fontsub.dll6.0.6000.1687072,70415 2009 Jun15:22x86
Lpk.dll6.0.6000.1687024,06415 2009 Jun15:30x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:53x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun15:02x86
Dciman32.dll6.0.6000.2106710,24015 2009 Jun15:02x86
Fontsub.dll6.0.6000.2106772,70415 2009 Jun15:03x86
Lpk.dll6.0.6000.2106724,06415 2009 Jun15:09x86
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215 2009 Jun12:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402 พ.ย. 254909:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015 2009 Jun15:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1827272,70415 2009 Jun15:20x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219 2008 แจ07:32x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:56x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun15:19x86
Dciman32.dll6.0.6001.2245010,24015 2009 Jun15:19x86
Fontsub.dll6.0.6001.2245072,70415 2009 Jun15:20x86
Lpk.dll6.0.6001.2245023,55215 2009 Jun15:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411 2009 Apr06:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015 2009 Jun14:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1805172,70415 2009 Jun14:52x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211 2009 Apr06:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun12:45x86
Dciman32.dll6.0.6002.2215210,24015 2009 Jun14:58x86
Fontsub.dll6.0.6002.2215272,70415 2009 Jun14:58x86
Lpk.dll6.0.6002.2215223,55215 2009 Jun15:00x86
T2embed.dll6.0.6000.16870156,16015 2009 Jun15:29x86
T2embed.dll6.0.6000.21067156,16015 2009 Jun15:09x86
T2embed.dll6.0.6001.18272156,67215 2009 Jun15:24x86
T2embed.dll6.0.6001.22450156,67215 2009 Jun15:26x86
T2embed.dll6.0.6002.18051156,67215 2009 Jun14:53x86
T2embed.dll6.0.6002.22152156,67215 2009 Jun15:00x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
T2embed.dll6.0.6001.18272401,92015 2009 Jun15:29IA-64
T2embed.dll6.0.6001.22450401,92015 2009 Jun15:11IA-64
T2embed.dll6.0.6002.18051401,92015 2009 Jun14:40IA-64
T2embed.dll6.0.6002.22152401,92015 2009 Jun15:02IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226763,90415 2009 Jun13:04IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22692,16019 2008 แจ08:24IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419 2008 แจ08:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.18272196,60815 2009 Jun15:24IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819 2008 แจ08:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90415 2009 Jun12:58IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16015 2009 Jun15:05IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.2245029,18415 2009 Jun15:05IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.22450196,60815 2009 Jun15:06IA-64
Lpk.dll6.0.6001.2245068,60815 2009 Jun15:07IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90415 2009 Jun12:40IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16011 2009 Apr06:59IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419 2008 แจ08:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.18051196,60815 2009 Jun14:38IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819 2008 แจ08:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.227763,90415 2009 Jun12:46IA-64
Atmlib.dll5.1.2.22792,16015 2009 Jun14:55IA-64
Dciman32.dll6.0.6002.2215229,18415 2009 Jun14:56IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.22152196,60815 2009 Jun14:57IA-64
Lpk.dll6.0.6002.2215268,60815 2009 Jun14:58IA-64
Atmfd.dll5.1.2.226289,79215 2009 Jun12:52x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30402 พ.ย. 254909:46x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015 2009 Jun15:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1827272,70415 2009 Jun15:20x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219 2008 แจ07:32x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:56x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun15:19x86
Dciman32.dll6.0.6001.2245010,24015 2009 Jun15:19x86
Fontsub.dll6.0.6001.2245072,70415 2009 Jun15:20x86
Lpk.dll6.0.6001.2245023,55215 2009 Jun15:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:42x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30411 2009 Apr06:28x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015 2009 Jun14:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1805172,70415 2009 Jun14:52x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211 2009 Apr06:26x86
Atmfd.dll5.1.2.227289,79215 2009 Jun12:45x86
Atmlib.dll5.1.2.22734,30415 2009 Jun12:45x86
Dciman32.dll6.0.6002.2215210,24015 2009 Jun14:58x86
Fontsub.dll6.0.6002.2215272,70415 2009 Jun14:58x86
Lpk.dll6.0.6002.2215223,55215 2009 Jun15:00x86
T2embed.dll6.0.6001.18272156,67215 2009 Jun15:24x86
T2embed.dll6.0.6001.22450156,67215 2009 Jun15:26x86
T2embed.dll6.0.6002.18051156,67215 2009 Jun14:53x86
T2embed.dll6.0.6002.22152156,67215 2009 Jun15:00x86

ข้อมูลของแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,385
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,785
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,740
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,438
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,738
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,435
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,540
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,942
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,382
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,783
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,743
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,442
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,378
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,092
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,913
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,630
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,755
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,468
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,220
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,930
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,220
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,930
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,417
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,436
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,357
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,376
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,939
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,978
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,961
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,004
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,672
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,699
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,679
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,710
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,939
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,978
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,691
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,722
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,411
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,414
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,969
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2f0e46994dfe0dd2a07bf8a4caffcdca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_68ddb407760e3091.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม691
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_38a82240dd08aea1b0cf622b2ec228d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_921e67a18b8b520e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม691
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_42cfcf23f00221a5472d285e93c750dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_dec08196580fd6de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_664746cb29b0bd52900744df15dc660a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_66bc754291591bda.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม691
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7bfd5b02408765391ea22348cf874d46_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_096c8975c401e760.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_874f35193b7fb5d56a9c969d9fcc0ccd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e501dce6a69f951a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a1005819abfa6444aca1e2a60ab2e6c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_933a555b1834b85c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a6d91ee5522012904fe58038028178d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d719394401db76b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม691
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_b93e3d36af644ffc70097cea081f00da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_6e06d4b3cdd8bd8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d5c114d72abe65c8c31aa97724ff2a74_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b6b169ab83cc0d9a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม691
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d6b808fc686a0715a8e1945a7fddd2e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d95ae60bb1df6565.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม691
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e359ab757ffb5efd3436b49d5b677820_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_b9ab391d7a5fd47d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b38e38f92205f4f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_b4297fd83b155d73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b57678331f2ab896.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b613b6283839eaf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7718b8f1c41b9a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fc28a4355e72c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a7a12e2a5d988a40.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,671
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a83c750976a7f2bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,671
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a9896d645abd4ddf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,391
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_aa26ab5973cc8040.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,671
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ab8480c057d44ef1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,391
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_ac0f1dd570f10812.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,671
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_00c4e8a2184a23214bf3b097ac3bd3d4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8112955ad5ed7f71.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม693
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_05f9b1f4cb340145720c858cbc2b557e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_50e93ae337cbb410.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม693
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_061e67d72f3753b50404ff30c83cbf89_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2f921e07a85afa25.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,050
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_09ac24be27d4c35a4aa078ca99d92912_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_76f55f2e555ba652.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,050
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_13e2ba3c794cb739b44c127fc020b128_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_739caf043828e1ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,030
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_178a0b827d1e50f4eca2af496b036e55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_729752d0ca1ff2db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,030
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_23d25c0226e79a3c6d125fae692d46ea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_d9dfd05779a12cde.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,050
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_29a09b5de48ebd3ffa4c4216182f2c6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b1ce5b05b5cf24dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,030
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_76e3e64fa0530e62461e5e7a690a143d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b6b584712dd5ec4b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,030
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_d512dc180de4590ec32e751729014c57_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a24c2721b58941ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,050
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b5781c291f28c192.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,499
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b6155a1e3837f3f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,499
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7732f851c3fc2a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,499
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fdcc9a355c7bc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,499
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a98b115a5abb56db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,400
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_aa284f4f73ca893c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,680
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ab8624b657d257ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,400
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_ac10c1cb70ef110e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,680
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,743
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,442
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,808
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,653
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,953
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,870
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,973
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,915
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,270
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,196
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,271
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,196
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,516
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,539
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,684
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,715
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,784
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,819
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,696
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,727
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,416
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,424
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,698
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0ffcb33a477b8110.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม13,145
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1099f12f608ab371.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,367
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_11f7c69644928222.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม13,145
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_128263ab5daf3b43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,367
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b57678331f2ab896.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b613b6283839eaf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7718b8f1c41b9a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fc28a4355e72c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_003160ff51677690f20dc6d571765e4a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_23bfb67092993471.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_26ad9e359f49ca143b509bb6aab024f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e38b50e324eb333f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_290128e704851046117be5dcec4f78ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_4b353b35496797e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_43ccf4f8b146394cae7985c1c8a1f28c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_60e5289534b6a185.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_43dbe06136fa492b28300250ad85560d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_43860badf19ece66.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_56ffac6c905e024f874a5fe523b12113_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_c8d402b0ff16cae0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,032
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_6da1d77850ff84badadf726d0e781c1a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_c3b394ecd1325d49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_81a48a031b3066775b18448a7e1aa47e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b247ae0f954220af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,032
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a1ce75f878cebde946ea2ad04b66bbe8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_6731fd1001ef50f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,032
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_abe9906076a365ddb7e6b0a8217321da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_8d3f8d620c98a7bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b3e606be9fb37941957d8245a45ff882_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_18447e23d775cf50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,032
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c3afff87fd8ea0b587c550e2e17b4227_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4c39abc8548c32a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c567957eaf5decdc39f2d8c58b7f8aa2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a7d8aaf446adad8a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c6a7151ac3bc0ee3891df6b4ca5e0b9b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0c5ae2a964a30d99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,032
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_d056d043ce14b00af77c35d2d09239e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_9152f07e68ac5f7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e8904d366f89a9fdfe3bd72835f3da41_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_08169e645bfe9199.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,032
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0facd47cda63662d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,514
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_10481b5bf372cea9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,514
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)03:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_119513b6d78829cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,514
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_123251abf0975c2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,514
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_13902712d49f2ade.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,514
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_141ac427edbbe3ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,514
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_03bfc9ae15f5fb76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,689
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_045b108d2f0563f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,689
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)03:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_05a808e8131abf15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,409
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_064546dd2c29f176.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,689
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_07a31c441031c027.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,409
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_082db959294e7948.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,689
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,818
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,669
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,750
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,452
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,748
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,449
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,975
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,828
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,815
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,667
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,958
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,878
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,601
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,536
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,139
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,086
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,979
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,922
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,441
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,372
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb961371_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,441
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb961371 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,372
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,365
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,384
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,953
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,992
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,973
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,016
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,684
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,711
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,689
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,720
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,953
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,992
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,732
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,428
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,447
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb961371_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.4.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,441
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,001
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0e1474004a56bd71.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,367
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0eafbadf636625ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,367
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0ffcb33a477b8110.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม13,145
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1099f12f608ab371.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,367
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_11f7c69644928222.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม13,145
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)14:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_128263ab5daf3b43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,367
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_b38e38f92205f4f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_b4297fd83b155d73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b57678331f2ab896.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_b613b6283839eaf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b7718b8f1c41b9a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างแบบอักษรแบบ embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b7fc28a4355e72c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961371 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB961371 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961371

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com