ลบค่าเริ่มต้นบางข้อความใน Forefront Security สำหรับ Exchange Server อาจหลอกผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบถือว่า มีข้อผิดพลาด หรือมีพบไวรัส

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961385 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server ในปัจจุบัน ใช้ข้อความลบค่าเริ่มต้นต่อไปนี้:
 • CorruptedCompressedFile
 • CorruptedCompressedUuencodeFile
 • EncryptedCompressedFile
 • ขนาดที่บีบอัด exceedingly
 • ExceedinglyInfected
 • ExceedinglyNested
 • โครงสร้างโฟลเดอร์ exceedingly ซ้อนกัน
 • LargeInfectedContainerFile
 • UnReadableCompressedFile
 • UnWritableCompressedFile
Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความการลบค่าเริ่มต้นเหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายชนิดของแฟ้มที่พบประกอบด้วยการบีบอัดแน่นอน ลักษณะหน้าที่ Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความการลบค่าเริ่มต้นเหล่านี้อาจหลอกผู้ใช้หรือ ผู้ดูแลยังมีข้อผิดพลาดหรือมีไวรัส พบ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Forefront Security สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ Exchange ด้วย Service Pack 2 Service pack นี้ช่วยให้ผู้ดูแล ข้อความที่ลบค่าเริ่มต้นกำหนดด้วยตนเอง โดยใช้รีจิสทรี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server ด้วย Service Pack 2
สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับเปลี่ยน รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2 คุณสามารถกำหนดข้อความเอง โดยการสร้างรายการรีจิสทรีของสายอักขระต่อไปนี้ด้วยตนเอง:
 • OverrideCorruptedCompressedFile
 • OverrideCorruptedUuencode
 • OverrideCorruptedCompressedFile
 • OverrideEncyptedCompressedFile
 • OverrideExceedinglyInfected
 • OverrideExceedinglyNested
 • OverrideFragmentedMessage
 • OverrideLargeInfectedContainerFile
 • OverrideScanTimeExceeded
 • OverrideUnReadableCompressedFile
 • OverrideUnWritableCompressedFile
 • OverrideIllegalMimeHeader
คุณสามารถสร้างรายการรีจิสทรีเหล่านี้ในสายอักขระในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
 • สำหรับคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต:
  เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Forefront เซิร์ฟเวอร์ Security\Exchange
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ 64 บิต
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Forefront เซิร์ฟเวอร์ Security\Exchange
หลังจากที่คุณสร้างรายการรีจิสทรี แก้ไขค่าประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานการบริการใด ๆ หลังจากที่คุณสร้าง และแก้ไขสิ่งเหล่านี้ รายการรีจิสทรี

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961385 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Service Pack 1
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbmt KB961385 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961385

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com