คุณไม่สามารถเข้าร่วมในรุ่น Beta 7 Windows ใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta มีโดเมนที่มีอยู่ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961402 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลรุ่น Beta
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 Beta หรือใช้ Windows Server 2008 R2 Beta คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ความพยายามในการเพิ่มคอมพิวเตอร์นี้เข้าโดเมน.com <domain_name>ล้มเหลว พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง</domain_name>
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณพยายามเข้าร่วมกับ Windows 7 ใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ในโดเมนที่มีอยู่ โดยใช้การคุณสมบัติของระบบอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ การNetdom.exeคำสั่ง การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ การDjoin.exeคำสั่ง หรือกลไกอื่น
 • คุณพยายามที่จะใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (Dcpromo.exe) เพื่อติดตั้งบริการโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก
นอกจากนี้ ข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Netsetup.log บนคอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามที่จะเพิ่มไปยังโดเมน
12/23/2008 16:06:19:419 NetpSetLsaPrimaryDomain: for 'northwindtraders' status: 0xc000000d
12/23/2008 16:06:19:419 NetpJoinDomainLocal: status of setting LSA pri. domain: 0x57
12/23/2008 16:06:19:419 NetpJoinDomainLocal: initiating a rollback due to earlier errors
12/23/2008 16:06:19:419 NetpLsaOpenSecret: status: 0x0
12/23/2008 16:06:19:419 NetpJoinDomainLocal: rollback: status of deleting secret: 0x0
12/23/2008 16:06:19:419 NetpClearFullJoinState: Removing cached state from the registry...
12/23/2008 16:06:19:419 NetpClearFullJoinState: Status of deleting join state key 0x0
12/23/2008 16:06:19:419 NetpMarkLastFullJoinAttempt: No offline domain join information found, FinishJoin key not found.
12/23/2008 16:06:19:419 NetpCompleteOfflineDomainJoin: An error occured while completing the offline join action, the action can be tried again. The error code was: 0x57.
12/23/2008 16:06:19:419 NetpCompleteOfflineDomainJoin: status: 0x57
12/23/2008 16:06:19:419 NetpDoDomainJoin: status: 0x57
หมายเหตุ
 • 0x57 แปลเพื่อ ERROR_INVALID_PARAMETER
 • แฟ้ม Netsetup.log จะอยู่ในเส้นทางต่อไปนี้:
  % systemroot\debug

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีมากกว่า 15 อักขระก่อนจุด(.)ชื่อโดเมนระบบชื่อโดเมน (DNS)

เลือกชื่อโดเมนตัวอย่างต่อไปนี้:
 • Northwindtraders.com ได้ 16 อักขระก่อนจุด ดังนั้น ชื่อโดเมนนี้ส่งกลับข้อผิดพลาด
 • Contoso.com มีอักขระ 7 ก่อนจุด ดังนั้น ชื่อโดเมนนี้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
 • Fabrikam.treyresearch.litwareinc.com ยังก่อนจุด 8 ตัว ดังนั้น ชื่อโดเมนนี้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7 Beta หรือ Windows Server 2008 R2 Beta

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Beta 7 ของ Windows
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Netjoin.dll6.1.7000.4107157,18424 2008 ธ.ค.00:15x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่น Windows 7 Beta และ Windows Server 2008 R2 Beta
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Netjoin.dll6.1.7000.4107183,29624 2008 ธ.ค.02:26x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2 Beta
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Netjoin.dll6.1.7000.4107305,66424 2008 ธ.ค.01:18x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961402 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Beta
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB961402 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961402

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com