แฟ้มที่ใช้ร่วมกันการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 วางโดยไม่คาดคิดถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนที่จะ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือติดตั้ง 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961654 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณพยายามเข้าถึงการแชร์แฟ้มเครือข่ายที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, 2008 หรือ 2008 R2 อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ แฟ้มการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกันที่วางเป็นระยะ ๆ หลังครู่ และจากนั้น เครือข่ายใช้ร่วมกันจะไม่ตอบสนอง

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:

รหัสเหตุการณ์: 4226
แหล่งที่มา: Tcpip
ข้อความ: TCP / IP ได้ถึงขีดจำกัดของการรักษาความปลอดภัย imposed จำนวน concurrent TCP (สมบูรณ์) เชื่อมต่อความพยายามในการ

รหัสเหตุการณ์: 2022
แหล่งที่มา: เซิร์ฟเวอร์
ข้อความ: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถค้นหาการเชื่อมต่อที่ว่างตัวเลขเวลาในการล่าสุดตัวเลขวินาที


หมายเหตุ:เหตุการณ์ 2022 อาจเกิดขึ้นทุก ๆ 20 ถึง 30 วินาที

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ Windows Server กำลังทำงานบางรุ่น 11 ป้องกันปลายทางหรือ 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec บางแฟ้มฟิลเตอร์ไดรเวอร์ เช่น Srtsp.sys หรือ Srtsp64.sys อาจทำให้เกิดปัญหานี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ โดยของ Symantec เมื่อต้องการปรับรุ่นซอฟต์แวร์เพื่อรุ่นล่าสุดของการป้องกันปลายทางของ Symantec 11.0.4202.75 (MR4 MP2) หรือการป้องกันไวรัสของ Symantec สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่บทความต่อไปนี้ของ Symantec Knowledge Base:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007102613484948
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่ไปที่เว็บไซต์ของ Symantec ต่อไปนี้::
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007121216494948
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มที่เชื่อมต่อจากไคลเอนต์ที่แตกต่างกันไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 ที่ใช้ร่วมกันเป็นระยะ ๆ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://blogs.technet.com/networking/archive/2008/07/10/intermittent-file-sharing-connectivity-from-various-clients-to-a-windows-server-2008-server.aspx


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft:

ไม่สามารถ 961293 เพื่อเข้าใช้ร่วมกัน "ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน" เมื่อป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนที่จะ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือ 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ R2 Windows 2003, 2008 หรือ 2008

http://support.microsoft.com/kb/961293

961654 แฟ้มการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ที่ใช้ร่วมกันวางโดยไม่คาดคิดถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันปลายทางของ Symantec ก่อนที่จะ 11.0.4202 (MP2 MR4) หรือติดตั้ง 10.2 ป้องกันไวรัสของ Symantec

http://support.microsoft.com/kb/961654

ไคลเอ็นต์ 953615 ไม่สามารถรับ ip แอดเดรสจากใน Windows Server 2003 ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ DHCP ตาม ด้วย 11.0 ป้องกันปลายทางของ Symantec

http://support.microsoft.com/kb/953615

923360 คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มบนเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใช้ Windows 2000 Server

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;923360

822219 ระบบของคุณหยุดการตอบสนอง คุณพบประสิทธิภาพการทำงานเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์ที่ช้า หรือเกิดความล่าช้าเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม


http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;822219

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961654 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb kbmt KB961654 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961654

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com