หลังจากที่คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สมาชิกกลุ่มการจำลองแบบ DFS ใน Windows Server 2003 R2 อีกครั้ง จำลองแบบเริ่มต้นไม่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก และการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบถูกจำลองแบบไปคู่การจำลองแบบอื่นอย่างไม่คาดคิด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961655 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2 คุณต้องลบเซิร์ฟเวอร์สมาชิกจากกลุ่มการจำลองแบบกระจายแฟ้มระบบ (DFS) หลังจากที่มีบันทึกเหตุการณ์ ID 4010 ในล็อกการจำลองแบบ DFS บนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก เปลี่ยนเนื้อหาในโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก จากนั้น คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สมาชิกกลับไปยังกลุ่มการจำลองแบบ DFS โดยใช้โฟลเดอร์ถูกจำลองแบบเดียวกัน ในสถานการณ์สมมตินี้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ไปยังโฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบถูกจำลองแบบโดยไม่คาดคิดไปยังเซิร์ฟเวอร์สมาชิกอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คุณคาดว่าการจำลองแบบเริ่มต้นเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สมาชิกแทนการลบทิ้ง

เมื่อคุณต้องการไม่รวมเซิร์ฟเวอร์สมาชิกกลุ่มการจำลองแบบ DFS ชั่วคราว เราขอแนะนำให้ คุณปิดการใช้งานเซิร์ฟเวอร์บนแท็บในแบบ DFS สแน็ปอินการจัดการการเป็นสมาชิก ถ้าคุณต้องการรวมเซิร์ฟเวอร์สมาชิกในกลุ่มการจำลองแบบ DFS ในภายหลัง คุณสามารถเพียงเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สมาชิกได้โดยไม่ต้องพบกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้

หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า คุณควรใช้วิธีที่ 1

วิธีที่ 2: รอมากกว่า 60 วันการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สมาชิกเมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการจำลองแบบ DFS

เมื่อคุณลบเซิร์ฟเวอร์สมาชิกออกจากกลุ่มการจำลองแบบ DFS เซิร์ฟเวอร์สมาชิกจะถูกกำหนด โดยค่าสถานะตาม 60 วันในฐานข้อมูลจำลองแบบ DFS ถ้าเซิร์ฟเวอร์สมาชิกถูกเพิ่มลงในกลุ่มการจำลองแบบ DFS ภายในรอบระยะเวลานี้ 60 วัน ค่าสถานะตามนี้จะถูกลบออก และจะมีใช้วัตถุเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมสำหรับเซิร์ฟเวอร์สมาชิกนี้ในฐานข้อมูลจำลองแบบ DFS ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์สมาชิกจะไม่ดำเนินการการจำลองแบบเริ่มต้น และเนื้อหาในโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบจำลองแบบโดยไม่คาดคิด

วิธีที่ 3: อย่าเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบ

หลังจากที่คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สมาชิกอีกครั้ง เนื้อหาในโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบที่ใหม่กว่าบนคู่การจำลองแบบอื่นๆ จะถูกจำลองแบบโดยไม่คาดคิด ดังนั้น ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบเป็นรุ่นเก่ากว่าข้อมูลบนคู่การจำลองแบบอื่นก่อนที่คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สมาชิกอีกครั้ง เพื่อให้บรรลุนี้ อย่าเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่จำลองแบบแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่คุณต้องการเพิ่มอีกครั้งในภายหลัง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961655 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มีนาคม 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB961655 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961655

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com