คุณไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรใช้แฟ้มร่วมกันที่มีอยู่บน Windows Server 2003 คลัสเตอร์เข้าแทนที่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961657 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในคลัสเตอร์เข้าแทนที่ของ Windows Server 2003 คุณอาจ พบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้

หมายเหตุ นอกจากนี้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" นำไปใช้กับสถานการณ์ของคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่ ซึ่งคุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน

อาการ 1

ไม่คุณสามารถเข้าถึงอยู่ที่ใช้ร่วมกันแฟ้มทรัพยากรแม้เหล่านี้ ทรัพยากรมีออนไลน์ตามสแนปอินผู้ดูแลคลัสเตอร์ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
วัน: วัน
เวลา: เวลา
แหล่งที่มา: ClusSvc
ชนิด: ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ ID: 1055
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อเซิร์ฟเวอร์
คำอธิบาย:
แฟ้มที่ใช้ร่วมกันของคลัสเตอร์ ทรัพยากร 'ดัง' ล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะ ที่ รหัสข้อผิดพลาดคือ 64

อาการ 2

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในคำ Cluster.log แฟ้ม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
00000930.00000af8::{2003/01/01 23:00:00.001 } แฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ดัง: มีโลโก้แบบออฟไลน์ การใช้ร่วมกัน ข้อผิดพลาด = 64
แฟ้มที่ใช้ร่วมกันของ 00000930.00000934::{2003/01/01 23:00:00.001 } ดัง: มีโลโก้แบบออฟไลน์ การใช้ร่วมกัน ข้อผิดพลาด = 64

คลิกเริ่มต้น รัน cmd.exe
ชนิด "สุทธิ HelpMsg 64 "
"ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
คำอธิบาย: ทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันแฟ้ม 'ดัง' ล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะ ข้อผิดพลาด รหัสคือ 32

คลิกเริ่มต้น รัน cmd.exe
ชนิด "สุทธิ HelpMsg 32 "
ไม่ "กระบวนการสามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยอื่น ขั้นตอน

อาการ 3

คุณไม่สามารถเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันภายในเครื่อง

สาเหตุ

เมื่อบริการคลัสเตอร์ (ClusSvc.exe) ไม่สามารถทำการทดสอบIsAliveกับทรัพยากรใช้แฟ้มร่วมกัน มีบันทึกเหตุการณ์ ID 1055 โดยทั่วไป การทดสอบIsAliveล้มเหลวเนื่องจากบริการคลัสเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อไปนี้ บริการ server (Srv.sys) บริการ Server จะไม่สามารถเป็นสาเหตุของความล้มเหลวนี้ เมื่อต้องติดตามความต้องการสำหรับสินค้าทำงานของเครือข่ายที่ชั้นของเครือข่าย คิวส่งกระแสข้อมูลของ I/O

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทดสอบ IsAlive ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความ ใน Microsoft Knowledge Base:
914458ลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน LooksAlive และ IsAlive สำหรับทรัพยากรที่มีอยู่ในคอมโพเนนต์ของ Windows Server 2003 Clustering เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
คุณอาจพบอาการเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งของ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • เวลาตอบรับดิสก์เพื่อที่ทำให้เกิดกระแสข้อมูล i/o ของดิสก์ที่ช้า เพิ่ม (นี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการต่าง ๆ)
 • มีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้การโหลดสูง
 • โปรแกรมประยุกต์หรือบริการทำให้มีการชะงักงันในเซิร์ฟเวอร์ บริการ
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนเซิร์ฟเวอร์จะล้าสมัย ตัวอย่างเช่น การ ไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายนั้นล้าสมัย
 • โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โปรแกรมควบคุมของตัวกรองระบบแฟ้มได้ ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไป ใช้ระบบแฟ้มโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ โปรแกรมควบคุมตัวกรอง:
  • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
  • โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูล
  • โปรแกรมประยุกต์การจัดการโควต้า
 • มีแนบอุปกรณ์เทปบนเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเดียวกัน เครือข่าย (SAN) ที่ใช้คลัสเตอร์ ลดลงไดรเวอร์ของอุปกรณ์เทป ความยาวคิวดิสก์บนซานฟรานซิสโก การกระทำนี้มีผลกับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่มี แนบซานฟรานซิสโก คุณสามารถเพิ่มความยาวคิวของดิสก์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ สถานการณ์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุ นอกจากนี้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" นำไปใช้กับสถานการณ์ของคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่ ซึ่งคุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอน 1: การปรับแต่งบริการเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องเพิ่มกำลังการผลิต

หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีมากกว่า 1.5 กิกะไบต์ (GB) หน่วยความจำของระบบ หรือ ให้ไป "ขั้นตอนที่ 2: การปรับแต่งการบริการเวิร์กสเตชันที่จะ ส่วนเพิ่มกำลังการผลิต"

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ ใช้หนึ่งตัว วิธีการดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้, ชนิด regedit.exeแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหา และจากนั้น คลิกขวา คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. สร้างรายการรีจิสทรี MaxFreeConnections จากนั้น ตั้งค่า ค่ากับ 1000 (เลขฐานสิบหก) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด MaxFreeConnectionsและ จากนั้น กด ENTER
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 1000 ภายใต้ ข้อมูลค่าแล้ว คลิก ตกลง.
 4. สร้างรายการรีจิสทรี MinFreeConnections จากนั้น ตั้งค่า ค่าที่เป็น 64 (เลขฐานสิบหก) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด MinFreeConnectionsและ จากนั้น กด ENTER
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 64 ภายใต้ ข้อมูลค่าแล้ว คลิก ตกลง.
 5. สร้างรายการรีจิสทรี MaxRawWorkItems จากนั้น ตั้งค่านี้ ค่าเป็น 200 (เลขฐานสิบหก)
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด MaxRawWorkItemsแล้ว กด ENTER
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 200 ภายใต้ ข้อมูลค่าแล้ว คลิก ตกลง.
 6. สร้างรายการรีจิสทรี MaxWorkItems จากนั้น ตั้งค่านี้ ค่าเป็น 2000 (เลขฐานสิบหก)
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด MaxWorkItemsแล้ว กด ENTER
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 2000 ภายใต้ ข้อมูลค่าแล้ว คลิก ตกลง.
 7. สร้างรายการรีจิสทรี MaxMpxCt และจากนั้น ตั้งค่าเป็น 800 (เลขฐานสิบหก)
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด MaxMpxCtจากนั้น กด ป้อน
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 800 ภายใต้ ข้อมูลค่าแล้ว คลิก ตกลง.

วิธีที่ 2

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้, ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิกตกลง.
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางลงในแผ่นจดบันทึก:
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
  "MaxFreeConnections"=dword:00001000
  "MinFreeConnections"=dword:00000064
  "MaxRawWorkItems"=dword:00000200
  "MaxWorkItems"=dword:00002000
  "MaxMpxCt"=dword:00000800
 3. บันทึกแฟ้มเป็นชนิดแฟ้ม.reg และจบการทำงานแล้ว แผ่นจดบันทึก
 4. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งแฟ้มเพื่อนำเข้าเหล่านี้ การตั้งค่ารีจิสทรี

ขั้นตอนที่ 2: การปรับแต่งบริการเวิร์กสเตชันเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้, ชนิด regedit.exeแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหา และจากนั้น คลิกขวา คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
 3. สร้างรายการรีจิสทรี MaxCmds และจากนั้น ตั้งค่าเป็น 1000 (เลขฐานสิบหก)
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด MaxCmdsจากนั้น กด ป้อน
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 1000 ภายใต้ ข้อมูลค่าแล้ว คลิก ตกลง.

วิธีที่ 2

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้, ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิกตกลง.
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางลงในแผ่นจดบันทึก:
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
  "MaxCmds"=dword:00001000
 3. บันทึกแฟ้มเป็นชนิดแฟ้ม.reg และจบการทำงานแล้ว แผ่นจดบันทึก
 4. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งแฟ้มเพื่อนำเข้าเหล่านี้ การตั้งค่ารีจิสทรี

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานการตั้งค่ารายการรีจิสทรี SessTimeout สำหรับบริการเวิร์กสเตชัน

หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนนี้เฉพาะเมื่อคุณได้รับการกระจายแฟ้มระบบ (DFS) ใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้, ชนิด regedit.exeแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหา และจากนั้น คลิกขวา คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
 3. สร้างรายการรีจิสทรี SessTimeout และตั้งค่าแล้ว เมื่อต้องการ 300 (ฐานสิบ)
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด SessTimeoutจากนั้น กด ป้อน
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบ ภายใต้ ฐานชนิด 300 ภายใต้ ข้อมูลค่าแล้ว คลิก ตกลง.

วิธีที่ 2

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้, ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิกตกลง.
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางลงในแผ่นจดบันทึก:
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
  "SessTimeout"=dword:0000012c
 3. บันทึกแฟ้มเป็นชนิดแฟ้ม.reg และจบการทำงานแล้ว แผ่นจดบันทึก
 4. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งแฟ้มเพื่อนำเข้าเหล่านี้ การตั้งค่ารีจิสทรี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีจิสทรี SessTimeout รายการ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
102067ข้อมูล SESSTIMEOUT

ขั้นตอนที่ 4: การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน I/O ของดิสก์

ดิสก์ที่จะทำการค้นเพิ่มเติมข้อมูลหาที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของดิสก์ การดำเนินงาน และทำให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูล เมื่อต้องการปรับปรุงของ I/O ของดิสก์ ประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ทำการวิเคราะห์การจัดเรียงข้อมูลบนโหลดสูง ไดรฟ์ข้อมูล

  การกระจายตัวของดิสก์อาจทำให้เกิดการ I/O ของดิสก์ที่ช้า ถ้าดิสก์ ไม่สามารถ sustain การโหลดเครือข่าย เวลาตอบรับของเพิ่มขึ้นในดิสก์ คุณ สามารถทำการวิเคราะห์การจัดเรียงข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลสูงการโหลดการตรวจสอบ ว่าไดรฟ์ข้อมูลจะสามารถจัดเรียงข้อมูล

  เมื่อต้องดำเนินการ การวิเคราะห์การจัดเรียงข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  สิ่งสำคัญ ไม่ต้องทำการวิเคราะห์การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ที่มี การดำเนินงานของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด Dfrg.mscแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ในการเรียงข้อมูลบนดิสก์สแนป เลือกวอลุ่มที่ คุณต้องการวิเคราะห์ และจากนั้น คลิก วิเคราะห์.
 2. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้หลังจากที่มีการวิเคราะห์ สมบูรณ์ คุณควรกำหนดตารางเวลาการจัดเรียงข้อมูลของระดับเสียงหรือ rebuild ไดรฟ์ข้อมูล
  การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับ: (VolumeNumber:)
  คุณควรจัดเรียงข้อมูลนี้ ไดรฟ์ข้อมูล
  ถ้าคุณมีข้อมูลอย่างน้อย 200 GB บนไดรฟ์ข้อมูล จะได้เร็วขึ้น เมื่อต้องสร้างไดรฟ์ข้อมูลมากกว่าการจัดเรียงข้อมูลวอลุ่ม เมื่อต้องการสร้างใหม่ ระดับเสียง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. สร้างหมายเลขหน่วยทางลอจิคัลใหม่ (บหยุด)
  2. คัดลอกข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลไปบหยุด
  3. การคัดลอกข้อมูลกลับไปยังไดรฟ์ข้อมูลจากนั้น บหยุด
  หลังจากที่คุณสร้างไดรฟ์ข้อมูล คุณควรรันสาม ดิสก์ที่จัดเรียงข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ข้อมูลไม่สูง กระจัดกระจาย
 3. เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe กับไดรฟ์ข้อมูล

  หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนนี้ก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นการจัดเรียงข้อมูลการวิเคราะห์ ได้อย่างรวดเร็ว และไม่ มีข้อผิดพลาดใด ๆ

  คุณไม่สามารถจัดตารางเวลางานตรวจสอบดิสก์ บนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันเมื่อระบบเริ่มทำงาน ดังนั้น ทำงานที่มีการโต้ตอบนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe เป็นเพียงวิธีที่จะได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2003 คลัสเตอร์เข้าแทน

  ระวังซึ่งถ้าเกิดความเสียหายรุนแรงที่มีอยู่ใน ไดรฟ์ข้อมูล การเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe สามารถนำดิสก์แบบออฟไลน์ และ ตัดการเชื่อมต่อผู้ใช้ทั้งหมด เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe มีการโต้ตอบคุณ สามารถหยุดโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ถ้าโปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง ถ้าการ ออกจากโปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe คุณต้องสร้างไดรฟ์ข้อมูล ความเสียหายของดิสก์สามารถ ทำให้เป็นคอขวด I/O ผิดเมื่ออ่าน หรือเขียนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นบนไดรฟ์ข้อมูล โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณได้เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe กับไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่ ควบคุมอาจทำงาน ใช้เวลานานมากสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe เพื่อเสร็จสิ้น เวลาที่แท้จริงสามารถ การเปลี่ยนแปลงจากวันที่หนึ่งไปสองถึงสามสัปดาห์ ดังนั้น ก่อนที่คุณเรียกใช้การ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe คุณควรพิจารณาการจัดกำหนดการการเกิดสำหรับการ ไดรฟ์ข้อมูล

  เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe กับไดรฟ์ข้อมูลแบบออนไลน์ พิมพ์ คำสั่งต่อไปที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER:
  Chkdsk.exe X:
  หมายเหตุ ตัวยึด X หมายถึงไดรฟ์ ตัวอักษร ถ้าคุณมีหลายไดรฟ์เพื่อตรวจสอบ คุณต้องเรียกใช้คำสั่งที่แยกต่างหาก สำหรับแต่ละไดรฟ์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5: ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดสำหรับบางคอมโพเนนต์ของ Windows

ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดสำหรับคอมโพเนนต์ของ Windows ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมการบริการเซิร์ฟเวอร์
 • เคอร์เนลของ Windows
 • โปรแกรมควบคุมของตัวเปลี่ยนเส้นทางแบบย่อส่วน SMB
 • ไดรเวอร์ TCP/IP
เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ล่าสุดสำหรับคอมโพเนนต์เหล่านี้ ให้ทำตามสิ่งเหล่านี้ ขั้นตอน:
 1. เยี่ยมชมศูนย์สนับสนุนของ Microsoft หรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/
 2. ใช้สายอักขระ "Srv.sys kbqfe" ร่วมกับ "Windows เซิร์ฟเวอร์ 2003 "สายเพื่อค้นหาบทความเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมบริการเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ ตัวอย่าง บทความฐานความรู้ของ Microsoft 950298 ปรากฏขึ้นในการค้นหา ผลลัพธ์ของการ
 3. ใช้สายอักขระ "kbqfe ntoskrnl.exe ที่ได้รับ" ร่วมกับการ สายอักขระ "Windows Server 2003" เพื่อค้นหาบทความเกี่ยวกับเคอร์เนลของ Windows โปรแกรมควบคุม ตัวอย่างเช่น บทความฐานความรู้ของ Microsoft 942835 ปรากฏขึ้นในการ ผลลัพธ์การค้นหา
 4. ใช้สายอักขระ "MrxSmb.sys kbqfe" ร่วมกับการ สายอักขระ "Windows Server 2003" เพื่อค้นหาบทความเกี่ยวกับการ SMB โปรแกรมควบคุมตัวเปลี่ยนเส้นทางแบบย่อส่วน ตัวอย่างเช่น Microsoft บทความ Knowledge Base 925903 ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา
 5. ใช้สายอักขระ "TCPIP.sys kbqfe" ร่วมกับ "Windows เซิร์ฟเวอร์ 2003 "สายเพื่อค้นหาบทความเกี่ยวกับไดรเวอร์ TCP/IP สำหรับ ตัวอย่าง บทความใน Microsoft Knowledge Base 950224 ปรากฏขึ้นในการค้นหา ผลลัพธ์ของการ

ขั้นตอนที่ 6: ขอรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์รุ่นล่าสุด

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ล้าสมัยอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์รุ่นล่าสุด ตัวอย่างเช่น ได้รับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับตัว HP ทึบสถานะไดรฟ์ (SSD) คุณสามารถใช้การ เครื่องมือการ IBM UpdateXpress การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ บ่อย ผู้ผลิต ปล่อยไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นคอขวด ติดต่อฮาร์ดแวร์ ผู้จัดจำหน่าย เพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุด และ เพื่อตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้ รุ่นของเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำ ข้อมูลนี้สำหรับฮาร์ดแวร์ของระบบย่อยของดิสก์
 2. ถ้าคุณใช้ comic SANs ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจสอบการกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบนั้น โปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สำหรับ SANs และสำหรับโฮสต์บัสอะแด็ปเตอร์ (HBAs)
  2. ตรวจสอบว่า คุณมีรุ่นล่าสุด โปรแกรมจัดเก็บควบคุม Storport (Storport.sys) ที่
  3. ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
   • การตั้งค่าความลึกของคิว HBA
   • ซอฟต์แวร์ Multipathing
   • การเชื่อมต่อไดรฟ์ fibre Channel

ขั้นตอนที่ 7: ปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมของตัวกรองระบบแฟ้มถ้าเป็นไปได้

โดยทั่วไป โปรแกรมประยุกต์การจัดการโควต้า เปิดบริษัทตัวแทนการแฟ้ม และแฟ้ม โปรแกรมประยุกต์การจำลองแบบใช้โปรแกรมควบคุมของตัวกรองระบบแฟ้ม ดังนั้น ถ้าคุณ ปิดการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ คุณปิดใช้งานโปรแกรมควบคุมตัวกรองระบบแฟ้ม หลังจาก คุณใช้คำสั่งนี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่า ปัญหาได้รับ มีแก้ไข

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสได้บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการปิดใช้งานการสแกนแบบเรียลไทม์ของแฟ้มทั้งหมด หากคุณไม่สามารถยกเลิกในเวลาจริง การสแกนของแฟ้มทั้งหมด เราขอแนะนำให้ คุณกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อที่จะสแกน แฟ้มขาเข้าเท่านั้น และไม่ต้องสแกนต่อไปนี้ แฟ้ม:
 • แฟ้มเพจ
 • แฟ้มแล้ว
 • แฟ้ม.tmp
 • แฟ้ม.shd
 • แฟ้ม.spl

ขั้นตอนที่ 8: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบในกรณีที่เกิดปัญหานี้อีกครั้ง

หลังจากทำขั้นตอนก่อนหน้านี้เจ็ด ควรเป็นปัญหา มีแก้ไข อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีความคิดของการใช้งานบน เซิร์ฟเวอร์หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์จะกลับมาในการผลิต นอกจากนี้ คุณควรดำเนินการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบในกรณีที่เกิดปัญหานี้ อีกครั้ง

คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องการ ขอรับความคิดของการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า คุณเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่อย่างน้อยสามชั่วโมง แต่ละวัน

เมื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปจากเซิร์ฟเวอร์ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้
 1. ขอรับขาออก จากแฟ้มสุทธิคำสั่ง และ จากเซสชันสุทธิคำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ที่มีพร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ ในคำสั่งต่อไปนี้ ตัวยึดชื่อเซิร์ฟเวอร์ แทนชื่อของเซิร์ฟเวอร์บน ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้น ตัวยึด MMDDYEARแสดงวันที่ในรูปแบบ MMDDYear ตัวอย่างเช่น พิมพ์ของคุณ01012008 สำหรับ MMDDYEAR.
  แฟ้ม Net.exe > C:\NetFiles_ชื่อเซิร์ฟเวอร์_MMDDYEAR.log

  เซสชัน Net.exe > C:\NetSessions_ชื่อเซิร์ฟเวอร์_MMDDYEAR.log
 2. เก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน

  หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์

  Windows Server 2003, x รุ่นที่ใช้ x86
  1. ขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ PerfWiz.exe นี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไป ต่อไปนี้ดาวน์โหลดเว็บไซต์ของ Microsoft:
   http://download.microsoft.com/download/b/0/e/b0e8dae9-b8ba-49a8-8ae7-5a967a7421a1/PerfWiz.zip
  2. จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ยูทิลิตี้ตัวช่วยสร้าง (PerfWiz.exe), และคลิก ถัดไป.
  3. ถัดไปเพื่อ ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ และคลิก ถัดไป.
  4. คลิก สร้างแฟ้มบันทึกใหม่แล้ว คลิก ถัดไป.
  5. คลิก Perfmon มาตรฐานแล้ว คลิก ถัดไป.
  6. พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่พบใน ปัญหา จากนั้นคลิก ถัดไป.
  7. ถัดไปเพื่อ ชื่อแฟ้มบันทึกพิมพ์ชื่อที่ คุณต้องการใช้สำหรับการบันทึก และจากนั้น คลิก ถัดไป. คุณสามารถใช้ ขนาดเริ่มต้นเป็น 200 เมกะไบต์ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้า ขนาดแฟ้มบันทึกสำหรับขนาดของแฟ้มบันทึก ถ้าคุณระบุขนาดแตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณยังไม่ ระบุขนาดที่ใหญ่กว่า 250 MB ถ้าขนาดของแฟ้มบันทึกมีขนาดใหญ่กว่า 250 เมกะไบต์ ไว้ก็เกือบสำหรับระบบการอ่านบันทึกในเนื่องจากความล่าช้า ที่เกิดขึ้นเมื่อระบบจะมีการโหลดเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานที่
  8. ใช้ค่าใดค่าหนึ่งในการดำเนินการดังต่อไปนี้:
   • ภายใต้ เวลาเฉลี่ยเพื่อออกชนิด 6 ชั่วโมง.
   • ภายใต้ ช่วงเวลาตัวอย่างชนิด 300 วินาที.
  9. คลิก ถัดไป.
  10. คลิก รีสตาร์ทแล้ว คลิก ถัดไป.
  11. คลิก เสร็จสิ้น.
  12. เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ PerfWiz.exe เมื่อต้องสร้างอีกอันหนึ่ง แฟ้มบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้โพรไฟล์มาตรฐานบันทึก และใช้ใน การตั้งค่าต่อไปนี้:
   • การตั้งค่า ขนาดแฟ้มบันทึก เมื่อต้องการ 150 เมกะไบต์
   • การตั้งค่า เวลาเฉลี่ยเพื่อออก เมื่อต้องการ 1 ชั่วโมง
  Windows Server 2003, x รุ่นที่ ใช้ x64 และ ใช้ Itanium
  1. จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล คลิก รีสตาร์ท, คลิก เรียกใช้ชนิด PerfMonแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ในการประสิทธิภาพการทำงานสแนป ขยาย ประสิทธิภาพการทำงาน บันทึกและการแจ้งเตือน.
  3. คลิกขวา แฟ้มบันทึกของตัวนับแล้ว คลิก การตั้งค่าแฟ้มบันทึกใหม่.
  4. ในการ การตั้งค่าแฟ้มบันทึกใหม่ กล่องโต้ตอบ พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มบันทึกใหม่ และจากนั้น คลิก ตกลง.
  5. ในการ LogName กล่องโต้ตอบ คลิก เพิ่มตัวนับ.

   หมายเหตุ ตัวยึด LogName แทน ชื่อของแฟ้มบันทึกที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
  6. ในการ เพิ่มตัวนับ กล่องโต้ตอบ คลิก เลือกตัวนับจากคอมพิวเตอร์และจากนั้น ให้ระบุชื่อของ เซิร์ฟเวอร์ที่ประสบปัญหา ระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์ในการ แบบฟอร์มต่อไปนี้:
   \\ชื่อเซิร์ฟเวอร์
  7. ภายใต้ วัตถุของประสิทธิภาพการทำงานเลือก กระบวนการ.
  8. คลิก ตัวนับทั้งหมดคลิก ทั้งหมด อินสแตนซ์แล้ว คลิก เพิ่ม.
  9. ทำซ้ำขั้นตอนที่สองก่อนหน้านี้เมื่อต้องเพิ่มต่อไปนี้ วัตถุ:
   • แคช
   • หน่วยความจำ
   • วัตถุ
   • แฟ้มเพจจิ้ง
   • LogicalDisk
   • การเชื่อมต่อ NBT
   • อินเทอร์เฟซเครือข่าย
   • PhysicalDisk
   • ตัวประมวลผล
   • ตัวเปลี่ยนเส้นทาง
   • เซิร์ฟเวอร์
   • คิวการทำงานของเซิร์ฟเวอร์
   • ระบบ
   • เธรด
   หมายเหตุ สำหรับบางวัตถุ การ อินสแตนซ์ทั้งหมด ไม่เลือก นำไปใช้
  10. ในการ เพิ่มตัวนับ กล่องโต้ตอบ คลิก ปิด.
  11. ในการ LogName กล่องโต้ตอบ ชนิด 600 ถัดไปเมื่อต้องการ ช่วงเวลาจากนั้น เลือก วินาที ถัดไปเมื่อต้องการ หน่วย.
  12. คลิก แฟ้มบันทึก แท็บ เลือก แฟ้มไบนารีของกลม ภายใต้ ชนิดของแฟ้มบันทึกและ จากนั้น คลิก ตั้งค่าคอนฟิก.
  13. ในการ แฟ้มบันทึกการตั้งค่าคอนฟิก กล่องโต้ตอบ ชนิด 250 ภายใต้ ข้อจำกัดของแล้ว คลิก ตกลง

   หมายเหตุ ถ้าคุณตั้งค่าข้อจำกัดด้านขนาด 250 MB คุณสามารถดูประวัติเพียงพอ แนวโน้มการจดจำ ขอให้สังเกตว่า ล็อกที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การ แฟ้มบันทึกจะถูกบีบโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม ดังนั้น ถ้าล็อกถึงขนาดสูงสุด log จะโดยอัตโนมัติ การบีบอัดเพื่อล้อมรอบ 50 MB
  14. ในการ LogName กล่องโต้ตอบ คลิก ตกลง.
  15. ทำซ้ำขั้นตอน c ถึง o ของส่วนย่อยนี้เพื่อสร้าง บันทึกอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม พิมพ์ 5 ถัดไปเมื่อต้องการ ช่วงเวลา ในขั้นตอนที่ k
 3. ขอรับคำอธิบายของแฟ้มที่ใช้โดยทั่วไปแล้ว เปิดบนเซิร์ฟเวอร์และคำอธิบายของบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ ตัวอย่าง เซิร์ฟเวอร์อาจกระทำการ เป็นเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม หรือ เป็นเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่ายเพื่อจับภาพเครือข่าย traffic ในกรณีที่เกิดปัญหานี้อีกครั้ง

หมายเหตุ การจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่ายนอกจากนี้เรียกว่าเครือข่ายการจับภาพ การสืบค้นกลับ sniffer

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่าย การ ต่อไปนี้ดาวน์โหลดเว็บไซต์ของ Microsoft:
การตรวจสอบเครือข่าย Microsoft 3.4
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่าย ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933741ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเครือข่าย 3
เมื่อต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่ายเพื่อจับภาพ ปริมาณการใช้งานของเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับจอภาพของเครือข่าย 3.2.1303.0
 1. ตั้งค่าโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่าย
  2. ภายใต้ เลือกเครือข่ายคลิกเพื่อเลือก ที่ การเชื่อมต่อพื้นที่ท้องถิ่น กล่องกาเครื่องหมาย
  3. คลิก การจับภาพใหม่.
  4. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
  5. ในการ ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ คลิก การจับภาพ ต่อไปนี้
  6. ภายใต้ แฟ้มการจับภาพชั่วคราวทรานซิสชั่นท์ ที่ ขนาด การตั้งค่าจาก 20 เมื่อต้องการ 30.
  7. คลิก ตกลง.
 2. เมื่อคุณพร้อมที่จะทำให้เกิดปัญหา วิธีการ ไคลเอนต์จากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปที่คำสั่ง แสดงกล่องโต้ตอบ และกด ENTER:
  ping <ClientName></ClientName>
 3. ในโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่าย คลิกรีสตาร์ท เมื่อต้องเริ่มการจับภาพ

  หมายเหตุ ในรูปแบบ HH:MM:SS หมายเหตุเวลาเมื่อคุณเริ่ม สืบค้นกลับ
 4. เริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังเรียกใช้โดยทั่วไปบนนั้น เซิร์ฟเวอร์
 5. เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น หมายเหตุเวลาในการ HH:MM:SS รูปแบบ
 6. หยุดโปรแกรมประยุกต์
 7. ในโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบเครือข่าย คลิกทำให้หยุดชะงัก.
 8. บันทึกการสืบค้นกลับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก บันทึก เป็น.
  2. ในการ ชื่อแฟ้ม กล่อง ระบุชื่อ ในรูปแบบต่อไปนี้:
   ProblemDescription_ชื่อเซิร์ฟเวอร์_ชื่อผู้ใช้_HHMM_MMDDYear
   หมายเหตุ ตัวยึด ProblemDescriptionแสดงคำอธิบายโดยย่อของปัญหา ตัวยึด ชื่อเซิร์ฟเวอร์ แทนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ พบปัญหา ตัวยึด ชื่อผู้ใช้หมายถึงบัญชีที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ ตัวยึด HHMM แสดงเวลาเมื่อคุณหยุดการสืบค้นกลับ ตัวยึด MMDDYear ใช้แทนวันเมื่อ คุณสามารถหยุดการสืบค้นกลับ
  3. คลิก บันทึก.
สิ่งสำคัญ นอกจากนี้คุณยังควรรวบรวมอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์เสมือน ที่อยู่ของไคลเอ็นต์

วิธีการโหลดเครือข่ายที่สร้างไคลเอนต์ที่ปรับให้เหมาะสม

หลังจากที่คุณทำวิเคราะห์ทั้งสองชนิดของการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ และต้องการ ตรวจสอบเครือข่ายที่คุณจับภาพ คุณสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโหลดที่นี้ สร้างไคลเอนต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ปรับแต่งรีจิสทรีเพื่อลดเครือข่าย การเชื่อมต่อไปยังทรัพยากรการใช้แฟ้มร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์

หลังจากที่คุณ วิเคราะห์ทั้งสองชนิดของการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ และการสืบค้นกลับเครือข่ายที่คุณ จับภาพ คุณสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดบนเครือข่ายที่สร้างไคลเอนต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ การปรับแต่งรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อลดเครือข่าย การเชื่อมต่อไปยังทรัพยากรการใช้แฟ้มร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์คุณ ต้องดำเนินการรวมต่อไปนี้:
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล Windows Server 2003
 • เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล Windows Server 2008
เมื่อต้องการปรับแต่งรีจิสทรี ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีที่ 1

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  • ใน Windows Vista ใน Windows 7 และ ใน Windows Server คลิก 2008 รีสตาร์ท
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิด regedit ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง และ จากนั้น กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   การควบคุมบัญชีผู้ใช้

					 สิทธิ์
   ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือสำหรับ การยืนยันให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • ใน Windows XP และ Windows Server 2003 คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหา และจากนั้น คลิกต่อไปนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer
 3. สร้างรายการรีจิสทรี NoRemoteRecursiveEvents แล้ว ตั้งค่าเป็น 1 (เลขฐานสิบหก) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด NoRemoteRecursiveEvents, จากนั้น กด ENTER
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน .
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐาน ชนิด 1 ในการ ข้อมูลค่า กล่อง และคลิก ตกลง.
 4. สร้างรายการรีจิสทรี NoRemoteChangeNotify จากนั้น ตั้งค่า ค่าเป็น 1 (เลขฐานสิบหก) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด NoRemoteChangeNotifyและ จากนั้น กด ENTER
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 1 ในการ ข้อมูลค่า กล่อง และคลิก ตกลง.
 5. ใน สร้าง HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters ตัว รายการรีจิสทรี InfoCacheLevel และตั้งค่าแล้วค่า (เลขฐานสิบหก) เมื่อต้องทำ สิ่งนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
  2. ชนิด InfoCacheLevelแล้ว กด ENTER
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ แก้ไขค่า DWORD กล่องโต้ตอบ คลิก เลขฐานสิบหก ภายใต้ ฐานชนิด 10 ในการ ข้อมูลค่า กล่อง แล้ว คลิก ตกลง.
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีที่ 2

 1. เริ่มแผ่นจดบันทึก
  • ใน Windows Vista ใน Windows 7 และ ใน Windows Server คลิก 2008 รีสตาร์ท
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิด notepad.exe ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง จากนั้น กด ENTER
  • ใน Windows XP และ Windows Server 2003 คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด notepad.exe ในการ เปิด กล่อง แล้ว คลิก ตกลง.
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางลงในแผ่นจดบันทึก:
  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer]
  "NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001
  "NoRemoteChangeNotify"=dword:00000001
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters]
  "InfoCacheLevel"=dword:000000010
 3. บันทึกแฟ้มเป็นชนิดแฟ้ม.reg และจบการทำงานแล้ว แผ่นจดบันทึก
 4. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งแฟ้มเพื่อนำเข้าเหล่านี้ การตั้งค่ารีจิสทรี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่ง รีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
292504การตั้งค่านโยบายสำหรับเมนู'เริ่ม'ใน Windows XP
306850 โปรแกรมเริ่มการทำงานได้ช้าลง หรือทำให้เข้าสู่ระบบช้าลงถ้ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ภายในบ้านของคุณทำงานช้า
330929 Windows XP อาจทำให้เกิดการรับส่งข้อมูล SMB แจ้งการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
829700 ทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายช้าลงเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล
830903 แฟ้มในโฟลเดอร์เครือข่ายที่เปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว หรือส่งกลับข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักชนิดของแฟ้ม
831129 โฟลเดอร์ทรีภาพกะพริบเมื่อคุณดูไดรฟ์เครือข่ายที่แมปใน Microsoft Windows Explorer
834350 คือของคุณการเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่ายที่ช้าลงใน Windows XP กว่าใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้
840309 เรียกดูโฟลเดอร์เอกสารของฉันบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันกับ Windows Explorer จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ใช้เวลานานกว่าที่คาด
905890 โปรแกรมอาจทำงานช้าลงอย่างมากถ้าการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ภายในบ้านของคุณทำงานช้า ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
317249วิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์ ID 2021 และ 2022 ID เหตุการณ์
818894 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนแฟ้มที่เปิดอยู่ ใน Windows 2000 ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP
822219 คุณพบการล่าช้าของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพ และความล่าช้าเกิดขึ้นเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
830901 มีบันทึกเหตุการณ์ ID 2022 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 อาจหยุดการตอบสนอง
843584 ASP หรือ ASP.NET โปรแกรมประยุกต์ของคุณอาจเริ่มการทำงาน หรือคุณอาจสูญเสียวัตถุของเซสชันร้องขอของ SMB เพิ่มเติมอยู่กว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถประมวลผล
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
892422 ภาพรวมของเหตุการณ์ ID 1123 และเหตุการณ์ 1122 ID เข้าสู่ระบบใน Windows 2000 ใช้ และจุดกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
923360 คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มบนเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961657 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB961657 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961657

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com